Faktúry 2014

č. faktúry:popis:celková suma v eurách:ID zmluvy:ID objednávky:Dátum doručenia:Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
Meno:
adresa:
IČO:
1/2014

1/1/2014
sklenárske práce85,-3.1.2014Jaroslav KOVÁČ SKLENÁRSTVO
Murgašova 19, Zlaté Moravce
IČO: 34392220
2/2014

1014000005
prevádzka tesarskemlynany.sk57,603.1.2014Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
3/2014

7237984117
zemný plyn - OcÚ480,-63000207118.1.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
4/2014

7237984118
zemný plyn - Zdravotné stredisko554,-63000207188.1.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
5/2014

7237984119
zemný plyn - KSSl.356,-63000207238.1.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
6/2014

7237984120
zemný plyn - ŠK, HO228,-63000207308.1.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
7/2014

7237984150
zemný plyn - MŠ703,-63000236158.1.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
8/2014

6757640212
telefón - MŠ34,889.1.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
9/2014

8757640179
telefón - OcÚ67,569.1.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
10/2014

001/14
oprava verejného osvetlenia, obecného rozhlasu628,-13.1.2014Augustín Kováč - ELKO
Hlavná 10, Lovce
IČO:47032774
11/2014

0020140217
keo - aktualizácia13,5015.1.2014KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
12/2014

7447779064
elektrika - stomatologická ambulancia29,36510000022915.1.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
13/2014

340132
mzdový seminár66,-16.1.2014Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311
14/2014

20140028
keo - RIS SAM49,2016.1.2014KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
15/2014

336004098
voda109,2060018487216.1.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
16/2014

1420800149
stravné lístky666,55200035317.1.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
17/2014

5235484238
orange166,3317.1.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
18/2014

13144

materiál na opravu strechy - cintorín Tesáre1432,4717.1.2014BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernollákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
19/2014

7418217259

elektrika - nájomná bytovka97,075100000229ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
20/2014

7437361068
elektrika - OM k ČOV110,21510000022920.1.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
21/2014

7437361067
elektrika - VO Tesáre, PZ, detská ambulancia777,69510000022920.1.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
22/2014

7437361066

elektrika - KSSl.1073,98510000022920.1.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
23/2014

7437361065
elektrika - ŠK, HO185,70510000022920.1.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
24/2014

7418221915
elektrika - klubovňa pre spolkovú činnosť26,66510000022923.1.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
25/2014

7418225599
elektrika - Zrubová predajňa232,40510000022923.1.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
26/2014

7418224175
elektrika - OM k ČOV, Železničná13,89510000022923.1.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
27/2014

1300354610
vedenie účtu CP167,0923.1.2014Centrálny depozitár cenných papierov Sr, a.s
ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
28/2014

VF14010
licencia eset, ram Samsung, servis144,1423.1.2014Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
29/2014

32013263
finančný spravodajca 201318,6323.1.2014SÚVAHA spol. s r.o
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava 2
IČO: 31349765
30/2014

7400494089
telefón20,1624.1.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
31/2014

1/2014
montáž a dodávka materiálu - výmena potrubia ČOV292,-24.1.2014ĽUBOŠ MASÁR
Považská 9, Nitra
IČO: 37648969
32/2014

2012014
elektrina23 268,-905072(ID4)24.1.2014RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
33/2014

1/2014
oprava strechy na DS Tesáre1280,-29.1.2014Vladimír PLAŠTIAK
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO: 44380518
34/2014

2014/0046
občerstvenie - DHZ28,3029.1.2014Matejov s.r.o.,
Martinský breh 59, Zlaté Moravce
IČO:46854321
35/2014

140070

oprava 2ks čerpadiel2756,7129.1.2014AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
36/2014

2014012
oprava plynového kotla - 12 BJ p. Lacová45,-31.1.2014Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
37/2014

02/2014
PD elektrickej prípojky - Ihrisko pri ZŠ60,-3/201431.1.2014Ing. Peter Ziman
Tribečská 27, Zlaté Moravce
IČO: 44767765
38/2014

03/2014
PD elektrická prípojka - park pri kostole60,-3/201431.1.2014Ing. Peter Ziman
Tribečská 27, Zlaté Moravce
IČO: 44767765
39/2014PD elektroinštalácie - Park198,-7.2.2014Ing. Peter Ziman
Tribečská 27, Zlaté Moravce
IČO: 44767765
40/2014

2014/011
strava dôchodci 70,-7.2.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
41/2014

20140005
strava dôchodci1081,927.2.2014Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
42/2014

7252996302
zemný plyn - OcÚ465,-63000207117.2.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
43/2014

7252996303
zemný plyn - Zdravotné stredisko537,-63000207187.2.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
44/2014

7252996304
zemný plyn - KSSl.345,-63000207237.2.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
45/2014

7252996305
zemný plyn - ŠK, HO221,-63000207307.2.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
46/2014

7252996335
zemný plyn - MŠ681,-63000236157.2.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
47/2014

3758621240
telefón - MŠ35,997.2.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
48/2014

8758621214
telefón - OcÚ72,207.2.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
49/2014

7447835231
elektrika - ŠK, HO185,70510000022910.2.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
50/2014

7447835232
elektrika - OM k ČOV, Š. Moysesa110,21510000022910.2.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
51/2014

7447853346
elektrika - OM k ČOV, Železničná13,89510000022910.2.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
52/2014

7447852041
elektrika - Klubovňa26,66510000022910.2.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
53/2014

7447854529
elektrika - Zdravotné stredisko17,25510000022910.2.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
54/2014

2141102883
licencia na verejné použitie hud. diel12,-10.2.2014SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
55/2014

2141102884
licencia na verejné použitie hudby14,2810.2.2014SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
56/2014

3460000249
voda309,8260018487210.2.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
57/2014

20140100

kontajner plastový 15 ks293,4011.2.2014Ferex, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
58/2014

1420401388
stravné lístky736,88200035311.2.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
59/2014

0020140741
aktualizácia programu KEO13,5014.2.2014KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
60/2014

0362/2014
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014 - 5. časť46,-14.2.2014Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7, 949 01 Nitra
IČO:0034006656
61/2014

140017
technologický servis, odbery vzoriek a analýzy odpadových vôd v obci335,2814.2.2014Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
62/2014

14 10030VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby367,079/201314.2.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
63/2014

14 10029VFA
vývoz odpadu - kontajnery2045,969/1/201314.2.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
64/2014

201408
vypracovanie POH obce na roky 2011-2015300,-2/201414.2.2014ANEO, s.r.o.
Špačinská cesta 26
Trnava
IČO: 36265420
65/2014

5239245996
orange127,7018.2.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
66/2014

914000750
ekonomické minimum hlavného kontrolóra31,9918.2.2014Wolters Kluwer s.r.o.
Okr. súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO: 31348262
67/2014

20714074847
elektrika - stomatologická ambulancia2,1520.2.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
68/2014

7401653192
telefón20,1624.2.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
69/2014

032014
realizácia verejného obstarávania "výmena okien"300,-1/201424.2.2014Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
Za Ferenitkou 23, Nitra
IČO:44637616
70/2014

0566/2014
cd - návod na zostavenie poznámok10,5027.2.2014Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7
949 01 Nitra
IČO: 0034006656
71/2014

14/0291
didaktické pomôcky- MŠ dotácia329,203.3.2014Pro Solutions, s.r.o.
Hroznová 3/A
Bratislava 1
IČO: 35848260
72/2014

2014030501
didaktické pomôcky - MŠ dotácia567,-5.3.2014TRIBO, s.r.o.
Janka Kráľa 45, Zlaté Moravce
IČO:44245921
73/2014

201401002
knihy156,405.3.2014Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
74/2014

2014/026
strava dôchodci78,-6.3.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
75/2014

20140008
strava dôchodci1091,126.3.2014Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
76/2014

140159
oprava kalového čerpadla496,036.3.2014AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
77/2014

0606/2014účtovné súvzťažnosti23,-6.3.2014Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7
949 01 Nitra
IČO: 0034006656
78/2014

0660/2014
návod na zostavenie poznámok9,-6.3.2014Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7
949 01 Nitra
IČO: 0034006656
79/2014

2014004
preprava DHZ146,4010.3.2014Ján Galovič
Zlatno 61
IČO: 30396158
80/2014

2014000486
Účtovníctvo programu KEO WIN74,6910.3.2014KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
81/2014

7759612027
telefón, internet - OcÚ70,2610.3.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
82/2014

0759612055
telefón - MŠ37,0810.3.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
83/2014

7447947537
elektrina - Om k ČOV 13,89510000022911.3.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
84/2014

7447948804
elektrina - stomatologická ambulancia17,25510000022911.3.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
85/2014

7447946074
elektrina - Klubovňa pre spolkovú činnosť26,66510000022911.3.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
86/2014

7447927916
elektrina - ŠK, HO185,70510000022911.3.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
87/2014

7447927917
elektrina - OM k ČOV110,21510000022911.3.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
88/2014

7263007821
plyn - MŠ642,-630002361511.3.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
89/2014

7263007791
plyn - ŠK, HO208,-630002073011.3.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
90/2014

7263007790
plyn - KSSl.325,-630002072311.3.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
91/2014

7263007789
plyn - Zdravotné stredisko506,-630002071811.3.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
92/2014

7263007788
plyn - OcÚ438,-630002071111.3.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
93/2014

346000530
voda139,6660018487211.3.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
94/2014

1420800530
stravné lístky874,48200035318.3.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
95/2014

7402725984
telefón20,1620.3.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
96/2014

5242993046
orange135,9720.3.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
97/2014

14 10095VFA
vývoz odpadu - kontajnery1336,299/1/201320.3.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
98/2014

FA2014018
práce - cesta Podlužie6950,95ZoD zo dňa 12.2.20146/201420.3.2014Kamil Pánis
Chalúpkova 20, Nitra
IČO: 335 890 11
99/2014

201400331
montáž a realizačné práce telocvičňa ZŠ Tesárske Mlyňany28 126,50ZoD zo dňa 14.2.201425.3.2014ANEKO SK, s.r.o.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO: 36534668
100/2014

0020141371
aktualizácia KEO13,501.4.2014KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
101/2014

2014020
oprava kopírovacieho stroja250,601.4.2014Miroslav KOTRUS - MIRES
Stará 9, Tlmače
IČO:32573031
102/2014

VF14184
kancelárske potreby + servis328,561.4.2014Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
103/2014

2014025
prenájom sály - voľby240,671.4.2014AGROSPOL 5.TM
Hlavná 124
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
104/2014

2014/041
strava dôchodci166,011.4.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
105/2014

20140017
strava dôchodci1168,402.4.2014Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
106/2014

19/2014
geodetické práce240,-4.4.2014GEO-PRE, s.r.o.
Kremnická 669/11, Nitra
IČO: 36720950
107/2014

914001643
knižná publikácia - rada školy a vyb. konanie na funkciu riaditeľa - MŠ11,207.4.2014Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
IČO: 31348262
108/2014

140081
prevádzkovanie ČOV478,-7.4.2014Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
109/2014

7268025230
zemný plyn - OcÚ240,-63000207117.4.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
110/2014

7268025232
zemný plyn - KSSl.178,-63000207237.4.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
111/2014

7268025259
zemný plyn - MŠ351,-63000236157.4.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
112/2014

7268025231
zemný plyn - Zdravotné stredisko277,-63000207187.4.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
113/2014

7268025233
zemný plyn - ŠK, HO114,-63000207307.4.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
114/2014

7448018658
elektrická energia- ŠK, HO185,7051000002297.4.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
115/2014

7448018660
elektrická energia - OM k ČOV110,2151000002297.4.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
116/2014

elektrická energia - VO, PZ648,0751000002297.4.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
117/2014

7448041978
elektrická energia - OM k ČOV13,8951000002298.4.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
118/2014

7448040138
elektrická energia - Klubovňa pre SČ26,6651000002298.4.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
119/2014

7448043373
elektrická energia - Stomatologická ambulancia17,2551000002298.4.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
120/2014

24/2014
vlajky SR a EÚ60,-8.4.2014MILOP - Ing. Ivan Pšenko
Skačany 534
IČO:32814704
121/2014

346000885
voda158,706001848728.4.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
122/2014

5760605575
telefón - MŠ37,089.4.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
123/2014

3760605546
telefón, internet - OcÚ62,409.4.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
124/2014

14 10220VFA
vývoz odpadu - kontajnery1548,049/1/20139.4.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
125/2014

14 10221VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby1171,919/20139.4.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
126/2014

20140154
keo34,6814.4.2014AGRIS SLOVAKIA, spol. s. r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
127/2014

20140024
mreže na kanalizáciu - 2ks288,-14.4.2014Salanci - LMS s.r.o.
Golianovo 504
IČO:47043326
128/2014

2014000007
časopis 123,-14.4.2014Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
129/2014

11/2014
dokumentácia Posúdenie otvorových konštrukcií ZŠ Š. Moysesa 200,-15.4.2014Ing. DUŠAN ONDREJKA
Hostie 363
IČO: 43310435
130/2014

1420800732
stravné lístky846,96200035322.4.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
131/2014

2014/46
knihy - obecná knižnica95,-22.4.2014Ing. Mária KUČEROVÁ
SNP 1448/50, Považská Bystrica
IČO: 40242927
132/2014

8/2014
kominárske práce245,408/201422.4.2014Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
133/2014

6/2014
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu745,1022.4.2014František KUŤA
Lovce 118
IČO:46505938
134/2014

5246768120
orange132,5622.4.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
135/2014

1406387
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov 33,5022.4.2014SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, Bratislava
IČO: 17310598
136/2014

0020141843
aktualizácia KEO13,5022.4.2014KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
137/2014

7403720726
telefón20,1623.4.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
138/2014

201405734
farby do tlačiarní126,4023.4.2014Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3, Stropkov
IČO: 45917272
139/2014

140507
čerpadlo Aqwaas 7-281287,609/201430.4.2014AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
140/2014

2014034
školenie BOZP200,-30.4.2014Zuzana Pivarčiová MIHAS
Lipová 128
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 44506139
141/2014

2014029
revízia hasiacích prístrojov100,-30.4.2014Zuzana Pivarčiová MIHAS
Lipová 128
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 44506139
142/2014

Z14608765
účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC29,1830.4.2014VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
143/2014

FO--95/2014
betónová zmes - detský prvok93,6030.4.2014ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
144/2014

16978
maliarske potreby28,6630.4.2014Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
145/2014

140178
servis a kontrola ČOV335,282.5.2014Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
146/2014

2014/057
strava dôchodci116,-5.5.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
147/2014

20140019
strava dôchodci1324,805.5.2014Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
148/2014

140197
časopis Plamienok - príspevok 150,-6.5.2014NOVOPRINT SLOVENSKO s.r.o.
Robotnícka 4, Zlaté Moravce
IČO:31416578
149/2014

7273041053
plyn - OcÚ92,-63000207116.5.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
150/2014

7273041055
plyn - KSSl.68,-63000207236.5.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
151/2014

7273041054
plyn - Zdravotné stredisko106,-63000207186.5.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
152/2014

7273041086
plyn - Materská škola135,-63000236156.5.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
153/2014

7273041056
plyn - ŠK, HO44,-63000207306.5.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
154/2014

7437655919
elektrika - ŠK, HO185,7051000002296.5.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
155/2014

7437655920
elektrika - Om k ČOV, Š. Moysesa110,2151000002296.5.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
156/2014

7437673600
elektrika - Klubovňa26,6651000002296.5.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
157/2014

7437676138
elektrika - Stomatologická ambulancia17,2551000002296.5.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
158/2014

7437674992
elektrika - OM k ČOV, Železničná ulica13,8951000002299.5.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
159/2014

14 10304VFA
vývoz odpadu - kontajnery1567,729/1/20139.5.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
160/2014

84073697
predplatné Poradca24,909.5.2014Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
161/2014

8761606123
telefón + internet - OcÚ69,899.5.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
162/2014

6761606156
telefón - MŠ34,889.5.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
163/2014

346001170
voda 110,4712.5.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
164/2014

2014050505
montáž + materiál detský prvok Mlyňany282,0112.5.2014TRIBO, s.r.o.
Janka Kráľa 45, Zlaté Moravce
IČO:44245921
165/2014

66/2014
dodávka el. materiálu a montáž elektrickej prípojky, výkopové práce - park1009,6212.5.2014Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
166/2014

4/2014
oprava hasičskej striekačky PS12 - DHZ498,5413.5.2014AUTOCENTRUM Ing. Juraj Mladý
Vieska nad Žitavou 42
IČO: 46919449
167/2014

4480016
vývoz skla174,7214.5.2014Zberné suroviny, a.s.
Štúrova 151, Nitra
IČO: 35701986
168/2014

5614030062
jablká + jablková šťava - MŠ18,4014.5.2014Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
169/2014

1420800912
stravné lístky859,1914.5.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
170/2014

5250452195
orange142,9816.5.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
171/2014

30140013
stolnotenisové potreby - STO455,5716.5.2014FUNSTAR s.r.o.
Tovarnícka 14
955 01 Topoľčany
IČO: 45416761
172/2014

614000403
ČOV - prečerpávanie146,2220.5.2014ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
173/2014

5900664053-1
telefónny aparát - MŠ0,-23.5.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
174/2014

2014000008
členský poplatok75,-26.5.2014OZ pre rozvoj mik Pož-Šir
Malé Vozokany - OcÚ
IČO: 42119430
175/2014

7404714974
telefón20,1626.5.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
176/2014

2014033
odborná prehliadka a skúška PZ - 12 BJ389,-26.5.2014Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
177/2014

2014084
smaltová tabuľa54,9026.5.2014Smaltovňa Mišík, s.r.o.
Bratislavská 25, Holíč
IČO: 36233013
178/2014

2014031
čistenie kanalizácie 361,5627.5.2014Marián Feranec ČISTENIE KANALIZÁCIE NONSTOP
Melek 155
IČO: 43310346
179/2014

81/2014
dodávka el. materiálu a montáž prípojky - ihrisko ZŠ1069,1427.5.2014Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
180/2014

2014033
doprava betónu + doprava mája84,-27.5.2014Dušan Hudec - AUTODOPRAVA
Velčice 14
IČO: 32739931
181/2014

1142202270
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ11,7029.5.2014ŠEVT a.s.,
Cementárenská 16
Banská Bystrica
IČO: 31331131
182/2014

201401011
knižnica - nákup kníh503,7429.5.2014Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
183/2014

84073697
Poradca24,9029.5.2014Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
184/2014

1/2014
vybudovanie spevnenej plochy pred pohostinstvom v časti Tesáre 13996,-ZoD zo dňa 7.4.201411/201429.5.2014František Plaštiak,
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO: 40332039
185/2014

2014009
likvidácia nelegálnej skládky a úprava terénu385,0430.5.2014VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264, MAchulince
IČO:36770850
186/2014

170/2014
betónová zmes 2421,6012/20142.6.2014ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
187/2014

2014006
dodávka štrku924,-13/20142.6.2014JJ PLUS TRADE s.r.o.
Velčice 307
IČO: 46521062
188/2014

203/2014
vysprávka podložia ul. Za Humnami531,6012/20142.6.2014ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
189/2014

3
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu1153,-3.6.2014Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
190/2014

2014/0513
Záhradkári - Sv. Urban - príspevok125,583.6.2014Matejov s.r.o.
Martinský breh 59, Zlaté Moravce
IČO: 46854321
191/2014

63028175

Záhradkári - Sv. Urban - príspevok54,423.6.2014METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
192/2014

FV405071
gabiónová realizácia + materiál - pred COOP Jednota1048,6814/20143.6.2014Kameň Slovakia s r.o.
Šoltésovej 51, Zlaté Moravce
IČO: 35949198
193/2014

2014010
prepravné práce364,-15/20143.6.2014VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264, MAchulince
IČO:36770850
194/2014

2014/072
strava dôchodci114,-3.6.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
195/2014

20140027
strava dôchodci1473,843.6.2014Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
196/2014

VF14243
kancelárske potreby76,013.6.2014Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
197/2014

2014041
prenájom sály - voľby24,903.6.2014AGROSPOL 5.TM
Hlavná 124
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
198/2014

140021
informačné tabule - zákaz vyvážania smetí105,-5.6.2014Milan Balko
Hlavná 264, Slepčany
IČO:37321994
199/2014

7470030026
čerpanie kalu - ČOV134,875.6.2014ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
200/2014

7448208865
elektrika - OM k ČOV, Železničná13,89510000002296.6.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
201/2014

