Faktúry 2013

č. faktúry:popis:celková suma v €:ID zmluvy:ID objednávky:Dátum doručenia:Identifikačné údaje dodávateľa faktúrovaného plnenia:
meno:
adresa:
IČO:
1/2013

1013000004
prevádzka tesarskemlynany.sk57,602.1.2013Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
2/2013

2213311
obecné noviny na rok 2013104,-2.1.2013INPROST spol. s r.o.,
Smrečianska 29, Bratislava,
IČO:31363091
3/2013

201263
strava dôchodci803,713.1.2013Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
4/2013

121056
vývoz odpadu - kukanádoby299,539/1/20128.1.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
5/2013

121055
vývoz odpadu - kontajnery1321,409/20128.1.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
6/2013

7272686483
plyn - OcÚ600,-63000207118.1.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
7/2013

7272686484
plyn - Zdravotné stredisko753,-63000207188.1.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
8/2013

7272686485
plyn - Kssl.390,-63000207238.1.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
9/2013

7272686486
plyn - ŠK, HO280,-63000207308.1.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
10/2013

7272686493
plyn - MŠ750,-63000236158.1.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
11/2013

5745971774
telefón - MŠ35,888.1.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
12/2013

4745971744
telefón - OcÚ68,5110.1.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
13/2013

2012/215
strava dôchodci66,2310.1.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
14/2013

120656
odborno-technická pomoc ČOV Tesárske Mlyňany302,9410.1.2013Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
15/2013

120668
prevádzka kanalizácie a ČOV478,-10.1.2013Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
16/2013

326006427
voda167,8560018487210.1.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
17/2013

2013/0002
bravčová klobása - schôdza DHZ22,3910.1.2013Matejov s.r.o.,
Martinský breh 59, Zlaté Moravce
IČO:46854321
18/2013

905072
elektrická energia - rozpis na rok 201324 524,6490507210.1.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
19/2013

7180548353
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť138,31510000022911.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
20/2013

7200518286
elektrická energia - ŠK, HO258,74510000022911.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
21/2013

7200518287
elektrická energia - KSSl.49,02510000022911.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
22/2013

7111083211
elektrická energia - OM k ČOV, Železničná ulica20,95510000022911.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
23/2013

7130740127
elektrická energia - 12 BJ25,81510000022911.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
24/2013

7010427739
elektrická energia - OM k ČOV, Š. Moysesa - 474,59510000022911.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
25/2013

5191542005
mobil - oranbe121,5017.1.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
26/2013

01234211570
finančný spravodajca č. 201222,9917.1.2013SÚVAHA spol. s r.o
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava 2
IČO: 31349765
27/2013

7010430990

elektrická energia - - 346,13510000022917.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
28/2013

74173302426
elektrická energia - 12 BJ64,66510000022917.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
29/2013

1320800184

stravné lístky788,86200035317.1.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
30/2013

20130041
keo - účtovníctvo60,-18.1.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s. r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
31/2013

VF13021
toner, antivírus, servis243,5618.1.2013Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
32/2013

7300469708
mobil10,0818.1.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
33/2013

7415729099
zemný plyn - ŠK, HO120,30630002073018.1.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
34/2013

7415729098
zemný plyn - KSSl.238,19630002072318.1.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
35/2013

7415729097
zemný plyn - Zdravotné stredisko346,57630002071818.1.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
36/2013

7415729096
zemný plyn - OcÚ341,10630002071118.1.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
37/2013

7414773527
zemný plyn - MŠ388,62630002361518.1.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
38/2013

7417308880
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť4,22510000022921.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
39/2013

7417311762
elektrická energia68,70510000022921.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
40/2013

7446762079
elektrická energia - ŠK, HO208,11510000022921.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
41/013

7446762080
elektrická energia - KSSl.1074,44510000022921.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
42/2013

7446762081
elektrická energia - verejné osvetlenie, požiarna zbrojnica, detská ambulancia875,40510000022921.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
43/2013

7446762082
elektrická energia - OM k ČOV87,64510000022921.1.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
44/2013

2013013
oprava plynového kotlu - 12 BJ203,-29.1.2013Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
45/2013

7470015860
motorová nafta na prečerpanie ČOV132,1331.1.2013ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
46/2013

2131102611
za hudobnú produkciu12,-31.1.2013SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
47/2013

2131102612
za hudobnú produkciu14,2831.1.2013SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
48/2012za vedenie účtu majiteľa CP167,0931.1.2013Centrálny depozitár cenných papierov Sr, a.s
ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
49/2013

201301
strava - dôchodci1014,937.2.2013Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
50/2013

2013/015
strava dôchodci66,-7.2.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
51/2013

0020130213
aktualizácia programu KEO13,507.2.2013KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
52/2013

0020130490
aktualizácia programu KEO/EBS13,507.2.2013KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
53/2013

0020130797
aktualizácia programu KEO WIN13,507.2.2013KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
54/2013

4746949933
telefón - MŠ38,087.2.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
55/2013

3746949903
telefón - OcÚ 67,507.2.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
56/2013

2013001
prevedené práce a úprava terénu - ul. Športová976,807.2.2013VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264
Machulince
IČO:36770850
57/2013

7287680500
zemný plyn - OcÚ581,-63000207118.2.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
58/2013

7287680534
zemný plyn - MŠ727,-63000236158.2.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
59/2013

7287680501
zemný plyn - Zdravotné stredisko730,-63000207188.2.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
60/2013

7287680502

zemný plyn - KSSl.378,-63000207238.2.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
61/2013

7287680503
zemný plyn - ŠK, HO272,-63000207308.2.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
62/2013

7446808883
elektrická energia - ŠK, HO208,115100002298.2.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
63/2013

7446808884
elektrická energia - OM k ČOV87,645100002298.2.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
64/2013

20130082
KEO - účtovníctvo79,2011.2.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
65/2013

20130085
KEO - účtovníctvo - výkazy86,4011.2.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
66/2013

130051
odpad - kontajnery1886,039/201311.2.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
67/2013

336000058
voda137,0260018487211.2.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
68/2013

7446831413
elektrická energia - OM k ČOV - Železničná ul.68,7051000022911.2.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
69/2013

7446829479
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť4,2251000022911.2.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
70/2013

0201/2013
manuál 6,-14.2.2013Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7
949 01 Nitra
IČO: 0034006656
71/2013

1320800368
stravné lístky798,04200035314.2.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
72/2013

20133043
jablková šťava, jablká - ZŠ, MŠ22,2014.2.2013Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
73/2013

130095
previnutie statora189,6014.2.2013AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
74/2013

2013087
mzdový seminár66,-22.2.2013Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311
75/2013

7301590198
mobil10,0827.2.2013Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
76/2013

130021
technologický servis, odber vzoriek - ČOV TM335,2827.2.2013Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
77/2013

2013010
PO a BOZP (december, január, február)150,- 27.2.2013Zuzana Pivarčiová MIHAS
Lipová 128
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 44506139
78/2013

5195151227
orange - mobil115,9727.2.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
79/2013

VRA/845/2013
potvrdenie6,-27.2.2013Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina
IČO:31575951
80/2013

1212007396
elektrina - Obecný úrad227,3490507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
81/2013

1212007397
elektrina - MŠ167,4190507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
82/2013

1212007402
elektrina - ČOV, Kapusničky2369,6690507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
83/2013

elektrina - ČOV, Športová90,5190507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
84/2013

1212007405
elektrika - ČOV, Hlavná518,9490507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
85/2013

1212007406
elektrina - ČOV, Lúčna61,1690507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
86/2013

1212007407
elektrina - ČOV, Za kostolom51,0590507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
87/2013

1212007398
elektrina - ČOV, Lipová-1274,0290507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
88/2013

1212007399
elektrina - DS - Tesáre-204,8490507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
89/2013

1212007400
elektrina - ČOV, Zdravotné stredisko-109,3490507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
90/2013

1212007401
elektrina - DS Mlyňany-2,9190507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
91/2013

1212007403
elektrina - ČOV, Lipová-1604,45290507227.2.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
92/2013

20130088
KEO - účtovníctvo - výkazy86,404.3.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
93/2013

0020131081
KEO - aktualizácia programu13,504.3.2013KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
94/2013

2013/030
strava dôchodci72,-4.3.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
95/2013

201307
strava dôchodci963,025.3.2013Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
96/2013

2013032
oprava plynového kotla - 12 BJ101,505.3.2013Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
97/2013

7257734149

zemný plyn - MŠ685,-63000236155.3.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
98/2013

7257734115
zemný plyn - OcÚ548,-63000236155.3.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
99/2013

7257734116
zemný plyn - zdravotné stredisko688,-63000236155.3.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
100/2013

7257734117
zemný plyn - KSSl.357,-63000236155.3.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
101/2013

7257734118
zemný plyn - ŠK, HO256,-63000236155.3.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
102/2013

130044
bicykel el. giro690,-5.3.2013JKL-STEEL s.r.o.
Továrenská 2, Zlaté Moravce
IČO: 36519375
103/2013

2747932927
telefón - MŠ35,885.3.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
104/2013

0747932895
telefón - OcÚ82,997.3.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
105/2013

130083
odvoz odpadu kontajnery1298,739/20137.3.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
106/2013

odvod odpadu obec421,529/1/20137.3.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
107/2013

7417420066
elektrická energia - Klubovňa4,2251000002298.3.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
108/2013

7417421962
elektrická energia - OM k ČOV, Železničná68,7051000002298.3.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
109/2013

7446920216
elektrická energia - ŠK, HO208,11510000022911.3.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
110/2013

7446920217
elektrická energia - OM k ČOV, Š. Moysesa87,64510000022911.3.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
111/2013

336000568
voda156,1760018487213.3.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
112/2013

30130085
kukanádoby195,6013.3.2013Ferex, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
113/2013

1320800503
STRAVNé LíSTKY825,55200035313.3.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
114/2013

2013000012
Mikroregión Požitavie Širočina - záuj. združenie obcí pre CR I. štvrťrok (MDŽ)49,0614.3.2013Mikroregión Požitavie Širočina - záuj. združenie obcí pre CR I. štvrťrok (MDŽ)
115/2013

0020131346
aktualizácia KEO13,5018.3.2013KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce,
IČO: 36739464
116/2013

7
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu1215,6018.3.2013Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
117/2013

130139
zásobník na tekuté mydlo - MŠ87,3618.3.2013See Trade, s.r.o.
Pri Tehelni 4, Levice
IČO:36354732
118/2013

5198779716
orange 109,3521.3.2013Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
119/2013

020131582
KEO - aktualizácia13,5021.3.2013KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce,
IČO: 36739464
120/2013

7302729560
mobil10,0821.3.2013Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
121/2013

20133134
jablková šťava, dzús - ?Š23,-22.3.2013Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
122/2013

6/2013
montáž, demontáž plastového okna - Stomatologická ambulancia485,-25.3.2013RAMI - RASTISLAV MINÁR
951 76 Tesárske Mlyňany 144
IČO:43455808
123/2013

2013015

náplň, antivirák - MŠ207,8025.3.2013PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
124/2013

127/2012
tabuľa NSK Leader12,8026.3.2013Juraj Nemček JN Reklama
Ul. 1 mája, Zlaté Moravce
Fundušská 239, Neverice
IČO:44721382
125/2013

20130026
čistenie a vysávanie kanalizácie 719,4728.3.2013HYDROSERVICE, spol. s r.o.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO: 36554812
126/2013

0017/008435
kancelárske potreby23,023.4.2013METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
127/2013

2013027
kontrola hasiacich prístrojov90,-3.4.2013Zuzana Pivarčiová MIHAS
Lipová 128
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 44506139
128/2013

2013/046
strava - dôchodci72,-3.4.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
129/2013

201312
strava - dôchodci1013,145.4.2013Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
130/2013

20130153
keo - uzávierka roka54,785.4.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
131/2013

20130154
keo - formulár vzájomných vzťahov88,805.4.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
132/2013

20130442
videokazety - MŠ29,585.4.2013Bulk Slovakia s.r.o.
Krátka 22, Banská Bystrica
133/2013

130055
prevádzkovanie hospodárskeho diela478,-5.4.2013Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
134/2013

7292724143
plyn MŠ376,-63000236158.4.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
135/2013

7292724114
plyn - OcÚ300,-63000207118.4.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
136/2013

7292724115
plyn - Zdravotné stredisko376,-63000207188.4.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
137/2013

7292724116

plyn - KSSl.195,-63000207238.4.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
138/2013

729724117
plyn - ŠK, HO140,-63000207308.4.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
139/2013

336000856
voda239,986001848729.4.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
140/2013

7446995062
elektrika - ŠK, HO208,116001848729.4.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
141/2013

7446995063
elektrika - VO - Tesáre, Požiarna zbrojnica, detská ambulancia875,406001848729.4.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
142/2013

7446995064

elektrika - OM k ČOV87,646001848729.4.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
143/2013

7417498376
elektrika - OM k ČOV, Železničná68,706001848729.4.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
144/2013

7417496145
elektrika - Klubovňa pre spolkovú činnosť4,226001848729.4.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
145/2013

130161
vývoz odpadu - kontajnery1388,749/1/20139.4.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
146/2013

130162
vývoz odpadu - kuka nádoby500,869/20139.4.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
147/2013

1748912875
telefón - OcÚ67,509.4.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
148/2013

3748912907
telefón - MŠ35,889.4.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
149/2013

00227/2013
reprezentačné dary479,3412.4.2013JOZEF SMRHOLA-OLYMP
Madarovská 145
Santovka
IČO: 32581190
150/2013

2013003
oprava komunikácií - Športová, Hlavná, cintorín1190,-15.4.2013VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264
Machulince
IČO:3677085
151/2013

2013-04-18

projektová dokumentácia 980,-18.4.2013Ing. arch. Stanislav Mankovecký - ARCHA DESIGN
Hviezdoslavova 8, Zlaté Moravce
IČO: 37323709
152/2013

13/2013
kominárske práce245,401/201318.4.2013Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
153/2013

1320800720
stravné lístky853,07200035318.4.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
154/2013

5202431336
orange 111,6618.4.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
155/2013

6/2013
prepravné práce160,8019.4.2013Ľuboš Minár
AUTODOPRAVA
Lipová 208
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 43556523
156/2013

2013051
oprava plynového kotla - 12 BJ157,-19.4.2013Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
157/2013

10130024
práce pri povodniach

Financie budú preplatené štátom
914,0924.4.2013ZE-PRA, spol. s r.o.
1. mája 1/B, P.O.Box 80, Zlaté Moravce
IČO:3673630
158/2013

201309
práce pri povodniach

Financie budú preplatené štátom
660,-24.4.2013Ing. Juraj Vodný
Tesárske Mlyňany 274
IČO: 31838138
159/2013

7/2013
práce pri povodniach

Financie budú preplatené štátom
151,2024.4.2013Ľuboš Minár
AUTODOPRAVA
Lipová 208
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 43556523
160/2013

13004028
gabióny - Lipová ulica1536,1224.4.2013Kameň Slovakia s r.o.
Šoltésovej 51, Zlaté Moravce
IČO: 35949198
161/2013

1306124
verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia33,5026.4.2013SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, Bratislava
IČO: 17310598
162/2013

VF13157
office, servis234,-26.4.2013Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
163/2013

2013000019

časopis mikroregiónu "Požitavie - širočina" 1/201381,-26.4.2013Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
164/2013

13068
sada mikrofonov303,-26.4.2013Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
Mlynská 977/15, Belá n. Cir.
IČO: 40116956
165/2013

130382
čerpadlo2141,7426.4.2013AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
166/2013

022/053
nákup materiálu - 1. máj11,4530.4.2013METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
167/2013

0020131920
aktualizácia KEO13,5030.4.2013KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
168/2013

017/2013
preprava betónu163,8030.4.2013AUTODOPRAVA
Dušan Hudec
Velčice 14
IČO:32739931
169/2013

7303853506
telefón10,0830.4.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
170/2013

11/4/2013
sklenárske práce286,-30.4.2013Jaroslav KOVÁČ SKLENÁRSTVO
Murgašova 19, Zlaté Moravce
IČO: 34 392 220
171/2013

129991
betónová zmes381,6030.4.2013ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
172/2013

08/2013
posúdenie okenných konštrukcií na telocvični200,-2.5.2013Ing. DUŠAN ONDREJKA
Hostie 363, Hostie
IČO: 43310435
173/2013

130004
osadenie obrubníkov a vysprávky asfaltových plôch3500,-2.5.2013DUPET s.r.o.
Školská 10/8, Pliešovce
IČO: 46995714
174/2013

1300003
opravy asfaltových miestnych komunikácií4860,-2.5.2013DUPET s.r.o.
Školská 10/8, Pliešovce
IČO: 46995714
175/2013

13 05 05 009
canon eos 600 d - didaktická pomôcka pre potreby Materskej školy438,496.5.2013Talkive s.r.o.
Kopčianska 9
851 01 Bratislava
IČO: 35895225
176/2013

3749899902
telefón - MŠ36,239.5.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
177/2013

5749899869
telefón, internet - OcÚ87,989.5.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
178/2013

7227803380
plyn - MŠ144,-63000236159.5.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
179/2013

7227803347
plyn - OcÚ115,-63000207119.5.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
180/2013

7227803348
plyn - Zdravotné stredisko145,-63000207189.5.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
181/2013

7227803349
plyn - KSSl.75,-63000207239.5.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
182/2013

7227803350
plyn - ŠK, HO54,-63000207309.5.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
183/2013

20130010
kosenie - obecný park288,-9.5.2013M&F GROUP spol. s.r.o.
Orechova 492/14, Tesárske Mlyňany
IČO: 46582622
184/2013

2013006
úprava povodňového valu 1225,-9.5.2013VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264, MAchulince
IČO:36770850
185/2013

18/2013
montáž osvetlenia pódia v kultúrnom dome710,489.5.2013Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
186/2013

1/2013
spúšťač, elektromontáž108,809.5.2013Vladimír Forgáč STAFO
Hlavná 104, Tesárske Mlyňany
IČO: 41040376
187/2013

2013/064
strava - dôchodci68,-9.5.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
188/2013

7447109531
energia - Železničná ul.68,70510000022910.5.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
189/2013

7447107709
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť4,22510000022910.5.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
190/2013

744708774
elektrická energia - ŠK, HO208,11510000022910.5.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
191/2013

7447087775
elektrická energia - OM k ČOV, Š. Moysesa87,64510000022910.5.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
192/2013

1320800853
stravné lístky914,22200035310.5.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
193/2013

FO130086
tv panasonic s príslušenstvom, montáž - čakáreň zdravotné stredisko 2x990,-10.5.2013Eugen Jančo - PROFI ELEKTRO
Kalinčiakova 4, Zlaté Moravce
IČO: 35104074
194/2013

2013/0619
ŠKST Tesárske Mlyňany - stolnotenisové potreby393,1910.5.2013FUNSTAR s.r.o.
Tovarnícka 14
955 01 Topoľčany
IČO: 45416761
195/2013

201320
strava dôchodci1100,8513.5.2013Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
196/2013

130240
vývoz odpadu - kontajnery1576,529/1/201313.5.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
197/2013

130241
vývoz odpadu - kuka nádoby535,859/201313.5.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
198/2013

336001382
voda172,6960018487214.5.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
199/2013

20130012
kosenie - cintorín312,-17.5.2013M&F GROUP spol. s.r.o.
Orechova 492/14, Tesárske Mlyňany
IČO: 46582622
200/2013

5206093335

orange112,2917.5.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
201/2013

130144
technologický servis, analýzy - ČOV335,2820.5.2013Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
202/2013

2013121
pc s príslušenstvom612,-23.5.2013PAKE, spol. s r.o
Župná 54,
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34128433
203/2013

0015/026879
slávnosť sv. Urbanka - zväz záhradkárov47,4423.5.2013METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
204/2013

2013/0459
slávnosť sv. Urbanka - zväz záhradkárov55,6823.5.2013Matejov s.r.o.
Martinský breh 59, Zlaté Moravce
IČO: 46854321
205/2013

2013/0422
slávnosť sv. Urbanka - zväz záhradkárov65,6623.5.2013Matejov s.r.o.
Martinský breh 59, Zlaté Moravce
IČO: 46854321
206/2013

1132204308
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ5,5227.5.2013ŠEVT a.s.,
Cementárenská 16
Banská Bystrica
IČO: 31331131
207/2013

4131101
vzdelávacie služby49,-27.5.2013EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska 4, Bratislava
IČO: 36287229
208/2013

7304979684
telefón20,1627.5.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
209/2013

2013/212
antivírus - 5 PC203,8727.5.2013ENTER Computer spol. s r.o.,
Dobšinského 7, Zlaté Moravce
IČO: 31439063
210/2013

20130227
KEO - výkazy69,6027.5.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
211/2013

20130015
kosenie - cintorín, park, škôlka324,-27.5.2013M&F GROUP spol. s.r.o.
Orechova 492/14, Tesárske Mlyňany
IČO: 46582622
212/2013

2013/028
preprava - Zborovice a späť650,-3.6.2013Ján Galovič
Zlatno 61
IČO: 30396158
213/2013

18/2013
LED trubica - verejné osvetlenie39,803.6.2013Pavol Hromý
Borinka 226
IČO: 34912592
214/2013

13010885
pracovné pomôcky - MŠ74,557.6.2013L - TEX com s.r.o.
M. Rázusa 3
Trenčín
IČO: 36755800
215/2013

5750863080
telefón - MŠ35,887.6.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
216/2013

6750863058
telefón, internet - OcÚ75,867.6.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
217/2013strava dôchodci94,-7.6.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
218/2013

201331
strava dôchodci1242,-7.6.2013Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
219/2013

7297759962
plyn - MŠ61,-63000236157.6.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
220/2013

