Objednávky 2015

ID objednávky:popis:Suma celkom v eurách:ID zmluvy:Dátum vyhotovenia:Meno a priezvisko:
Obchodný názov:
adresa:
IČO:
údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala:
Meno:
Funkcia:
1/2015

kalové čerpadlo na základe cenovej ponuky3595,2013.2.2015AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
2/2015

kalové čerpadlo3595,2023.3.2015AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
3/2015

kontrola vykurovacích spotrebičov a dymovodov v obecných objektoch245,408.4.2015Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
4/2015

murárske práce na budove vo vlastníctve obce - ihrisko Tesáre690,-24.4.2015JOZEF ŠVEC
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO: 37321048
Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
5/2015vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov 181,2024,4,2015PK-Systems, spol. s r.o.
SNP 22
Žiar nad Hronom
IČO: 36 636 720
Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
6/2015

právne služby súvisiace s majetkovým vysporiadaním nehnuteľnosti pod Hasičskou zbrojnicou19.5.2015Advokátska kancelária, Gabriel Orlík, s.r.o.
Žitavská 20, Topoľčianky
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
7/2015

geodetické zameranie podperných bodov600,-1.6.2015GEOPLÁN spol. s.r.o.
L. Svobodu 4885/91
Poprad
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
8/2015

práce v priestoroch ihriska časť Tesáre850,-3.6.2015Dušan Šabo
Školská 613
Tesárske Mlyňany
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
9/2015

rekonštrukcia toaliet,a armovanie poteru ...... ihrisko Tesáre960,-10.6.2015Ján Búry
Hlavná 56
Tesárske Mlyňany
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
10/2015

spomaľovací prah a dopravné značky - športová ulica565,8414.7.2015LEMUS, s.r.o.
Cabajská 28
Nitra
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
11/2015

NDDR - rezač kompletný k GT 50-2-173 C 175822,6730.7.2015AQUAMONTS s.r.o.
Komárňanská cesta 11
Nové Zámky
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
12/2015

vypracovanie znaleckého posudku na p.č. 1228/4, k. ú. Mlyňany110,-17.8.2015Ing. Peter Martiška
Počašie 1176/63
Lužianky
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
13/2015

príprava žiadosti o NFP a realizácia VO cez EKS "REkonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Tes. Mlyňany"990,-25.8.2015ATIUS s.r.o.
Dobrovičova 6
Bratislava
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
14/2015

svetelnotechnická štúdia979,212.9.2015STROJCHEM, a.s.
Štúrova 101
Svit
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
15/2015

tlmič sania 2x, vložka filtračná 2x, - ČOV Tesárske Mlyňany256,273.9.2015Kubíček VHS, s.r.o.
Maršíkovská 615
Veľké Losiny, ČR
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
16/2015

overenie primárneho a sekundárneho zariadenia, servisno-programátorské práce - ČOV Tes. Mlyňany1158,-10.9.2015Microwell spol. s r.o.
SNP 2018/42
Šaľa
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
17/2015

oprava strechy ZŠ Š. Moysesa - jedáleň. Na základe vysúťaženej ponuky6950,-30.9.2015Jozef Švec
Hlavná 469
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37321048
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
18/2015

vypracovanie PD - Rekonštrukcie mosta (Tesáre družstvo) so statickým posudkom a rozpočtom1780,-9.11.2015Archa Design
Ing. arch. Stanislav Mankovecký
Hviezdoslavova 8
Zlaté Moravce
IČO: 37323709
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
19/2015
prečistenie potrubia - ČOV Tesárske Mlyňany207,-12.11.2015Hydrodynamic, spol. s.r.o.
Bernolákova 57
Zlaté Moravce
IČO: 34150471
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
20/2015

snehová radlica816,-2.12.2015OBTULOWICZ s.r.o.
Kukučínova 204, Nižná
IČO: 31589626
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
21/2015

výmena osvetlenia MŠ1912,903.12.2015Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
22/2015

zhotovenie diela na základe zmluvy zo dňa 1.12.201530257,-3.12.2015 JOZEF ŠVEC
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO:37321048
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce