Publicita projektu – Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Tes. Mlyňany, 2021

Publicita projektu