Faktúry 2017

č. faktúrypopissuma v €ID zmluvyID objednávkyDátum doručeniaDodávateľ
1/2017

101700001
prevádzka tesarskemlynany.sk57,605.1.2017Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 4554337
2/2017

2016246
strava dôchodci110,309.1.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
3/2017

16 11145VFA
vývoz odpadu - kuka550,069/20139.1.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
4/2017

1611146VFA
vývoz odpadu - kontajnery1670,179/1/20139.1.12017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
5/2017

20160448
tlač plagátov6,979.1.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
6/2017

17/0041
kniha tekov z neba286,-9.1.2017CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
7/2017

6792172178
telefón115,229.1.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
8/2017

160760
prevádzkovanie ČOV478,-9.1.2017Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
9/2017

256332609
elektrika - VO Mlyňany503,-74000147659.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
10/2017

256332610
elektrika - ČOV Kapusničky676,-74000147659.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
11/2017

256332611
elektrika - VO Tesáre96,-74000147659.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
12/2017

256332612
elektrika - ŠK, HO147,-74000147659.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
13/2017

257001382
elektrika - OcÚ84,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
14/2017

257001704
elektrika - dom smútku Tesáre27,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
15/2017

257002177
elektrika - dom smútku Mlyňany29,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
16/2017

257002270
elektrika - OM k ČOV88,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
17/2017

257002463
elektrika - OM k ČOV Lúčna30,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
18/2017

257002515
elektrika- OM k ČOV83,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
19/2017elektrika - OM k ČOV12,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
20/2017

257002842
elektrika - MŠ78,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
21/2017

257003194
elektrika - Zdravotné stredisko32,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
22/2017

257003434
elektrika - OM k ČOV Hlavná63,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
23/2017

1720800249
stravné lístky801,46200035313.1.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
24/2017

7509847213
elektrika - ihrisko, park243,74510000022917.1.12017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
25/2017

5383972621
orange146,5417.1.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
26/2017

8660112535
voda - ŠK, HO1,3060018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
27/2017

8660112536
voda - 12 - nájomá bytovka105,-60018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
28/2017

8660112537
voda - MŠ12,9660018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
29/2017

8660112538
voda - OcÚ6,4860018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
30/2017

8660112539
voda - KSSl.2,5960018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
31/2017

8660112540
voda - Zdravotné stredisko3,8960018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
32/2017

7429489184
elektrika - om k čov586,1260018487217.1.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
33/2017

7429483254
elektrika - 12 nájomná bytovka90,2560018487217.1.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
34/2017

7429489339
elektrika - stomatologická ambulancia22,2860018487217.1.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
35/2017

2016102
mulčovanie458,4018.1.2017AGROSPOL 5.TM, s.r.o.
Hlavná 142, Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
36/2017

2017180028
pečať rozvoja obcí265,2018.1.2017Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s.
Pribinova 4, Bratislava
IČO: 35751291
37/2017

20161619
pečať DEUS103,2018.1.2017Disig, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
IČO: 35975946
38/2017

6300023615
plyn - MŠ775,-630002361518.1.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
39/2017

7323538115
plyn - OcÚ500,-630002071118.1.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
40/2017

7323538116
plyn - Zdravotné stredisko568,-630002071818.1.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
41/2017

7323538117
plyn - KSSl.368,-630002072318.1.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
42/2017

7323538118
plyn - ŠK, HO188,-630002073018.1.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
43/2017

3411941146

telefón30,9819.1.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
44/2017

170009
snežná fréza, motorová píla1408,9020.1.2017JKL-STEEL, spol. s r.o.
Továrenská 2, Zlaté Moravce
IČO: 36519375
45/2017

2016114
prenájom sály1698,1027.1.2017AGROSPOL 5.TM, s.r.o.
Hlavná 142, Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
46/2017

33
maškarný ples, zabíjačka99,521.2.2017METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
47/2017

20170003
strava dôchodci1306,403.2.2017Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
48/2017

2017020
strava dôchodci122,403.2.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
49/2017

2171102052
soza - obecný rozhlas14,286.2.2017SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
50/2017

2171102051
soza - obecný úrad12,-6.2.2017SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
51/2017

2017000327
keo13,506.2.2017KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
52/2017

917000421
Publikácia - záverečný účet obce14,206.2.2017Wolters Kluwer s.r.o.
Okr. súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO: 31348262
53/2017

VF17039
tonery - matrika412,806.2.2017Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
54/2017

7459015907
elektrika - ihrisko, park243,7451000002296.2.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
55/2017

2711013803
elektrika - kssl742,8774000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
56/2017

2711013805
elektrika - Klubovňa pre SČ-11,3674000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
57/2017

2711013804
elektrika - OM k ČOV-115,1074000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
58/2017

2711013802
elektrika - OM k ČOV2,6074000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
59/2017

2711014087
elektrika - zdravotné stredisko-12,0874000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
60/2016

2711014086
elektrika - OM k ČOV-52,1574000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
61/2016

2711014088
elektrika - OcÚ104,5274000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
62/2017

2711014092
elektrika - OM k ČOV1169,8674000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
63/2017

2711014090
elektrika - MŠ-19,9074000147657.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
64/2017

2711014091
elektrika - dom smútku -22,807400147657.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
65/2017

2711014089
elektrika - OM k ČOV813,537400147657.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
66/2017

7268737117
plyn - MŠ751,-63000236157.2.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
67/2017

7268737102
plyn - ŠK, HO182,-63000207307.2.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
68/2017

7268737101
plyn - KSSl.357,-63000207237.2.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
69/2017

7268737100
plyn - Zdravotné stredisko551,-63000207187.2.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
70/2017

7268737099
plyn - OcÚ485,-63000207117.2.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
71/2017

7429518363
elektrika - stomatologická ambulancia37,4151000002297.2.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
72/2017

170036
prevádzka ČOV335,287.2.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
73/2017

2017020
oprava plynového kotla - 12BJ, Fazekaš80,-7.2.2017Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
74/2017

2017 10025VFA
vývoz odpadu - kontajnery1329,189/1/20137.2.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
75/2017

4793125975
telefón, internet - mš, ocú115,577.2.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
76/2017

1600146974
cenné papiere432,-7.2.2017Centrálny depozitár cenných papierov Sr, a.s
ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
77/2017

2711019460
elektrika - ČOV466,7674000147658.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
78/2017

2711019461
elektrika - VO Tesáre221,4074000147658.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
79/2017

2711019459
elektrika - vO Mlyňany144,1774000147658.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
80/2017

257005188
elektrika - VO Mlyňany503,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
81/2017

257005189
elektrika - ČOV676,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
82/2017

257005190
elektrika - VO Tesáre96,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
83/2017

7400014765
elektrika - ŠK, HO147,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
84/2017

257006956
elektrika - OM k ČOV11,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
85/2017

elektrika - dom smútku Mlyňany29,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
86/2017

257008474
elektrika - om k čov12,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
87/2017

257027335
elektrika - om k čov 30,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
88/2017

257027336
elektrika - zdravotné stredisko32,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
89/2017

257027337
elektrika - Ocú84,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
90/2017

257027338
elektrika - OM k ČOV88,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
91/2017

257027339
elektrika - MŠ78,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
92/2017

257027340
elektrika - dom smútku Tesáre27,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
93/2017

257027341
elektrika - OM k ČOV83,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
94/2017

2017004
doprava - posypový materiál90,-10.2.2017Dušan Hudec - AUTODOPRAVA
Velčice 14
IČO: 32739931
95/2017

04/2017
odborné posúdenia - 2x500,-13.2.2017Ing. Eva Ondrejková
Hostie 363, Hostie
IČO: 47954124
96/2017

1720800597
stravné lístky887,58200035313.2.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
97/2017

02-17002
office, servis324,3813.2.2017AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A, Zlaté Moravce
IČO: 36532169
98/2017

5388570850
orange145,8916.2.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
99/2017

2017000713
keo13,5016.2.2017KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
100/2017

01/17
maliarske práce, montáž 293,-17.2.2017Tibor Sarka
Tesárske Mlyňany 555
IČO: 41041593
101/2017

4
oprava verejného osvetlenia, rozhlasu995,-17.2.2017Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
102/2017

2017022
oprava plynových zariadení - KSSl.161,-17.2.2017Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
103/2017

20170025
tlač plagátov18,6017.2.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
104/2017

8760026016
voda - Klubovňa pre SČ1,1260018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
105/2017

8760027828
voda - zrubový obchod7,3460018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
106/2017

8760026037
voda - zdravotné stredisko5,8060018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
107/2017

8760026036
voda - KSSl.19,8460018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
108/2017

8760026035
voda - OcÚ5,860018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
109/2017

8760026034

voda - MŠ10,4860018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
110/2017

8760026033
voda - 12BJ168,0860018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
111/2017

8760026032
voda - ŠK, HO3,4660018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
112/2017

2711027403
elektrika - zdravotné stredisko- 1,-74000176517.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
113/2017

3412917808
telefón30,9820.2.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
114/2017

1170000483
tlačivá - knižnica56,1021.2.2017ŠEVT a.s.,
Cementárenská 16
Banská Bystrica
IČO: 31331131
115/2017

19/2017
preprava DHZ - sútaž70,8023.2.2017ALOJZ MARTINKOVIČ
osobná preprava
Krížna 511, T. Mlyňany
IČO: 32741766
116/2017

2017077
keo - účtovníctvo, majetok67,2023.2.2017KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
117/2017

20171008
vypracovanie žiadosti - Budovanie a zlepčenie tech. vybavenia učební ZŠ1500,-ZoD z 16.2.201723.2.2017TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
118/2017

1070001
MŠ - stolárske práce462,7223.2.2017JUROP s.r.o.
Hlavná 81, Tesárske Mlyňany
IČO: 50595954
119/2017

02/17
práce - kaderníctvo630,-23.2.2017Tibor Sarka
Tesárske Mlyňany 555
IČO: 41041593
120/2017

27010494
nastavec - traktor79,8427.2.2017Vladimír Buch
Alexyho 15/70, 036 01 Martin
IČO: 33580006
121/2017

2711031275
elektrika - ŠK, HO-45,31740001476527.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
122/2017

20170007
strava dôchodci1256,7228.2.2017Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
123/2017

136
obecná zabíjačka273,7128.2.2017METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
124/2017

2017048
strava dôchodci111,506.3.2017 Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
125/2017

VF17093
toner - matrika350,406.3.2017Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
126/2017

7243828618
plyn - OcÚ457,-63000207116.3.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
127/2017

7243828619
plyn - Zdravotné stredisko519,-63000207186.3.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
128/2017

7243828620
plyn - KSSl.337,-63000207236.3.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
129/2017

7243828621
plyn - ŠK, HO172,-63000207306.3.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
130/2017

7243828636
plyn - MŠ708,-63000236156.3.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
131/2017

7489132631
elektrika - Ihrisko, park 243,7451000002296.3.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
132/2017

7429567355
elektrika - stomatologická ambulancia37,4151000002296.3.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
133/2017

20170046
tlač 46,089.3.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
134/2017

18748
maliarske potreby104,109.3.2017Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
135/2017

201700147
ťažné zariadenie - felícia133,149.3.2017Motorsport Zubor spol. s.r.o.
Hlavná 668, Tesárske Mlyňany
IČO: 47733268
136/2017

6794092720
telefón, internet - MŠ, OcÚ, knižnica117,729.3.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
137/2017

170142
NDDR rezač k čerpadlu822,-9.3.2017 AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
138/2017

2017 10124VFA
vývoz odpadu - kontajnery1598,339/1/20139.3.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
139/2017

012017
projekt pre SP - MŠ2498,-18/201613.3.2017KA.STA group s.r.o.
Belinského 25, Bratislava
IČO: 43832041
140/2017

257038521
elektrika - VO Tesáre96,-740001476513.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
141/2017

257038520
elektrika - ČOV676,-740001476513.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
142/2017

257038519
elektrika - VO Mlyňany503,-740001476513.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
143/2017

257049115
elektrika - ŠK, HO147,-74001476513.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
144/2017

1720800898
stravné lístky1139,06200035313.3.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
145/2017

6611707464
vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení - projekt MŠ13,916.3.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
146/2017

2017040
posudok na výskyt chránených druhov živočíchov - MŠ150,-16.3.2017Mgr. Juraj Filo
Cintorínska 1449/21, Mojmírovce
IČO: 45280088
147/2017

8760039398
voda - MŠ7,7860018487216.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
148/2017

8760039397
voda - 12BJ99,8260018487216.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
149/2017

8760039401
voda - Zdravotné stredisko2,5960018487216.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
150/2017

8760039395
voda - ŠK, HO3,8960018487216.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
151/2017

8760039396
voda - ČOV3,8960018487216.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
152/2017

5392766332
orange149,7816.3.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
153/2017

Z17951166
účtovné súvzťažnosti - predplatné139,8020.3.2017 VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
154/2017

3413893383
telefón30,9820.3.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
155/2017

10170014
rádiostanice - DHZ147,-20.3.2017Jozef Vojtek ELPRA - technik
Kolónia Hviezda 104, Martin
IČO: 32664192
156/2017

201706
elektroinštalačné práce - MŠ, kaderníctvo657,9520.3.2017 Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
157/2017

2017411197
posúdenie PD - MŠ108,-21.3.2017Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, Bratislava
IČO: 36653004
158/2017

15/2017
kominárske práce245,401/201722.3.2017Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
159/2017

17130258
kniha tekov z neba291,5023.3.2017CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
160/2017

5041604553
finančný sprievodca13,6724.3.2017Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina 1
IČO: 31592503
161/2017

1706260
soza38,5027.3.2017 SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
162/2017

165796130
didaktické pomôcky - MŠ308,7927.3.2017Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, Bratislava
IČO: 36562939
163/2017

9000251768
poplatok za vyjadrenie k PD - MŠ120,-28.3.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
164/2017

2711059311
elektrika - ČOV326,3430.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
165/2017

2711058732
elektrika - VO Mlyňany41,3230.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
166/2017

2711059340
elektrika - VO Tesáre179,2230.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
167/2017

201706336
tonery - MŠ, OcÚ - 136,8831.3.2017Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3
Stropkov
IČO: 45917272
168/2017

8
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu532,8031.3.2017Tomáš Gálik ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
169/2017

476003444
voda - 12BJ 9,5031.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
170/2017

7253818571
plyn - OcÚ250,-63000207114.4.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
171/2017

7253818572
plyn - Zdravotné stredisko284,-63000207184.4.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
172/2017

7253818573
plyn - KSSl.184,-63000207234.4.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
173/2017

7253818574
plyn -ŠK, HO94,-63000207304.4.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
174/2017

7253818589
plyn - MŠ388,-63000236154.4.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
175/2017

8760044648
voda - Zrubový dom11,666001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
176/2017

476009851
voda - KSSl.0,906001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
177/2017

476016177
voda - ŠK, HO-0,866001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
178/2017

476016178
voda - OcÚ-0,616001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
179/2017

476008300
voda - KSSl.-1,126001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
180/2017

476008301
voda - Zrubový obchod-0,866001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
181/2017

476009509
voda - Zdravotné stredisko-0,616001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
182/2017

476009850
voda - MŠ-0,116001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
183/2017

11/17
kosačka2835,-4.4.2017PROTECHNIK s.r.o
Továrenská 27
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 45951136
184/2017

2711059783
elektrika - ŠK, HO-40,0674000147654.4.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
185/2017

20170014
strava dôchodci1475,686.4.2017Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
186/2017

2017051
strava dôchoci104,-6.4.2017 Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
187/2017

2017/015
detektor horľavých plynov51,306.4.2017Branislav Zahoran - BZ-TRADE
Hlavná 93, Pribeta
IČO: 48174629
188/2017

1720801234
stravné lístky815,247.4.2017 VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
189/2017

3795062518
telekomunikačné služby117,7210.4.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
190/2017

201710192VFA
vývoz odpadu - kontajnery1668,459/1/201310.4.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
191/2017

201710193VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby785,769/201310.4.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
192/2017

2017008
didaktické pomôcky540,-10.4.2017SABSTAV, s.r.o.
Vieska nad Žitavou 111
IČO: 47533200
193/2017

7459052139
elektrika - ihrisko, park186,57510000022910.4.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
194/2017

7459068363
elektrika - zdravotné stredisko29,66510000022910.4.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
195/2017

257125361
elektrika - VO Tesáre96,-740001476510.4.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
196/2017

257123482
elektrika - VO Mlyňany503,-740001476510.4.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
197/2017

257124029
elektrika - ČOV, Kapusničky676,-740001476510.4.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
198/2017

257125857
elektrika - ŠK, HO147,-740001476510.4.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
199/2017

170011
stolové sety756,-10.4.2017JKL-ENZI, s.r.o.
Vozokánska 312, Čierne Kľačany
IČO: 36533271
200/2017

12/17
údržba obce - centrála,miešačka....1136,9810.4.2017PROTECHNIK s.r.o.
Továrenská 27, Zlaté Moravce
IČO: 45951136
201/2017

2711063659
elektrika - vo mlyňany16,43740001476510.4.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
202/2017

2711063662
elektrika - ŠK, HO-15,05740001476510.4.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
203/2017

2711063661
elektrika - VO Tesáre172,15740001476510.4.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
204/2017

2711063660
elektrika - ČOV Kapusničky366,91740001476511.4.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
205/2017

FO170048
chladnička, sporák - ihrisko Tesáre464,-12.4.2017Eugen Jančo - PROFI ELEKTRO
Továrenská 3, Zlaté Moravce
IČO: 35104074
206/2017

170343
servis čerpadla AMAREX829,6112.4.2017AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
207/2017

170190
prevádzkovanie ČOV478,-13.4.2017Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
208/2017

2017000012
členský príspevok713,2013.4.2017Mikroregión Požitavie - Širočina
Veľké Vozokany
IČO: 36107298
209/2017

2017000013
členský poplatok200,-13.4.2017OZ pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie- širočina"
Malé Vozokany
IČO: 42119430
210/2017

8760050863
voda - Šk, HO9,0760018487218.4.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
211/2017

8760050866
voda - ČOV5,1860018487218.4.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
212/2017

8760050865
voda - bytovka110,1860018487218.4.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
213/2017
8760050866

voda - MŠ15,5560018487218.4.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
214/2017

8760050867
voda - OcÚ6,4360018487218.4.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
215/2017

8760050868
voda - KSSl.1,3060018487218.4.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
216/2017

8760050869
voda - zdravotné stredisko10,3760018487218.4.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
217/2017

50/2017

prenájom a odvoz kontajnera118,8018.4.2017Alojz Martinovič
osobná preprava
Krížna 511
Tesárske Mlyňany
IČO: 32741766
218/2017

5397173956
orange149,3818.4.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
219/2017

10170002
vešiaková zostava - MKS494,4019.4.2017JUROP s.ro.
Hlavná 81, Tesárske Mlyňany
IČO: 50595954
220/2017

3414858492
telekom30,9821.4.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
221/2017

20170104
tlač, grafické práce102,361.5.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
222/2017

revízie, výmena ističa500,-5/20171.5.2017Polák Milan
Železničná 620
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 14040611
223/2017

201711
revízie - MŠ, DS Tesáre, MKS850,-14/20161.5.2017Polák Milan
Železničná 620
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 14040611
224/2017

170476
servis čerpadla - ČOV195,131.5.2017AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
225/2017

FV1700110
čistenie kanalizácie 435,-1.5.2017HYDRODYNAMIC, spol. s.r.o.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO: 34150471
226/2017

1560003621
matričné doklady24,842.5.2017Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, Bratislava
IČO: 42272360
227/2017

170243
prevádzka ČOV486,202.5.2017Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
228/2017

2017092
strava dôchodci104,-2.5.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
229/2017

20170020
strava dôchodci1334,802.5.2017Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
230/2017

Of056/17
dopravné značenie1731,9617/20162.5.2017LEMUS, s.r.o.
Cabajská 28, Nitra
IČO: 45620741
231/2017

20171040
vypracovanie žiadosti o dotáciu - Rekonštrukcia budovy MŠ1800,-ZoD2.5.2017TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
232/2017

2017034
doprava mája71,524.5.2017 Dušan Hudec - AUTODOPRAVA
Velčice 14
IČO: 32739931
233/2017

17kdi00261
kontrola bezpečnosti detského ihriska199,20ZoD 3.4.20174.5.2017EKOTEC spol. s. r.o.
Lamačská cesta 20
Bratislava
IČO: 00687022
234/2017

126/2017
vývoz kalu ČOV170,-ZoD 7.8.20155.5.2017SeptikTrans
Štefan Mišuta
Lúky 515, Sľažany
IČO: 46878301
235/2017

7459092681
elektirka - stomatologická ambulancia29,6651000002295.5.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
236/2017

7459079800
elektrika -ihrisko Tesáre, park186,5751000002295.5.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
237/2017

7248860139
plyn - OcÚ96,-63000207115.5.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
238/2017

7248860140
plyn - Zdravotné stredisko109,-63000207185.5.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
239/2017

7248860141
plyn - KSSl.71,-63000207235.5.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
240/2017plyn - ŠK, HO37,-63000207305.5.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
241/2017

7248860157
plyn - MŠ149,-63000236155.5.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
242/2017

257129734
elektrika - ČOV Kapusničky676,-74000147655.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
243/2017

257129735
elektrika - VO Tesáre96,-74000147655.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
244/2017

257129733
elektrika - VO Mlyňany503,-74000147655.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
245/2017

257129736
elektrika - ŠK, HO147,-74000147655.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
246/2017

2710010126
elektrika - SˇK, HO0,9274000147655.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
247/2017

271000992
elektrika - VO Tesáre-2,6374000147655.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
248/2017

2710010052
elektrika - ČOV 755-13,4274000147655.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
249/2017

2710011007
elektrika - VO Mlyňany-7,0674000147655.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
250/2017

VF17223
toner - matrika102,-5.5.2017Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
251/2017

1720801586
stravné lístky 997,82200035311.5.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
252/2017

271078
deratizácia obecných objektov1968,-6/201711.5.2017EKOLAS , s.r.o.
Paderovce, Poľná 11/2, Jaslovské Bohunice
IČO: 36227897
253/2017

7796039625
telekomunikačné služby118,0611.5.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
254/2017

2017037
doprava materiálu, odvoz228,-12.5.2017 Dušan Hudec - AUTODOPRAVA
Velčice 14
IČO: 32739931
255/2017

20170046
aktualizácia tesarskemlynany.sk80,-12.5.2017Richard Horný
Hradská 231, Tekovské Nemce
IČO: 46606823
256/2017

00082/2017
bezpečnostný projekt100,-12.5.2017Richard Krajčík
Trubin č. 97, Locica - Trubin
IČO: 37396196
257/2017

63/2017
odvoz kontajnerov295,2012.5.2017Alojz Martinovič
osobná preprava
Krížna 511, T. Mlyňany
IČO: 32741766
258/2017

10170003
nábytok - ihrisko Tesáre724,8012.5.2017JUROP s.ro.
Hlavná 81, Tesárske Mlyňany
IČO: 50595954
259/2017

2017052
odborná prehliadka a skúška PZ - bytovka389,-12.5.2017Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
260/2017

201710327VFA
vývoz kontajnery581,599/1/201318.5.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
261/2017

2017 10326VFA
vývoz odpadu - kukanádoby1766,249/201318.5.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
262/2017

5401585908
orange147,5218.5.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
263/2017

8760060975
voda - ŠK, HO6,4860018487218.5.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
264/2017

8760060976
voda - ČOV, Kapusničky 5,1860018487218.5.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
265/2017

8760060977
voda - 12BJ94,6260018487218.5.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
266/2017

8760060978
voda - MŠ9,0760018487218.5.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
267/2017

8760060979
voda - OcÚ2,5960018487218.5.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
268/2017

8760060980
voda - KSSl.1,3060018487218.5.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
269/2017

8760060981
voda - Zdravotné stredisko2,5960018487218.5.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
270/2017

2017051601
hojdačky na detské ihriská413,0318.5.2017TRIBO, s.r.o.
Janka Kráľa 45, Zlaté Moravce
IČO: 44245921
271/2017

2711089146
elektrika - VO Mlyňany-73,8274001476518.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
272/2017

2711089149
elektrika - ŠK, HO-25,0774001476518.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
273/2017

2711089*147elektrika - ČOV208,7274001476518.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
274/2017

2711089148
elektrika - VO Tesáre 133,2774001476518.5.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
275/2017

2017187
antivírus ESET108,-19.5.2017 ENTER Computer spol. s r.o.
Dobšinského 7
Zlaté Moravce
IČO: 31439063
276/2017

84142795
predplatné "PORADCA 2018"
I. fA
29,4019.5.2017PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina
IČO: 36371271
277/2017

201700026
divadelné predstavenie MDD147,-29.5.2017Mikroregión Požitavie - Širočina
Veľké Vozokany
IČO: 36107298
278/2017

3415836351
telefón30,9829.5.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
279/2017

8760063282
voda - Zrubový dom1,3060018040529.5.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
280/2017

SPF17407222
stoličky - budova ihrisko326,4029.5.2017B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, Bratislava
IČO: 44413467
281/2017

FV000817
oprava mosta cez žitavu390,-29.5.2017 Matej Buxar Fitline
Obrancov mieru 16, Zlaté Moravce
IČO: 46432027
282/2017

1293100
betónová zmes - múrik683,4029.5.2017ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
283/2017

84142795
predplatné "Poradca 2018" - 2FA29,4029.5.2017PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina
IČO: 36371271
284/2017

20170632
základná príprava členov DHZ - z dotácie250,-31.5.2017Dobrovoľná požiarna ochana SR
Kutuzova 17, Bratislava
IČO: 00177474
285/2017

2017057
oprava plynového kotla - 12BJ87,-1.6.2017Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
286/2017

20170026
strava dôchodci1609,282.6.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
287/2017

2017096
strava dôchodci140,202.6.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
288/2017

7303734199
plyn - OcÚ41,-63000207182.6.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
289/2017

7303734200
plyn - zdravotné stredisko46,-63000207112.6.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
290/2017

7303734201

PLYN - KSSl.30,-63000207232.6.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
291/2017

7303734202
plyn - ŠK, HO15,-63000207302.6.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
292/2017

7303734217
plyn - MŠ62,-63000236152.6.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
293/2017

7/2017
dovoz štrku65,-5.6.2017Ján Minár
autodoprava
Lipová 209, T. Mlyňany
IČO: 33398623
294/2017

201741
spôsobilosť na vedenie motorového vozidla - DHZ (dotácia)180,-5.6.2017PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o.
Pajorova 11, košice
IČO: 46996737
295/2017

2017058
kontrola hasiacich prístrojov125,-5.6.2017Zuzana Pivarčiová MIHAS
Lipová 128, Tesárske Mlyňany
IČO: 44506139
296/2017

7459113204
elektrika - park, ihrisko tesáre186,5751000002298.6.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
297/2017

7459125863
elektrika - Stomatologická ambulancia29,6651000002298.6.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
298/2017

9797015426
telekomunikačné služby118,158.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
299/2017

201710434VFA
vývoz odpadu - kontajnery664,909/1/20138.6.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
300/2017

2017 10433VFA
vývoz odpadu - kukanádoby2684,429/1/20138.6.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
301/2017

