Objednávky 2013

ID objednávky:popis:Suma celkom v €:ID zmluvy:Dátum vyhotovenia:Meno a priezvisko:
obchodné meno:
adresa:
IČO:
Údaje o osobe, ktorá objednávku podpísala:
Meno:
Funkcia:
1/2013kominárske práce245,405.4.2013Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
2/2013celoročná dodávka betónovej zmesy22.4.2013ViOn a.s.
Továrenská 64
Zlaté Moravce
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
3/2013

geodetické služby súvisiace s majetkovým usporiadaním parciel vo vlastníctve obce23.4.2013GEODÉZIA Bratislava a.s.
Prevádzka Zlaté Moravce
Sládkovičova 3
Zlaté Moravce
IČO:31321704
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
4/2013Canon EOS 600 D telo - didaktická pomôcka pre potreby materskej školy3.5.2013Talkive s.r.o.
Kopčianska 9, Bratislava
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
5/2013preprava autobusom do obce Zborovice65021.5.2013AD Ján Galovič
Zlatno 61
IČO:
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
6/2013kniha s názvom Poklad na bazovom ostrove62,5018.6.2013ProSolutions, s.r.o.
Hroznová 3/A, Bratislava
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
7/2013

plastové nádoby195,605.9.2013Ferex, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
8/2013
meracia a regulačná technika na ČOV16.9.2013Microwell spol. s.r.o.
SNP 2018/42, Šala
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
9/2013

opílenie ihličnatých a listnataých drevín na pozemkoch vo vlastníctve obce08.10.2013Jozef Ďurčovič,
Štúrova 14, Hurbanovo
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
10/2013oprava svietidiel - KSS volebná miestnosť a kuchynka25,507.11.2013Vladimír Forgáč STAFO
Hlavná 104, Tesárske Mlyňany
IČO: 41040376
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
11/2013prekládka verejného osvetlenia a rozhlasu na uliciach Športová a Kapusničky576,-12.12.2013Enermont, s.r.o.
Hraničná 14, Bratislava
IČO: 35859423
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
12/2013výmena stikača, pripojenia a vyskúčanie motora - šachta ČOV31,5012.12.2013Vladimír Forgáč STAFO
Hlavná 104, Tesárske Mlyňany
IČO: 41040376
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
13/2013oprava ponorky, prepojenie cintorín Mlyňany, automatické ovládanie osvetlenia cintorín 181,9612.12.2013Vladimír Forgáč STAFO
Hlavná 104, Tesárske Mlyňany
IČO: 41040376
Ing. Štefan Valkovič,
starosta obce
14/2013prečistenie úseku kanalizácie ul. Kapusničky254,4021.12.2013HYDRODYNAMIC, spol. s r.o.
Bernolákova 57
95301 Zlaté Moravce