Pozvánka na ochutnávku vín v Novej Vsi nad Žitavou

Združenie novianskych vinohradníkov

                                951 51 Nová Ves nad Žitavou 76

IČO: 42337780  IBAN: SK95 0200 0000 0032 2900 8151 E-mail: zdruzenie.nv@gmail.com

 

Drahí vinári a priatelia vína!

Dovoľujeme si Vás osloviť pri príležitosti usporiadania Prvej verejnej ochutnávky mladých vín, ktorá sa bude konať dňa 6. decembra 2014 v spoločenskej sále Domu kultúry v Novej Vsi nad Žitavou.      Na posudzovanie budú zbierané vzorky vín dopestované v tomto roku všetkých odrôd , ktoré budú bez zákalu . Rozdelené budú do štyroch skupín :

  1. 1.      zmes biela

2.   biele vína: a) max. 4 g zvyškového cukru na liter alebo

b) max. 9 g cukru na liter, pokiaľ rozdiel zvyškového cukru a celkového obsahu kyselín prepočítaný na kyselinu vínnu sú 2 gramy alebo menej.

3.   biele vína sozvyškovým cukrom, ktorý je vyšší  než najvyššia hodnota stanovená pre vína suché, ale nepresahuje 40 g v litre vína.

4.   ružové vína

Na hodnotenie budú zbierané z každej odrody tri 7 dcl fľaše. Vzorky sa zbierajú do 01.12.2014          na Obecnom úrade alebo 02.12.2014 do 20 h v Dome kultúry v Novej Vsi nad Žitavou. Odborná komisia zasadne 03.12.2014. Fľaše, zátky a štítky doručíme osobne po dohode. Každý vystavovateľ dostane vstupenku na ochutnávku zadarmo.

Podporte aj Vy túto akciu poskytnutými vzorkami. Príďte sa zabaviť a okoštovať, čo sa napriek zlým podmienkam v tomto roku podarilo vinárom dopestovať. Ich láska k vínu je zhmotnená v každej fľaši.

S pozdravom                                                                                                       ZNV a predseda : Jaroslav Koprda

Na Vaše otázky rád odpoviem  –   tel. č.: 0911 936 898, email: zdruzenie.nv@gmail.com

Pozvánka na Festival ochotníckych divadelných súborov Mikroregiónu Požitavie – Širočina

festivalVážení občania,

srdečne Vás pozývame na „Festival ochotníckych divadelných súborov“, ktorý sa uskutoční v sobotu 29.11.2014 nasledovne:
15:00 Kultúrny dom Červený Hrádok,
predstaví sa Dětský divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice (hosť z Čiech) rozprávkou „Slavík“.
16:00 Kultúrny dom Čierne Kľačany,
predstaví sa  Divadelný súbor Inovec z Čiernych Kľačian komédiou „Lekárske tajomstvo“
18:00 Kultúrny dom Čierne Kľačany,
predstaví sa Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice (hosť z Čiech) komédiou „Mátový nebo citron?

Festival je podporený podujatím „Tradičné ochotnícke divadlo“, ktoré sa uskutoční v obci Čierne Kľačany a bude pokračovať divadelnými predstaveniami aj v nedeľu 30.11.2014.

Výlet na Vianočné trhy do Budapešti

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Budapešti5a2c06e307526fa70db48d62653b470d.

Budapeštianske trhy sú zaradené medzi 6 najkrajších vianočných trhov  v Európe. Vianočné trhy v Budapešti sú známe tým, že na rozdiel od viedenských nie sú obmedzené prevažne na vianočné ozdoby, ale zamerané na široký sortiment úžitkových a darčekových predmetov.

Termín: 12.12.2014, t.j. v piatok

Cena zájazdu pri 44 (počet miest v autobuse) prihlásených: cca 15 eur (v cene je zahrnutá cesta autobusom + poistenie)

Prihlásiť sa a zaplatiť požadovanú sumu môžete u Bc. Lucii Behúlovej, na t. čísle: 0908 724 262 alebo priamo na obecnom úrade do 1.12.2014. 

2 3 4 5

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

Dátum: 18.11.2014

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Ľubomíra Benca, bytom Lúčna 407, Tesárske Mlyňany zo dňa 7.11. 2014 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks drevín  podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku parc. č. 1376/70 druh orná pôda, v k. ú. Mlyňany.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny

7 dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Tesárskych Mlyňanoch, Hlavná 647, Tesárske Mlyňany počas úradných hodín.

Výsledky volieb do samosprávy 2014

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku voliev v obci Tesárse Mlyňany

 

  Výsledky volieb 2014 (2,4 MiB, 1 583 hits)

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Nákup konvektomatu

Výzva na stiahnutie: 

  Vzva_na_predkladanie_ponk_-_konvektomat.pdf (200,5 KiB, 728 hits)

Deň úcty k starším

Dňa 19.10.2014 sme si pripomenuli okrúhle jubileá niektorých našich občanov a zároveň v tomto mesiaci vzdávame úctu našim seniorom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore, kde pán starosta Ing. Štefan Valkovič, poprial všetkým pevné zdravie, veľa síl a radosti zo života v kruhu svojich najbližších, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa seniorom predstavili žiaci z materskej a základnejškoly so svojim programom. Všetci, ktorí sa zúčastnili programu sa mohli ponúknuť zákuskami, pagáčmi a vínom. Našich seniorov potešilo aj spevácke vystúpenie Róberta Kazíka.

Fotogaléria (postupne sa doplní) tu: http://www.tesarskemlynany.sk/den-ucty-k-starsim-2014/

 

Pozvánka na deň úcty k starším

dus-page-0Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva na deň úcty k starším dňa 19.10.2014, t.j. v nedeľu o 15.00 hodine v sále Kultúrneho domu Mlyňany.

Program:
15.00 – privítanie jubilantov, seniorov a hostí     – vystúpenie detí z materskej a základnej školy – posedenie pri hudobnom programe (R´obert Kazík)

Pozvánka na Deň dobrovoľných hasičov

Srdečne Vás pozývame na Deň dobrovoľných hasičov dňa 4.10.2014, t.j. v sobotu od 13.00 hodiny na ihrisku pri ZŠ Štefana Moysesa.

Program: 13.00 –  sprievod hasičov od Obecného úradu Tesárske Mlyňany

13.15 – Otvorenie podujatia – školské ihrisko ZŠ Štefana Moysesa

13.30 – Súťaž vo varení gulášu

15.00 – Ukážka zásahu hasičov HaZZ Zlaté Moravce

16.00 – Súťaž o železného hasiča – prekážková dráha pre jednotlivcov

17.00 – Súťaž v sekaní dreva

18.00 – Vyhodnotenie súťaže vo varení gulášu

Tešíme sa na Vás!

 

hasiči

Oznam miestnej volebnej komisie

  Vyhlásenie kandidatúry - starosta (165,7 KiB, 892 hits)

  Vyhlásenie kandidatúry - poslanci (859,3 KiB, 1 279 hits)