257176668
elektrika - VO Mlyňany342,-74000147658.6.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
302/2017

257176669
elektrika - ČOV, Kapusničky1050,-74000147658.6.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
303/2017

257176670
elektrika - VO Tesáre171,-74000147658.6.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
304/2017

257176671
elektrika - ŠK, HO112,-74000147658.6.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
305/2017

2711096028
elektrika - VO Mlyňany-131,1474000147658.6.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
306/2017

2711096029
elektrika - ČOV277,3674000147658.6.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
307/2017

2711096030
elektrika - VO Tesáre108,4774000147658.6.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
308/2017

2711096031
elektrika - ŠK, HO7,3374000147658.6.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
309/2017

8760071086
voda -ŠK, HO6,486001848729.6.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
310/2017

8760071087
voda - ČOV5,186001848729.6.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
311/2017

8760071088
voda - 12BJ108,896001848729.6.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
312/2017

8760071089
voda - MŠ11,666001848729.6.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
313/2017

8760071090
voda - OcÚ5,186001848729.6.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
314/2017

8760071091
voda - KSSl.15,556001848729.6.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
315/2017

8760071092
voda - zdravotné stredisko2,596001848729.6.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
316/2017

18949
maliarske potreby - údržba obce, náter: cintoríny, zdravotné stredisko.....878,209.6.2017Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
317/2017

26

oddelovací múr - Obecný úrad1300,-12.6.2017František Plaštiak
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO: 40332039
318/2017

1720406188
stravné lístky1004,70200035316.6.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
319/2017

3416811296
telekom30,9816.6.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
320/2017

27011648
súčiastky do traktora290,5416.6.2017ND TRAKTORY, s.r.o.
ČSA 3A, Martin
IČO: 50697684
321/2017

5405953624
orange148,6419.6.2017 Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
322/2017

VF17266
toner, servis - matrika375,6019.6.2017 Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
323/2017

1720171626
vianočná výzdoba544,6919.6.2017ORGECO spol. s r.o.
Bešeňovská cesta 7, Nové Zámky
IČO: 31433090
324/2017

10170052
úprava nádvoria OÚ, výkopové práce, vývoz 1196,-19.6.2017ZE-PRA, spol. s r.o.
1. mája 1/B, Zlaté Moravce
IČO: 36736309
325/2017

20170105
kancelárske potreby54,8921.6.2017 Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4, Levice
IČO: 37424611
326/2017

325170066
preprava - MDD - divadlo93,6021.6.2017NITRAVEL s.r.o.
Štúrova 72, Nitra
IČO: 47244691
327/2017

16
oprava verejného osvetlenia782,-21.6.2017Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
328/2017

292017
vypracovanie PD - Rekonštrukcia učebne100,-21.6.2017PRELIN, s.r.o.
Tribečská 2974/27, Zlaté Moravce
IČO: 48250732
329/2017

417076
materiál - ohradový múr OcÚ1414,3623.6.2017BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
330/2017

2017148
oprava kamery280,-23.6.2017PAKE, spol. s r.o.
Župná 54, Zlaté Moravce
IČO: 34128433
331/2017

20170700
kukanádoby594,-28.6.2017FEREX, s.r.o.
Vodná 23
Nitra
IČO: 17682258
332/2017

20170174
tlač plagátov a ďakovných listov, grafika46,8028.6.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
333/2017

173142
stojany na bicykle385,2028.6.2017MEVA-SK, s.r.o.
Krátka, Rožňava
IČO: 31681051
334/2017

FO/2017/020
kniha do knižnice18,-28.6.2017FONTIS - občianske združenie
Lúky 1112/13, Vráble
IČO: 36109118
335/2017

1172204967
triedna kniha, evidencia dochádzky - MŠ12,9230.6.2017ŠEVT a.s.,
Cementárenská 16
Banská Bystrica
IČO: 31331131
336/2017

20171050
vypracovanie ŽoNFP - "Zriadenie polytechnickej učebne v ZŠ"1500,-ZoD zo dňa 16.2.201730.6.2017TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
337/2017

170973
čerpadlo do ČS - Hlavná 4501405,-30.6.2017AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
338/2017

13202017
poháre - súťaž DHZ (z dotácie)223,403.7.2017Dobrovoľná požiarna ochrana SR
kutuzova 17, Bratislava
IČO: 00177474
339/2017

2017084
hasičský materiál - z dotácie891,103.7.2017SPORTFIRE s.r.o.
Poľný Kesov 268
IČO: 46548238
340/2017

FV2017070315
bicykel, potreby na súťaž vo varení guláša210,313.7.2017TRIBO, s.r.o.
Janka Kráľa 45, Zlaté Moravce
IČO: 44245921
341/2017

FV2017070316
poháre - súťaž vo varení guláša82,443.7.2017 TRIBO, s.r.o.
Janka Kráľa 45, Zlaté Moravce
IČO: 44245921
342/2017

20170031
strava dôchodci1703,283.7.2017Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
343/2017

2017120
strava dôchodci133,403.7.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
344/2017

7213991253
plyn - OcÚ38,-63000207116.7.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
345/2017

7213991254
plyn - Zdravotné stredisko43,-63000207186.7.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
346/2017

7213991255
plyn - KSSl.28,-63000207236.7.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
347/2017

7213991256
plyn - ŠK, HO14,-63000207306.7.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
348/2017

7213991271
plyn - MŠ58,-63000236156.7.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
349/2017

07/17
maliarske práce - MŠ135,-6.7.2017TIBOR SARKA
TESÁRSKE MLYŇANY 555
IČO: 41041593
350/2017

1/2017
murárske práce 240,-6.7.2017JOZEF ŠVEC
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO:37321048
351/2017

170433
prevádzkovanie ČOV478,-6.7.2017Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
352/2017

1797998606
telefon, internet - MŠ, OcÚ118,396.7.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
353/2017

7459152016
elektrika - ihrisko, park186,575100000229;6.7.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
354/2017

7429751399
elektrika - 12BJ70,0451000002297.7.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
355/2017

7459164594
elektrika - stomatologická ambulancia29,66510000022910.7.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
356/2017

7429753932
elektrika - zrubový obchod440,78510000022910.7.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
357/2017

18983
maliarske potreby169,4010.7.2017Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
358/2017

257203342
elektrika - VO Mlyňany372,-740001476510.7.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
359/2017

257203344
elektrika - VO Tesáre187,-740001476510.7.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
360/2017

257203343
elektrika - ČOV 994,-740001476510.7.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
361/2017

257203345
elektrika - ŠK, HO112,-740001476510.7.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
362/2017

2017 10541VFA
vývoz odpadu859,779/1/201312.7.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
363/2017

2017 10542VFA
vývoz odpadu1693,089/201312.7.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
364/2017

8760080610
voda - ŠK, HO23,3360018487213.7.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
365/2017

8760080611
voda - ČOV5,1860018487213.7.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
366/2017

8760080612

voda - 12 BJ121,85
60018487213.7.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
367/2017

876008613
voda - MŠ12,9660018487213.7.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
368/2017

8760080614
voda - OcÚ5,1860018487213.7.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
369/2017

8760080615
voda - KSSl.25,9260018487213.7.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
370/2017

8760080616
voda - Zdravotné stredisko3,8960018487213.7.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
371/2017

1720802317
stravné lístky577,54200035313.7.2017 VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
372/2017

201714
revízie objektov1130,-15/201613.7.2017 Polák Milan
Železničná 620, Tesárske Mlyňany
IČO: 14040611
373/2017

OF190/17
oprava spomaľovacieho prahu116,1713.7.2017LEMUS, s.r.o.
Cabajská 28, Nitra
IČO: 45620741
374/2017

21802428
knihy - MŠ9,5014.7.2017NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11, Košice
IČO: 36174319
375/2017

479/2017
odber odpadov34,56ZoD18.7.2017WASTE RECYCLING, a.s.
Továrenská 49, Zlaté Moravce
IČO: 36016268
376/2017

2017000040
časopis90,-18.7.2017 Mikroregión Požitavie - Širočina
Veľké Vozokany
IČO: 36107298
377/2017

2017044
atrakcia - sútaž vo varení guláša299,-18.7.2017ALINEA s.r.o.
Lučenecká cesta 921, Zvolen
IČO: 47354232
378/2017

2017032
regionálne produkty322,8018.7.2017H2G, s.r.o.
Čierne Kľačany 387
IČO: 36 562 378
379/2017

2711112583
elektrika - VO Mlyňany-11,89740001476518.7.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
380/2017

2711112584
elektrika - ČOV-97,72740001476518.7.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
381/2017

271112585
elektrika - VO Tesáre 13,27740001476518.7.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
382/2017

271112586
elektrika - ŠK, HO75,60740001476518.7.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
383/2017

5410290902
orange145,8918.7.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
384/2017

2017024
čistenie priestranstiev1512,-7/201725.7.2017SABSTAV, s.r.o.
Vieska nad Žitavou 111
IČO: 47533200
385/2017

4170006
materiál - údržba obce134,4025.7.2017BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
386/2017

08/17
maliarske práce - MŠ310,-25.7.2017TIBOR SARKA
Tesárske Mlyňany 555
IČO: 41041593
387/2017