7448209969
elektrika - stomatologická ambulancia17,25510000002296.6.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
202/2014

7448207498
elektrika - klubovňa pre SČ26,6651000002296.6.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
203/2014

7448189957
elektrika - ŠK, HO185,70510000002296.6.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
204/2014

7448189958
elektrika - OM k ČOV Š. Moysesa110,21510000002296.6.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
205/2014

7293041277
zemný plyn - ŠK, HO19,-63000207306.6.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
206/2014

7293041274
zemný plyn - OcÚ39,-63000207116.6.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
207/2014

7293041299
zemný plyn - MŠ57,- 63000236156.6.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
208/2014

7293041275
zemný plyn - Zdravotné stredisko45,-63000207186.6.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
209/2014

7293041276
zemný plyn - KSSl.29,-63000207236.6.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
210/2014

0762612815
telefón + internet OcÚ66,249.6.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
211/2014

4762612835
telefón MŠ34,889.6.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
212/2014

14 10392VFA
vývoz odpadu - kontajnery1605,689/1/20139.6.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
213/2014

14 10393VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby546,139/20139.6.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
214/2014

2213411
obecné noviny doplatok31,209.6.2014INPROST spol. s r.o.,
Smrečianska 29, Bratislava,
IČO:31363091
215/2014

1420801095
stravné lístky923,40200035313.6.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
216/2014

346001526
voda209,5060018487213.6.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
217/2014

20140054
zemné práce3200,-dodatok č. 1 zo dňa 22.4.201417.6.2014DHAP s.r.o.
Golianovo 461, Golianovo
IČO: 36522015
218/2014

VFN 14 0426
časopis Plamienok - príspevok farský úrad150,-17.6.2014NOVOPRINT SLOVENSKO s.r.o.
Robotnícka 4, Zlaté Moravce
IČO:31416578
219/2014

5
oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu420,1017.6.2014Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
220/2014

050/2014
informačná tabuľa - spevnené plochy a priestranstvá v obci TM45,7017.6.2014Juraj Nemček JN Reklama
Ul. 1. mája, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 44721382
221/2014

325140036
preprava osôb - MDD65,-17.6.2014NITRAVEL s.r.o.
Štúrova 72
949 01 Nitra
IČO: 47244691
222/2014

1030193016
materiál na gulášové preteky115,4418.6.2014METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
223/2014

0014084594
orange127,4126.6.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
224/2014

7405695430
telefón20,1626.6.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
225/2014

2014042
dovoz betónu - ul. Za Humnami, hasičská základňa - Ihrisko48,-26.6.2014AUTODOPRAVA
Dušan Hudec
Velčice 14
IČO:32739931
226/2014

14035
materiál - základňa ihrisko Tesáre109,1126.6.2014BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernollákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
227/2014

ZMB/2775/2014
potvrdenie IBAN6,-26.6.2014Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
IČO: 31575951
228/2014

20140053
spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany44 757,76ZoD zo dňa 19.7.201326.6.2014DHAP s.r.o.
Golianovo 461, Golianovo
IČO: 36522015
229/2014

304150602
didaktické pomôcky - MŠ485,8926.6.2014METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
230/2014

140075
merač rýchlosti1980,-27.6.2014BELLIMPEX s.r.o.
Kossuthova 6
943 01 Štúrovo
IČO: 36705390
231/2014

140274
prevádzkovanie ČOV478,-4.7.2014Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
232/2014

7437807866
elektrika - VO Tesáre, PZ777,6951000002294.7.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
233/2014

7437807867
elektrika - OM k ČOV Š. Moysesa110,2151000002294.7.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
234/2014

7437807865
elektrika - KSSl. 1073,9851000002294.7.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
235/2014

7437807864
elektrika - ŠK, HO185,7051000002294.7.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
236/2014

2014/085
strava dôchodci112,014.7.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
237/2014

20140033
strava dôchodci1337,684.7.2014Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
238/2014

1142204126
triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ10,014.7.2014ŠEVT a.s.,
Cementárenská 16
Banská Bystrica
IČO: 31331131
239/2014

FO--296/2014
betónová zmes - podstavec P. Mária (kaplnka) Mlyňany148,804.7.2014ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
240/2014

20140562
kuka nádoby506,404.7.2014Ferex, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
241/2014

7437829029
elektrika - nájomná bytovka97,0751000002297.7.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
242/2014

7437837894
elektrika - stomatologická ambulancia17,2551000002297.7.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
243/2014

743786307
elektrika - OM k ČOV, Železničná13,8951000002297.7.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
244/2014

7437834010
elektrika - Klubovňa pre SČ26,6651000002297.7.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
245/2014

7437837627
elektrika - Zrubová predajňa232,4051000002297.7.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
246/2014

7427883114
elektrika - Ihrisko Tesáre40,-51000002297.7.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
247/2014

7288089602
plyn - OcÚ36,-63000207117.7.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
248/2014

7288089603
plyn - Zdravotné stredisko42,-63000207187.7.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
249/2014

7288089604
plyn - KSSl. 27,-63000207237.7.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
250/2014

7288089605
plyn - ŠK, HO17,-63000207307.7.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
251/2014

7288089631
plyn - MŠ52,-63000236157.7.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
252/2014

2/2014
spevnené plochy a priestranstvá "A", "B", "C" - časť B - Cintorín Mlyňany9378,-ZoD zo dňa 7.4.201417/20147.7.2014František Plaštiak,
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO: 40332039
253/2014

2014017
čistenie kalu -Lúčna, likvidácia nelegálnej skládky Železničná720,-7.7.2014VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264, MAchulince
IČO:36770850
254/2014

1400201
betónová zmes - DHZ ihrisko pri ZŠ betónová platňa68,407.7.2014Stanislav Orovnický VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce
IČO: 17685541
255/2014

17109
maliarske potreby - MŠ87,477.7.2014Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
256/2014

113/2014
elektriinštalačný materiál pre ČOV186,977.7.2014Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
257/2014

3/2014
elektromontážne práce - údržba ČOV230,508.7.2014Vladmiír Forgáč STAFO
Hlavná 104
Tesárske Mlyňany
IČO:41040376
258/2014

14 10434VFA
namontovanie prívodu elektriky k radaru46,568.7.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
259/2014

2763623241
telefón, internet - OcÚ67,5014.7.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
260/2014

4763623270
telefón - MŠ37,2114.7.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
261/2014

2014046
zájazd Vincov Les780,-14.7.2014Ján Galovič
Zlatno 61
IČO: 30396158
262/2014

1420801330
stravné lístky568,72200035314.7.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
263/2014

2014000011
časopis Požitavie - Širočina č. 2/201481,-14.7.2014Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
264/2014

29/2014
Zhodnotenie energetickej hospodárnosti budovy pre stavbu Zlepšenie tepelno-technických vlastností ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany200,-14.7.2014Ing. DUŠAN ONDREJKA
Hostie 363
IČO: 43310435
265/2014

346001894
voda139,6460018487214.7.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
266/2014

14 10454VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby608,509/201315.7.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
267/2014

14 10453VFA
vývoz odpadu - kontajnery1494,319/1/201315.7.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
268/2014

0020142185
keo WIN 2014/0613,5016.7.2014KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
269/2014

5257966291
orange135,9622.7.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
270/2014

7406668608
telefón20,1622.7.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
271/2014

2014204
výpočtová technika499,-22.7.2014PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
272/2014

10
oprava verejného osvetlenia, montáž svietidiel, oprava vedenia, ozvučenie cintorína1162,-22.7.2014Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
273/2014

3/2014
prevedené práce - zámková dlažba Mlyňany cintorín7582,-18/201423.7.214František Plaštiak,
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO:40332039
274/2014

06/07/2014
ex. manažment - Zlepšenie tepelno-technických vlastností ZŠ Štefana Moysesa350,-23.7.2014RRA Horné Požitavie
Sládkovičova 3
Zlaté Moravce
IČO: 37857622
275/2014

2141120910
SOZA80,4023.7.2014SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
276/2014

2142010353
tlačivá pre matriku30,414.8.2014ŠEVT a.s.,
Cementárenská 16
Banská Bystrica
IČO: 31331131
277/2014

14053
preprava - DHZ - súťaž Plameň136,-16/20144.8.2014Ondrej Herda
1. mája 70, Zlaté Moravce
IČO:40331571
278/2014

5590016899
licencia - matrika - zálohová faktúra25,094.8.2014IVES Košice
Čsl. armády 20, Košice
IČO: 00162957
279/2014

VF14397
kancelárske potreby + toner, usb286,564.8.2014Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
280/2014

7448351293
elektrika - ŠK, HO185,7051000002294.8.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
281/2014

7448351294
elektrika - Ihrisko Tesáre40,-51000002294.8.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
282/2014

7448351295
elektrika OM k ČOV110,2151000002294.8.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
283/2014

7470031548
prečerpávanie ČOV105,825.8.2014ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
284/2014

17175
kábel, reflektory, bubny káblové215,035.8.2014Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
285/2014

141105
čerpadlo3595,2019/20145.8.2014AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
286/2014

2014/103
strava - dôchodci128,-5.8.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
287/2014

20140036
strava - dôchodci1383,686.8.2014Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
288/2014

1560000977
tlačivá pre matričné účely38,877.8.2014Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, Bratislava
IČO: 42272360
289/2014

7293084636
zemný plyn - OcÚ36,-63000207117.8.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
290/2014

7293084637
zemný plyn - Zdravotné stredisko42,-63000207187.8.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
291/2014

7293084638
zemný plyn - KSSl.27,-63000207237.8.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
292/2014

7293084639
zemný plyn - ŠK, HO17,-63000207307.8.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
293/2014

7293084665
zemný plyn - MŠ52,-63000236157.8.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
294/2014

7418881816
elektrika - Klubovňa pre spolkovú činnosť26,6651000002297.8.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
295/2014

346002103
voda116,8160018487212.8.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
296/2014

7418883160
elektrika - Om k ČOV, Železničná13,89510000022912.8.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
297/2014

7418884242
elektrika - Stomatologická ambulancia17,25510000022912.8.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
298/2014

8340141222
účtovníctvo ROPO a obcí (11/2014 - 10/2015)72,-12.8.2014Wolters Kluwer s. r. o.
Okr.súd BA 1,
Mlynské Nivy 48, Bratislava
IČO: 31348262
299/2014

14 10578VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby727,079/201312.8.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
300/2014

14 10577VFA
vývoz odpadu - kontajnery2485,659/1/201312.8.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
301/2014

20141220
doména tesarskemlynany.sk14,1612.8.2014Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
302/2014

5764768308
telefón, internet - OcÚ68,0912.8.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
303/2014

9764768335
telefón - MŠ34,8812.8.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
304/2014

4/2014
Spevnené plochy "časť C" - Ihrisko Mlyňany12606,-ZoD zo dňa 7.4.201420/201412.8.2014František Plaštiak,
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO:40332039
305/2014

1420406150
stravné lístky - zálohová faktúra632,9318.8.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
306/2014

2014048
doprava stolov - Varenie gulášu48,-18.8.2014AUTODOPRAVA
Dušan Hudec
Velčice 14
IČO:32739931
307/2014

5261822075
orange263,0318.8.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
308/2014

5570016034
licencia - matrika (zapl. zálohovou faktúrou 278/2014)0,-19.8.2014IVES Košice
Čsl. armády 20, Košice
IČO: 00162957
309/2014

stravné lístky (zál. faktúra 305/2014)0,-27.8.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
310/2014

11140987
doména tesarskemlynany.sk ( zapl. zálohovou faktúrou 301/2014)0,-27.8.2014Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
311/2014

7407642207

telefón20,1627.8.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
312/2014

14069
betonáž + uzatvorenie mriežkami prečerpávacia šachta Železničná ul.245,7527.8.2014BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernollákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
313/2014

771423
koberec do posilovne502,9710/201427.8.2014Interier Invest s.r.o.
Kukučínova 23
Košice
IČO:36190381
314/2014

20140287
plagáty, ďakovné listy - gulášové preteky23,4427.8.2014Z-Com, s. r. o.
Orechová 542, Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
315/2014

17/2014
PD - Zlepšenie tepelno-techických vlastností ZŠ Štefana Moysesa, TM400,-27.8.2014Ing. DUŠAN ONDREJKA
Hostie 363
IČO: 43310435
316/2014

8101457397
účtovníctvo ROPO a OBCÍ (11/2014-10/2015) - vyúčt. faktúra 2980,-28.8.2014Wolters Kluwer s. r. o.
Okr.súd BA 1,
Mlynské Nivy 48, Bratislava
IČO: 31348262
317/2014

2014237

záchrana dát199,-5.9.2014PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
318/2014

2014240
didaktické pomôcky z dotácie predškoláci429,-5.9.2014PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
319/2014

7243173318
plyn - OcÚ74,-63000207118.9.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
320/2014

7243173319
plyn - Zdravotné stredisko86,-63000207188.9.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
321/2014

7243173320
plyn - KSSl.55,-63000207238.9.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
322/2014

7243173321
plyn - ŠK, HO36,-63000207308.9.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
323/2014

7243173348
plyn - MŠ109,-63000236158.9.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
324/2014

20140041
strava - dôchodci1087,448.9.2014Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
325/2014

2014/120
strava - dôchodci110,-8.9.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
326/2014

7437961876
elektrika - Ihrisko Tesáre40,-51000002298.9.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
327/2014

7437981490
elektrika - stomatologická ambulancia17,2551000002298.9.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
328/2014

8460090345
výmena vodomeru ŠK, HO5,186001848728.9.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
329/2014

84600098221
voda - ŠK, HO6,486001848728.9.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
330/2014

8460098222
voda - 12 BJ107,596001848728.9.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
331/2014

8460098223
voda - OcÚ6,486001848728.9.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
332/2014

84600098224
voda - KSSl.32,416001848728.9.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
333/2014

8460098225
voda - Zdravotné stredisko2,596001848728.9.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
334/2014

905072
el. energia 2628,-9050728.9.2014IGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M.R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
335/2014

17277
maliarske potreby 40,818.9.2014Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
336/2014

2014371
doplnky do automobilu (lekárnička, sviečka, filter.....)60,4310.9.2014Peter Fintor - PEMIDA
Litoměřická 692/8, Topolčianky
IČO: 33403724
337/2014

3765744880
telefón + internet - OcÚ67,5011.9.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
338/2014

2765744915
telefón, internet - MŠ34,8811.9.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
339/2014

15/2014
montáž a dodávka materiálu na obecnú kanalizáciu2478,-11.9.2014Ľuboš Masár
Považská, Nitra
IČO: 37648969
340/2014

7010511800
elektrika - Klubovňa -48,4751000022911.9.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
341/2014

7010511799
elektrina - Klubovňa -0,8651000022911.9.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
342/2014

7170698779
elektrina - OM k ČOV, Železničná-32,8951000022911.9.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
343/2014

7111226820
elektrina - OM k ČOV, Š. Moysesa-190,6451000022911.9.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
344/2014

7111226818
elektrina - ŠK, HO-330,3451000022911.9.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
345/2014

7111226819
elektrina - Zdravotné stredisko, verejné osvetlenie, detská ambulancia -71,5951000022911.9.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
346/2014

7010511520
elektrina - KSSl.-664,9951000022911.9.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
347/2014

2014051
oprava plyn. kotla - 12BJ, Strakošová66,-11.9.2014 Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
348/2014

2014/52
odpadkové koše999,9924/201412.9.2014MILCOLN s.r.o.
Záskalická 699/43, Dolný Kubín
IČO:47039442
349/2014

14 10677VFA
vývoz odpadu - kontajnery1865,339/1/201317.9.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
350/2014

14 10678VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby556,669/201317.9.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
351/2014

1420801738
stravné lístky837,36200035317.9.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
352/2014

140410
technologický servis - ČOV583,4417.9.2014 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
353/2014

5265658235
orange146,1517.9.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
354/2014

7408614134
telefón20,1622.9.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
355/2014

820150282
preddavok ročné predplatné Finančný spravodajca70,-22.9.2014 SÚVAHA spol. s r.o
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava 2
IČO: 31349765
356/2014

2014036
likvidácia nelegálnej skládky (repná skládka)504,-22.9.2014 VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264, MAchulince
IČO:36770850
357/2014

142000572
stravné lístky (vyúčtovacia faktúra 351/2014)0,-22.9.2014 VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
358/2014

2014256
ozvučovacia technika + montáž cintorín časť Tesáre, Mlyňany1322,4022.9.2014 PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
359/2014

1290439
základ pod osadenie kameňa - park Mons. RNDr. Júliusa Gábriša184,8025.9.2014ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
360/2014

90025864
predplatné fin. spravodajcu 2015 (zálohová faktúra 355/2014)0,-25.9.2014SÚVAHA spol. s r.o
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava 2
IČO: 31349765
361/2014

2014071
oprava plyn. kotla 12BJ, p. Švába a p. Danková141,-25.9.2014 Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
362/2014

16
oprava obecného rozhlasu a verejného osvetlenia532,5025.9.2014 Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
363/2014

2072014
kovové stĺpiky na pletivový plot - ihrisko Tesáre144,-22/201425.9.2014Vladimír Minár - Metalux
Hájska 573, Obyce
IČO:34397256
364/2014

9/2014
tesárske práce - oprava strechy budovy v areáli ihriska časť Tesáre "rekonštrukcia"2198,-ZoD z 26.8.201426/201425.9.2014Marián Čikel
Hlavná 80, Tesárske Mlyňany
IČO:4173694
365/2014

8/14
výroba kovových okeníc na budovu futbalového ihriska časť Tesáre996,-27/201425.9.2014Marián Chlup
Za kostolom 665, Tesárske Mlyňany
IČO:34396829
366/2014

2014/138
strava dôchodci104,-9.10.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
367/2014

20140046
strava dôchodci1050,649.10.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
368/2014

20140356
tlač plagátov, grafické práce31,689.10.2014 Z-Com, s. r. o.
Orechová 542, Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
369/2014

sro334/14
zvislé dopravné značenie, spomaľovací prah, ul. Za humnami565,8423/20149.10.2014LEMUS, s.r.o.
Cabajská 28, Nitra
IČO:45620741
370/2014

14 10758VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby202,319/20139.10.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
371/2014

1410757VFA
vývoz odpadu - kontajnery1709,939/1/20139.10.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
372/2014

140449
prevádzkovanie ČOV478,-9.10.2014Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
373/2014

7766688374
telefón, internet OcÚ71,689.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
374/2014

7766688408
telefón, internet - MŠ40,389.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
375/2014

7419052673
elektrina - Stomatologická ambulancia17,255100002299.10.2014 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
376/2014

7438051469
elektrina - ihrisko Tesáre, park pri kostole70,-5100002299.10.2014 ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
377/2014

95/09/2014/SK
kniha MŠ12,-9.10.2014ODM METRIS
Leśna 10 c, RogóW
IČO:277694440
378/2014

2014000017
časopis81,-10.10.2014 Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
379/2014

8460109274
voda - ŠK, HO15,5560018487213.10.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
380/2014

8460109275
voda- 12BJ128,3360018487213.10.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
381/2014

8460109276
voda - MŠ17,7760018487213.10.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
382/2014

8460109277
voda - OcÚ5,1860018487213.10.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
383/2014

8460109278
voda - KSSl.9,0760018487213.10.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
384/2014

8460109279
voda - Zdravotné stredisko3,8960018487213.10.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
385/2014

1/14/01901
filtračné vložky - ČOV76,5328/201413.10.2014Kubíček VHS, s.r.o.
Maršíkovská 615, Veľké Losiny
IČO:26808919
386/2014

VF14490
toner165,8913.10.2014Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
387/2014

1420801964
stravné lístky993,29200035313.10.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
388/2014

1420006427
stravné lístky (vyúčtovacia faktúra 387/2014)0,-200035313.10.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
389/2014

62/2014
geodetické práce240,-16.10.2014GEO-PRE, s.r.o.
Kremnická 669/11, Nitra
IČO: 36720950
390/2014

5269620256
orange142,8922.10.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
391/2014

7409580436
telefón20,1622.10.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
392/2014

2650145549
právo pre ropo a obce (1/2015-12/2015)69,6022.10.2014Wolters Kluwer s.r.o.
Okr. súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO: 31348262
393/2014

0020142724
aktualizácia KEO WIN13,5022.10.2014KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
394/2014

F14009532
účtovné produkty39,6022.10.2014VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
395/2014

