I. ročník sútaže vo varení guláša

TESÁRSKE MLYŇANY – Dňa 23.6.2012 sa v našej obci uskutočnil 1. ročník súťaže vo varení guláša. Do súťaže sa zapojilo 11 súťažných družstiev všetkých vekových kategórií.

Náročného hodnotenia sa ujala odborná porota, ktorá ocenila troch najlepčších. Túto akciu prišli podporiť aj pán starosta Ing. Ján Határ zo susednej obce Slepčany a pán starosta zo Skýcova Mgr. Tomáš Kolembus, ktorí boli taktiež členmi hodnotiacej komisie. Varenie guláša sprevádzala aj súťaž „Silák obce“, ktorá bola sprievodnou akciou tohto podujatia. Súťažilo sa v niekoľkých disciplínach: hod granátom, zatĺkanie klincov, pílenie dreva, streľba zo vzduchovky a ťahanie obecného auta lanom. Slnečné popolunie a všetkých súťažiacich prišla pozdraviť aj vzácna návšteva – obecná cigánka, ktorá tiež ochutnala kulinárske umenie, jednotlivých súťažných družstiev. Po vyhodnotení jednotlivých víťazov a konzumácii vynikajúcich gulášov bola spestrením súťaž v pití piva. nasledovalo pálenie Jánskych ohňov“ za prítomnosti Jánov – obyvateľov našej obce. 

 

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť na: http://www.tesarskemlynany.sk/853-2/

 

Deň detí v obci

TESÁRSKE MLYŇANY – Pri príležitosti MDD sa na ihrisku pri Základnej škole zúčastnil veľký počet detí. Navštívili nás aj deti z materských škôl Mikroregiónu „Požitavie Širočina,“ ktorých bolo vyše 270.  Počas celého dňa ich sprevádzali rozprávkové bytosti. Deti súťažili a boli odmenené pohárom a diplomom.

Odmenou pre ne boli takisto aj ukážky hasičskej a policajnej techniky. Hasiči ukázali svoj výstroj. Umožnili nám prezrieť si hasičský voz. Predviedli nám aj spôsob hasenia vodou.

Policajti – kynológovia – si so sebou priniesli policajných psov. Ukázali nám  spôsob hľadania drog u podozrivých, zaistenie páchateľov. Tiež sme mali možnosť prehliadnuť si policajné auto.

Veríme, že sme tento deň našim deťom spríjemnili a užili si ho.

Fotogalériu nájdete na tomto odkaze:   http://www.tesarskemlynany.sk/mdd-1-6-2012/

Stavanie mája

Dňa 30.4.2012 sa v obci uskutočnilo stavanie mája.

Pri tejto príležitosti sa zišli muži z obce, ktorí spoločnými silami postavili máj. Stužky pomáhali viazať deti z Materskej školy. Pre všetkých, ktorí prišli podporiť toto podujatie bolo pripravené občerstvenie. Každý kto prišiel si so sebou priniesol dobrú náladu. Deti si po  postavení mája zatancovali a zaspievali.

Fotodokumentáciu z tejto akcie nájdete na: http://www.tesarskemlynany.sk/stavanie-maja-30-4-2012/

Obecná brigáda

TESÁRSKE MLYŇANY – V piatok 13.4. 2012 sa v obci uskutočnila obecná brigáda v parku pri kostole, kde sa zrealizovala nová výsadba celého parku a osadenie lavičiek, výsadba pri Kultúrnom stredisku služieb.

Občania, ktorí nemali strach pred týmto magickým dátumom – piatok 13.4.2012 – sa brigády zúčastnili a tak prispeli k zveľadeniu našej obce. Aj na tejto brigáde sa ukázalo, že nie všetkým občanom  je ľahostajné prostredie, v ktorom žijeme.  Veríme, že takýchto akcií v krátkej dobe uskutočníme viac a zároveň všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka.

 

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť na: http://www.tesarskemlynany.sk/obecna-brigada-2012/