Arborétum vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu

Vianoce 3Arborétum Mlyňany vyhlasuje 2. ročník súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu.

Začiatok súťaže: 1. 11. 2013

Uzávierka: 6. 12. 2013

Vyhodnotenie: 15. 12. 2013 počas podujatia Vianočné inšpirácie z Arboréta Mlyňany SAV.

Pohľadnice je potrebné posielať na adresu Arboréta Mlyňany SAV, č. 178, 951 52 pošta Slepčany

Deň úcty k starším

Slnečné jesenné popoludnie poslednej októbrovej nedele patrilo naším starším občanom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore pán starosta Ing. Štefan Valkovič, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa seniorom predstavili žiaci z MŠ a ZŠ so svojim programom. Všetci, ktorí sa zúčastnili programu sa mohli ponúknuť zákuskami, pagáčmi a vínom.

Predstavenia sa zúčastnili okrem p. starostu aj zástupca p. Milan Polák, starosta obce Obyce Ing. Milan Garaj, PhD., pán farár Mgr. Peter Kukučka, p. riaditeľka základnej školy PaedDr. Helena Balková a p. riaditeľka materskej školy Ingrid Kullová.

Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o to stoja. Napokon vďačíme im za život. Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku.

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

elektrikaPracovníci západoslovenskej energetiky oznamujú, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti Mlyňany nasledovne:

dňa 30.10. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky

dňa 04.11. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky, Lipová

dňa 05.11. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky

dňa 06.11. 2013, 07.11. 2013 a 08.11. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Športová

dňa 11.11 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky,

Zmena cestovného poriadku od 1.10. 2013

  Zmena CP od 1.10. 2013 (107,7 KiB, 608 hits)

Zmena cestovného poriadku platná od 15.9.2013

  Zmena cestovného poriadku (99,7 KiB, 599 hits)

Oznam pre neplatičov daní a poplatkov

V zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
a o zmene a doplnení ďalších zákonov, podľa ktorého sú vykonávané exekučné príkazy je obec povinná konať v tomto smere nápravu – vymáhaním si pohľadávok.

Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov, aby si prípadné nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase a tak sa vyhli exekučnému konaniu.

(Je možné dohodnúť sa na splátkovom kalendári, ktorý musí byť dodržiavaný).

Exekúcie sa vykonávajú od najvyšších dlžných súm.

Varicup 2013

Dňa 3.8. 2013 sa konal už 7. ročník súťaže malotraktorov. Začiatok súťaže bol o 12.00 hodine. Návštevníci akcie si mohli vychutnať pohľad na súperenie domácich ale aj hostí na neľahko zvládnuteľnej trati. Súťažilo sa v troch kategóriách Fabrické malotraktory, domáce 2- kolesové a 4-kolesové.

Fotogalériu nájdete tu: http://www.tesarskemlynany.sk/varicup-2013/

 

 

 

 

 

Zoznam dlžníkov Obce Tesárske Mlyňany

Zoznam dlžníkov Obce Tesárske Mlyňany je prístupný na obecnom úrade.

 

 

Odstávka elektrickej energie v mesiaci august

elektrikaPracovníci Západoslovenskej energetiky oznamujú občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude odstávka elektriny v našej obci v mesiaci AUGUST nasledovne

dňa 05.08. 2013 v čase od 7.30 – 11.30

ulica Hlavná, časť Mlyňany – MŠ, Zdravotné stredisko, č.d. 650, 652, 654, ul. Lipová, Pinárska, Š. Moysesa od č.d. 329 -365.

 

dňa 05.08. 2013 v čase od 11.30 – 15.30

ulica Hlavná, časť Mlyňany od č. d. 10 – 123

 

dňa 6.8.2013 v čase od 7.30 – 11.30

ul. Za Humnami, Športová, Kapusničky

 

dňa 7.8.2013 v čase od 7.30 – 11.30

Hlavná ulica, časť Domovina od č. 435 – 596, Krížna, Orechová, M. R. Štefánika

 

dňa 7.8.2013 v čase od 11.30 – 15.30

Hlavná časť Tesáre od č. 256 – 263, 412 – 434, 597-648

Hlavná časť Mlyňany č. 761, ul. Lúčna, Š. Moysesa 265-279, 367-385

 

dňa 8.8. 2013 v čase od 7.30 – 11.30

Ulica Za kostolom, Školská, Železničná

 

dňa 15.8. 2013 v čase od 7.30 – 11.30

Časť Mlyňany, ul. Ambrózyho 791, 797, 798

 

 

II. ročník sútaže vo varení guláša a súťaže Silák obce

Dňa 29.6. 2013 sme pripravili pre občanov obce, ale aj širšiu verejnosť II. ročník sútaže vo varení guláša a súťaže Silák obce. Svoje kulinárske schopnosti prišlo predviesť 27 tímov. Každé družstvo sa snažilo, aby ten ich guláš bol najlepší a nik nechcel prezradiť svoje tajomstvo „šefkuchára“.
Spestrením dňa bola súťaž Silák obce, ktorá sa skladala z troch disciplín, kde museli súťažiaci predviesť svoju zručnosť a silu. Pre ostatných návštevníkov boli pripravené ukážky práce príslušníkov colnej správy a policajného zboru SR.
Odvážlivci z radu divákov si mohli počas dňa vyskúšať jazdu na ródeo býkovi a sumo zápasy. Celým dňom nás sprevádzala moderátorka Kristína Mečko.
Po ukončení varenia guláša súťažiaci odovzdali svoje vzorky na hodnotenie. Po vyhodnotení vzoriek sa stal víťazom tím Vladimíra Mladého z Viesky nad Žitavou. Druhé miesto obsadil tím Jozefa Ďurka z Kovariec. „Bronzovú medailu“ si prevzalo družstvo Martina Masára z Tesárskych Mlynian. Akciu prítomnosťou podporili aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc.Ing. Milan Belica, PhD., poslanec NR SR Mgr. Marián Kéry, ďalej starostovia obcí Obyce, Skýcov, Hostie, Choča.
Silákom obce sa stal Lukáš Gálik. Vo večerných hodinách sa uskutočnilo žrebovanie bohatej tomboly s hlavnou cenou osobným automobilom Opel Tigra a pálenie Jánskych ohňov. Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým tímom za ich účasť na podujatí a v nemalej miere ľudom, ktorí dopomohli akýmkoľvek spôsobom pri organizácii.

Galériu nájdete tu:

http://www.tesarskemlynany.sk/ii-rocnik-sutaze-vo-vareni-gulasa-29-6-2013/