8460115076
voda - zdravotné stredisko (vyúčtovacia faktúra č. 384/2014)0,-6001848723.11.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
396/2014

140049
úcta k starším - vystúpenie400,-3.11.2014RK Centrum Universa s.r.o.
Horná 65, Banská Bystrica
IČO: 140049
397/2014

7421185222
plyn - OcÚ-521,2363000207113.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
398/2014

7421185225
plyn - ŠK, HO-489,4263000207303.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
399/2014

7421185224

plyn - KSSl.-264,5863000207233.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
400/2014

7421185223

plyn - Zdravotné stredisko-598,1663000207183.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
401/2014

7433182297
plyn - MŠ-718,3463000207153.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
402/2014

2401560871
právo pre ropo a obce (vyúčtovacia fa 392/2014)0,-3.11.2014Wolters Kluwer s.r.o.
Okr. súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Mlynské nivy 48
Bratislava
IČO: 31348262
403/2014

VFN140702
dotácia - farský časopis150,-3.11.2014NOVOPRINT SLOVENSKO s.r.o.
Robotnícka 4, Zlaté Moravce
IČO:31416578
404/2014

1290493
betón109,2012/20143.11.2014ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
405/2014

20141024
darčeky - deň úcty k starším448,1025/20143.11.2014Ivan Kročka
LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, Prešov
IČO: 36498980
406/2014

8/2014
oceľové mreže na akciu "rekonštrukcia budovy futbalového ihriska pri Základnej škole" a prekrytie odtokového žľabu pri cintoríne časť Tesáre 810,-29/20143.11.2014Michal Áč
Hlavná 44
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 45386706
407/2014

24
montáž ozvučenia a osvetlenia cintorín, montáž reproduktorov, svetiel1296,603.11.2014Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
408/2014

2014/157
strava dôchodci122,-3.11.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
409/2014

20140084
plech na odtokový žľab311,646.11.2014Salanci - LMS, s.r.o.
Golianovo 504
IČO: 47043326
410/2014

8460118709
voda - OcÚ2,596001848726.11.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
411/2014

8460118705
voda - ŠK, HO6,486001848726.11.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
412/2014

8460118706
voda - ČOV138,406001848726.11.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
413/2014

8460118707
voda - 12 BJ81,666001848726.11.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
414/2014

8460118708
voda - MŠ10,376001848726.11.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
415/2014

8460118711
voda - Zdravotné stredisko2,596001848726.11.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
416/2014

8460118681
voda - Klubovňa pre spolkovú činnosť1,276001848726.11.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
417/2014

7438136517
elektrika - ihrisko Tesáre + park pri kostole70,-51000002296.11.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
418/2014

438155787
elektrika - stomatologická ambulancia17,2551000002296.11.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
419/2014

140522
technologický servis a kontrola ČOV335,287.11.2014Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
420/2014

20140978
smetné nádoby396,-7.11.2014Ferex, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
421/2014

20140051
strava dôchodci1179,447.11.2014Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
422/2014

0020143261
licencia KEO na rok 2015223,667.11.2014KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
423/2014

7288148106
plyn - OcÚ203,-63000207117.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
424/2014

7288148107
plyn - Zdravotné stredisko234,-63000207187.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
425/2014

7288148108
plyn - KSSl.162,-630000207237.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
426/2014

7288148109
plyn - ŠK, HO74,-630000207307.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
427/2014

7288148137
plyn - MŠ301,-63000236157.11.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
428/2014

2767632867
telefón - ObÚ69,707.11.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
429/2014

7767632893
telefón - MŠ34,887.11.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
430/2014

14 102826VFA
vývoz odpadu - kontajnery1749,029/201310.11.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
431/2014

14 10827VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby1177,419/1/201310.11.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
432/2014

115/2014
vývoz kalov z ČOV55,-Zmluva z 7.8.201410.11.2014Septik Trans Štefan Mišuta
Lúky 515, Sľažany
IČO: 46878301
433/2014

14120
údržba obce - materiál240,7110.11.2014BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernollákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
434/2014

Z14619078
časopis spravodajca, právne predpisy153,8012.11.2014VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
435/2014

201401032
nákup kníh268,4112.11.2014Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
436/2014

14104
materiál na akciu: Rekonštrukcia budovy vo vlastníctve obce - Ihrisko Tesáre3917,50ZoD z 8.9.201413.11.2014BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernollákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
437/2014

VF141605
vlajky26,-13.11.2014Signo, s.r.o.
Tatranská cesta 68, Ružomberok
IČO: 43930824
438/2014

1420802250
stravné lístky821,15200035313.11.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
439/2014

77/2014
vlajky32,-14.11.2014MILOP - Ing. Ivan Pšenko
Skačany 534
IČO: 32814704
440/2014

NR140154
čistenie potrubia MŠ85,-14.11.2014PROFI SERVIS SK, s.r.o.
Novozámocná 349, Ivanka pri Nitre
IČO: 46148353
441/2014

73/2014

rekonštrukcia a úprava okien na objektu na ihrisku v časti Tesáre3803,66ZoD z 5.9.201431/201414.11.2014KRAMMONT -Mário Kramár
Tesárske Mlyňany 194
IČO:40331636
442/2014

rekonštruckcia autobusových zastávok24124,80ZoD z 15.11.201332/201420.11.2014Mgr. Art. Boris Belan
Jesenského 30, Zlaté Moravce
IČO:
443/2014

201400669
servisné poplatky - knižnično-informačný systém66,3920.11.2014Slovenská národná knižnica
Nám J. C. Hronského 1, Martin
IČO: 36138517
444/2014

2014106
odborná prehliadka a skúška PZ404,8020.11.2014Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
445/2014

1420007265
stravné lístky (vyúčtovacia faktúra č. 438/2014)0,-200035321.11.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
446/2014

7470032619
prečerpávanie ČOV91,7021.11.2014ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
447/2014

7470034505
prečerpávanie ČOV110,5021.11.2014ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
448/2014

5273606607
orange114,8221.11.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
449/2014

7410545386
mobil20,1621.11.2014Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
450/2014

009155875
mikulášske balíčky710,5425.11.2014METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
451/2014

2014077
prenájom sály - volby106,3625.11.2014AGROSPOL 5.TM
Hlavná 124
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
452/2014

prenájom toaletných kabín - -DHZ Deň hasičov120,-25.11.2014Toi Toi&Dixi S.r.o.
Stará Vajnorská 3022/37, 831 04 Bratislava - Nové Mesto-Nové Mesto
IČO:
453/2014

931107
systémová podpora na rok 2015265,6025.11.2014Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311
454/2014

0020143518
školenie KEO98,-28.11.2014KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
455/2014

0000015597
školenie40,-28.11.2014Hotel Jantár Dudince
Majzonovo námestie 2A, Nové Zámky
IČO: 45445176
456/2014

F14010588
časopis spravodajca, právne predpisy (vyúčtovacia faktúra č. 434/2014)0,-28.11.2014VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
457/2014

