Objednávky 2019

ID objednávkypopissuma celkom v euráchID ZmluvyDátum vyhotoveniaMeno, priezvisko:
Obchodný názov:
Adresa:
IČO:
Údaje o osobe, ktorá podpísala objednávku.
Meno, priezvisko, funkcia
1/2019rozbor laboratórnej analýzy pitná voda- MŠ120,-18.1.2019Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Štefánikova trieda 58
949 01 Nitra
IČO:17336031
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
2/2019spracovanie a vyhodnotenie VO - Mechanizácia zberného dvora25,- e/hod18.2.2019Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie
KLIENT, s.r.o.
P.O.BOX 42A
949 01 Nitra
IČO: 44637616
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
3/2019revízie na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v obecných objektoch257,4020.2.2019Kominárstvo STRAKA
Lúčna 399
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
4/2019aktualizácia vlastníckych zmien v katastri obce996,-1.4.2019Národná geograficko informačná s.r.o.
Mostná 60
949 01 Nitra
IČO: 46795481
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
5/2019

vypracovanie PD -
Zvyšovanie energetickej účinnosti - MŠ
4140,-1.4.2019KA.STA Group, s.r.o.
Belinského 25
851 01 Bratislava
IČO: 43832041
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
6/2019

výmena bytových vodomerov v obecnej nájomnej bytovke402,- 1.4.2019Šurda Jaroslav
PLYN-VODA-KÚRENIE
Velčice 214
951 71 Velčice
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
7/2019výkon stavebného dozoru pre stavbu - Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia - obmena technológie čerpacích staníc1350,-9.4.2019Ing. Michal Rafaj
Smetanova 368/12
949 01 Nitra
DIČ:3021052177
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
8/2019odborná podpora inžinierskej činnosti v súvislosti s rekonštrukciou ČOV v Tes. Mlyňanoch400,-17.4.2019Progresing, Ing. Peter Reisel
Nezábudkova 2061/8
955 01 Topoľčany
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
9/2019realizácia 2. etapy stavebných prác - Zberný dvor Tesárske Mlyňany20 000,-ZoD zo dňa 23.10.201816.5.2019Real Pro Haus, s.r.o.
Trieda Hradca Králové 4027/39
974 04 Banská Bystrica
IČO: 50348108
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
10/2019Vybavenie školskej jedálne - modernizácia ZŠ Tesárske Mlyňany - variant A . Platba na 2 časti - 1. platba do 12/2019 v sume 4815,- eur
2. platba do 3/2020 v sume 4815,- eur
9630,-15.10.2019Gastro Vrábeľ, s.r.o.
M.R.Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
11/2019Detské prvky do MŠ Tes. Mlyňany, kolotoč s lavičkami 1 ks, kolísadlo pony 1 ks ,kolísadlo kohút 1 ks, kolísadlo motorka 1 ks, kolísadlo lietadlo 1 ks2445,-4.12.2019Maquita, s.r.o.
Solná 36
972 13 Nitrianske Pravno
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce