Faktúry 2017

č. faktúrypopissuma v €ID zmluvyID objednávkyDátum doručeniaDodávateľ
1/2017

101700001
prevádzka tesarskemlynany.sk57,605.1.2017Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 4554337
2/2017

2016246
strava dôchodci110,309.1.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
3/2017

16 11145VFA
vývoz odpadu - kuka550,069/20139.1.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
4/2017

1611146VFA
vývoz odpadu - kontajnery1670,179/1/20139.1.12017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
5/2017

20160448
tlač plagátov6,979.1.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
6/2017

17/0041
kniha tekov z neba286,-9.1.2017CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
7/2017

6792172178
telefón115,229.1.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
8/2017

160760
prevádzkovanie ČOV478,-9.1.2017Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
9/2017

256332609
elektrika - VO Mlyňany503,-74000147659.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
10/2017

256332610
elektrika - ČOV Kapusničky676,-74000147659.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
11/2017

256332611
elektrika - VO Tesáre96,-74000147659.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
12/2017

256332612
elektrika - ŠK, HO147,-74000147659.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
13/2017

257001382
elektrika - OcÚ84,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
14/2017

257001704
elektrika - dom smútku Tesáre27,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
15/2017

257002177
elektrika - dom smútku Mlyňany29,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
16/2017

257002270
elektrika - OM k ČOV88,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
17/2017

257002463
elektrika - OM k ČOV Lúčna30,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
18/2017

257002515
elektrika- OM k ČOV83,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
19/2017elektrika - OM k ČOV12,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
20/2017

257002842
elektrika - MŠ78,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
21/2017

257003194
elektrika - Zdravotné stredisko32,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
22/2017

257003434
elektrika - OM k ČOV Hlavná63,-740001476513.1.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava
IČO: 36807702
23/2017

1720800249
stravné lístky801,46200035313.1.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
24/2017

7509847213
elektrika - ihrisko, park243,74510000022917.1.12017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
25/2017

5383972621
orange146,5417.1.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
26/2017

8660112535
voda - ŠK, HO1,3060018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
27/2017

8660112536
voda - 12 - nájomá bytovka105,-60018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
28/2017

8660112537
voda - MŠ12,9660018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
29/2017

8660112538
voda - OcÚ6,4860018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
30/2017

8660112539
voda - KSSl.2,5960018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
31/2017

8660112540
voda - Zdravotné stredisko3,8960018487217.1.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
32/2017

7429489184
elektrika - om k čov586,1260018487217.1.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
33/2017

7429483254
elektrika - 12 nájomná bytovka90,2560018487217.1.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
34/2017

7429489339
elektrika - stomatologická ambulancia22,2860018487217.1.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
35/2017

2016102
mulčovanie458,4018.1.2017AGROSPOL 5.TM, s.r.o.
Hlavná 142, Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
36/2017

2017180028
pečať rozvoja obcí265,2018.1.2017Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s.
Pribinova 4, Bratislava
IČO: 35751291
37/2017

20161619
pečať DEUS103,2018.1.2017Disig, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
IČO: 35975946
38/2017

6300023615
plyn - MŠ775,-630002361518.1.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
39/2017

7323538115
plyn - OcÚ500,-630002071118.1.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
40/2017

7323538116
plyn - Zdravotné stredisko568,-630002071818.1.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
41/2017

7323538117
plyn - KSSl.368,-630002072318.1.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
42/2017

7323538118
plyn - ŠK, HO188,-630002073018.1.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
43/2017

3411941146

telefón30,9819.1.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
44/2017

170009
snežná fréza, motorová píla1408,9020.1.2017JKL-STEEL, spol. s r.o.
Továrenská 2, Zlaté Moravce
IČO: 36519375
45/2017

2016114
prenájom sály1698,1027.1.2017AGROSPOL 5.TM, s.r.o.
Hlavná 142, Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
46/2017

33
maškarný ples, zabíjačka99,521.2.2017METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
47/2017