7297759937
plyn - OcÚ49,-63000207117.6.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
221/2013

7297759938
plyn - Zdravotné stredisko61,-63000207187.6.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
222/2013

7297759939
plyn - KSSl.32,-630000207237.6.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
223/2013

7297759940
plyn - ŠK, HO23,-63000207307.6.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
224/2013

7436835911
elektrická energia - ŠK, HO208,1151000002297.6.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
225/2013

7436835912
elektrická energia - Om k ČOV87,6451000002297.6.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
226/2013

7436855677
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť4,2251000002297.6.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
227/2013

7436857473
elektrická energia - OM k ČOV68,7051000002297.6.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
228/2013

336001543
voda129,506001848727.6.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
229/2013

2013072
odborná prehliadka a skúška plynových zariadení 12 BJ388,607.6.2013Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
230/2013

130601
overenie účtovnej závierky a výr. správy za rok 20121000,--10.6.2013Ing. Dagmar Horáková
Štúrova 14, Nitra
IČO: 6156016867
231/2013

1/2013
okrasné kríky294,-10.6.2013HELENA FORGÁČOVÁ
Pestovanie a predaj okrasných drevín
Športová 179, TEsárske Mlyňany
IČO: 31177280
232/2013

1/2013
odvodňovací kanál - 12 BJ420,- 10.6.2013MALOOBCHOD ROZLIČNÉHO TOVARU
KOPAČKA MIROSLAV
TEsárske Mlyňany 403
IČO: 6301036969
233/2013

16398
maliarske potreby112,4010.6.2013Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
234/2013

13640028
geometrické plány a vytyšovanie420,-10.6.2013GEODÉZIA Bratislava a.s.
Zlaté Moravce, Sládkovičova 3
IČO: 31321704
235/2013

201301006
knihy - knižnica286,6310.6.2013Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
236/2013

130351
vývoz odpadu1116,749/201310.6.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
237/2013

130350
vývoz odpadu 1536,619/1/201310.6.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
238/2013

1320801028
stravné lístky843,90200035313.6.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
239/2013

1300430
sada cien - súťaž požiarnici34,6018.6.2013Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
Nižná Kočňa 501, Korňa
IČO: 41827449
240/2013

VF1-0013/2013
softvérové práce38,-18.6.2013Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
241/2013

5209775584
orange110,9419.6.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
242/2013

13043
rezivo135,0719.6.2013BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernollákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
243/2013

1299239
betónová zmes - park93,6019.6.2013ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
244/2013

7306124042
telefón20,1619.6.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
245/2013

2013046
požiarna ochrana a BOZP (marec - máj)150,-20.6.2013Zuzana Pivarčiová MIHAS
Lipová 128
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 44506139
246/2013

00570/2013
plaketa - pre p. biskupa68,-26.6.2013JOZEF SMRHOLA-OLYMP
Madarovská 145
Santovka
IČO: 32581190
247/2013

2131117393
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel71,4026.6.2013SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
248/2013

13/0662
knihy pre prvákov66,8028.6.2013Pro Solutions, s.r.o.
Hroznová 3/A
Bratislava 1
IČO: 35848260
249/2013

1299253
betónová zmes98,401.7.2013ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
250/2013

2630124618

právo pre ropo a obce (máj 2013- december 2013)43,-1.7.2013IURA EDITION, spol. s .o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
IČO: 31348262
251/2013

7120904140
elektrika - Om k ČOV Š. Moysesa270,1451000002291.7.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
252/2013

7120904139
elektrika - Verejné osvetlenie-133,2451000002291.7.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
253/2013

022/454
materiál - súťaž vo varení guláša143,532.7.2013METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
254/2013

2013/048
rekonštrukcia pódia - Ihrisko Tesáre439,082.7.2013Paulína Ondrejková- Čulíková
Podhorská 374, Machulince
IČO: 43 347 533
255/2013

2013/095
strava dôchodci164,-4.7.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
256/2013

201336
strava dôchodci1080,084.7.2013Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
257/2013

1299264
betónová zmes - Ihrisko Tesáre168,-4.7.2013ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
258/2013

20130292
keo - závierka 201298,404.7.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
259/2013

20130293
keo - reinštalácia60,-4.7.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
260/2013

7222847110
zemný plyn - MŠ56,-63000236154.7.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
261/2013

7222847081
zemný plyn - OcÚ45,-63000207114.7.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
262/2013

722847082
zemný plyn - Zdravotné stredisko56,-63000207184.7.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
263/2013

722847083
zemný plyn - KSSl.30,-63000207234.7.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
264/2013

7222847084
zemný plyn - Šk, Ho21,-63000207304.7.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
265/2013

130224
prevádzkovanie ČOV478,-4.7.2013Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
266/2013

7436917357
elektrická energia - ŠK, HO208,1151000002299.7.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
267/2013

7436917358

elektrická energia - KSSl.1074,4451000002299.7.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
268/2013

7436917359
elektrická energia - VO, požiarna zbrojnica,875,4051000002299.7.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
269/2013

7436917360
elektrická energia - OM k ČOV87,6451000002299.7.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
270/2013

130511
príspevok - Časopis Plamienok250,-9.7.2013NOVOPRINT SLOVENSKO s.r.o.
Robotnícka 4, Zlaté Moravce
IČO:31416578
271/2013

FO-284/2013
betónová zmes - ihrisko Tesáre52,209.7.2013ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
272/2013

09/2013
atrakcia sumo - suťaž vo varení guláša165,-9.7.2013True Joy
Liesková 4, Košice
IČO: 46584323
273/2013

1213002239
elektrika - športová OM k ČOV866,79050729.7.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
274/2013

1213002244
elektrika - Hlavná OM k ČOV308,799050729.7.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
275/2013

1213002246
elektrika - Lipová OM k ČOV-462,249050729.7.2013Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
276/2013

1320801235
stravné lístky556,49200035312.7.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
277/2013

7751893514
telefón, internet - OcÚ76,0912.7.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
278/2013

9751893529
telefón, internet - MŠ38,0812.7.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
279/2013

130473
vývoz odpadu - kontajnery1408,819/201312.7.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
280/2013

130474
vývoz odpadu - kukanádoby527,669/1/201312.7.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
281/2013

7511036714
elektrická energia- Klubovňa pre spolkovú činnosť4,22510000022912.7.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
282/2013

7511039364
elektrická energia - OM k ČOV 68,70510000022912.7.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
283/2013

7511030909
elektrická energia - 12 BJ64,66510000022912.7.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
284/2013

336002093
voda242,5460018487212.7.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
285/2013

1132205246
triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky10,0125.7.2013ŠEVT a.s.
Cementárenská 16, Banská Bystrica
IČO: 31331131
286/2013

2013000022
časopis 2/201381,-25.7.2013Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
287/2013

7307284727
telefón20,1625.7.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
288/2013

5213449008
telefón125,0625.7.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
289/2013

5590013765
obnova služieb25,0925.7.2013IVES Košice
Čsl. armády 20, Košice
IČO: 00162957
290/2013

13055
obecný park - drenáž683,9525.7.2013BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernollákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
291/2013

130927
spúšťacie zariadenie - Seg 40256,3225.7.2013AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
292/2013

2013175

projektor - MŠ670,-25.7.2013PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
293/2013

012013
tričká544,8429.7.2013Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia
Nýrovce 246
IČO: 42047048
294/2013

0020132253
keo - aktualizácia13,5029.7.2013KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
295/2013

13007057

kameň - ihrisko Tesáre794,1029.7.2013Kameň Slovakia s r.o.
Šoltésovej 51, Zlaté Moravce
IČO: 35949198
296/2013

20130027
úprava terénu - Lúčna ulica316,8029.7.2013M&F GROUP spol. s.r.o.
Orechova 492/14, Tesárske Mlyňany
IČO: 46582622
297/2013

VF13285
toner + servisné služby175,4929.7.2013Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
2298/2013

VF13297
výmena valca + servis156,-29.7.2013Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
299/2013

2013/111
strava dôchodci142,015.8.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
300/2013

201341
strava dôchodci1186,805.8.2013Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
301/2013

2013/067
autobus - Vincov Les - výlet dôchodci229,805.8.2013Ján Galovič
Zlatno 61
IČO: 30396158
302/2013

20130298
keo - výkazy60,-5.8.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s. r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
303/2013

20130017
zváračské práce1812,-5.8.2013Salanci - LMS, s.r.o.
Golianovo 504
IČO: 47043326
304/2013

16496
maliarske potreby103,195.8.2013Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
305/2013

7/2013
oprava havarijného stavu ČOV98,-5.8.2013ĽUBOŠ MASÁR
Považská 9, Nitra
IČO: 37648969
306/2013

