Objednávky 2016

ID objednávkypopissuma celkom v euráchID zmluvyDátum vyhotoveniaMeno, priezvisko:
Obchodný názov:
Adresa:
IČO:
Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala:
Meno:
Funkcia:
1/2016vyhotovenie dokumentu "komunitný plán soc. služieb obce Tesárske Mlyňany"100,-Ing. Jozef Vida
Petofiho 258/28, Šahy
IČO: 30385741
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
2/2016oprava strechy - budova OcÚ2300,-2.2.2016Marek Madola
Orechová 540, Tesárske Mlyňany
IČO: 41042450
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
3/2016

zhotovenie diela - okná ZŠ34987,0412.2.2016IDEAL HAUS s.r.o.
Benolákova 57, Zlaté Moravce
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
4/2016

kominárske práce245,4023.3.2016Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
5/2016betónová zmes v roku 201623.3.2016ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
6/2016

kalové čerpadlo a rezač4202,1629.3.2016AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
7/2016

čistenie kanalizácie1212,-29.3.2016HYDRODYNAMIC, spol. s.r.o.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO: 34150471
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
8/2016

oprava miestnych komunikácií v obci9000,-13.6.2016ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
9/2016prešistenie odvodňovacích jarkov15.7.2016PÁNIS, s.r.o.
Chalupkova 20, Nitra
IČO: 47397683
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
10/2016

výroba brány a osadenie do nosnej konštrukcie (prechod ZŠ - ihrisko)634,-10.8.2016Matej Buxar Fitline
Obrancov mieru 16, Zlaté Moravce
IČO: 46432027
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
11/2016

geodetické práce 450,-8.9.2016 GEO-PRE, s.r.o.
Kremnická 669/11, Nitra
IČO: 36720950
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
12/2016

nddr rezač k čerpadlu822,675.10.2016AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
13/2016

didaktické pomôcky814,-21.11.2016 NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
Košice
IČO: 36174319
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
14/2016revízia elektroinštalácie a bleskozvodov850,-25.11.2016Polák Milan
Železničná 620, Tesárske Mlyňany
IČO: 14040611
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
15/2016

dodávka betónu566,8225.11.2016Stanislav Orovnický - Vodostav
Hviezdoslavova 4, Zlaté Moravce
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce