Faktúry 2021

číslo faktúrypopisDat Z10sumaIČONázov 
2021000001materiál pre potreby MS04.01.2021207.7836518212BenátCentrum
2021000002grafické práce a tlač plagátov04.01.202140.847212705LK weddings s.r.o.
2021000003stravovacie služby dôch. za dec. 202007.01.2021129.245543691Alena Belenčíková ABM
2021000004propagačné balenie region. produktov07.01.202146836562378H 2 G, s.r.o.
2021000005prevádzka mobil. apllikácie07.01.202112050144839Adsupra s.r.o.
2021000006prevádzka stránky obce07.01.202157.645543372Inet.sk, s.r.o.
2021000007knihy do knižnice z dotácie07.01.2021737.6446551395Loke s.r.o.
2021000008poradenstvo ESIF07.01.202172045867666TORVEL s.r.o.
2021000009telekomunikačné služby08.01.2021127.4235763469Slovak Telekom,a.s.
2021000010telekomunikačné služby08.01.202119.9935763469Slovak Telekom,a.s.
2021000011vývoz TKO08.01.2021811.7100587168Technické služby mesta
2021000012vývoz TKO08.01.20212307.7700587168Technické služby mesta
2021000013prevádzkovanie COV a kanal.11.01.202147822819983EKOSTAVING
2021000014elektrická energia11.01.2021148736314242Elgas, k.s.
2021000015elektrická energia11.01.202178036314242Elgas, k.s.
2021000016prevádzkovanie webového sídla11.01.202141.8836046884WEBY GROUP s.r.o.
2021000017zakúpenie tonera do MS11.01.202167.233403741Ľubomír Černák HP - Servis
2021000018tonery pre obec11.01.2021206.433403741Ľubomír Černák HP - Servis
2021000019elektrická energia12.01.20213120.9636807702Slovakia Energy s.r.o.,
2021000020služby k projektu Rekonštr. PZ11.01.202160045597103Prounion,a.s.
2021000021telekomunikačné služby13.01.2021179.6535697270Orange Slovensko,a.s.
2021000022materiál do knižnice13.01.202149.517644429Ing. Zsolf Marczibal - CONNECT
2021000023knihy do knižnice z dotácie13.01.2021707.3146551395Loke s.r.o.
2021000024nedoplatok el. energie14.01.2021643.1536807702Slovakia Energy s.r.o.,
2021000025nedoplatok elektrická energia14.01.2021181.6636807702Slovakia Energy s.r.o.,
2021000026stravné lístky14.01.2021751.2652005551Edenred Ticket Service s.r.o,
2021000027zemný plyn KSSL - preplatok 202015.01.2021-225.0544291809Innogy Slovensko s.r.o.
2021000028zemný plyn Sk,HO - preplatok 202015.01.2021-307.6244291809Innogy Slovensko s.r.o.
2021000029zemný plyn zdrav. str.- prepl. 202015.01.2021-118.2644291809Innogy Slovensko s.r.o.
2021000030zemný plyn MS - preplatok 202015.01.2021-835.1444291809Innogy Slovensko s.r.o.
2021000031plyn OcU - preplatok 202015.01.2021-259.1944291809Innogy Slovensko s.r.o.
2021000032prenájom sály r. 202018.01.20211513.1534118381AGROSPOL 5. TM, s.r.o.
2021000033označenie tabúľ OU18.01.2021643.7843868878Chillix
2021000034telekomunikačné služby18.01.20214.9935763469Slovak Telekom,a.s.
2021000035Finančný spravodajca18.01.202116.3931592503Poradca podnikateľa
2021000036notebook HP s prisl. a tlačiareň18.01.2021105034128433PAKE, s.r.o.
2021000037Aktualizácie 202119.01.202112.236371271Poradca s.r.o.
2021000038exter. proj. man. Splaskova kanal.19.01.2021144045867666TORVEL s.r.o.
2021000039elektrická energia prepl. 202021.01.2021-77.5736314242Elgas, k.s.
2021000040materiál testovanie Covid21.01.2021652.8531427855Dexis Slovakia, s.r.o.
2021000041vedenie účtu CP rok 202021.01.202143231338976Centrálny depozit CP SR,
2021000042satnové bloky na testovanie Covid22.01.202111.4214042690M-EFEKT
2021000043obaly na obedy strava dôchodci22.01.202152.8252165531Weopack s.r.o.
2021000044prevádzkovanie COV a kanalizácie26.01.2021335.2822819983EKOSTAVING
2021000045Rekonštrukcia a príst. PZ27.01.202120188.2452056431Bau Hous Team s.r.o.
2021000046ochranne odevy testovanie29.01.202133.2447358203PharmaComp s.r.o., Žarnovica
2021000047materiál na testovanie Covid22.01.2021664.5631427855Dexis Slovakia, s.r.o.
2021000048materiál pre obec28.01.20219336518212BenátCentrum
2021000049stravné dôchodcovia01.02.20211685.137865099ZŠS pri ZŠ Š.Moysesa
2021000050likvidácia nebezp. odpadu testovanie01.02.2021269.0436016268Waste Recycling,a.s.
2021000051stravovanie dôchodcov02.02.2021138.445543691Alena Belenčíková ABM
2021000052vypracov. žiadosti o dot. Znohodnoc. BRO02.02.2021180045867666TORVEL s.r.o.
2021000053poadenstvo ESIF02.02.2021120045867666TORVEL s.r.o.
2021000054materiál do MS - ochrana Covid02.02.202145.551285312Kobukrav OZ
2021000055Obaly na obedy - strava. dôch. Covid04.02.202119252165531Weopack s.r.o.
2021000056viečko na misky - obaly doch. strav.Covi04.02.202116.252165531Weopack s.r.o.
2021000057tonery05.02.202123.747689650Eko Toner s.r.o., Žilina
2021000058vývoz TKO05.02.20213102.700587168Technické služby mesta
2021000059práce na COV a vývoz kalu05.02.202115246878301Septik Trans
2021000060za verejný prenos - verej. rozhl. r.202105.02.202138.417310598SLOVGRAM
2021000061prevádzkovanie webového sídla05.02.202141.8836046884WEBY GROUP s.r.o.
2021000062materiál na testovanie Covid05.02.2021846.7231427855Dexis Slovakia, s.r.o.
2021000063elektrická energia05.02.2021148736314242Elgas, k.s.
2021000064elektrická energia05.02.202178036314242Elgas, k.s.
2021000065telekomunikačné služby08.02.2021125.335763469Slovak Telekom,a.s.
2021000066telekomunikačné služby08.02.202119.0935763469Slovak Telekom,a.s.
2021000067zemný plyn KSSL08.02.202118144291809Innogy Slovensko s.r.o.
2021000068zemný plyn OcU08.02.2021227.844291809Innogy Slovensko s.r.o.
2021000069zemný plyn zdravot. stred.08.02.2021603.144291809Innogy Slovensko s.r.o.
2021000070zemný plyn SK, HO08.02.2021123.344291809Innogy Slovensko s.r.o.
2021000071zemný plyn MS08.02.2021634.744291809Innogy Slovensko s.r.o.
2021000072tonery08.02.202145.633403741Ľubomír Černák HP - Servis
2021000073zneškod. nebez. odpadu testvo. Covic09.02.2021366.2436016268Waste Recycling,a.s.
2021000074regál s policami do MŠ10.02.2021209.400453678W.S.Worldwide Shelving GmbH
2021000075kopie PD MŠ a aktual. rozp. energ. účinn10.02.202129043832041KA.STA group s.r.o.
2021000076poradenstvo a pripr. proj. vo VO10.02.2021118552701867EUPRO.SK s.r.o.
2021000077prenáj. kontajnera a vývoz odpadu od MŠ12.02.2021244.832741766Osobná preprava
2021000078odber a likv. neb. odpadu test. Covid12.02.2021293.0436016268Waste Recycling,a.s.
2021000079spil.stromov MS, Lekáreň, Múzeum a odvoz15.02.2021278041724836Peter Gálik - Rotesat
2021000080knihy pre deti15.02.202128.0411782889Distribučná agentúra AD REM
2021000081el. energia15.02.20211336.536314242Elgas, k.s.
2021000082potvr. k projektu ener. úc. budovy MS15.02.20213517058520Štátna ochrana prírody SR
2021000083oprava VO15.02.202175041724836Peter Gálik - Rotesat
2021000084opava plyn. kotlov 12 BJ15.02.202124446063269Ing. Andrej Miškolci AMIS
2021000085materiál na testov. Covid17.02.2021437.7631427855Dexis Slovakia, s.r.o.
2021000086stravné lístky16.02.2021817.6352005551Edenred Ticket Service s.r.o,
2021000087telekomunikačné služby17.02.20215.8935763469Slovak Telekom,a.s.
2021000088odber a zneškod. odpadu test. Covid18.02.2021153.8436016268Waste Recycling,a.s.
2021000089voda múzeum19.02.202151.8536550949Zs.vodárenská spoločnosť
2021000090voda zrubový dom, Lipová ul.19.02.202110.3736550949Zs.vodárenská spoločnosť
2021000091voda COV19.02.202111.6636550949Zs.vodárenská spoločnosť
2021000092voda Obecný úrad19.02.2021225.5436550949Zs.vodárenská spoločnosť
2021000093voda KSSL19.02.2021110.1836550949Zs.vodárenská spoločnosť
2021000094voda zdravot. stredisko19.02.2021136.136550949Zs.vodárenská spoločnosť
2021000095materiál na testovanie Covid22.02.202188.431427855Dexis Slovakia, s.r.o.
2021000096za služby B, OPP22.02.202118052954391Mihas.s.r.o.
2021000097maliarske práce na obecnej bytovke26.02.2021130543587798Dušan Šabo
2021000098materiál na testovanie Covid26.02.202143.7414042590M - Efekt
2021000099materiál na testovanie Covid26.02.2021507.9131427855Dexis Slovakia, s.r.o.
2021000100kompostéry pre domácnosť26.02.2021682.552695301LIPAMI s.r.o.