3417785894
telefón30,9825.7.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
388/2017

3305843737
telekomunikačné služby28,9925.7.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
389/2017

2/2017
práce v kultúrnom dome2875,-ZoD zo dňa 10.7.201725.7.2017JOZEF ŠVEC
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO: 37321048
390/2017

2017001004
aktualizácia KEO WIN 6/201713,5028.7.2017KEO, s.r.o.
Poľná , Záhorce
IČO: 36739464
391/2017

2017008
chrániče kmeňa191,6028.7.2017Pavol Bédi
Pod kostolom 366/9, Jarok
IČO: 41263588
392/2017

2017071
oprava plynového kotla76,-28.7.2017Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
393/2017

1923285874
telekomunikačné služby1,-28.7.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
394/2017

108/2017
prenájom kontajnera a vývoz odpadu140,4028.7.2017ALOJZ MARTINKOVIČ
osobná preprava
Krížna 511, T. Mlyňany
IČO: 32741766
395/2017

170515
prevádzkovanie ČOV355,282.8.2017Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
396/2017

2017093
hasičský odev a pomôcky - z dotácie1965,-2.8.2017SPORTFIRE s.r.o.
Poľný Kesov 268
Poľný Kesov
IČO: 46548238
397/2017

7308760755
plyn - OcÚ38,-63000207112.8.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
398/2017

7308760756
plyn - zdravotné stredisko43,-63000207182.8.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
399/2017

7308760757
plyn - KSSl.28,-63000207232.8.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
400/2017

7308760758
plyn - ŠK, HO14,-63000207302.8.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
401/2017

7308760773
plyn - MŠ58,-63000236152.8.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
402/201

7478982257

elektrika - ihrisko, park186,5751000002293.8.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
403/2017

7429834371
elektrika - stomatologická ambulancia29,6651000002293.8.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
404/2017

FO/2017/022
kniha18,-3.8.2017FONTIS - občianske združenie
Lúky 1112/13, Vráble
IČO: 36109118
405/2017

0042017
prenájom ozvučovacej techniky - z dotácie330,-3.8.2017Pánik Juraj
Hlavná 81, Tesárske Mlyňany
IČO: 47645075
406/2017

2017005
práce KD Mlyňany390,-3.8.2017Marek Pátrovič
Školská 660, Tesárske Mlyňany
IČO: 34394991
407/2017

19032
maliarsky materiál 168,553.8.2017 Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
408/2017

20170038
strava dôchodci1528,443.8.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
409/2017

2017158
strava dôchodci184,103.8.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
410/2017

2017024
oprava kopírovacieho stroja226,138.8.2017Miroslav KOTRUS - MIRES
Stará 9 Tlmače
IČO: 32573031
411/2017

35/2017
vypracovanie geometrického plánu420,-8.8.2017GEO-PRE, s.r.o.
Kremnická 669/11, Nitra
IČO: 36 720 950
412/2017

10/17
maliarske práce - múzeum165,-8.8.2017Tibor Sarka
Tesárske Mlyňany 555
IČO: 41041593
413/2017

200013007030
elektrika - pripojenie odberného miesta125,828.8.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
414/2017

257236524
elektrika - VO Mlyňany442,-74000147659.8.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
415/2017

257236525
elektrika - ČOV1041,-74000147659.8.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
416/2017

257236526
elektrika - VO Tesáre225,-74000147659.8.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
417/2017

257236527
elektrika - ŠK, HO123,-74000174659.8.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
418/2017

2711127614
elektrika - VO Tesáre 10,02740001746510.8.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
419/2017

2711127612
elektrika - VO Mlyňany-14,39740001746510.8.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
420/2017

2711127615
elektrika - ŠK, HO80,28740001746510.8.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
421/2017

2711127613
elektrika - ČOV-6,18740001746510.8.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
422/2017

201701006
knihy - knižnica436,1710.8.2017Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
423/2017

2017 10626VFA
vývoz odpadu1657,469/1/201310.8.2017 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
424/2017

2017 10627VFA
vývoz odpadu1090,189/201310.8.2017 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
425/2017

2798983066
telefón - MŠ, OcÚ118,2110.8.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
426/2017

2017200
eset, oprava PC - MŠ192,-10.8.2017PAKE, spol. s r.o.
Župná 54, Zlaté Moravce
IČO: 34128433
427/2017

2017201
didaktické pomôcky814,-10.8.2017PAKE, spol. s r.o.
Župná 54, Zlaté Moravce
IČO: 34128433
428/2017

8760084190
voda - OcÚ2,5960018487210.8.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
429/2017

8760084187
voda - ŠK, HO10,3760018487210.8.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
430/2017

8760084188
voda - ČOV6,4860018487210.8.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
431/2017

8760084189
voda - 12BJ112,7860018487210.8.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
432/2017

8760084191
voda - KSSl.20,7460001847210.8.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
433/2017

8760084192
voda - Zdravotné stredisko2,5960001847210.8.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
434/2017

5414706452
orange149,8917.8.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
435/2017

2017000044
zapožičanie stanu - DHZ40,-23.8.2017OZ pre rozvoj mik "Požitavie- Širočina"
Malé Vozokany
IČO: 42119430
436/2017

40/2017
geometrický plán420,-8/201723.8.2017GEO-PRE s.r.o.
Kremnická 669/11
Nitra
IČO: 36720950
437/2017

3418750924
telefón43,2323.8.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
438/2017

1720802677
stravné lístky 887,58200035323.8.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
439/2017

3628172184
odvoz skla254,4023.8.2017Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Nábrežie mládeže 87, Nitra
IČO: 31436200
440/2017

17 012
tabule50,4023.82017Milan Balko
Hlavná 264, Slepčany
IČO: 37321994
441/2017

2017030
zemné práce450,-23.8.2017SABSTAV, s.r.o.
Vieska nad Žitavou 111
IČO: 47533200
442/2017

2170773
materiál 15,1223.8.2017BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
443/2017

4170026
materiál733,-23.8.2017BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
444/2017

2017030
doprava - Bojnice280,-23.8.2017Ján Galovič
Zlatno 61
IČO: 30396158
445/2017

1020170032
Projektová dokumentácia - verejné osvetlenie660,-23.8.2017D-SPIRIT spol. s.r.o.
Sídl. Žitava 1401/15, Vráble
IČO: 47998610
446/2017

ZAL2017001
rekonštrukcia poškodených častí miestnych komunikácií4500,-ZoD zo dňa 28.8.201728.8.2017Real Pro Haus s.r.o.
Trieda Hradca Kráľové 4027/39, Banská Bystrica
IČO: 50348108
447/2017

ZAL2017002
rekonštrukcia dlažobnej časti autobusových zastávok10500,-ZoD zo dňa 28.8.201728.8.2017Real Pro Haus s.r.o.
Trieda Hradca Kráľové 4027/39, Banská Bystrica
IČO: 50348108
448/2017

517002422
glyfogan160,8030.8.2017ACHP Levice a.s.
Podhradie 31
934 01 Levice
IČO: 00005819
449/2017

26
práca s plošinou835,-31.8.2017Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
450/2017

FV2017082303
medaile - gulášové preteky21,6031.8.2017TRIBO, s.r.o.
Janka Kráľa 45, Zlaté Moravce
IČO: 44245921
451/2017

201701500
okná a dvere - sála KD3222,0611/20174.9.2017ANEKO SK, a.s.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO: 36534668
452/2017

257268154
elektrika - VO Tesáre265,-74000147654.9.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
453/2017

257268152
elektrika - VO Mlyňany513,-74000147654.9.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
454/2017

257268153
elektrika - ČOV1024,-74000147654.9.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
455/2017

257268155
elektrika - ŠK, HO130,-74000147654.9.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
456/2017

2711141415
elektrika - OcÚ59,7074000147654.9.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
457/2017

7313760759
plyn - OcÚ78,-63000207114.9.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
458/2017

7313760760
plyn - Zdravotné stredisko88,-63000207184.9.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
459/2017

7313760761
plyn - Kultúrne stredisko služieb57,-63000207234.9.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
460/2017

7313760762
plyn - ŠK, HO29,-63000207304.9.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
461/2017

731376077
plyn - MŠ120,-63000236154.9.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
462/2017

29
rozšírenie osvetlenia miestnych komunikácií8000,-6.9.2017Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
463/2017

ZAL2017003
Havarijný stav prístupových schodísk a spevnených plôch - ZŠ50 000,-ZoD 6.9.20176.9.2017 Real Pro Haus s.r.o.
Trieda Hradca Kráľové 4027/39, Banská Bystrica
IČO: 50348108
464/2017

1010498702
telefón, internet - OcÚ, MŠ118,216.9.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
465/2017

20170233
tlač plagátov12,706.9.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
466/2017

FV001417
brána do areálu OÚ1040,-6.9.2017Matej Buxar Fitline
Obrancov mieru 16, Zlaté Moravce
IČO: 46432027
467/2017

05/2017
renovácia, maľovanie - detské prvky, zdravotné stredisko, cintorín1250,-6.9.2017Miroslav Struhár Inox Welding
Martinský breh 645/6, Zlaté Moravce
IČO: 45374546
468/2017

