Objednávky 2020

ID objednávkypopissuma celkom v euráchID zmluvydátum vyhotoveniaMeno,priezvisko:
Názov firmy:
Adresa:
IČO:
Údaje o osobe, ktorá podpísala objednávku.
Meno, priezvisko, funkcia:
1/2020Kĺbový nakladač pre mechanizáciu zberného dvora Tes. Mlyňany 1 ks59880,-ZoD zo dňa 8.8.201931.1.2020Najstroje, s.r.o.
Nám. sv. Anny 355/15
911 01 Trenčín
IČO: 47 930 284
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
2/2020revízie na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v obecných objektoch257,409.3.2020Ľuboš Straka - kominárstvo
Lúčna 399/32
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 529 50 221
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
3/2020opílenie tují v cintoríne v časti Tesáre a likvidácia BRO950,-4.5.2020POPÍLTO, s.r.o.
Ing. Marián Horvát
1. mája 45
953 01 Zlaté Moravce
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
4/2020Realizácia 3. etapy stavebných prác na predmet zákazky: Zberný dvor Tesárske Mlyňanymin. 20000,- ZoD zo dňa 23.10.201811.5.2020Real pro haus s.r.o.
Trieda Hradca Králové 4027/39
974 04 Banská Bystrica
IČO 50348108
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
5/2020Stavebné práce - na predmet zákazky - Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Š. Moysesa Tes. Mlyňany15814,64ZoD zo dňa 15.4.202023.6.2020NIKO TRANS s.r.o.
Nová 538/4
976 32 Badín
IČO 48326909
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
6/2020Vnútorné vybavenie - predmet zákazky - Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ Š. Moysesa Tes. Mlyňany36959,94ZoD zo dňa 5.5.202023.6.2020Škola sk, s.r.o.
Odborárska 21
831 02 Bratislava
IČO 50293893
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
7/2020dodanie kompostérov pre domácnosti v obci Tesárske Mlyňany45,50/ksKúpna zmluva5.8.2020LIPAMI, s.r.o.
Fándlyho 3269/22C
900 31 Stupava
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
8/2020preprava dôchodcov - JSD150,- 6.8.2020VEOLIA TRANSPORT
Štúrova 72, Nitra
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce