Deratizácia – Upozornenie pre právnické a fyzické osoby

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nasledovné upozornenie:

 

  Upozornenie - deratizácia (345,1 KiB, 774 hits)

Liga proti rakovine

dennarcisovDňa 11.4.2014 organizuje Liga proti rakovine už po 18-krát finančnú zbierku „Deň narcisov“

Minulý rok sa vyzbieralo 889 923,10 eur. V našej obci vyzbierali dobrovoľníci zo ZŠ Štefana Moysesa sumu 230,75 Eur. Všetkým, ktorí prispeli patrí vďaka.

Dobrovoľníci zo ZŠ Štefana Moysesa budú chodiť po obci 11.4.2014 v čase od 10.40 do 12.30 v žltých tričkách označení oranžovými vestami humanitárnej organizácie Liga proti rakovine po ulici Školská od ZŠ smerom k ulici Hlavnej, po Hlavnej ulici smerom k Domovine a späť po Krížnej ulici a ďalej po Hlavnej ulici smerom na Slepčany.

Za ochotu, príspevky aj trpezlivosť Vám vopred ďakujeme. Tím dobrovoľníkov.

Oznámenie o výsledku súťaže

Oznámenie o výsledku súťaže: „Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany „A“, „B“, „C““

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa ponuka uchádzača Františka Plaštiaka, Hlavná 444, 95176 Tesárske Mlyňany ako jedinej zúčastnenej firmy považovala a vyhodnotila ako „najnižšia ponuka“ S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

.

Súťaž o najkrajšiu jarnú fotku obce

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vyhlasuje súťaž o najkrajšiu jarnú fotku obce.

Súťažné podmienky: Aby mohli byť vaše fotografie zaradené do súťaže, je potrebné, aby na nich bola zachytená jar (osoba v jarnom prostredí obce, pohľad na obec počas jari, pohľad na časti obce cez jar, pohľad na rybník a na rôzne iné lokality)  a aby zobrazovali našu obec. Fotografie posielajte do konca mája 2014 na adresu: behulova@tesarskemlynany.sk.

Hodnotiť fotografie bude odborná komisia, ktorá vyberie 3 najkrajšie fotky. Prvé tri miesta budú odmenené.

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

 

Názov zákazky: Spevnené plochy v obci Tesárske Mlyňany „A“, „B“, „C“

 

Výzva na stiahnutie: 

  Výzva na predkladanie ponúk (162,0 KiB, 842 hits)

Obecná fašiangová zabíjačka

Obec Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva dňa 1.3.2014, t.j. sobotu od 9.00 hodiny v priestoroch MKS-ky na obecnú fašiangovú zabíjačku.

Fašiangy

Ako poukázať 2% dane ŠK Tesárske Mlyňany

2_z dane

  V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane (52,0 KiB, 690 hits)

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (51,5 KiB, 659 hits)

Informácie pre voličov – Voľby prezidenta SR 2014

  Informácia o mieste a čase konania volby prezidenta (130,9 KiB, 674 hits)

Sprostredkovanie informácie o zájazde

Obec Tesárske Mlyňany Vám dáva do pozornosti možnosť výletu organizovaného spoločnosťou Drgoňa František – Drgoňáčik do Tatranskej Štrby, v hoteli Sosná – http://www.vysoketatry.com/sosna/

Termín výletu je 14-16. marca 2014. Suma zájazdu je 70 eur (polpenzia, ubytovanie, autobus).

Zálohu 30 eur je potrebné zaplatiť do 15. februára. Bližšie informácie u p. Drgoňovej na t.č. 0917 625 115.

Do školy zdravo – na bicykli, bicykel v škole bezpečne

Do školy zdravo – na bicykli, bicykel v škole bezpečne

(Parkovisko pre bicykle)

tatra banka

Toto je názov projektu, ktorý vypracovala riaditeľka ZŠ PaedDr. Helena Balková na podnet  predsedkyne O.z. Moysesove deti, p. Aleny Solčianskej, zamestnankyne TB. Projekt bol prijatý a hoci sme namiesto požadovaných 1300 dostali len 300 eur, máme takéto stojany na 30 bicyklov.
Chcem vedieť viac