214110391
systémová podpora na rok 2015 (vyúčtovacia faktúra 453/2014)0,-2.12.2014Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311
458/2014

1400468
osadenie pamätného kameňa do parku210,-34/20142.12.2014Stanislav Orovnický
VODOSTAV
Hviezdoslavova 4
Zlaté Moravce
IČO: 17685541
459/2014

2014115
oprava plynového kotla (p. Rumanková 12 BJ)366,-2.12.2014Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
460/2014

1290661
betónová zmes - podstavec Vianočný stromček15,6012/20142.12.2014ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
461/2014

2213511
obecné noviny135,202.12.2014INPROST spol. s r.o.,
Smrečianska 29, Bratislava,
IČO:31363091
462/2014

2673425
tlačivá Daň z nehnuteľností19,352.12.2014INPROST spol. s r.o.,
Smrečianska 29, Bratislava,
IČO:31363091
463/2014

26
oprava verejného osvetlenia + napojenie osvetlenia hodín kostolnej veže310,502.12.2014Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
464/2014

2014/175
strava dôchodci126,-2.12.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
465/2014

20142140
predprimárne vzdelávanie 16,452.12.2014M. Medlen - JurisDat
Ondavská 8
Bratislava
IČO: 11821973
466/2014

20140428
tlač 20,402.12.2014Z-Com, s. r. o.
Orechová 542, Tesárske Mlyňany
IČO: 36560774
467/2014

3414333
preplombovanie elektromera - ŠK ihrisko Mlyňany18,842.12.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
468/2014

1/2014
sociálny posudok40,-4.12.2014agere s.r.o.
ADOS, Sládkovičova 21
Zlaté Moravce
IČO: 43938108
469/2014

23/2014
montáž a dodávka materiálu - obecná kanalizácia156,-4.12.2014ĽUBOŠ MASÁR
Považská 9, Nitra
IČO: 37648969
470/2014

20140056
strava dôchodci1006,484.12.2014Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
471/2014

139052813
zapožičanie prenosných WC - DHZ123,648.12.2014Toi Toi&Dixi S.r.o.
Stará Vajnorská 3022/37, 831 04 Bratislava - Nové Mesto-Nové Mesto
IČO:
472/2014

7253236120
zemný plyn - OcÚ238,-63000207118.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
473/2014

7253236121
zemný plyn - Zdravotné stredisko276,-63000207188.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
474/2014

7253236122
zemný plyn - KSSl.190,-63000207238.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
475/2014

7253236123
zemný plyn - ŠK, HO88,-63000207308.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
476/2014

7253236153
zemný plyn - MŠ354,-63000236158.12.2014Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
477/2014

0142569
stolnotenisové potreby - STO28,818.12.2014VIVA TRADE, s.r.o.
Szakkayho 1, Košice
IČO:36202347
478/2014

006381214
čerpadlo - ČOV486,-36/201410.12.2014VODOSHOP, s.r.o.
Teplická 4, Poprad
IČO: 44965699
479/2014

14 10911VFA
vývoz odpadu - kontajnery1625,769/1/201310.12.2014 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
480/2014

14 10912VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby554,519/201310.12.2014 Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
481/2014

032014

didaktické pomôcky - MŠ z dotácie1615,-35/201410.12.2014KaIKO - Ing. Karol Kováč
Hlavná 263, Topoľčianky
IČO: 41724771
482/2014

3768582032
telefón + internet - OcÚ69,7010.12.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
483/2014

8768582068
telefón - MŠ34,8811.12.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
484/2014

1420409641
stravné lístky814,73200035311.12.2014VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
485/2014

2014084
preprava betónu + posypového štrku54,-12.12.2014Dušan Hudec - AUTODOPRAVA
Velčice 14
IČO: 32739931
486/2014

8460132901
voda - OcÚ5,1860018487212.12.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
487/2014

8460132902
voda - KSSl.2,5960018487212.12.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
488/2014

8460132903
voda - Zdravotné stredisko3,8960018487212.12.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
489/2014

8460132899
voda - 12 BJ142,5860018487212.12.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
490/2014

8460132900
voda - MŠ23,3360018487212.12.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
491/2014

8460132898
voda -ČOV11,6660018487212.12.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
492/2014

8460132897
voda - ŠK + HO6,4860018487212.12.2014Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
493/2014

012157324

materiál na Silvester254,3416.12.2014METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
494/2014

2014000029
časopis Širočina 4/201481,-22.12.2014Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
495/2014

14000569
školenie66,-22.12.2014Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311
496/2014

FV1400309
odsávanie a čistenie zariadení ČOV663,-38/201422.12.2014HYDRODYNAMIC, spol. s.r.o.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO: 34150471
497/2014

1400001
dodanie pamätného kameňa a vygravírovanie podobizne a pamätného textu990,-33/201422.12.2014Kamenárstvo s.r.o.
Tekovská 36, Zlaté Moravce
IČO: 36556963
498/2014

7411509185
telefón20,1622.12.2014Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
499/2014

5277620145
orange126,0622.12.2014Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
500/2014

631/2014
konvektomat s príslušenstvom - ZŠ6372,-37/201422.12.2014GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
M. R. ŠTefánika 1832
Dolný Kubín
IČO: 43897452
501/2014

ZMB//2014
potvrdenie údaja6,-22.12.2014Prima banka Slovensko, a.s.
Námestie A. Hlinku 12, Zlaté Moravce
IČO: 31575951
502/2014

201433
overenie účtovnej a konsolidovanej závierky za rok 20131400,-22.12.2014Ing. Dagmar Horáková
Štúrova 14, Nitra
503/2014

2014622
školenie DHZ120,-23.12.2014Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Odborná škola požiarnej ochrany
Kuzmányho č. 36
Martin
IČO: 00177474
504/2014

F42/2014
potreby ŠK STO90,-29.12.2014FERDA ROBERT
ROTO CENTRUM
Andyho 31, Želiezovce
IČO: 30000351
505/2014

20140063

strava dôchodci977,0431.12.2014Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
506/2014

2014/195
strava dôchodci129,-31.12.2014Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
507/2014

140642
prevádzkovanie ČOV478,-31.12.2014Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
508/2014

7140815935
elektrina - 12 BJ vyúčtovacia faktúra-51,655100000022931.12.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
509/2014

7210642018
elektrina - Park, ihrisko tesáre (vyúčtovacia faktúra)148,185100000022931.12.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
510/2014

7121027436
elektrina - Zrubová predajňa (vyúčtovacia faktúra)286,365100000022931.12.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
511/2014

7121027437
elektrina - Stomatologická ambulancia126,745100000022931.12.2014ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
512/2014

2014092
prenájom sály1063,4831.12.2014AGROSPOL 5.TM
Hlavná 124
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
513/2014

14 11032VFA
vývoz odpadu - kontajnery2339,329/1/201331.12.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
514/2014

14 11033VFA
vývoz odpadu - kuka nádoby530,479/201331.12.2014Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168