dec 08

Privítanie novonarodených detí

 

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom dňa 8.12.2017  privítala 16 novonarodených detí v našej obci. 

Deťom aj rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov v živote.

 

Fotogaléria tu:  http://www.tesarskemlynany.sk/privitanie-novonarodenych-deti-8-12-2017/

dec 08

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. zverejňuje výzvu pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov.

 

  Výzva (370,6 KiB, 104 hits)

  Upozornenie (3,3 MiB, 121 hits)

 

 

dec 07

Večierok seniorov 2017

Dňa 24.11.2017 sa uskutočnil už štvrtý ročník Večierku seniorov. Sme radi, že aj takýmto spôsobom sa ľudia v našej obci stretávajú. Večer nám spríjemňovala hudobná skupina VV Band a folklórny súbor Drienovanka.

Fotogaléria: http://www.tesarskemlynany.sk/vecierok-seniorov-2017/

dec 04

Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 12.12.2017

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje občanom, že dňa

12.12.2017 bude v čase od 8.00 – 12.00 hod. bude bez dodávky

elektriny Hlavná ulica časť Mlyňany.

nov 15

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, Nitra oznamuje občanom, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 o 9.00 hod. na Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, v priestoroch veľkej zasadacej miestnosti č. 64.

 

Strategický dokument je zverejnený na stránke:

 

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

nov 12

Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 14.11.2017

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 14.11.2017 v čase od 9.30 – 12.30 hod. bez dodávky elektriky ulice:

Š. Moysesa, Pinárska, Lipová ulica a

Hlavná ulica 650, 652 a 654, 252, 253, 254, 255,765.

nov 10

Výlet na Vianočné trhy do Košíc

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Košíc.

Košické rozprávkové Vianoce – takto sa už niekoľko rokov nazýva adventné obdobie v Košiciach.

Hlavná ulica, ktorá je zároveň najdlhšou pešou zónou na Slovensku, sa premení na rozprávkovú krajinku plnú drevených stánkov, lahodných nápojov i jedál, vyzdobenú vločkami a stromčekmi.
Tešiť sa môžete na Primátorský punč, Anjelskú kapustnicu, varené vínka zo všetkých kútov slovenska, ovocné čajíky, horúce čokoládky, perníky, medovníky, langoše, zemiakové placky, klobásky i smažené mäso, i ručne vyrábané vianočné ozdoby, živý Betlehem, bohatý sprievodný program a krásnu výzdobu.

 

Termín: 15.12.2017, t.j. piatok

Cena zájazdu pri 50  (počet miest v autobuse) prihlásených: 10 eur

Prihlásiť sa a zaplatiť požadovanú sumu môžete u Bc. Lucii Behúlovej, na t. čísle: 0908 724 262 alebo priamo na obecnom úrade do 6.12.2017.

nov 08

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2018-2020.

  Rozpočet príjmov na roky 2018-2020 (12,0 KiB, 111 hits)

  Rozpočet výdavkov na roky 2018-2020 (40,1 KiB, 102 hits)

nov 06

Zverejnenie zámeru odpredaja časti obecného pozemku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer: 

  Zverejnenie zámeru (197,0 KiB, 116 hits)

okt 09

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu rýchlostnej cesty

„R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok“

stavba: „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice

              k.ú. Tesáre nad Žitavou

              kraj: Nitriansky, okres: Zlaté Moravce

 

Viac informácií:

  Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania (1,4 MiB, 142 hits)

Staršie «

» Novšie