FA709009
materiál - KD Mlyňany456,116.9.2017Kameň Slovakia Group s.r.o.
Volkovce - časť Olichov 645, Volkovce
IČO: 46291113
469/2017

20170046
strava dôchodci1334,806.9.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
470/2017

2017185
strava dôchodci264,807.9.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
471/2017

2017190
strava dôchodci275,-7.9.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
472/2017

7459229764
elektrika - park, ihrisko186,5751000002297.9.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
473/2017

7459242199
elektrika - stomatologická ambulancia29,6651000002297.9.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
474/2017

585/2017
odber odpadu180,107.9.2017WASTE RECYCLING, a.s.
Továrenská 49, Zlaté Moravce
IČO: 36016268
475/2017

257294178
elektrika - OcÚ110,-74000147657.9.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
476/2017

20170016
oprava mosta280,-7.9.2017ALT-SPOL. Slovakia, s.r.o.
Dlhá 91, Beladice
IČO: 46908455
477/2017

221753327
oprava mosta496,907.9.2017EUROBET s.r.o.
Štúrova 1284/106, Vráble
IČO: 34121277
478/2017

1017001138
registrácia tesarskemlynany.sk14,1611.9.2017 Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 4554337
479/2017

2017150
kancelárske potreby72,1311.9.2017Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4, Levice
IČO: 37424611
480/2017

2017 10722VFA
vývoz odpadu1640,619/1/201311.9.2017 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
481/2017

2017 10723VFA
vývoz odpadu748,639/201311.9.2017 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
482/2017

2711143575
eletrika - VO Mlyňany-24,52740001476511.9.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
483/2017

271143576
elektrika - ČOV-53,18740001476511.9.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
484/2017

2711143577
elektrika - VO Tesáre-0,61740001476511.9.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
485/2017

2711143578
elektrika - ŠK, HO77,75740001746511.9.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
486/2017

3/2017
práce KD Mlyňany3250,-ZoD zo dňa 10.7.201712.9.2017JOZEF ŠVEC
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO:37321048
487/2017

1720802914
stravné lístky804,91200035312.9.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
488/2017

8760092035
voda - ŠK, HO15,5560018487214.9.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
489/2017

8760092036
voda - ČOV5,1860001847214.9.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
490/2017

8760092037
voda - MŠ9,0760001847214.9.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
491/2017

8760092038
voda - OcÚ2,5960001847214.9.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
492/2017

8760092039
voda - KSSl.20,7460001847214.9.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
493/2017

8760092040
voda - Zdravotné stredisko12,9660001847214.9.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
494/2017

129/2017
prenájom kontajnera, odvoz104,4019.9.2017Alojz Martinovič
osobná preprava
Krížna 511
Tesárske Mlyňany
IČO: 32741766
495/2017

5419133961
orange151,8019.9.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
496/2017

20171062
vypracovanie žiadosti o NFP - "kanalizácia"900,-ZoD zo dňa 14.9.201719.9.2017TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
497/2017

171333
kalové čerpadlo4538,4019.9.2017 AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
498/2017

02092017
technická pomoc "rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice"120,-19.9.2017Terézia Halúzová - salus
M. Benku 2037/15, Zlaté Moravce
IČO: 4172542
499/2017

4/2017
práce v KD Mlyňany2200,-ZoD zo dňa 10.7.201719.9.2017 JOZEF ŠVEC
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO: 37321048
500/2017

2170908
materiál - KD Mlyňany89,6019.9.2017BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
501/2017

24/2017
materiál - KD Mlyňany527,2819.9.2017Rastislav Domaniský RKD
Hlavná 77, Tesárske Mlyňany
IČO: 37322753
502/2017

9/17
vysporiadanie hasičskej zbrojnice540,-3/201725.9.2017JUDr. Terézia BorčinováParková 3655/23, Zlaté Moravce
IČO: 42371198
503/2017

4170041
materiál - KD Mlyňany260,3125.9.2017BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
504/2017

20170114
spracovanie žiadosti formou dotácie - hasičská zborjnica600,-ZoD zo dňa 10.8.201725.9.2017PROUNION, a.s.
Piaristická 2, Nitra
IČO: 45597103
505/2017

3419703191
telefón49,9625.9.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
506/2017

Z17953652
predplatné - smernice pre obce262,2025.9.2017Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava
IČO: 35730129
507/2017

VF17423
tonery - matrika420,-25.9.2017Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
508/2017

1700455
oprava mosta270,8225.9.2017Stanislav Orovnický
VODOSTAV
Hviezdoslavova 4, Zlaté Moravce
IČO: 17685541
509/2017

20170028
revízia - detské ihriská150,-29.9.2017Miroslav Drobňák - MIDA Slovakia
Prešov, IČO: 32916159
510/2017

17903
informačné tabule1620,-29.9.2017RESULT reklamná agentúra s.r.o.
Južná trieda 93, Košice
IČO: 36189740
511/2017

7459273999
elektrika - ihrisko, park186,5751000002294.10.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
512/2017

6300020718
plyn - Zdravotné stredisko274,-63000207184.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
513/2017

7318759046
plyn - OcÚ241,-630000207114.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
514/2017

7318759048
plyn - KSSl.178,-630000207234.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
515/2017

7318759064
plyn - MŠ373,-630000236154.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
516/2017

7318759049
plyn - ŠK, HO91,-630000207304.10.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
517/2017

2017216
strava dôchodci296,904.10.2017 Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
518/2017

20170047
strava dôchodci1462,644.10.2017Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
519/2017

99992469
predprimárne vzdelávanie - MŠ16,704.10.2017Marian Medlen - JurisDat
Redakcia Škola - MEL
Ondavská 8, Bratislava
IČO: 11821973
520/2017

7459289443
elektrika - stomatologická ambulancia29,66510000002294.10.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
521/2017

072017
odborná pomoc - verejné obstarávanie 5x1875,-ZoD zo dňa 1.11.20159.10.2017Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
Čulenova 22, Nitra
IČO: 44637616
522/2017

27/2017
opona - KD Mlyňany2676,-12/20179.10.2017Miroslav Novák - REZ
Partizánska 134, Lipovec
IČO: 10 872 311
523/2017

2170995
materiál - KD Mlyňany291,269.10.2017 BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
524/2017

19157
materiál - KD108,079.10.2017 Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
525/2017

2017017
zváračské práce - KD Mlyňany70,-9.10.2017Marek Pátrovič
Školská 660, Tesárske Mlyňany
IČO: 34394991
526/2017

OF379/17
dopravné zrkladlo162,-9.10.2017LEMUS, s.r.o.
Cabajská 28, Nitra
IČO: 45620741
527/2017

292/2017
vývoz kalu z ČOV446,80ZoD zo dňa 7.8.20159.10.2017SeptikTrans
Štefan Mišuta
Lúky 515, Sľažany
IČO: 46878301
528/2017

29171209
dúchadlo - ČOV2592,-14/20179.10.2017COMPRESSED GAS s.r.o.
Bošianska cesta 1127, Chynorany
IČO: 36710415
529/2017

2017000053
časopis 3/201790,-9.10.2017Mikroregión Požitavie - Širočina
Veľké Vozokany
IČO: 36107298
530/2017

170684
kanalizácia a ČOV - prevádzkovanie478,-9.10.2017 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
531/2017

1010498702
telefón, internet - OcÚ, MŠ118,459.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
532/2017

8760104580
voda - ŠK, HO Mlyňany10,376001848729.10.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
533/2017

8760104580
voda - Kapusničky ČOV2,596001848729.10.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
534/2017

8760104582
voda - 12BJ225,546001848729.10.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
535/2017

8760104583
voda - MŠ11,666001848729.10.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
536/2017

8760104584
voda - OcÚ3,896001848729.10.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
537/2017

8760104585
voda - KSSl.7,786001848729.10.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
538/2017

8760104586
voda - Zdravotné stredisko2,596001848729.10.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
539/2017

257296392
elektrika - VO Mlyňany625,-740001476510.10.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
540/2017

elektrika - ČOV1145,-740001476510.10.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
541/2017

257296393
elektrika - VO Tesáre328,-740001476510.10.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
542/2017

ŠK, HO Mlyňany163,-740001476510.10.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
543/2017

2017 10797VFA
vývoz odpadu - kontajnery1684,-9/1/201310.10.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
544/2017

2017 10798VFA
vývoz odpadu - kukanádoby164,209/201310.10.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
545/2017

2711158936
elektrika - VO Mlyňany-32,08740001476510.10.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
546/2017

2711158937
elektrika - ČOV Mlyňany-41,2674001476510.10.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
547/2017

2711158938
elektrika - VO Tesáre-10,6874001476510.10.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
548/2017

2711158939
elektrika - ŠK, HO12,3174001476510.10.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
549/2017

1711804930
stravné lístky1049,50200035313.10.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
550/2017

FV001617
vchod do zberného dvora1500,-17.10.2017Matej Buxar Fitline
Obrancov mieru 16, Zlaté Moravce
IČO: 46432027
551/2017

1293365
betónová zmes 1047,6017.10.2017ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
552/2017

201727
elektrické práce, revízna správa - KD Mlyňany2050,-17.10.2017Milan Polák
Železničná 620, Tesárske Mlyňany
IČO: 14040611
553/2017

