Faktúry 2016

č. faktúry popissuma v euráchid zmluvy id objednávkydátum doručeniadodávateľ
1/2016

1016000004
prevádzka - tesarskemlynany.sk57,6012.1.2016Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
2/2016

1620800251
stravné lístky756,94200035313.1.2016VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
3/2016

1916402362
orange2,4013.1.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
4/2016

2015117
osvetlenie - MŠ793,5413.1.2016Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
5/2016

2015118
svietidlá - KSSl.72,-13.1.2016Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
6/2016

8560109784
voda - ŠK, HO2,5960018487213.1.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
7/2016

8560109785
voda - 12BJ81,6660018487213.1.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
8/2016

8560109786
voda - MŠ22,0360018487213.1.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
9/2016

8560109788
voda - KSSl.1,3060018487213.1.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
10/2016

8560109789
voda - Zdravotné stredisko2,960018487213.1.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
11/2016

00416
oprava systému43,1913.1.2016SECTEL, s. r. o.
Holešovská 1015/28, Topoľčianky
IČO: 45296740
12/2016

dohoda o platbách - ročný predpis 27216,-14410048813.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
13/2016

7248520692
plyn - MŠ746,-63002361513.1.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
14/2016

7248520664
plyn - OcÚ476,-63002071115.1.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
15/2016

7248520665
plyn - Zdravotné stredisko566,-63002071815.1.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
16/2016

7248520666
plyn - KSSL.376,-630002072315.1.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
17/2016

7248520667
plyn - ŠK, HO213,-630002073015.1.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
18/2016

5331896323
orange154,0221.1.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
19/2016

7600381782
telefón41,1521.1.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
20/2016

1215011533
vyúčtovanie čov železničná1,6014410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
21/2016

1215011535
vyúčtovanie OcÚ218,2714410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
22/2016

1215011538
vyúčtovanie MŠ63,6414410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
23/2016

1215011539
vyúčtovanie DS Tesáre-9,2914410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
24/2016

1215011540
vyúčtovanie KSSl.198,4614410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
25/2016

1215011543
vyúčtovanie Zdravotné stedisko-128,6314410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
26/2016

1215011544
vyúčtovanie DS Mlyňany-32,4114410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
27/2016

1215011546
vyúčtovanie Požiarna zbrojnica15,2514410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
28/2016

1215011549
vyúčtovanie Zdravotné stredisko detská ambulancia-0,4114410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
29/2016

1215011551
vyúčtovanie - om k čov lipová355,3414410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
30/2016

1215011553
vyúčtovanie - om k čov športová923,3514410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
31/2016

1215011554
vyúčtovanie - om k čov hlavná-178,2614410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
32/2016

1215011556
vyúčtovanie - om k čov š. moysesa89,2914410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
33/2016

1215011557
vyúčtovanie om k čov lúčna-26,9214410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
34/2016

1215011558
vyúčtovanie - om k čov za kostolom2,3314410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
35/2016

1215011559
vyúčtovanie - kluboväa pre SČ-11,0814410048821.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
36/2016

7428997129
elektrika - 12BJ99,6451000022921.1.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
37/2016

7468431492
elektrika - park J. Gábriša, ihrisko Tesáre43,5551000022921.1.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
38/2016

7429003711
elektrika - zrubový obchod615,6651000022921.1.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
39/2016

7429003903
elektrika - stomatologická ambulancia34,0551000022921.1.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
40/2016

18102
elektroinštalačný materiál - vianočná výzdoba143,5221.1.2016 Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
41/2016

1500173027
cenné papiere299,5421.1.2016 Centrálny depozitár cenných papierov Sr, a.s
ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
42/2016

2016180131
pečať Rozvoja obcí a miest 2015186,-22.1.2016Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s.
Pribinova 4, Bratislava
IČO: 35751291
43/2016

1916507224
orange1,2022.1.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
44/2016

1215008475
elektrika - verejné osvetlenie155,2826.1.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
45/2016

111033645
materiál na fašiangy78,1127.1.2016METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
46/2016

113033647
detský karneval 72,4627.1.2016METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
47/2016

20166768
pracovný odev - MŠ58,211.2.2016LAJKA, sk. s.r.o.
Sokolská 287/31
Strečno
IČO: 46744894
48/2016

VF16022
antivírus, servis - matrika129,603.2.2016Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
49/2016

20160002
obedy dôchodci820,643.2.2016Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
50/2016

2016016
obedy dôchodci151,-3.2.2016Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
51/2016

20160000533
keo13,503.2.2016KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
52/2016

7218581809
plyn - MŠ723,-63000236153.2.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
53/2016

7218581781
plyn - OcÚ461,-63000207113.2.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
54/2016

6300020718
plyn - Zdravotné stredisko549,-63000207183.2.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
55/2016

7218581782
plyn - KSSl.365,-63000207233.2.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
56/2016

7218581784
plyn - ŠK, HO207,-63000207303.2.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
57/2016

7468458709
elektrika - Ihrisko, park43,5551000002293.2.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
58/2016

7468474021
elektrika - stomatologická ambulancia34,0551000002293.2.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
59/2016

16 10053VFA
vývoz odpadu - kukanádoby652,189/20133.2.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
60/2016

16 10052VFA
vývoz odpadu - kontajnery1378,829/1/20133.2.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
61/2016

160019
prevádzka ČOV335,288.2.2016Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
62/2016

26
maliarsky materiál - kssl.112,289.2.2016Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
63/2016

4781931717
telefón, internet107,989.2.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
64/2016

8/2/2016
oprava strechy - ocú2300,-02/201610.2.2016MAREK MADOLA
Orechová 540, Tesárske Mlyňany
IČO: 41042450
65/2016

2016021
strava dôchodci630,4010.2.2016Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
66/2016

1620800559
stravné lístky1151,83200035310.2.2016VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
67/2016

8660003663
voda - Šk, HO2,5960018487211.2.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
68/2016

8660003664
voda - 12BJ134,8160018487211.2.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
69/2016

8600003665
voda - MŠ10,3760018487211.2.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
70/2016

8660003666
voda - OcÚ5,1860018487211.2.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
71/2016

8660003667
voda - KSSl.2,5960018487211.2.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
72/2016

8660003668
voda - Zdravotné stredisko3,8960018487211.2.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
73/2016

1612100717
elektrika - ŠK, HO vratka- 46,8614410048812.2.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
74/2016

1612100718
elektrika - ČOV - kapusničky129,7014410048812.2.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
75/2016

1612100716
elektrika - VO Mlyňany134,3914410048812.2.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
76/2016

1612100715
elektrika - VO Tesáre214,3314410048812.2.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
77/2016

VF160146
vlajky28,-16.2.2016Signo, s.r.o.
Tatranská cesta 68
Ružomberok
IČO:43930824
78/2016

2161101754
soza12,-17.2.2016SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
79/2016

2161101755
soza14,2817.2.2016SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
80/2016

20160074
keo - účto86,4017.2.2016AGRIS SLOVAKIA, spol. s. r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
81/2016

5336194160
orange199,1817.2.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
82/2016

7601341222
telefón41,1519.2.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
83/2016

416002
materiál - strecha OÚ842,0522.2.2016BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernollákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
84/2016

160047
ochranné pracovné prostriedky91,8022.2.2016JKL-STEEL, spol. s r.o.
Továrenská 2, Zlaté Moravce
IČO: 36519375
85/2016

