Obecné múzeum

Občania, ale aj návštevníci  v ňom môžu nazrieť do minulosti našej obce prostredníctvom exponátov a fotografií z dôb dávno minulých a tak pripomenúť i dnešnej generácii vtedajší život a tradície. Múzeum bolo slávnostné otvorené dňa 8.9.2012.