2017-09-29
projektová dokumentácia - požiarna zbrojnica projekt950,-17.10.2017Ing. arch. Stanislav Mankovecký
Archa Design
Hviezdoslavova 8, Zlaté Moravce
IČO: 37323709
554/2017

20174299
overenie primárneho a sekundárneho zariadenia - ČOV1158,-17.10.2017MICROWELL, spol. s r.o.
SNP 2018/42, Šaľa
IČO: 31414249
555/2017

91/2017
údržba obce - materiál, nástroje, náradie980,8217.10.2017PROTECHNIK s.r.o
Továrenská 27
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 45951136
556/2017

2017159
rekonštrukcia poškodených častí miestnych komunikácií 5043,-ZoD 28.8.201717.10.2017 Real Pro Haus s.r.o.
Trieda Hradca Kráľové 4027/39, Banská Bystrica
IČO: 50348108
557/2017

2017158
rekonštrukcia dlažobnej časti autobusových zastávok11884,49ZoD 28.8.201717.10.2017 Real Pro Haus s.r.o.
Trieda Hradca Kráľové 4027/39, Banská Bystrica
IČO: 50348108
558/2017

2017039
výkopové práce436,8017.10.2017SABSTAV, s.r.o.
Vieska nad Žitavou 111
IČO: 47533200
559/2017

20170021
výkopové práce, betonáž - obecný úrad410,-17.10.2017 ALT-SPOL. Slovakia, s.r.o.
Dlhá 91, Beladice
IČO: 46908455
560/2017

5423574741
orange143,8917.10.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
561/2017

137/2017
znalecký posudok101,4417.10.2017Ing. Peter Martiška
Počašie č. 1176/63, Lužianky
562/2017

10170006
zostava stolov - KD Mlyňany1651,2018.10.2017JUROP s.r.o.
Hlavná 81, Tesárske Mlyňany
IČO: 50595954
563/2017

OF396/17
spomaľovací prah a dopravné značenie858,4118.10.2017LEMUS, s.r.o.
Cabajská 28, Nitra
IČO: 45620741
564/2017

62
darčeky jubilantom567,1118.10.2017METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
565/2017

1010498703
telefón, internet - MŠ, OÚ49,9620.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
566/2017

271166141
elektrika - OM ČOV Hlavná -1,05740001746520.10.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
567/2017

257331932
elektrika - OM ČOV36,-740001746520.10.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
568/2017

34/2017
oprava podláh - KD, budova na ihrisku3321,-20.10.2017KRAMMONT - Mário Kramár
Tesárske Mlyňany 194
IČO: 40331636
569/2017

170212
didaktické pomôcky39,8024.10.2017MICROITEM LLC
16192 Coastal Hwy, Lewes
570/2017

1333725
tlačivá13,1027.10.2017INPROST spol. s r.o.
Smrečianska 29, Bratislava
IČO: 31363091
571/2017

63/2017
geodetické práce540,-27.10.2017GEO-PRE, s.r.o.
Kremnická 669/11, Nitra
IČO: 36 720 950
572/2017

4170045
materiál - KD Mlyňany162,4627.10.2017BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 3651821
573/2017

121731098
elektrika - D. kovalovského134,21510000022931.10.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
574/2017

20170053
strava - dôchodci1477,686.11.2017Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
575/2017

2017245
strava dôchodci342,306.11.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
576/2017

170772
prevádzka ČOV335,286.11.2017Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
577/2017

170331
informačné tabule1620,-6.11.2017RESULT reklamná agentúra sro
Južná trieda 93, Košice
IČO: 36189740
578/2017

5/2017
práce - dom smútku Mlyňany2500,-ZoD zo dňa 10.7.20176.11.2017JOZEF ŠVEC
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO:37321048
579/2017

1010498702
telekom118,216.11.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
580/2017

20171070
vypracovanie žiadosti o dotáciu - Splašková kanalizácia900,-ZoD zo dňa 14.9.20176.11.2017TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
581/2017

201737
audit za r. 2016900,-6.11.2017ing. Ladislav Lauro
Wilsonovo nábr. 52, Nitra
IČO: 34642269
582/2017

201738
audit ind. a konsolidovanej závierky900,-6.11.2017Ing. Dagmar Horáková
Štúrova 14, Nitra
583/2017

2017 10892VFA
vývoz odpadu - kontajnery1572,629/1/20136.11.2017 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
584/2017

201710893VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby293,909/2013;6.11.2017 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
585/2017

20171261
kontajner plastový396,-6.11.2017FEREX, s.r.o.
Vodná 23
Nitra
IČO: 17682258
586/2017

2680115792
právo pre ROPO a OBCE77,406.11.2017 Wolters Kluwer s.r.o.
Okr. súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO: 31348262
587/2017

7469149278
elektrika - stomatologická ambulancia29,6651000002296.11.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
588/2017

7469137059
elektrika - ihrisko Tesáre, park 155,4751000002296.11.2017 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
589/2017

91701900
systémová podpora325,606.11.2017Asseco Solutirons, a.s.
Plynárenská 7/C, Bratislava
IČO: 006023311
590/2017

7303834996
plyn - OcÚ398,-63000207116.11.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
591/2017

7303834997
plyn - Zdravotné stredisko453,-63000207186.11.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
592/2017

7303834998
plyn - KSSl.294,-63000207236.11.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
593/2017

730385014
plyn - ŠK, HO150,-63000207306.11.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
594/2017

plyn - MŠ617,-63000236156.11.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
595/2017

2017006
havarijný stav prístupových schodísk .... ZŠ15000,-ZoD zo dňa 6.9.20178.11.2017 Real Pro Haus s.r.o.
Trieda Hradca Kráľové 4027/39, Banská Bystrica
IČO: 50348108
596/2017

2017001319
školenie KEO49,208.11.2017KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
597/2017

20170294
tlač a grafické práce29,408.11.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
598/2017

6/2017
stavebné práce - cintorín Mlyňany1600,-ZoD zo dňa 10.7.20179.11.2017JOZEF ŠVEC
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO:37321048
599/2017

201701008
knihy323,919.11.2017Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
600/2017

2017068
prenájom sály - voľby94,5013.11.2017AGROSPOL 5.TM, s.r.o.
Hlavná 142, Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
601/2017

1720431174
stravné lístky853,13200035313.11.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
602/2017

257325219
elektrika - VO Mlyňany690,-740001475613.11.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
603/2017

257325222
elektrika - ŠK, HO189,-740001476513.11.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
604/2017

257325221
elektrika - VO Tesáre367,-740001476513.11.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
605/2017

257325220
elektrika - ČOV 1206,-740001476513.11.2017k stanici C1 -446 BR - Tesárske Mlyňany
606/2017

10170003
fotografie obce120,-20.11.2017Vladimír Gejdoš
Viničná 52, Machulince
IČO: 41042166
607/2017

2017000733
servisné poplatky - obecná knižnica66,3920.11.2017Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, Martin
IČO: 36138517
608/2017

13/2017
stolárske práce330,-20.11.2017JOZEF KURKIN
Mlynská 1/8, Topoľčianky
IČO: 43060765
609/2017

173/2017
prevoz kameniva60,-20.11.2017ALOJZ MARTINKOVIČ
osobná preprava
Krížna 511, T. Mlyňany
IČO: 32741766
610/2017

1010498703
telekom56,9620.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
611/2017

5428015848
orange182,9920.11.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 3569727
612/2017

4170055
materiál - dom smútku Mlyňany1006,7120.11.2017 BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
613/2017

FV002017
montážne práce - brána480,-21.11.2017Matej Buxar Fitline
Obrancov mieru 16, Zlaté Moravce
IČO: 46432027
614/2017

8760116627
voda - ŠK, HO7,7821.11.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
615/2017

87600116628
voda - 12BJ90,7321.11.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
616/2017

8760116629
voda - MŠ11,6621.11.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
617/2017

8760116630
voda - OcÚ3,8921.11.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
618/2017

8760116631
voda - KSSl.1,3021.11.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
619/2017

8760116632
voda - Zdravotné stredisko3,8921.11.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
620/2017

2711176072
elektrika - VO Mlyňany-75,0221.11.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
621/2017

2711176830
elektrika - ČOV-147,3421.11.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
622/2017

2711177394
elektrika - VO Tesáre-38,8521.11.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
623/2017

2711177732
elektrika - ŠK, HO-37,1321.11.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
624/2017

2017311
kancelárske a počítačové potreby94,9121.11.2017PAKE, spol. s r.o.
Župná 54, Zlaté Moravce
IČO: 34128433
625/2017

2017312
oprava pc30,-21.11.2017PAKE, spol. s r.o.
Župná 54, Zlaté Moravce
IČO: 34128433
626/2017

38/2017
stavebný materiál - dom smútku1030,3827.11.2017RKD -Rastislav Domaniský
Hlavná 77, Tesárske Mlyňany
IČO: 37322753
627/2017

OF 456/17
dopravné značenie258,0227.11.2017LEMUS, s.r.o.
Cabajská 28, Nitra
IČO: 45620741
628/2017

2017003329
ohňostroj381,251.12.2017EKOPYRO s.r.o.
Pittsburgská 1673/21, Žilina
IČO: 47586133
629/2017