2/2016
žalúzie - KSSl.214,-23.2.2016 RAMI - Rastislav Minár
Tesárske Mlyňany 144
IČO:43455808
86/2016

20160470
kryty na svetlá - vozík30,8624.2.2016AGADOS Slovakia, s.r.o.
Dolná 142, Modra
IČO: 35789557
87/2016

22022016
komunitný plán soc. služieb100,-25.2.2016Ing. Jozef Vida
Petofiho 258/28
Šahy
IČO: 30385741
88/2016

04/2016
výmena vzduchového potrubia - ČOV337,6026.2.2016ĽUBOŠ MASÁR
Považská 9, Nitra
IČO: 37648969
89/2016

3/2016
sadrokartónový podhľad - obradná miestnosť1491,1229.2.2016Rastislav Domaniský RKD
Hlavná 77
Tesárske Mlyňany
IČO: 37322753
90/2016

2/2016

murárske práce - obradná miestnosť2998,-29.2.2016JOZEF ŠVEC
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO:37321048
91/2016

2016000773
keo aktualizácia13,5029.2.2016KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
92/2016

61600026
cererit 107,211.3.2016ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 0005819
93/2016

0436/2016
účtovné súvzťažnosti 28,501.3.2016Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7, Nitra
IČO: 0034006656
94/2016

161312324
didaktické pomôcky36,-1.3.2016STIEFEL EUROCART s.r.o.
Ružinovská 1/A, Bratislava
IČO: 31360513
95/2016

7268526881
plyn - OcÚ435,-63000207113.3.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
96/2016

7268526882
plyn - zdravotné stredisko517,-63000207183.3.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
97/2016

7268526883

plyn - KSSl.344,-63000207233.3.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
98/2016

7268526884
plyn - ŠK, HO195,-63000207303.3.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
99/2016

7268526908
plyn - MŠ682,-63000236153.3.2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
100/2016

7468506403
elektrika - ihrisko Tesáre, park52,2651000002294.3.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
101/2016

7429057682
elektrika - stomatologická ambulancia34,054.3.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
102/2016

telefón + internet - MŠ, OcÚ109,704.3.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
103/2016

2016006
strava dôchodci905,284.3.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
104/2016

2016038
strava dôchodci173,904.3.2016 Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
105/2016

7
oprava verejného osvetlenia747,-4.3.2016Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
106/2016

18174
maliarsky materiál63,444.3.2016Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
107/2016

20160051
tlač plagátov6,704.3.2016 Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
108/2016

16 10140VFA
vývoz odpadu - kontajnery1436,469/1/20137.3.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
109/2016

16 10141VFA

vývoz odpadu- kuka nádoby440,499/20137.3.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
110/2016

10113172
MŠ - cd25,809.3.2016Fortuna LIBRI, s.r.o.
Zadunajská cesta 8, Bratislava
IČO: 35720441
111/2016

1620800794stravné lístky1103,68200035310.3.2016 VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
112/2016

1612101704
elektrika -VO Tesáre171,5914410048810.3.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
113/2016

16120101720
elektrika - VO Mlyňany43,1314410048810.3.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
114/2016

012016
verejné obstarávanie - Výmena okien a časti obvodových stien ... ZŠ300,-ZoD zo dňa 1.11.201510.3.2016 Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
Za Ferenitkou 23, Nitra
IČO:44637616
115/2016

FV16/001
práce - výmena okien a časti obvodových stien ... ZŠ34987,04ZoD zo dňa 11.2.20163/201610.3.2016IDEAL HAUS, s.r.o.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO: 44966091
116/2016

1612102018
elektrika - ŠK, HO43,7914410048811.3.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
117/2016

1612102019
elektrika - ČOV, Kapusničky146,5514410048811.3.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
118/2016

8660014253
voda - 12BJ108,8960018487214.3.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
119/2016

8660014256
voda - zdravotné stredisko3,8960018487214.3.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
120/2016

8660014255
voda - KSSl.2,5960018487214.3.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
121/2016

8660014254
voda - KSSl.3,8960018487214.3.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
122/2016

201620
elektroinštalačné práce - obradná miestnosť1348,8014.3.2016Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
123/2016

VF16118
toner - matrika, cisma436,-14.3.2016 Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 3652211
124/2016

VF16106
oprava pc24,-14.3.2016 Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 3652211
125/2016

129241
betón - autobusová zastávka195,-14.3.2016 ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
126/2016

170560001/2016
refundácia faktúra - školenie voľby89,9417.3.2016Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, Nitra
IČO: 37861298
127/2016

2016015
prenájom sály - voľby 81,0517.3.2016AGROSPOL 5.TM, s.r.o.
Hlavná 142, Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
128/2016

2016141
tepovanie - obradná sieň37,2029.3.2016Ing. Ľuboš Horka - NT Transport
Alekšince 144
IČO: 34642498
129/2016

2016064
kancelárske potreby79,4229.3.2016Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4, Levice
IČO: 37424611
130/2016

8660015236
voda - MŠ19,4460018487229.3.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
131/2016

866015237
voda - OcÚ1,3060018487229.3.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
132/2016

Z16951103
účtovné súvzťažnosti129,6029.3.2016 VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
133/2016

3/2016
zhotovenie rámu - Orechová ulica350,-29.3.2016 JOZEF ŠVEC
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO:37321048
134/2016

7602297827
telefón41,1529.3.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
135/2016

5340470740
orange143,5029.3.2016 Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
136/2016

20160437
základná príprava strojníkov - DHZ190,-1.4.2016FLOARIAN, s.r.o.
Priekopská 26, Martin
IČO: 36427969
137/2016

20160444
školenie DHZ228,-1.4.2016Florian, s.ro.
Priekopská 26, Martin
IČO: 36427969
138/2016

17/2016
kominárske práce245,404/20161.4.2016Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
139/2016

2016059
strava dôchodci146,505.4.2016Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
140/2016

20160011
strava dôchodci997,285.4.2016Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
141/2016

4480024
odvoz skla178,445.4.2016Zberné suroviny a.s.
Kragujevská 3, Žilina
závod Nitra
IČO: 35701986
142/2016

2016001036
keo aktualizácia13,505.4.2016KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
143/2016

612016
údržba obce 276,305.4.2016Metalux Corp s.r.o.
Hájska 573, Obyce
IČO: 47384875
144/2016

616000090
prečerpávanie ČOV48,525.4.2016ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
145/2016

7298448442
plyn - MŠ374,-63000236155.4.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
146/2016

7298448415
plyn - OCÚ238,-63000207115.4.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
147/2016

7298448416
plyn - Zdravotné stredisko283,-63000207185.4.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
148/2016

7298448417
plyn - KSSl.188,,-63000207235.4.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
149/2016

7298448418
plyn - ŠK, HO107,-63000207305.4.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
150/2016

2783777483
telefón, intenet MŠ, OcÚ112,317.4.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
151/2016

1611979
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu38,507.4.2016SLOVGRAM
Jakubovo námestie 14, Bratislaa
IČO: 17310598
152/2016

7458674424
elektrika - ihrisko, Park43,55510000022911.4.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
153/2016

7429099731
elektrika -stomatologická ambulancia34,05510000022911.4.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
154/2016

20160088
tlač153,0711.4.2016Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1
Zlaté Moravce
IČO:36560774
155/2016

20160125
keo - účtovníctvo38,4011.4.2016KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
156/2016

160114
prevádzkovanie ČOV478,-11.4.2016Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
157/2016

16 10251VFA

vývoz odpadu - kontajnery1525,159/1/201311.4.2016Dodávateľ:
70/2015

1510025VFA vývoz odpadu - kuka nádoby 508,04 9/2013 9.2.2015 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
158/2016

1610252VFA
vývoz odpadu - uka nádoby718,119/201311.4.2016Dodávateľ:
70/2015

1510025VFA vývoz odpadu - kuka nádoby 508,04 9/2013 9.2.2015 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
159/2016

9
oprava rozhlasu 319,-11.4.2016Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
160/2016

10
práce s plošinou v obci395,-11.4.2016Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
161/2016

1612103242
elektrika - ŠK, HO-29,8814410048811.4.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
162/2016

1612103241
elektrika - ČOV, Kapusničky300,9214410048811.4.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
163/2016

1612103243
elektrika - VO Mlyňany28,8414410048811.4.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
164/2016

1612103244
elektrika - VO Tesáre nad Žitavou167,1214410048811.4.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
165/2016

16FZ007
čerpadlo a rezač pre ČOV4202,166/201612.4.2016AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
166/2016

1620801126
stravné lístky1126,15200035312.4.2016VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
167/2016

129266
betonáž45,-5/201614.4.2016 ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
168/2016

20160345
kukanádoby651,6014.4.2016FEREX, s.r.o.
Vodná 23
Nitra
IČO: 17682258
169/2016

FV1600066
prečistenie potrubia ČOV1212,-7/201614.4.2016HYDRODYNAMIC, spol. s.r.o.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO: 34150471
170/2016

8660024411
voda - ŠK, HO10,37600184872 14.4.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
171/2016

8660024412
voda - 12 BJ92,03600184872 14.4.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
172/2016

8660024413
voda - MŠ12,96600184872 14.4.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
173/2016

8660024414
voda - OcÚ2,59600184872 14.4.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
174/2016

8660024415
voda - KSSl.1,30600184872 14.4.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
175/2016

8660024416
voda - Zdravotné stredisko2,59600184872 14.4.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
176/2016

5344778664

orange147,2618.4.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
177/2016

7603258325
telefón41,1520.4.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
178/2016

2016000012
členský poplatok 75,-20.4.2016Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie- Širočina"
Malé Vozokany
IČO: 42119430
179/2016

161121137
údržba ciest156,4122.4.2016PARAPETROL a-s-
Štefánikova 15, Nitra
IČO: 36526606
180/2016

2016001207
aktualizácia KEO13,5022.4.2016KEO s.r.o.
Poľná, Záhorce
IČO: 36739464
181/2016

2016313
škoné - DHZ45,-22.4.2016Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Odborná škola požiarnej ochrany
Kuzmányho 36, Martin
IČO: 00177474
182/2016

1/4/2016
právna pomoc223,742.5.2016JUDr. Daniela Laktišová
advokátka
Damborského 3, Nitra
183/2016

20160123
tlač plagátov18,602.5.2016Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
184/2016

2016100
kancelárske potreby46,072.5.2016Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4, Levice
IČO:37424611
185/2016

160170
prevádzka ČOV583,445.5.2016 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
186/2016

20160017
strava dôchodci1078,245.5.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
187/2016

2016077
strava dôchodci127,705.5.2016Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
188/2016

20160133
tlač, reklamné predmety 90 výročie DHZ1089,605.5.2016Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
189/2016

16406367
stoličky KSSl.690,-5.5.2016B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, Bratislava
IČO: 44413467
190/2016

7273533028
plyn - MŠ143,-63000236155.5.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
191/2016

7273533001
plyn - OcÚ91,-63000207115.5.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
192/2016

7273533002
plyn - Zdravotné stredisko109,-63000207185.5.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
193/2016

7273533003
plyn - KSSl.72,-63000207235.5.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
194/2016

7273533004
plyn - ŠK, HO41,-63000207305.5.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
195/2016

7468576410
elektrika - ihrisko, park 52,2651000002295.5.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
196/2016

7468591049
stomatologická ambulancia - elektrika34,0551000002295.5.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
197/2016

90416
servis a výmena filtrov a mazív250,-5.5.2016Róbert KOSTYÁL
Poľná 34, Nové Zámky
IČO: 41455304
198/2016

100416
montáž ťažného zariadenia200,-5.5.2016Robert Kostyál
Poľná 34, Nové Zámky
IČO: 41455304
199/2016

8784707865
telefón, internet - MŠ, OcÚ109,709.5.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
200/2016

1612105045
elektrika - VO Tesáre127,3714410048811.5.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
201/2016

1612105043
elektrika - VO Mlyňany-60,0214410048811.5.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
202/2016

1612105042
elektrika - ŠK, HO-29,2114410048811.5.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
203/2016

1612105041
elektrika - ČOV, Kapusničky142,2414410048811.5.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
204/2016

1615014
doprava - prevoz 43,2012.5.2016Dušan Hudec - AUTODOPRAVA
Velčice 14
IČO: 32739931
205/2016
8660036557
voda - ŠK, HO9,0760018487212.5.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
206/2016

8660036558
voda - ČOV Kapusničky, 82,9760018487212.5.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
207/2016

8660036559
voda - 12 BJ127,0360018487212.5.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
208/2016

8660036560
voda - MŠ18,1460018487212.5.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
209/2016

8660036561
voda - Ocú5,1860018487212.5.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
210/2016

8660036562
voda - KSSl.2,5960018487212.5.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
211/2016

8660036563
voda - Zdravotné stredisko18,1460018487212.5.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
212/2016

1610323VFA
vývoz odpadu - kontajnery1560,779/1/201312.5.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
213/2016

1610324VDA
vývoz odpadu - kukanádoby763,699/201312.5.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
214/2016

1620801399
stravné lístky1138,99200035312.5.2016 VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
215/2016

2016000026
členský príspevok - Mikroregión Požitavie - Širočina713,2019.5.2016Mikroregión Požitavie - Širočina
Veľké Vozokany
IČO: 36107298
216/2016

2016000011
divadelné predstavenie - MŠ100,-19.5.2016Mikroregión Požitavie - Širočina
Veľké Vozokany
IČO: 36107298
217/2016

2016052
odborná skúška a prehliadka - 12BJ + oprava kotla 439,-19.5.2016Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
218/2016

2016/02
rekonštrukcia kúrenia - sobášna miestnosť410,1019.5.2016Koprda Jozef
Hlavna 28
Tesárske Mlyňany
IČO: 33403791
219/2016

2016/03
radiátor 2ks - ihrisko Tesáre365,-20.5.2016Koprda Jozef
Hlavna 28
Tesárske Mlyňany
IČO: 33403791
220/2016

VF16223
kancelárske potreby - toner, kalkulačka (matrika)202,8020.5.2016Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
221/2016

7604221712
telefón41,1520.5.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
222/2016

5349096110
orange163,-20.5.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
223/2016

20160714
materiál na údržbu obce57,1225.5.2016Max Frank Slovakia s.r.o.
Vinárska 1228/22, Lužianky
IČO: 36520802
224/2016

4/2016
rekonštrukcia mosta cez Žitavou5960,-ZoD z 9.5.201627.5.2016Jozef Švec
Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO: 37321048
225/2016

20165
snímač - ČOV377,6630.5.2016ELES Trading s.r.o.
1. mája 16, Zlaté Moravce
IČO: 50161318
226/2016

20160154
výroba pečiatky + grafické práce31,2030.5.2016Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
227/2016

2016176
ESET - antivirus na 5 pc108,-30.5.2016ENTER Computer spol. s r.o.
Dobšinského 7, Zlaté Moravce
IČO: 31439063
228/2016

84123161
predplatné Poradca 201724,9030.5.2016PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40, Žilina
IČO: 36371271
229/2016

20160004
pracovné oblečenie110,-30.5.2016Patrik Levický FOTO RE PRINT
Hlavná 17, Vieska nad Žitavou
IČO: 47682183
230/2016

916003992
publikácie - MŠ17,112.6.2016Wolters Kluwer s.r.o.
Okr. súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO: 31348262
231/2016

7055035631
servisná prehliadka - IVECO DAILY DHZ117,882.6.2016AGROTEC Slovensko s.r.o.
Zlatomoravecká cesta
Nitra
IČO: 31445942
232/2016

20160024
strava dôchodci1173,922.6.2016Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
233/2016

7268571787
plyn - MŠ61,-63000236152.6.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
234/2016

7268571760
plyn - OcÚ39,-63000207112.6.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
plyn - Zdravotné stredisko46,-63000207182.6.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
236/2016

7268571762
plyn - KSSl.31,-63000207232.6.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
237/2016

7268571763
plyn - ŠK, HO18,-63000207302.6.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
238/2016

161205449
elektrika - ŠK, HO-13,141441004882.6.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
239/2016

2016096
strava dôchodci175,802.6.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
240/2016

8660043797
voda - zrubový obchod3,896001804059.6.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
241/2016

21701240
didaktické pomôcky - MŠ800,-9.6.2016NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
Košice
IČO: 36174319
242/2016

21701241
didaktické pomôcky - MŠ706,709.6.2016NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
Košice
IČO: 36174319
243/2016

1620801654
stravné lístky1222,46200003539.6.2016VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
244/2016

5916016530
finančný spravodajca, r. 2016 26,4010.6.2016Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina
IČO: 31592503
245/2016

3785633933
internet, telefón, MŠ a OcÚ109,7010.6.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
246/2016

4480041
zvoz skla178,4410.6.2016Zberné suroviny a.s.
Kragujevská 3, Žilina
IČO: 35701986
247/2016

2016/17
pohostenie - družobné stretnutie Zborovice264,4610.6.2016PETY - GASTRO, s.r.o.
Kollárova 577/2, Zlaté Moravce
IČO: 46380485
248/2016

18327
maliarske potreby210,2810.6.2016Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
249/2016

2160455
údržba obce207,8310.6.2016BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
250/2016

12016253
čistenie kanalizačného potrubia184,4210.6.2016KRTKO PROFÍK, s.r.o.
Janka Kráľa 122, Nitra
IČO: 35893184
251/2016

2016015
preprava - MŠ Divadlo Andreja Bagara108,5010.6.2016Štefan Lukáč
DOPRAVA
Obyce 7
IČO: 30943426
252/2016

84123161
PORADCA 201724,9010.6.2016 Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
253/2016

vratka - didaktické pomôcky-269,9410.6.2016METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
254/2016

0011/041364
zakúpenie chafingov - KSSl.296,3610.6.2016METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
255/2016

20160715
údržba obce57,1213.6.2016Max Frank Slovakia s.r.o.
Vinárska 1228/22, Lužianky
IČO: 36520802
256/2016

9000222959
oprava poškodeného plynovodu285,9813.6.2016SPP- distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
Bratislava
IČO: 35910739
257/2016

7458740075
elektrika - ihrisko, park Mons. RNDr. J. Gábriša52,26510000022914.6.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
258/2016

7429163155
elektrika - Stomatologická ambulancia34,05510000022914.6.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
259/2016

16 10438VFA
vývoz odpadu - kontajnery1617,739/1/201314.6.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
260/2016

16 10439VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby541,929/201314.6.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
261/2016

86600471238
voda - 12BJ132,2260018487214.6.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
262/2016

8660047239
voda - MŠ132,2260018487214.6.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
263/2016

8660047240
voda - OcÚ7,7860018487214.6.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
264/2016

8660047241
voda - KSSl.16,8560018487214.6.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
265/2016

8660047242
voda - Zdravotné stredisko5,1860018487214.6.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
266/2016

144
materiál - súťaž vo varení guláša73,2822.6.2016METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
267/2016

7605183878
telefón41,1522.6.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
268/2016

orange151,1822.6.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
269/2016

17
oprava obecného rozhlasu a osvetlenia910,9022.6.2016 Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
270/2016

0506
brožúra DHZ Tesárske Mlyňany207,8824.6.2016NOVOPRINT SLOVENSKO s.r.o.
Robotnícka 4, Zlaté Moravce
IČO: 31416578
271/2016

1612106429
elektrika - ČOV Kapusničky373,3814410048827.6.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
272/2016

1612106428
elektrika - VO Tesáre97,1614410048827.6.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
273/2016

1612106426
elektrika - VO Mlyňany109,7814410048827.6.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
274/2016

1660101034

profilová rúra24,8028.6.2016HRIADEĽ, spol. s r.o.
Nitra Cabajská 28
IČO: 31444334
275/2016

20161020
vypracovanie projektu MŠ1800,-ZoD zo dňa 21.6.20164.7.2016TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
276/2016

201601016
knihy do knižnice157,394.7.2016Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
277/2016

2016116
strava dôchodci185,804.7.2016Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
278/2016

20160030
strava dôchodci1253,044.7.2016Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
279/2016

2016026
prenájom nafukovacej atrakcie270,-4.7.2016REATEK SK, s.r.o.
Klincová 37
Bratislava
IČO: 46682325
280/2016

7303496159
plyn - OcÚ36,-63000207114.7.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
281/2016

7303496160
plyn - Zdravotné stredisko42,-63000207184.7.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
282/2016

7303496161
plyn - KSSl.28,-63000207234.7.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
283/2016

7303496162
plyn - ŠK, HO16,-63000207304.7.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
284/2016

7303496186
plyn - MŠ56,-63000236154.7.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
285/2016

7458811264
elektrika - ihrisko Tesáre, park52,2651000002294.7.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
286/2016

160298
prevádzkovanie ČOV478,-6.7.2016 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
287/2016

2016080
kontrola hasiacich prístrojov219,-6.7.2016Zuzana Pivarčiová MIHAS
Lipová 128, Tesárske Mlyňany
IČO: 44506139
288/2016

3786566731
telefón, internet - MŠ, OcÚ112,316.7.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
289/2016

1162207025
triedna kniha, evidencia - MŠ11,068.7.2016ŠEVT a.s.,
Cementárenská 16
Banská Bystrica
IČO: 31331131
290/2016

0072016
hudobné vystúpenie na akcii - V. ročník sútaže vo varená guláša (dotácia UNSK)180,-8.7.2016Pánik Juraj
Hlavná 81, Tesárske Mlyňany
IČO: 47645075
291/2016

7429258915
elektrika - 12BJ99,64510000022911.7.2016 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
292/2016

7429265297
elektrika - stomatologická ambulancia34,05510000022911.7.2016 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
293/2016

7429265118
elektrika - zrubový obchod615,66510000022911.7.2016 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
294/2016

1610574VFA
vývoz odpadu - kontajnery2352,559/1/201313.7.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
295/2016

16 10575VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby1190,199/201313.7.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
296/2016

1620802041
stravné lístky705,58200035313.7.2016VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
297/2016

8660055488
voda - OcÚ3,8960018487213.7.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
298/2016

8660055484
voda - ŠK, HO19,4460018487213.7.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
299/2016

8660055485
voda - ČOV, Kapusničky11,6660018487213.7.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
300/2016

8660055486
voda - 12BJ114,0760018487213.7.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
301/2016

8660055487
voda - MŠ12,9660018487213.7.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
302/2016

8660055489
voda - KSSl.25,9260018487213.7.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
303/2016

8660055490
voda - Zdravotné stredisko2,5960018487213.7.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
304/2016

02/2016
práce súvisiace s údržbou v obci199,2014.7.2016Ľudovít Sýkora
Tesárske Mlyňany 532
IČO: 40334830
305/016

2016007
ubytovanie, raňajky - Družobné stretnutie324,7219.7.2016Juraj Koprda
Športová 173/46
Tesárske Mlyňany
IČO: 40331504
306/2016

2016044
mulčovanie zelene564,-19.7.2016AGROSPOL 5.TM, s.r.o.
Hlavná 142
Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
307/2016

1615026
doprava materiálu - ihrisko Tesáre36,-19.7.2016Dušan Hudec - AUTODOPRAVA
Velčice 14
IČO: 32739931
308/2016

2016/04
oprava kanalizácie ihrisko828,5219.7.2016Koprda Jozef
Hlavná 28, Tesárske Mlyňany
IČO: 33403791
309/2016

2016/05
oprava zariadení - ZS, KD, KSSl.687,-19.7.2016Koprda Jozef
Hlavná 28, Tesárske Mlyňany
IČO: 33403791
310/2016

5357781594
orange145,9919.7.2016 Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
311/2016

760615288
telefón41,1520,7,2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
312/2016

161207987
elektrika - VO Mlyňany vratka-158,2914410048820.7.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
313/2016

1612107988
elektrina ŠK, HO8,4414410048820.7.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
314/2016

1612107989
elektrika - V Tesáre (vratka)-77,6014410048820.7.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
315/2016

1612107990
elektrika - ČOV, Kapusničky322,0614410048820.7.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
316/2016

20160092
Rekonštrukcia vonkajšej časti budovy Ihrisko "Tesáre" s dlažobnými prácami19433,-Zmluva o dielo 12.5.201620.7.2016DHAPs.r.o.
Golianovo 461
IČO: 36522015
317/2016

21614891
prevodovka na traktor186,3721.7.2016PRILLINGER Slovensko, s.r.o.
Ivanka pri Dunaji
IČO: 35721502
318/2016

20161023
vypracovanie žiadosti - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 960,-Zmluva o dielo zo dňa 14.7.201622.7.2016 TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
319/2016

170883
didaktické pomôcky284,-22.7.2016FB HANDEL UND SERVICE GMBH
Deutschland
320/2016

1612173705
dialničná známka - Renault50,-26.7.2016Národná dialničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
Bratislava
IČO: 35919001
321/2016

2016062905
poháre pre súťažiaciach - z dotácie VÚC120,-1.8.2016TRIBO, s.r.o.
Janka Kráľa 45, Zlaté Moravce
IČO: 44245921
322/2016

20160247
tlač plagátov a pamätných listov23,041.8.2016 Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
323/2016

1332117
oprava komunikácií9000,-8/20161.8.2016ViOn a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO: 36526185
324/2016

711402720
elektrika - 12 BJ-100,221.8.2016 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
325/2016

161208126
elektrika - OM k ČOV, Za kostolom10,401441004881.8.2016 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
326/2016

161210824
elektrika - požiarna zbrojnica-9,851441004881.8.2016 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
327/2016

1612108123
elektrika - Dom smútku Mlyňany334,071441004881.8.2016 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
328/2016

20161027
vypracovanie žiadosti - sanácia miest960,-ZoD zo dňa 14.7.20161.8.2016TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
329/2016

7303517098
plyn - Obecný úrad36,-63000207112.8.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
330/2016

7303517099
plyn - Zdravotné stredisko42,-63000207182.8.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
331/2016

7303517100
plyn - KSSl.28,-63000207232.8.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
332/2016

7303517101
plyn - ŠK, HO16,-63000207302.8.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
333/2016

7303517124
plyn - MŠ56,-63000236152.8.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
334/2016

201635
oprava hromozvodu - jedále ZŠ203,883.8.2016Polák Milan
Železničná 620, Tesárske Mlyňany
IČO: 14040611
335/2016

20160035
strava dôchodci 1124,243.8.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
336/2016

2016134
strava dôchodci169,603.8.2016Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
337/2016

7449308168
elektrika - ihrisko, park52,2651000002294.8.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
338/2016

7449322330
elektrika - stomatologická ambulancia34,0551000002294.8.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
339/2016

616000279
čistenie ČOV86,308.8.2016 ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 0005819
340/2016

616000336
čistenie ČOV72,488.8.2016 ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 0005819
341/2016

3787495973
telefón, internet - MŠ, OcÚ110,7011.8.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
342/2016

8660058713
voda - ŠK, HO6,4860018487211.8.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
343/2016

8660058714
voda - ČOV Kapusničky2,5960018487211.8.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
344/2016

8660058715
voda - 12BJ120,5560018487211.8.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
345/2016

8660058716
voda - OcÚ3,8960018487211.8.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
346/2016

8660058717
voda - KSSl.23,3360018487211.8.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
347/2016

8660058718
voda - Zdravotné stredisko3,8960018487211.8.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
348/2016

1620802282
stravné lístky981,67200035311.8.2016VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
349/2016

16 10673VFA
vývoz odpadu - kuka623,-9/201311.8.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
350/2016

1610674VFA
vývoz odpadu - kontajnery1676,649/1/201311.8.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
351/2016

160354
prevádzka ČOV335,2811.8.2016Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
352/2016

2016112
smaltové tabule262,5011.8.2016SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.
Bratislavkská 25, Holíč
IČO: 44717342
353/2016

1016001295
prevádzka tesarskemlynany.sk14,1611.8.2016 Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
354/2016

1612109443
elektrika - VO Mlyňany-135,1214410048812.8.2016RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
355/2016

1612109442
elektrika - ČOV Kapusničky

270,5114410048812.8.2016 Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
356/2016

1612110065
elektrika - ŠK, HO46,5014410048812.8.2016 Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
357/2016

1612110066
elektrika - VO Tesáre98,2414410048812.8.2016 Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
358/2016

160100164
prečistenie jarkov3998,709/201612.8.2016PÁNIS, s.r.o.
Chalupkova 20, Nitra
IČO: 47397683
359/2016

16093
preprava osôb - Štúrovo262,5012.8.2016Ondrej Herda
Pod Dielami 1791/2, Zlaté Moravce
IČO: 40331571
360/2016

5362125156
orange161,9216.8.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
361/2016

26012520
súčiastky do traktora78,5916.8.2016Vladimír Buch
Alexyho 15/70, Martin
IČO: 33580006
362/2016

7607110659
telekom41,1518.8.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
363/2016

20160258
reklamné predmety169,2018.8.2016 Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
364/2016

2016180
nákup náhradných dielov - DHZ z dotácie197,-24.8.2016SPORTFIRE s.r.o.
Poľný Kesov 268, Poľný Kesov
IČO: 46548238
365/2016

160376
materiálno technické vybavenie DHZO - z dotácie75,7025.8.2016JKL-STEEL, spol. s r.o.
Továrenská 2, Zlaté Moravce
IČO: 36519375
366/2016

21617464
kandán na mulčovač190,0230.8.2016;PRILLINGER Slovensko, s.r.o.
Ivanka pri Dunaji
IČO: 35721502
367/2016

112016
VO - Havarijná situácia nutnosti osadenia okien ...... ZŠ300,-30.8.2016Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
Za Ferenitkou 23, Nitra
IČO:44637616
368/2016

7238704626

plyn - MŠ116,-63000236152.9.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
369/2016

7238704603
plyn - OcÚ74,-63000207112.9.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
370/2016

7238704604
plyn - Zdravotné stredisko88,-63000207182.9.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
371/2016

7238704605
plyn - KSSl.59,-63000207232.9.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
372/2016

7238704606
plyn - ŠK, HO33,-63000207302.9.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
373/2016

20160040
strava dôchodci958,642.9.2016Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
374/2016

2016155
strava dôchodci353,-2.9.2016Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
375/2016

1603186800
predplatné finančný spravodajca26,402.9.2016PORADCA PODNIKATEĽA, spol.s r.o.
M. Rázusa 23A, Žilina
IČO: 31592503
376/2016

6788426199
telefón, internet MŠ, OcÚ127,916.9.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
377/2016

20160290
tlač plagátov26,886.9.2016Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
378/2016

18468
maliarsky materiál - cintorín Mlyňany179,446.9.2016Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
379/2016

00003516
prevodovka - mulčovač859,206.9.2016D.A.H. AGRO spol s.r..o.
Duklianska 1399/38, Bardejov
IČO: 36447005
380/2016

FV001116
brána - prechod od ZŠ na ihrisko Tesáre634,-6.9.2016Matej Buxar Fitline
Obrancov mieru 16, Zlaté Moravce
IČO: 46432027
381/2016

7449337022
elektrika - ihrisko, park52,267.9.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
382/2016
7449350912
elektrika - stomatologická ambulancia34,057.9.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
383/2016

2016090215
nočná hasičská súťaž306,807.9.2016TRIBO, s.r.o.
Janka Kráľa 45, Zlaté Moravce
IČO: 44245921
384/2016

616000354
prečerpávanie ČOV97,548.9.2016ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 0005819
385/2016

1620802602
stravné lístky927,0913.9.2016VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
386/2016

21617265
program na predprimárne vzdelávanie MŠ19,-13.9.2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Heydukova 12-14
Bratislava
IČO: 35908718
387/2016

2016162
kancelárske potreby42,1913.9.2016Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4, Levice
IČO: 37424611
388/2016

8660068682
voda - ŠK, HO10,3760018487216.9.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
389/2016

8660068683
voda - ČOV, Kapusničky5,1860018487216.9.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
390/2016

8660068684
voda - 12BJ155,5460018487216.9.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
391/2016

8660068685
voda - MŠ14,2660018487216.9.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
392/2016

8660068686
voda - Obecný úrad5,1860018487216.9.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
393/2016

8660068687
voda - KSSl.23,3360018487216.9.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
394/2016

8660068688
voda - zdravotné stredisko3,8960018487216.9.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
395/2016

1610794VFA
vývoz odpadu - kuka757,-9/201316.9.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
396/2016

1610793VFA
vývoz odpadu - kontajnery1815,849/1/201316.9.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
397/2016

16097
preprava osôb - Vincov Les205,-16.9.2016Ondrej Herda
Pod Dielami 1791/2, Zlaté Moravce
IČO: 40331571
398/2016

5366467700
orange154,6416.9.2016 Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
399/2016

7608075627
telefón41,1522.9.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
400/2016

1612111433
elektrika - ČOV, Kapusničky260,3414410048822.9.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
401/2016

1612111434
elektrika - ŠK, HO31,6314410048822.9.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
402/2016

1612111435
elektrika- VO Mlyňany73,7614410048822.9.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
403/2016

1612111436
elektrika - VO Tesáre115,2414410048822.9.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
404/2016

VF16352
toner - matrika189,6022.9.2016 Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
405/2016

VF16398
tonery, servis - matrika455,5322.9.2016 Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
406/2016

31
oprava osvetlenia a rozhlasu510,-22.9.2016Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
407/2016

09-16022
didaktické pomôcky148,8927.9.2016AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráša 51/A, Zlaté Moravce
IČO: 36532169
408/2016

2016240
didaktické pomôcky29,8028.9.2016MarDur s.r.o.
Klemensova 15, Bratislava
IČO: 43969721
409/2016

30/2016
geodetické práce450,-28.9.2016GEO-PRE, s.r.o.
Kremnická 669/11, Nitra
IČO: 36720950
410/2016

161001
audit - účtovníctvo800,-28.9.2016Ing. Dagmar Horáková
Štúrova 14, Nitra
DIČ: 1026493281
411/2016

201627
práce - audit1000,-28.9.2016Ing. Dagmar Horáková
Štúrova 14, Nitra
DIČ: 1026493281
412/2016

20160105
rekonštrukcia vonkajšej časti budovy ihrisko Tesáre560,-28.9.2016DHAP, s.r.o.
Golianovo 461, Golianovo
IČO: 36522015
413/2016

20160104
dlažobné a búracie práce priestranstva pri KSSl.11198,70ZoD zo dňa 12.5.201628.9.2016DHAP, s.r.o.
Golianovo 461, Golianovo
IČO: 36522015
414/2016

20160107
dlažobné a búracie práce priestranstva pri KSSl.540,-28.9.2016DHAP, s.r.o.
Golianovo 461, Golianovo
IČO: 36522015
415/2016

20160103
zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami - cintorín Mlyňany17391,33ZoD zo dňa 12.5.201628.9.2016DHAP, s.r.o.
Golianovo 461, Golianovo
IČO: 36522015
416/2016

20160106
zhotovenie ohradovej časti s dlažobnými prácami - cintorín Mlyňany600,-28.9.2016DHAP, s.r.o.
Golianovo 461, Golianovo
IČO: 36522015
417/2016

8360101870
účtovníctvo a ropo obcí79,8030.9.2016Wolters Kluwer s.r.o.
Okr. súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO: 31348262
418/2016

20160066
zabezpečenie webu250,-3.10.2016Richard Horný
Hradská 231, Tekovské Nemce
IČO: 46606823
419/2016

7318504373
plyn - MŠ360,-63000236156.10.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
420/2016

7318504355
plyn - OcÚ229,-63000207116.10.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
421/2016

7318504356
plyn - Zdravotné stredisko273,-63000207186.10.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
422/2016

7318504357
plyn - KSSl.181,-63000207236.10.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
423/2016

7318504358
plyn - ŠK, HO103,-63000207306.10.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
424/2016

7449364415
elektrika - Ihrisko, park52,2651000002296.10.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
425/2016

2789357986
telefón, internet - OcÚ, MŠ112,316.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
426/2016

20160045
strava dôchodci1230,966.10.2016Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
427/2016

2016178
strava dôchodci134,-6.10.2016Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
428/2016

18514
maliarske potreby 188,646.10.2016Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
429/2016

18/2016
prečalúnenie kresiel - Zdravotné stredisko200,-6.10.2016Čalúnictvo Peter Vaňo
Tesárske Mlyňany, Školská 604
IČO: 44334451
430/2016

7449381577
elektrika - stomatologická ambulancia34,0551000002297.10.2016 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
431/2016

201600478
poplatky za používanie - knižničného systému66,397.10.2016Slovenská národná knižnica
Nám J. C. Hronského 1
Martin
IČO: 36138517
432/2016

160502
prevádzkovanie ČOV478,-11.10.2016Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
433/2016

1610896VFA
vývoz odpadu301,049/201311.10.2016 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
434/2016

1610895VFA
vývoz odpadu - kontajnery1652,699/1/201311.10.2016 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
435/2016

93

darčeky - seniori428,9211.10.2016METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
436/2016

8660080359
voda - ŠK, HO7,7860018487211.10.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
437/2016

8660080360
voda - ČOV1,3060018487211.10.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
438/2016

8660080361
voda - 12BJ97,2260018487211.10.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
439/2016

8660080362
voda - MŠ10,3760018487211.10.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
440/2016

8660080363
voda - OcÚ2,5960018487211.10.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
441/2016

8660080364
voda - KSSl.7,7860018487211.10.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
442/2016

8660080365
voda - Zdravotné stredisko2,5960018487211.10.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
443/2016

20161040
vypracovanie žiadosti - zhodnocovanie odpadov1800,-ZoD zo dňa 29.9.201613.10.2016TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
444/2016

20161039
vypracovanie žiadosti - rekonštrukcia kanalizácie960,-Zod zo dňa 29.9.201613.10.2016TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
445/2016

2016067
mulčovanie, úprava terénu636,-13.10.2016AGROSPOL 5.TM, s.r.o.
Hlavná 142
Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
446/2016

33
oprava svietidiel403,-13.10.2016Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
447/2016

20160972
kukanádoby849,6013.10.2016FEREX, s.r.o.
Vodná 23
Nitra
IČO: 17682258
448/2016

1620802950
stravné lístky959,2013.10.2016 VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
449/2016

261121921
elektrika - VO Mlyňany-16,2014.10.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, Bratislava
IČO: 36807702
450/2016

2611120941
elektrika - ŠK, HO16,3314.10.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, Bratislava
IČO: 36807702
451/2016

261121000
elektrika - ČOV317,7714.10.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, Bratislava
IČO: 36807702
452/2016

2016001677
keo13,5020.10.2016KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
453/2016

5370834994
orange145,9520.10.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
454/2016

7609043136
telefón41,1520.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
455/2016

161573
NDDR- rezač k čerpadlu822,6720.10.2016AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
456/2016

261123704
elektrika - VO Tesáre151,4921.10.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, Bratislava
IČO: 36807702
457/2016

405016
výmena riadiaceho systému - ČOV936,-25.10.2016MARATOM-TZB, spol. s.r.o.
Staničná 502, Vráble
IČO: 36562726
458/2016

Z16954232
smernice pre obce108,-25.10.201615 VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
459/2016

160454
kladivo, vozík na rozvoz obedov809,8031.10.2016 JKL-STEEL, spol. s.r.o.
Tovarenská 2, Zlaté Moravce
IČO:36519375
460/2016

411600232
umývačka riadu - KSSl.346,8031.10.2016FAGOR SLOVENSKO, s.r.o.
Mostná 13, Nitra
IČO: 36283932
461/2016

201634
relevantná štúdia - kanalizácia720,-31.10.2016KUBING, s.r.o.
Hadovce 171, Komárno
IČO: 36733482
462/2016

20160053
strava dôchodci 1348,722.11.2016Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
463/2016

2016202
strava dôchodci129,602.11.2016 Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
464/2016

160582
prevádzka ČOV335,282.11.2016Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
465/2016

20161048
vypracovanie žiadosti - kanalizácia960,-3.11.2016TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
466/2016

2016297
kancelárske potreby124,133.11.2016PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
467/2016

7318524024
plyn - OcÚ379,-63000207114.11.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
468/2016

7318524042
plyn - MŠ594,-63000236154.11.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
469/2016

7318524025
plyn - Zdravotné stredisko451,-63000207184.11.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
470/2016

7318524026
plyn - KSSl.300,-63000207234.11.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
471/2016

7318524027
plyn - ŠK, HO170,-63000207304.11.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
472/2016

1620803147
stravné lístky936,732003534.11.2016 VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
473/2016

22/2016
výmena vzduchového potrubia - ČOV571,-4.11.2016ĽUBOŠ MASÁR
Považšká 9, Nitra
IČO: 37648969
474/2016

7449396268
elektrika - ihrisko, park 52,2651000002994.11.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
475/2016

7449409774
elektrika - Stomatologická ambulancia34,0551000002994.11.2016ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
476/2016

20160370
tlač plagátov17,324.11.2016Z-COM, s.r.o.
Čajkovského 3359/1, Zlaté Moravce
Prevádzka: Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
477/2016

411600253
umývačka riadu - MŠ283,208.11.2016FAGOR SLOVENSKO, s.r.o.
Mostná 13, Nitra
IČO: 36283932
478/2016

2016127
oprava bojleru + materiál - MŠ71,-8.11.2016Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
479/2016

9790292129
telefón, internet - OcÚ, MŠ113,608.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
480/2016

12/2016
okrasné kríky200,-9.11.2016HELENA FORGÁČOVÁ
Pestovanie a predaj okrasných drevín
Športová 179, Tesárske Mlyňany
IČO:31177280
481/2016

2670104650
právo pre ROPO a OBCE74,409.11.2016Wolters Kluwer s.r.o.
Okr. súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO: 31348262
482/2016

360509
školenie78,-10.11.2016Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311
483/2016

1611003VFA
vývoz odpadu - kontajnery1657,889/1/201310.11.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
484/2016

1611004VFA
vývoz odpadu - kukanádoby687,539/201310.11.2016Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
485/2016

2611130992
elektrika - VO Mlyňany77,0910.11.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, Bratislava
IČO: 36807702
486/2016

261130993

elektrika - ČOV290,4610.11.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, Bratislava
IČO: 36807702
487/2016

2611130994
elektrika - ŠK, HO-28,7910.11.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, Bratislava
IČO: 36807702
488/2016

2611130995
elektrika - VO Tesáre190,9910.11.2016SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7A, Bratislava
IČO: 36807702
489/2016

Z16607110
spravodajca vo verejnej správe140,7610.11.2016VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
490/2016

18561
maliarsky materiál13,5111,11,2016Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
491/2016

1292557
dodávka betónu117,6011.11.2016ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
492/2016

2016131
oprava plynového kotla - p. Pavlík338,-11.11.2016Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
493/2016

37
osvetlenie parku - Mons. RNDr. J. Gábriša9713,80ZoD zo dňa 30.9.201611.11.2016Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
494/2016

16172469
didaktické pomôcky16,7016.11.2016M.Medlen - JurisDat
Ondavsá 8, Bratislava
IČO: 11821973
495/2016

201601023
nákup kníh - dotácia1097,7516.11.2016Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
496/2016

622016
kniha do knižnice14,-16.11.2016Fortess media
Klokočova 736, Hnúšťa
IČO: 43958052
497/2016

5375214176
orange145,8916.11.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
498/2016

8660092705
voda - ŠK, HO6,4860018487216.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
499/2016