20170003
strava dôchodci1306,403.2.2017Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
48/2017

2017020
strava dôchodci122,403.2.2017Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
49/2017

2171102052
soza - obecný rozhlas14,286.2.2017SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
50/2017

2171102051
soza - obecný úrad12,-6.2.2017SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
51/2017

2017000327
keo13,506.2.2017KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
52/2017

917000421
Publikácia - záverečný účet obce14,206.2.2017Wolters Kluwer s.r.o.
Okr. súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO: 31348262
53/2017

VF17039
tonery - matrika412,806.2.2017Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
54/2017

7459015907
elektrika - ihrisko, park243,7451000002296.2.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
55/2017

2711013803
elektrika - kssl742,8774000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
56/2017

2711013805
elektrika - Klubovňa pre SČ-11,3674000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
57/2017

2711013804
elektrika - OM k ČOV-115,1074000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
58/2017

2711013802
elektrika - OM k ČOV2,6074000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
59/2017

2711014087
elektrika - zdravotné stredisko-12,0874000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
60/2016

2711014086
elektrika - OM k ČOV-52,1574000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
61/2016

2711014088
elektrika - OcÚ104,5274000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
62/2017

2711014092
elektrika - OM k ČOV1169,8674000147656.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
63/2017

2711014090
elektrika - MŠ-19,9074000147657.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
64/2017

2711014091
elektrika - dom smútku -22,807400147657.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
65/2017

2711014089
elektrika - OM k ČOV813,537400147657.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
66/2017

7268737117
plyn - MŠ751,-63000236157.2.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
67/2017

7268737102
plyn - ŠK, HO182,-63000207307.2.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
68/2017

7268737101
plyn - KSSl.357,-63000207237.2.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
69/2017

7268737100
plyn - Zdravotné stredisko551,-63000207187.2.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
70/2017

7268737099
plyn - OcÚ485,-63000207117.2.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
71/2017

7429518363
elektrika - stomatologická ambulancia37,4151000002297.2.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
72/2017

170036
prevádzka ČOV335,287.2.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
73/2017

2017020
oprava plynového kotla - 12BJ, Fazekaš80,-7.2.2017Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
74/2017

2017 10025VFA
vývoz odpadu - kontajnery1329,189/1/20137.2.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
75/2017

4793125975
telefón, internet - mš, ocú115,577.2.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
76/2017

1600146974
cenné papiere432,-7.2.2017Centrálny depozitár cenných papierov Sr, a.s
ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
77/2017

2711019460
elektrika - ČOV466,7674000147658.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
78/2017

2711019461
elektrika - VO Tesáre221,4074000147658.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
79/2017

2711019459
elektrika - vO Mlyňany144,1774000147658.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
80/2017

257005188
elektrika - VO Mlyňany503,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
81/2017

257005189
elektrika - ČOV676,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
82/2017

257005190
elektrika - VO Tesáre96,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
83/2017

7400014765
elektrika - ŠK, HO147,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
84/2017

257006956
elektrika - OM k ČOV11,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
85/2017

elektrika - dom smútku Mlyňany29,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
86/2017

257008474
elektrika - om k čov12,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
87/2017

257027335
elektrika - om k čov 30,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
88/2017

257027336
elektrika - zdravotné stredisko32,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
89/2017

257027337
elektrika - Ocú84,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
90/2017

257027338
elektrika - OM k ČOV88,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
91/2017

257027339
elektrika - MŠ78,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
92/2017

257027340
elektrika - dom smútku Tesáre27,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
93/2017

257027341
elektrika - OM k ČOV83,-740001476510.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
94/2017

2017004
doprava - posypový materiál90,-10.2.2017Dušan Hudec - AUTODOPRAVA
Velčice 14
IČO: 32739931
95/2017

04/2017
odborné posúdenia - 2x500,-13.2.2017Ing. Eva Ondrejková
Hostie 363, Hostie
IČO: 47954124
96/2017

1720800597
stravné lístky887,58200035313.2.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
97/2017

02-17002
office, servis324,3813.2.2017AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A, Zlaté Moravce
IČO: 36532169
98/2017

5388570850
orange145,8916.2.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
99/2017

2017000713
keo13,5016.2.2017KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
100/2017

01/17
maliarske práce, montáž 293,-17.2.2017Tibor Sarka
Tesárske Mlyňany 555
IČO: 41041593
101/2017

4
oprava verejného osvetlenia, rozhlasu995,-17.2.2017Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
102/2017

2017022
oprava plynových zariadení - KSSl.161,-17.2.2017Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
103/2017

20170025
tlač plagátov18,6017.2.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
104/2017

8760026016
voda - Klubovňa pre SČ1,1260018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
105/2017

8760027828
voda - zrubový obchod7,3460018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
106/2017

8760026037
voda - zdravotné stredisko5,8060018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
107/2017

8760026036
voda - KSSl.19,8460018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
108/2017

8760026035
voda - OcÚ5,860018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
109/2017

8760026034

voda - MŠ10,4860018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
110/2017

8760026033
voda - 12BJ168,0860018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
111/2017

8760026032
voda - ŠK, HO3,4660018040517.2.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
112/2017

2711027403
elektrika - zdravotné stredisko- 1,-74000176517.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
113/2017

3412917808
telefón30,9820.2.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
114/2017

1170000483
tlačivá - knižnica56,1021.2.2017ŠEVT a.s.,
Cementárenská 16
Banská Bystrica
IČO: 31331131
115/2017

19/2017
preprava DHZ - sútaž70,8023.2.2017ALOJZ MARTINKOVIČ
osobná preprava
Krížna 511, T. Mlyňany
IČO: 32741766
116/2017

2017077
keo - účtovníctvo, majetok67,2023.2.2017KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
117/2017

20171008
vypracovanie žiadosti - Budovanie a zlepčenie tech. vybavenia učební ZŠ1500,-ZoD z 16.2.201723.2.2017TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
118/2017

1070001
MŠ - stolárske práce462,7223.2.2017JUROP s.r.o.
Hlavná 81, Tesárske Mlyňany
IČO: 50595954
119/2017

02/17
práce - kaderníctvo630,-23.2.2017Tibor Sarka
Tesárske Mlyňany 555
IČO: 41041593
120/2017

27010494
nastavec - traktor79,8427.2.2017Vladimír Buch
Alexyho 15/70, 036 01 Martin
IČO: 33580006
121/2017

2711031275
elektrika - ŠK, HO-45,31740001476527.2.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
122/2017

20170007
strava dôchodci1256,7228.2.2017Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
123/2017

136
obecná zabíjačka273,7128.2.2017METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
124/2017

2017048
strava dôchodci111,506.3.2017 Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
125/2017

VF17093
toner - matrika350,406.3.2017Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
126/2017

7243828618
plyn - OcÚ457,-63000207116.3.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
127/2017

7243828619
plyn - Zdravotné stredisko519,-63000207186.3.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
128/2017

7243828620
plyn - KSSl.337,-63000207236.3.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
129/2017

7243828621
plyn - ŠK, HO172,-63000207306.3.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
130/2017

7243828636
plyn - MŠ708,-63000236156.3.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
131/2017

7489132631
elektrika - Ihrisko, park 243,7451000002296.3.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
132/2017

7429567355
elektrika - stomatologická ambulancia37,4151000002296.3.2017ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
133/2017

20170046
tlač 46,089.3.2017Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
134/2017

18748
maliarske potreby104,109.3.2017Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
135/2017

201700147
ťažné zariadenie - felícia133,149.3.2017Motorsport Zubor spol. s.r.o.
Hlavná 668, Tesárske Mlyňany
IČO: 47733268
136/2017

6794092720
telefón, internet - MŠ, OcÚ, knižnica117,729.3.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
137/2017

170142
NDDR rezač k čerpadlu822,-9.3.2017 AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
138/2017

2017 10124VFA
vývoz odpadu - kontajnery1598,339/1/20139.3.2017Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
139/2017

012017
projekt pre SP - MŠ2498,-18/201613.3.2017KA.STA group s.r.o.
Belinského 25, Bratislava
IČO: 43832041
140/2017

257038521
elektrika - VO Tesáre96,-740001476513.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
141/2017

257038520
elektrika - ČOV676,-740001476513.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
142/2017

257038519
elektrika - VO Mlyňany503,-740001476513.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
143/2017

257049115
elektrika - ŠK, HO147,-74001476513.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
144/2017

1720800898
stravné lístky1139,06200035313.3.2017VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
145/2017

6611707464
vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení - projekt MŠ13,916.3.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
146/2017

2017040
posudok na výskyt chránených druhov živočíchov - MŠ150,-16.3.2017Mgr. Juraj Filo
Cintorínska 1449/21, Mojmírovce
IČO: 45280088
147/2017

8760039398
voda - MŠ7,7860018487216.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
148/2017

8760039397
voda - 12BJ99,8260018487216.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
149/2017

8760039401
voda - Zdravotné stredisko2,5960018487216.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
150/2017

8760039395
voda - ŠK, HO3,8960018487216.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
151/2017

8760039396
voda - ČOV3,8960018487216.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
152/2017

5392766332
orange149,7816.3.2017Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
153/2017

Z17951166
účtovné súvzťažnosti - predplatné139,8020.3.2017 VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
154/2017

3413893383
telefón30,9820.3.2017Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
155/2017

10170014
rádiostanice - DHZ147,-20.3.2017Jozef Vojtek ELPRA - technik
Kolónia Hviezda 104, Martin
IČO: 32664192
156/2017

201706
elektroinštalačné práce - MŠ, kaderníctvo657,9520.3.2017 Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
157/2017

2017411197
posúdenie PD - MŠ108,-21.3.2017Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, Bratislava
IČO: 36653004
158/2017

15/2017
kominárske práce245,401/201722.3.2017Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
159/2017

17130258
kniha tekov z neba291,5023.3.2017CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 36754749
160/2017

5041604553
finančný sprievodca13,6724.3.2017Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A
Žilina 1
IČO: 31592503
161/2017

1706260
soza38,5027.3.2017 SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
162/2017

165796130
didaktické pomôcky - MŠ308,7927.3.2017Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7, Bratislava
IČO: 36562939
163/2017

9000251768
poplatok za vyjadrenie k PD - MŠ120,-28.3.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
164/2017

2711059311
elektrika - ČOV326,3430.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
165/2017

2711058732
elektrika - VO Mlyňany41,3230.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
166/2017

2711059340
elektrika - VO Tesáre179,2230.3.2017SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
167/2017

201706336
tonery - MŠ, OcÚ - 136,8831.3.2017Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3
Stropkov
IČO: 45917272
168/2017

8
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu532,8031.3.2017Tomáš Gálik ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
169/2017

476003444
voda - 12BJ 9,5031.3.2017Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
170/2017

7253818571
plyn - OcÚ250,-63000207114.4.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
171/2017

7253818572
plyn - Zdravotné stredisko284,-63000207184.4.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
172/2017

7253818573
plyn - KSSl.184,-63000207234.4.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
173/2017

7253818574
plyn -ŠK, HO94,-63000207304.4.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
174/2017

7253818589
plyn - MŠ388,-63000236154.4.2017Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
175/2017

8760044648
voda - Zrubový dom11,666001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
176/2017

476009851
voda - KSSl.0,906001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
177/2017

476016177
voda - ŠK, HO-0,866001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
178/2017

476016178
voda - OcÚ-0,616001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
179/2017

476008300
voda - KSSl.-1,126001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
180/2017

476008301
voda - Zrubový obchod-0,866001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
181/2017

476009509
voda - Zdravotné stredisko-0,616001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
182/2017

476009850
voda - MŠ-0,116001804054.4.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949