Objednávky 2018

ID objednávkypopissuma celkom v euráchID ZmluvyDátum vyhotoveniaMeno, priezvisko:
Obchodný názov:
Adresa:
IČO:
Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala
Meno, priezvisko, funkcia
1/2018čistenie kanalizácie tlakovo-sacím vozidlom321,-8.2.2018Hydrodynamic, spol. s r.o.
Bernolákova 57
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34150471
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
2/2018elektrický varný kotol do ZŠ4973,4016.3.2018Gastro-HAAL, s.r.o.
Považská 16
940 67 Nové Zámky
IČO : 31435076
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
3/2018revízie na vykurovacích spotrebičoch, komínoch a dymovodoch v obecných objektoch245,4016.3.2018Kominárstvo STRAKA
Lúčna 399
951 76 Tesárske Mlyňany
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
4/2018deratizácia v obci187819.3.2018TODEX REAL, s.r.o.
Sládkovičova 7202/6A
960 01 Zvolen
IČO: 44520166
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
5/2018revízie elektroinštalácie a bleskozvodu - DS, bytovka420,-4.4.2018Milan Polák
Železničná 620
951 76 Tesárske Mlyňany
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
6/2018

skrine na šanóny756,-6.4.2018PETER KOCIAN INEX WOOD
Partizánska 369
951 95 Obyce
IČO: 41723929
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
7/2018

kancelársky a zasadací stôl910,0810.4.2018PETER KOCIAN INEX WOOD
Partizánska 369
951 95 Obyce
IČO: 41723929
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
8/2018

šuflíkový kancelársky kontajner72813.4.2018PETER KOCIAN INEX WOOD
Partizánska 369
951 95 Obyce
IČO: 41723929
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
9/2018

led svietidlo pre verejné osvetlenie 15955,2018.6.2018LED-Solar,s.r.o
Lesnícka 2/A
080 05 Prešov
IČO: 44070152
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
10/2018terénne úpravy a doriešenia odvodnenia dažďovej vody - MŠ2595,-3.10.2018ZE-PRA, spol. s. r.o.
ul. 1. mája 1/B
953 01 Zlaté Moravce
IČO:36736309
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
11/2018výkon stavebného dozoru pre stavbu Zberný dvor Tesárske Mlyňany3670,-5.10.2018ZE-PRA, spol s.r.o.
ul. 1.Mája 1/B
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36736309
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
12/2018spracovanie a vyhodnotenie VO - Splašková kanalizácia25,-e/hod3.12.2018Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT s.r.o.
P.O.BOX 42A
949 01 Nitra
IČO: 44637616
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
13/2018práce - I.etapa rekonštrukcie a prístavby požiarnej zbrojnice13500,-3.12.2018NIKO TRANS, s.r.o.
Nová 538/4
976 32 Badín
IČO: 48326909
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce