Súťaž o najkrajšiu zimnú fotku obce

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vyhlasuje súťaž o najkrajšiu zimnú fotku obce.

Súťažné podmienky: Aby mohli byť vaše fotografie zaradené do súťaže, je potrebné, aby na nich bola zachytená zima (sneh, osoba v zimnom prostredí obce, pohľad na obec v zime, pohľad na časti obce v zime, pohľad na rybník a na rôzne iné lokality)  a aby zobrazovali našu obec. Fotografie posielajte do konca januára 2013 na adresu: behulova@tesarskemlynany.sk.

Hodnotiť fotografie bude odborná komisia, ktorá vyberie 3 najkrajšie fotky. Prvé tri miesta budú odmenené.

 

Mikuláš v obci Tesárske Mlyňany

6. december je sviatkom svätého Mikuláša. V tento deň našu obec poctil svojou návštevou práve Mikuláš. Priviedol si so sebou anjela a čerta.

Žiaci z materskej a základnej školy si pre Mikuláša pripravili program, ktorý mu odprezentovali. Po skončení programu sa Mikuláš deťom prihovoril, pozdravil a vyspovedal ich či poslúchali. Mikulášovi pomocníci rozdali darčeky. Deťom sa pri odovzdávaní darčekov rozžiarili oči.

 

 

Uvítanie nových občanov obce

Dňa 6. decembra 2012 sme v obradnej sieni na Obecnom úrade privítali našich najmenších občanov, ktorí sa narodili v tomto roku.

Ako každý rok, aj tento sme sa chceli vrátiť k tradícii tohto milého podujatia – uvítania nových občanov obce a ich slávnostného zápisu do pamätnej knihy.

Počas tejto slávnosti sa pán starosta Ing. Štefan Valkovič prihovoril k rodičom detí.

Nasledovalo predstavenie 17 nových občanov, ktorým bola odovzdaná malá pozornosť.

Do života im prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, úspechov.
Fotogaléria: http://www.tesarskemlynany.sk/uvitanie-novych-obcanov-obce-6-12-2012/

Návrh VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany

 

  Návrh VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (183,2 KiB, 721 hits)

Mikuláš navštívi aj Tesárske Mlyňany

Dňa 6. decembra 2012 o 17. 00 hod Vás srdečne pozývame na stretnutie s Mikulášom do sály kultúrneho domu                       v  časti Mlyňany.

Zmena cestovných poriadkov platná od 9.12. 2012

Veolia Transport Nitra, a.s. Vám oznamuje zmeny cestovných poriadkov platných od 9. 12. 2012 na trase

Zlaté Moravce -Vieska nad Ž?itavou – Vráble -Nitra

  CP 407409 (86,1 KiB, 974 hits)

Zlaté Moravce – Vieska nad ?Žitavou – Choča – Nitra

  407410.pdf (60,8 KiB, 838 hits)

Pozvánka na lyžovačku – sánkovačku 2013

Lyžovačka 2013Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce                  Ing. Štefanom Valkovičom pripravuje pre jednotlivcov, rodiny, priateľov výlet s názvom LYŽOVAČKA – SÁNKOVAČKA 2013.

Touto formou zisťujeme Váš záujem. Termín v mesiaci Január. Predpokladaná suma ubytovania za osobu 10 EUR/noc. Cena stravy v závislosti podľa Vašej predstavy. Počet nocí – 2. Predpokladaná lokalita Ostrý Grúň (cca 55 km). Cena prepravy sa rozpočíta na jednotlivcov.

Tento zájazd organizujeme z dôvodu, že v minulom roku nebola možnosť zorganizovať zimnú sánkovačku kvôli nestabilite snehovej pokrývky.

Nahlásiť sa môžete do konca prvého decembrového týždňa, t.j. do 7. 12. 2012 na obecnom úrade, alebo u Bc. Lucii Behúlovej na telefónnom čísle: 0908 724 262.

Návrh VZN o dani z nehnuteľností a návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013. Ďalej návrh na VZN Obce Tesárske Mlyňany o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany.

 

  Návrh VZN obce o dani z nehnuteľností (98,9 KiB, 858 hits)

  VZN Obce Tesárske Mlyňany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (100,4 KiB, 835 hits)

 

 

 

Ponuka budovy na prenájom

Obec Tesárske Mlyňany ponúka na prenájom budovu, ktorá je umiestnená na Ihrisku pri Základnej škole Štefana Moysesa. Bližšie informácie získate na obecnom úrade.

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov platný pre Obec Tesárske Mlyňany je zverejnený na obecnej stránke v časti:

SAMOSPRÁVA —-> Dokumenty OZ —> Sadzobník správnych poplatkov

 

Odkaz na link: http://www.tesarskemlynany.sk/sadzobnik-spravnych-poplatkov/