Pozvánka na lyžovačku – sánkovačku 2013

Lyžovačka 2013Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce                  Ing. Štefanom Valkovičom pripravuje pre jednotlivcov, rodiny, priateľov výlet s názvom LYŽOVAČKA – SÁNKOVAČKA 2013.

Touto formou zisťujeme Váš záujem. Termín v mesiaci Január. Predpokladaná suma ubytovania za osobu 10 EUR/noc. Cena stravy v závislosti podľa Vašej predstavy. Počet nocí – 2. Predpokladaná lokalita Ostrý Grúň (cca 55 km). Cena prepravy sa rozpočíta na jednotlivcov.

Tento zájazd organizujeme z dôvodu, že v minulom roku nebola možnosť zorganizovať zimnú sánkovačku kvôli nestabilite snehovej pokrývky.

Nahlásiť sa môžete do konca prvého decembrového týždňa, t.j. do 7. 12. 2012 na obecnom úrade, alebo u Bc. Lucii Behúlovej na telefónnom čísle: 0908 724 262.

Návrh VZN o dani z nehnuteľností a návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013. Ďalej návrh na VZN Obce Tesárske Mlyňany o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany.

 

  Návrh VZN obce o dani z nehnuteľností (98,9 KiB, 895 hits)

  VZN Obce Tesárske Mlyňany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (100,4 KiB, 877 hits)

 

 

 

Ponuka budovy na prenájom

Obec Tesárske Mlyňany ponúka na prenájom budovu, ktorá je umiestnená na Ihrisku pri Základnej škole Štefana Moysesa. Bližšie informácie získate na obecnom úrade.

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov platný pre Obec Tesárske Mlyňany je zverejnený na obecnej stránke v časti:

SAMOSPRÁVA —-> Dokumenty OZ —> Sadzobník správnych poplatkov

 

Odkaz na link: http://www.tesarskemlynany.sk/sadzobnik-spravnych-poplatkov/

 

Pozvánka na Katarínsky ples

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s organizátormi VARICUP-u Vás srdečne pozývajú na

Katarínsky ples,

ktorý sa uskutoční dňa 24. 11. 2012.
Cena lístka je 20 eur / pár ( v cene večera, víno, káva/čaj).

Lístky je možné si zakúpiť u p. Zuzany Horváthovej – Školská 601 a na obecnom úrade.

Deň úcty k starším

Tretia októbrová nedeľa patrila našim starším občanom. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším bol pre nich pripravený bohatý program.

Na úvod pán starosta Ing. Štefan Valkovič všetkých privítal, zaprial im veľa zdravia do ďalších rokov. Občania narodení v rokoch 1932 a 1937 boli obdarovaní darčekom, ktorý im odovzdal pán starosta.

Nasledovalo  vystúpenie detí z materskej školy, svoje kúzla predviedol aj kúzelník Erik. Predstavili sa aj žiaci zo školského klubu a žiaci 1. – 4. ročníka zo základnej školy.

„Čerešničkou na torte“ bolo vystúpenie speváka repetáckych hitov – Martina Jakubca, ktorý svojim spevom potešil všetky vekové kategórie.

Pozvánka na maškarný ples

Dňa 19. 1 . 2013 sa uskutoční maškarný ples v jedálni Základnej školy Štefana Moysesa. Vstupné je  5 eur –  v cene je guláš, šišky a víno.

Prihlasovať sa môžete u p. Janky Tonkovej, Adriany Masárovej a na obecnom úrade.

 

Pozvánka na komediálne predstavenie Charleyho teta

Obecný úrad Vás srdečne pozýva na komediálne predstavenie s názvom Charleyho teta, ktoré sa uskutoční dňa 26.10. 2012 na Novej scéne v Bratislave.

Cena predstavenia je 15,50 eur (vrátane dopravy).

Svoj záujem nahláste na obecnom úrade do 5. 10. 2012, t.j. piatok.

Tešíme sa na spoločne prežitý kultúrny zážitok.

foto: www.nova-scena.sk

 

Prezentujme svoju prácu

Oznam pre podnikateľské subjekty pôsobiace v obci:

Obec plánuje v mesiaci október zakúpiť tabuľu, ktorá sa skladá z dvoch častí (väčšia a menšia časť).

V menšej časti by boli informácie ohľadne ponuky a dopytu nehnuteľností v obci.

Druhá časť by slúžila na prezentáciu, prípadné telefonické kontakty priamo na živnostníkov a podnikateľov pôsobiacich v obci.

V prípade Vášho záujmu o prezentovanie Vašej firmy kontaktujte Bc. Luciu Behúlovú, na telefonnom čísle 0908 724 262. 

Schátralá stará sýpka dostala nový vzhľad!

V týchto dňoch bola sprístupnená verejnosti po kompletnej rekonštrukcii.  Rekonštrukcia bola financovaná v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 prostredníctvom osi 4 LEADER. Občania, ale aj návštevníci  v nej môžu nazrieť do minulosti našej obce prostredníctvom exponátov a fotografií z dôb dávno minulých a tak pripomenúť i dnešnej generácii vtedajší život a tradície.

Múzeum slávnostne otvoril starosta obce Ing. Štefan Valkovič dňa 8.9. 2012 za prítomnosti poslancov zastupiteľstva a p. farára Petra Kukučku. Od tohto dňa je múzeum sprístupnené širokej verejnosti. V prvý deň jej otvorenia sme zaznamenali veľký záujem zo strany občanov, ktorí svojim podpisom v knihe návštev vyjadrili svoj obdiv a uznanie za prácu, ktorá predchádzala otvoreniu tohto múzea.

Obec Tesárske Mlyňany je nesmierne vďačná občanom, ktorí prispeli k uskutočneniu a k celkovému  naplneniu interiéra rôznymi exponátmi.