8660092706
voda - 12BJ114,0760018487216.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
500/2016

8660092707
voda - MŠ10,3760018487216.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
501/2016

8660092708
voda - OcÚ3,8960018487216.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
502/2016

8660092709
voda - KSSl.1,3060018487216.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
503/2016

8660092710
voda - Zdravotné stredisko9,0760018487216.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
504/2016

7610010703
telefón30,9821.11.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
505/2016

122016
VO - odpady300,-21.11.2016Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
Za Ferenitkou 23, Nitra
IČO:44637616
506/2016

38
opilovanie pod vedením, oprava osvetlenia575,-21.11.2016Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
507/2016

20162995
stan - dHZ148,6124.11.2016Stanislav Staš
Stebník 54
Zborov
IČO: 46790128
508/2016

21707613
didaktické pomôcky - MŠ814,-25.11.2016NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
Košice
IČO: 36174319
509/2016

40-16076
odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci60291,8425.11.2016M-INOX, s.r.o.
Hrabina 346, Sľažany
IČO: 45236887
510/2016

201601025
nákup kníh - z dotácie312,3525.11.2016Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
511/2016

39
oprava dekorov790,-25.11.2016Tomáš Gálik
ROTESAT
Lovce 117
IČO: 45566348
512/2016

2016140
odborná prehliadka a skúška PZ - objekty obce524,8030.11.2016Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
513/2016

2213625
tlačivá - daň z nehnuteľností11,3030.11.2016INPROST spol. s.r.o.
Smrečianska 29, Bratislava
IČO: 31363091
514/2016

20160028
poradenstvo k rozvojovým možnostiam300,-30.11.2016Ing. Tomáš Kozolka
Pekáreňská 257/17, Volkovce
IČO: 50143115
515/2016

1/2016
oprava strechy DS Mlyňany1500,-Zod o dňa 24.10.201630.11.2016Vladimír Behul
Tesárske Mlyňany 564
IČO: 47762004
516/2016

10160099
havarijná situácia nutnosti osadenia okien na 1. podlaží ..... - ZŠ34796,-Zod zo dňa 2.9.20162.12.2016STAVITEĽSTVO ZAJÍČEK, s.r.o.
Družstevná 5/2822, Šurany
IČO: 36557684
517/2016

20161053
poradenské služby k projektu Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu300,-2.12.2016TORVEL s.r.o.
Sekulská 5, Bratislava
IČO: 45867666
518/2016

20160056
strava dôchodci1429,682.12.2016Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
519/2016

2016222
strava dôchodci115,902.12.2016Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 4554369
520/2016

91602711
systémová podpora - Aseco Solutions325,605.12.2016Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311
521/2016

2016002304
keo203,635.12.2016KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
522/2016

2213711

obecné noviny rok 2017135,205.12.2016 INPROST spol. s.r.o.
Smrečianska 29, Bratislava
IČO: 31363091
523/2016

2016210
kancelárske potreby43,755.12.2016Mgr. Pavol Riecky
ul. Montua 4, Levice
IČO:37424611
524/2016

160101067
zásobniky na utierky - 2ks - MŠ86,595.12.2016Merida Bratislava, s.r.o.
Turbínová 1, Bratislava
IČO: 36760561
525/2016

0791224793
telfón, internet, mš, ocÚ113,175.12.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
526/2016

1611059VFA
vývoz odpadu - kontajnery2469,099/1/20138.12.2016 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
527/2016

1611060VFA
vývoz odpadu - kukanádoby675,669/20138.12.2016 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
528/2016

8660099003
voda - Zrubová predajňa54,446001804058.12.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
530/2016

8660102914
voda - ČOV3,8960018487212.12.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
531/2016

8660102915
voda - 12BJ112,7860018487212.12.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
532/2016

8660102916
voda - MŠ11,6660018487212.12.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
533/2016

8660102919
voda - Zdravotné stredisko9,0760018487212.12.2016Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
534/2016

261144531
elektrika - verejné osvetlenie Mlyňany139,24740001476512.12.2016 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
535/2016

2611144532
elektrika - ČOV393,99740001476512.12.2016 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
536/2016

2611144533
elektrika - VO Tesáre214,44740001476512.12.2016 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
537/2016

2611144534
elektrika - ŠK, HO-38,78740001476512.12.2016 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
IČO:36807702
538/2016

7278671033
plyn - OcÚ446,-630002071112.12.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
539/2016

7278671034
plyn - Zdravotné stredisko531,-630002071812.12.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
540/2016

7278671035
plyn - KSSl.353,-630002072312.12.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
541/2016

7278671036
plyn - ŠK, HO200,-630002073012.12.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
542/2016

7278671051
plyn - Mš701,-630002361512.12.2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
543/2016

12-16006
sústava ozvučenia, tlačiareň750,9112.12.2016AXIS Computers s.r.o.
Janka Kráľa 51/A, Zlaté Moravce
IČO: 36532169
544/2016

416072
materiál - strecha cintorín1216,0112.12.2016BenátCentrum, spo.. s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
545/2016

FV1600280
prečistenie kanalizácie549,7412.12.2016HYDRODYNAMIC, spol. s.r.o.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO: 34150471
546/2016

160523
motorová píla - DHZ359,-12.12.2016 JKL-STEEL, spol. s r.o.
Továrenská 2, Zlaté Moravce
IČO: 36519375
547/2016

1620803605
stravné lístky959,92200035314.12.2016VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
548/2016

201601027
nákup kníh245,1214.12.2016 Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
549/2016

2016151
oprava plynového kotla - p. Švenk 12BJ338,-14.12.2016Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
550/2016

31/2016

sieťky na okná - MŠ38,-14.12.2016RAMI - Rastislav Minár
Tesárske Mlyňany 144
IČO:43455808
551/2016

5379587577
orange146,4119.12.2016Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
552/2016

2016249
materiál - DHZ2293,9920.12.2016SPORTFIRE s.r.o.
Poľný Kesov 268, Poľný Kesov
IČO: 46548238
553/2016

83
ohňostroj162,9621.12.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
554/2016

81
vysávač - MŠ126,9921.12.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
555/2016

16015
vypracovanie PD - odpady1950,-21.12.2016Bc. Marek Dupej
Poľná 60, B. Bystrica
IČO: 40089291
556/2016

416090
materiál - vjazd pri bytovkách 444 a445198,7921.12.2016BenátCentrum, s.r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
557/2016

7610979034
telefón30,9821.12.2016Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
558/2016

2016/08
montáž umývačiek, ohrievau vody1026,6021.12.2016 Koprda Jozef
Hlavna 28
Tesárske Mlyňany
IČO: 33403791
559/2016

20160065
strava dôchodci1273,2829.12.2016

Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
560/2016

1600524
betónová zmes566,8216/201629.12.2016Stanislav Orovnický
VODOSTAV
Hviezdoslavova 4, Zl. Moravce
IČO: 17685541
561/2016

2016157
plynový bojler - montáž56,-29.12.2016Štefan Miškolci ISTRA
Vysoka 440, Obyce
IČO: 30761760
562/2016

121216
architektonická štúdia - MŠ2498,-18/201629.12.2016KA.STA group s.r.o.
Belinského 25, Bratislava
IČO: 43832041
563/2016

1610203673
ohňostroj227,2029.12.2016RWO Team, s.r.o
Oldřichovice 869, Třinec
IČO: 26867605