Návrh VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany

 

  Návrh VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany (183,2 KiB, 605 hits)

Mikuláš navštívi aj Tesárske Mlyňany

Dňa 6. decembra 2012 o 17. 00 hod Vás srdečne pozývame na stretnutie s Mikulášom do sály kultúrneho domu                       v  časti Mlyňany.

Zmena cestovných poriadkov platná od 9.12. 2012

Veolia Transport Nitra, a.s. Vám oznamuje zmeny cestovných poriadkov platných od 9. 12. 2012 na trase

Zlaté Moravce -Vieska nad Ž?itavou – Vráble -Nitra

  CP 407409 (86,1 KiB, 826 hits)

Zlaté Moravce – Vieska nad ?Žitavou – Choča – Nitra

  407410.pdf (60,8 KiB, 728 hits)

Pozvánka na lyžovačku – sánkovačku 2013

Lyžovačka 2013Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce                  Ing. Štefanom Valkovičom pripravuje pre jednotlivcov, rodiny, priateľov výlet s názvom LYŽOVAČKA – SÁNKOVAČKA 2013.

Touto formou zisťujeme Váš záujem. Termín v mesiaci Január. Predpokladaná suma ubytovania za osobu 10 EUR/noc. Cena stravy v závislosti podľa Vašej predstavy. Počet nocí – 2. Predpokladaná lokalita Ostrý Grúň (cca 55 km). Cena prepravy sa rozpočíta na jednotlivcov.

Tento zájazd organizujeme z dôvodu, že v minulom roku nebola možnosť zorganizovať zimnú sánkovačku kvôli nestabilite snehovej pokrývky.

Nahlásiť sa môžete do konca prvého decembrového týždňa, t.j. do 7. 12. 2012 na obecnom úrade, alebo u Bc. Lucii Behúlovej na telefónnom čísle: 0908 724 262.

Návrh VZN o dani z nehnuteľností a návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN obce o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013. Ďalej návrh na VZN Obce Tesárske Mlyňany o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany.

 

  Návrh VZN obce o dani z nehnuteľností (98,9 KiB, 751 hits)

  VZN Obce Tesárske Mlyňany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (100,4 KiB, 728 hits)

 

 

 

Ponuka budovy na prenájom

Obec Tesárske Mlyňany ponúka na prenájom budovu, ktorá je umiestnená na Ihrisku pri Základnej škole Štefana Moysesa. Bližšie informácie získate na obecnom úrade.

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov platný pre Obec Tesárske Mlyňany je zverejnený na obecnej stránke v časti:

SAMOSPRÁVA —-> Dokumenty OZ —> Sadzobník správnych poplatkov

 

Odkaz na link: http://www.tesarskemlynany.sk/sadzobnik-spravnych-poplatkov/

 

Pozvánka na Katarínsky ples

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s organizátormi VARICUP-u Vás srdečne pozývajú na

Katarínsky ples,

ktorý sa uskutoční dňa 24. 11. 2012.
Cena lístka je 20 eur / pár ( v cene večera, víno, káva/čaj).

Lístky je možné si zakúpiť u p. Zuzany Horváthovej – Školská 601 a na obecnom úrade.

Deň úcty k starším

Tretia októbrová nedeľa patrila našim starším občanom. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším bol pre nich pripravený bohatý program.

Na úvod pán starosta Ing. Štefan Valkovič všetkých privítal, zaprial im veľa zdravia do ďalších rokov. Občania narodení v rokoch 1932 a 1937 boli obdarovaní darčekom, ktorý im odovzdal pán starosta.

Nasledovalo  vystúpenie detí z materskej školy, svoje kúzla predviedol aj kúzelník Erik. Predstavili sa aj žiaci zo školského klubu a žiaci 1. – 4. ročníka zo základnej školy.

„Čerešničkou na torte“ bolo vystúpenie speváka repetáckych hitov – Martina Jakubca, ktorý svojim spevom potešil všetky vekové kategórie.

Pozvánka na maškarný ples

Dňa 19. 1 . 2013 sa uskutoční maškarný ples v jedálni Základnej školy Štefana Moysesa. Vstupné je  5 eur –  v cene je guláš, šišky a víno.

Prihlasovať sa môžete u p. Janky Tonkovej, Adriany Masárovej a na obecnom úrade.