História obce

Dnešná obec Tesárske Mlyňany sa vyvíjala ako dve samostatné obce: Tesáre nad Žitavou a Mlyňany.

     Prvá písomná zmienka o časti Tesáre nad Žitavou je z roku 1075. Názov obce sa vyskytuje v starých listinách                            v niekoľkých hláskových obmenách

Tazzar 1075,

neskôr do roku 1960 Tesáre nad Žitavou.

Názov svedčí o tom, že to bola služobnícka osada, ktorej vznik archeológovia a jazykoveda dokladajú už v 9. storočí a je jednou z najstarších osád požitavskej doliny kde žili zruční tesárski majstri.

     Mlyňany sú prvýkrát písomne doložené pri chotárnom ohraničení Tesár v roku 1209.

V listine sa pripomínajú dvakrát ako hranica územia ľudu z Mlynian a ako dedina Malonian.  Najstaršie názvy obce boli zapísané a odvodené od maďarského názvu mlyna – malom.

Základ pomenovania sídliska Mlyňany dala mlynárska osada. Slovenský názov obce je vytvorený od slova mlyn príponou – any.