Objednávky 2021

ID objednávkyPopisSuma celkom v euráchID zmluvyDátum vyhotovenia
Meno, priezvisko:
Názov firmy:
Adresa:
IČO:
Údaje o osobe, ktorá podpísala objednávku.
Meno a priezvisko a funkcia:
1/2021osvetový leták1113.6030.8.2021RK and eco s.r.o.
M. Waltariho 7
921 01 Piešťany
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
2/2021tovar v plnom rozsahu kúpnej zmluvy - Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v Obci T.Mlyňany71.712,-Kúpna zmluva zo dňa
30.8.2021
22.11.2021Smarter, s.r.o.
Miletičova 1, 82108 Bratislava - Ružinov
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce