Zverejnenie informácie – Oprava a údržba na trase produktovodu SLOVNAFT, a.s.

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o plánovaných prácach

na produktovode, spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava.

Predpokladaný termín realizácie stavebných prác: 01.06.2020 – 30.11.2020

Ohlásenie udržiavacích prác na trase produktovodu SLOVNAFT, a.s.

Žiadosť o oznámenie o oprave a údržbe na trase produktovodu

 

Usmernenie starostu obce k otváraniu ZŠ a MŠ od 1.6.2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje usmernenie starostu obce k otváraniu ZŠ a MŠ od 1.6.2020

Usmernenie starostu obce k otváraniu ZŠ a MŠ od 1.6.2020

Zmena CP od 1.6.2020

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zmenu cestovných poriadkov

platnú od 1.6.2020

Oznam PAL ZM od 1.6.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľná pracovná pozícia – učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

Voľná pracovná pozícia

Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

Miesto výkonu práce: ZŠ Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany

 

Termín nástupu:          24.8.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:   30.6.2020

Rozsah úväzku:           100%

Požiadavky na zamestnanca

Náplň (druh) práce

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z.z. , ktorým sa ustanovujú kvalifikačné a osobné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ ,čo znamená VŠ II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ.
Iné požiadavky: ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,  ovládanie anglického jazyka – výhodou, znalosť hrania na hudobný nástroj – výhodou.

Pracovné podmienky

  • Pracovný čas: od 7:30 do 15:30
  • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
  • Plat: v zmysle platných predpisov

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

Dĺžka praxe

 nie je podmienkou

Znalosť práce s PC

bežné užívateľské zručnosti, internet, e-mail, Word, Excel

Ďalšie požiadavky:

 

Žiadosť, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov v slovenskom jazyku zasielajte na e-mailovú adresu riaditel@zsmlynany.edu.sk
Do predmetu správy uveďte: Učiteľ 1.stupeň ZŠ

Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať.

 

Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2019 – návrh

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Tesárske Mlyňany

za rok 2019.

Záverečný-účet-rok-2019 – návrh

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

zverejnenie zámeru odpredaja – ul. Š. Moysesa

Usmernenie hlavného hygienika k štátnej karanténe

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje

usmernenie hlavného hygienika k štátnej karanténe.

Opatrenie ÚVZ_3353_2020 _statna_karantena_29_04

 

Leták – zastavme násilie aj počas izolácie

Na základe súčinnosti s koordinátorom ochrany detí pred násilím Obec Tesárske Mlyňany 

zverejňuje Leták s názvom: Zastavme násilie aj počas izolácie. 

Letáčik . Zastavme násilie aj počas izolácie

Opatrenie ÚVZ SR k noseniu rúšok a usmernienie v súvislosti s COVID-19 siedma aktualizácia

Opatrenie_pre_nosenie_rusok

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zn.: OLP/3172/2020

zo dňa 17.4.2020

  Opatrenie – štátna karanténa 17.4.2020