Farnosť Tesárske Mlyňany

Farnosť je začlenená do Zlatomoraveckého dekanátu Nitrianskej diecézy od 14. februára 2008. Dovtedy patrila dobývalej Bratislavsko – trnavskej arcidiecézy.

V Tesárskych Mlyňanoch sa nachádza farský kostol Zvestovania Pána z rokov 1760-1763, kaplnka Božského Srdca Ježišovho z roku 1994, kaplnka Povýšenia sv. Kríža z roku 1841. Vo filiálnej obci Vieska nad Žitavou je kostol sv. Juraja z rokov 1790-1802. V minulosti patrili do tunajšej farnosti aj filiálky Červený Hrádok, Slepčany a Nová Ves nad Žitavou. Koncom 19. storočia sa Červený Hrádok stal filiálkou farnosti Nevidzany. V roku 1967 vznikla samostatná farnosť Nová Ves nad Žitavou s filiálkou Slepčany.

Najvýznamnejšou slávnosťou farnosti je púť k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá sa každoročne slávi od roku 1909. V tom roku zorganizoval miestny farár Ján Novotný slávnosť s eucharistickým sprievodom. Vtedy to bola prvá púť k Božskému Srdcu na Slovensku. Od roku 1994 sa pre pútnikov slúži slávnostná svätá omša v kaplnke Božského Srdca, ktorú dal postaviť vtedajší správca farnosti vdp. dekan Štefan Turček.

Do histórie farnosti zasiahli také významné osobnosti ako arcibiskup Juraj Selepčéni-Pohronec, biskup Štefan Moyses, arcibiskup Július Gábriš. Podľa zachovaných dokumentov, od roku 1438 farnosť spravovalo 24 kňazov. Terajším správcom farnosti je od roku 2005 vdp.Mgr. Peter Kukučka.

  

 

Adresa:

  • Rímskokatolícka cirkev
  • Farnosť Tesárske Mlyňany
  • Štefana Moysesa č.334
  • 951 76 Tesárske Mlyňany
  • Tel: +421 37 633 42 36
  • E-mail: fara95176@azet.sk

Zdroj: http://www.fara.sk/tesarske_mlynany/

Pridaj komentár