20171901
varník192,904.12.2017Patrik Chovanec
Sveržov 68
086 02 Gaboltov
IČO: 48087254
630/2017

7308843081
plyn - Obecný úrad469,-63000207114.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
631/2017

7308843082
plyn - Zdravotné stredisko533,-63000207184.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
632/2017

7308843083
plyn - KSSl.346,-63000207234.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
633/2017

7308843084
plyn - ŠK, HO Mlyňany177,-63000207304.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
634/2017

7308843099
plyn - MŠ727,-6300236154.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
635/2017

20170060
strava dôchodci1520,924.12.2017Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
636/2017

2017254
strava dôchodci283,304.12.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
637/2017

2213811
obecné noviny na rok 2018135,206.12.2017 INPROST spol. s r.o.
Smrečianska 29, Bratislava
IČO: 31363091
638/2017

2017196
kancelárske potreby58,666.12.2017 Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4, Levice
IČO: 37424611
639/2017

20170023
rekonštrukcia kanalizačných šácht795,- 6.12.2017ALT-SPOL. Slovakia, s.r.o.
Dlhá 91, Beladice
IČO: 46908455
640/2017

FV002117
oplotenie 1120,-6.12.2017Matej Buxar Fitline
Obrancov mieru 16, Zlaté Moravce
IČO: 46432027
641/2017

7055047388
prehliadka IVECO DAILY - DHZ143,146.12.2017AGROTEC Slovensko s.r.o.
Zlatomoravecká cesta, Nitra
IČO: 31445942
642/2017

201737
elektroinštalačný materiál, svietidlá - dom smútku Mlyňany804,426.12.2017ELES Trading s.r.o.
1. mája 16, Zlaté Moravce
IČO: 50161318
643/2017

2017215
zhotovenie diela - havarijný stav prístupových schodísk a spevnených plôch - ZŠ.....11359,396.12.2017Real Pro Haus s.r.o.
Trieda Hradca Kráľové 4027/39, Banská Bystrica
IČO: 50348108
644/2017

110/17
cena večera144,976.12.2017PROTECHNIK s.r.o
Továrenská 27
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 45951136
645/2017

20170134
pneumatiky a disky460,-6.12.2017M&F GROUP spol. s.r.o.
Orechová 492/14, Tesárske Mlyňany
IČO: 46582622
646/2017

257360863
elektrika - ŠK, HO205,-74000147656.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
647/2017

257360344
elektrika - ČOV Kapusničky1228,-74000147656.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
648/2017

257360665
elektrika - VO Tesáre403,-74000147656.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
649/2017

257359897
elektrika - VO Mlyňany753,-74000147656.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
650/2017

2017001950
keo win203,636.12.2017KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
651/2017

1201704683
mikulášska palica12,596.12.2017Tripton, s.r.o.
Podlesná 21, Limbach
IČO: 35707747
652/2017

2017114
revízia objektov - kotle534,-8.12.2017Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
653/2017

20170077
regionálne produkty261,608.12.2017H2G, s.r.o.
Čierne Kľačany 387
IČO: 36 562 378
654/2017

1010498702
telefón118,218.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
655/2017

2/2017
demontáž, inštalacia svetelných a zásuvkových obvodov ... - dom smútku Mlyňany506,208.12.2017Vladimír Forgáč STAFO
Hlavná 104, Tesárske Mlyňany
IČO: 41040376
656/2017

OF2017218
rekonštrukčné práce, ohradový múr, zemné práce3721,808.12.2017 Real Pro Haus s.r.o.
Trieda Hradca Kráľové 4027/39, Banská Bystrica
IČO: 50348108
657/2017

2711188049
elektrika - VO Mlyňany- 84,3074000147658.12.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
658/2017

2711188050
elektrika - ČOV- 251,6074000147658.12.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
659/2017

2711188051
elektrika - VO Tesáre-58,4874000147658.12.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
660/2017

2711188052
elektrika - ŠK, HO Mlyňany-85,0374000147658.12.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
661/2017

2017001915

keo win13,5011.12.2017KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
662/2017

26/2017
zhotovenie fotokópií matričných indexov - 1906-1986350,-11.12.2017FoArch spol. s.r.o.,
Odbojárov 22, Zlaté Moravce
IČO: 36627810
663/2017

40
oprava osvetlenia, rozhlasu2426,9012.12.2017Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
664/2017

41
montáž a pripojenie pôvodných dekorov374,-12.12.2017Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
665/2017

8760126094
voda - Šk, HO5,1860018487212.12.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
666/2017

8760126095
voda - ČOV3,8960018487212.12.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
667/2017

87601269096
voda - 12BJ120,5560018487212.12.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
668/2017

8760126097
voda - MŠ14,2660018487212.12.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
669//2017

8760126098
voda - OcÚ7,7860018487212.12.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
670/2017

8760126099
voda - KSSl.2,5960018487212.12.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
671/2017

8760126100
voda - Zdravotné stredisko3,8960018487212.12.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
672/2017

770181848
stravné lístky918,5812.12.2017Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadzičova 8, Bratislava
IČO: 31328695
673/2017

2017 10988VFA
vývoz odpadu - kukanádoby2490,159/201314.12.2017 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
674/2017

201710989VFA
vývoz odpadu - kontajnery230,209/1/201314.12.2017 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
675/2017

20170326
grafické práce, tlač plagátov18,0414.12.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
676/2017

2017000063
kalendár616,-14.12.2017OZ pre rozvoj mik "Požit - Šir
Obecný úrad 46, Malé Vozokany
IČO: 42119430
677/2017

2171265
údžba obecného majetku3000,-14.12.2017BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernollákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
678/2017

19296
materiál - školský byt ZŠ560,6814.12.2017 Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
679/2017

370421
školenie82,8014.12.2017Asseco Solutirons, a.s.
Plynárenská 7/C, Bratislava
IČO: 006023311
680/2017

1/17/02749
filtračné vložky - ČOV103,8214.12.2017KUBÍČEK VHS, s.r.o.
Veľké Losiny
IČO: 26808919
681/2017

29171522
ČOV oprava dúchadla114,-18.12.2017COMPRESSED GAS s.r.o.
Bošianska cesta 1127, Chynorany
IČO: 36710415
682/2017

217248
DHZ - uniformy a doplnky k uniformám755,8818.12.2017PYROTEX, s.r.o.
Dolné Orešany 93, Dolné Orešany
IČO: 36242781
683/2017

21728115
didaktické potreby136,5020.12.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Heydukova 12-14
Bratislava
IČO: 35908718
684/2017

1010498703
telekomunikačné služby61,3720.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
685/2017

5432457030
orange178,7520.12.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
686/2017

201745
led svietidlá - Dom smútku677,5221.12.2017ELES Trading s.r.o.
1. mája 16, Zlaté Moravce
IČO: 50161318
687/2017

201743
elektroinštalačné práce - školský byt 1380,-21.12.2017ELES Trading s.r.o.
1. mája 16, Zlaté Moravce
IČO: 50161318
688/2017

1293491
betónová zmes 254,4021.12.2017 ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
689/2017

42
rozšírenie osvetlenia miestnych komunikácií15536,-21.12.2017Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
690/2017

2017159
školenie - BOZP a PO100,-21.12.2017 Zuzana Pivarčiová MIHAS
Lipová 128, Tesárske Mlyňany
IČO: 44506139
691/2017

2017120
oprava plynového kotla - 12BJ51,-21.12.2017Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
692/2017

2711191635
elektrika - MŠ214,72740001476522.12.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
693/2017

20172147
nožnicový stan - DHZ160,-27.12.2017Stanislav Staš
Stebník 54, Stebník
IČO: 46790128
694/2017

Z17605239
spravodajca verejnej správy0,-27.12.2017VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
695/2017

2171388
materiál - brána k zbernému dvoru301,8729.12.2017 BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
696/2017

201732
revízia elektroinštalácie - DS Mlyňany260,-29.12.2017 Polák Milan
Železničná 620
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 14040611
697/2017

20170352
tlač181,7529.12.2017 Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
698/2017

2017073
preprava444,-29.12.2017Ján Galovič
Zlatno 61
IČO: 30396158
699/2017

2017389
didaktické pomôcky - MŠ682,5029.12.2017 PAKE, spol. s r.o.
Župná 54, Zlaté Moravce
IČO: 34128433
700/2017
2710031032

elektrika MŠ-4,4629.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
701/2017

2811004682
elektrika - odberné miesto k ČOV1579,99740001476531.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
702/2017

2811003752
elektrika-odber.OU16,47740001476531.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
703/2017
2811003751
elektrika-odberné k ČOV26,37740001476531.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
704/2017
2811005016
elektrika-odberné miesto Požiarna stanica210,32740001476531.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
705/2017
2811005015
elektrika-odberné miesto k ČOV118,35740001476531.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
706/2017
2811005017
elektrika-odberné miesto k ČOV70,56740001476531.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
707/2017
2811005018
elektrika-odberné miesto dom smútku28,73740001476531.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
708/2017
7010666162
elektrika-odberné miesto Park Mons.J.Gábriša+ihrisko Tesáre -1596,98510000022931.12.2017ZSE Energia,s.s., Čulenova 6, P.O.BOX 325,81000 Bratislava 1