Stavanie mája 2014

Tradične, ako každý rok, aj v tento rok bolo 30.4. stavanie mája  Najskôr ho deti a dievčatá krásne vyzdobili farebnými stužkami. “Siláci” z obce sa zišli a spoločnými silami postavili máj pred Kultúrnym strediskom služieb. Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň. Pre občanov, ktorí sa zúčastnili tejto akcie bolo pripravené pohostenie.

 

Fotogaléria tu: http://www.tesarskemlynany.sk/stavanie-maja-2014/

 

Prianie k Veľkonočným sviatkom

velkanoc

Veľkonočné hľadanie vajíčok

V dnešný deň sme si priblížili začiatok Veľkonočných sviatkov spolu s našimi najmenšími (škôlkarmi) a deťmi 1. a 2. ročníka Základnej školy.

Vopred avizovaná akcia rozžiarila úsmev na tvárach detí, ale i pedagógov, o čom svedčia aj fotky.

Za vyzbierané vajíčka deti získali sladkú odmenu.

Link na fotky: http://www.tesarskemlynany.sk/velkonocne-hladanie-vajicok-2014/

 

 

Veľkonočné zbieranie vajíčok

veľkonočné zbieranie vajíčokObec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom srdečne pozýva deti na VEĽKONOČNÉ HĽADANIE VAJÍČOK dňa 15.4.2014, t.j. UTOROK o 10.00 hodine do Obecného parku pri kostole. Tešíme sa na Vás

 

Deratizácia – Upozornenie pre právnické a fyzické osoby

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nasledovné upozornenie:

 

  Upozornenie - deratizácia (345,1 KiB, 720 hits)

Liga proti rakovine

dennarcisovDňa 11.4.2014 organizuje Liga proti rakovine už po 18-krát finančnú zbierku „Deň narcisov“

Minulý rok sa vyzbieralo 889 923,10 eur. V našej obci vyzbierali dobrovoľníci zo ZŠ Štefana Moysesa sumu 230,75 Eur. Všetkým, ktorí prispeli patrí vďaka.

Dobrovoľníci zo ZŠ Štefana Moysesa budú chodiť po obci 11.4.2014 v čase od 10.40 do 12.30 v žltých tričkách označení oranžovými vestami humanitárnej organizácie Liga proti rakovine po ulici Školská od ZŠ smerom k ulici Hlavnej, po Hlavnej ulici smerom k Domovine a späť po Krížnej ulici a ďalej po Hlavnej ulici smerom na Slepčany.

Za ochotu, príspevky aj trpezlivosť Vám vopred ďakujeme. Tím dobrovoľníkov.

Oznámenie o výsledku súťaže

Oznámenie o výsledku súťaže: „Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany „A“, „B“, „C““

V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa ponuka uchádzača Františka Plaštiaka, Hlavná 444, 95176 Tesárske Mlyňany ako jedinej zúčastnenej firmy považovala a vyhodnotila ako „najnižšia ponuka“ S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.

 

.

Súťaž o najkrajšiu jarnú fotku obce

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vyhlasuje súťaž o najkrajšiu jarnú fotku obce.

Súťažné podmienky: Aby mohli byť vaše fotografie zaradené do súťaže, je potrebné, aby na nich bola zachytená jar (osoba v jarnom prostredí obce, pohľad na obec počas jari, pohľad na časti obce cez jar, pohľad na rybník a na rôzne iné lokality)  a aby zobrazovali našu obec. Fotografie posielajte do konca mája 2014 na adresu: behulova@tesarskemlynany.sk.

Hodnotiť fotografie bude odborná komisia, ktorá vyberie 3 najkrajšie fotky. Prvé tri miesta budú odmenené.

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

 

Názov zákazky: Spevnené plochy v obci Tesárske Mlyňany „A“, „B“, „C“

 

Výzva na stiahnutie: 

  Výzva na predkladanie ponúk (162,0 KiB, 786 hits)

Obecná fašiangová zabíjačka

Obec Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva dňa 1.3.2014, t.j. sobotu od 9.00 hodiny v priestoroch MKS-ky na obecnú fašiangovú zabíjačku.

Fašiangy