Čov prevádzkovanie335,287.8.2013Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
307/2013nápln samsung79,87.8.2013PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
308/2013vývoz odpadu - kontajnery2284,489/20137.8.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
309/2013vývoz odpadu - kuka nádoby636,579/1/20137.8.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
310/2013elektrická energia - Šk, HO208,1151000002297.8.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
311/2013elektrická energia - OM k ČOV87,6451000002297.8.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
312/2013Verejné obstarávanie - Spevnený plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany900,-7.8.2013InovaGroup, as.s., Štúrova 13, Bratislava
IČO:46088385
313/2013

zemný plyn - MŠ56,-63000236157.8.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
314/2013zemný plyn - OcÚ45,-63000207117.8.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
315/2013zemný plyn - Zdravotné stredisko56,-63000207187.8.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
316/2013

zemný plyn - KSSl.30,-63000207237.8.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
317/2013zemný plyn - Šk, HO21,-63000207307.8.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
318/2013

telefón - OcÚ75,727.8.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
319/2013

telefón - MŠ35,887.8.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
320/2013

doprava betónu48,-7.8.2013AUTODOPRAVA
Dušan Hudec
Velčice 14
IČO:32739931
321/2013elektrika - klubovňa pre spolkovú činnosť4,226001848729.8.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
322/2013elektrika - OM k ČOV Železničná ulica68,76001848729.8.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
323/2013elektrika - stomatologická ambulancia17,259.8.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
324/2013stravné lístky675,7320003539.8.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
325/2013účtovníctvo ropo a obcí (11/2013 - 10/2014)69,69.8.2013IURA EDITION, spol. s .o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
IČO: 31348262
326/2013

voda152,366001848729.8.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
327/2013doména tesarskemlynany.sk14,1612.8.2013Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
328/2013

HDD toshiba, servisné práce146,9216.8.2013PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
329/2013

orange146,8719.8.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
330/2013práce - ihrisko Tesáre, prevoz materiálu470,-19.8.2013TIBOR SARKA,
MALIAR - NATIERAČ, Tesárske Mlyňany 555
IČO:41041593
331/2013telefón20,1621.8.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
332/2013doprava - vincov les164,5926.8.2013Časár Jaroslav - AUTODOPRAVA
Dlhá 613, Beladice
IČO: 34393331
333/2013prečerpávanie ČOV165,0226.8.2013ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
334/2013kancelárske potreby83,2228.8.2013Pavol Riecky
Orgovánová 5
934 01 LEVICE
IČO: 37424611
335/2013oprava plynového kotla - 12 BJ - p. Rumanková131,-30.8.2013Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
336/2013

VF1-0020/2013
softvérové práce38,-2.9.2013Richard Horný
Hradská 231
Tekovské Nemce
IČO: 46606823
337/2013

F13010254
účtovníctvo a súvzťažnosti - príčuka + aktualizácie200,843.9.2013VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
338/2013

2013/130
strava dôchodci144,-3.9.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
339/2013
201348
strava dôchodci1183,123.9.2013Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
340/2013

0130312
pomôcky - MŠ349,986.9.2013Žofia Vajdová - FAMILLY
Janka Kráľa 51/B, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 33402451
341/2013

3/13
hračky100,-6.9.2013Viera Korbélyiová - FLOPP
Jarná 12, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 33 896 577
342/2013

13090
materiál119,876.9.2013BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernollákova 1
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36518212
343/2013

7437062575
elektrika - Kľubovňa pre spolkovú činnosť4,2251000002296.9.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
344/2013

743706293
elektrika OM k ČOV68,7051000002296.9.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
345/2013

7437043140
elektrika OM k ČOV87,6451000002296.9.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
346/2013

7437043139208,11
elektrika - ŠK, HO208,1151000002296.9.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
347/2013

2013109
DHZ - hasičské potreby200,-11.9.2013SPORTFIRE s.r.o.,
Poľný Kesov 268, 951 15 Poľný Kesov,
IČO:46548238
348/2013

6753747418
telefón - MŠ35,8811.9.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
349/2013

1753747389
telefón, internet OcÚ75,5011.9.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
350/2013

130667
vývoz odpadu - kontajnery1471,629/201311.9.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
351/2013

130668
vývoz odpadu - kuka nádoby438,979/1/201311.9.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
352/2013

7267863388
plyn - OcÚ93,-630002071112.9.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
353/2013

7267863389
plyn - Zdravotné stredisko117,-630002071812.9.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
354/2013

7267863390
plyn - KSSl.61,-630002072312.9.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
355/2013

7267863391
plyn - ŠK, HO44,-630002073012.9.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
356/2013

7267863418
plyn - MŠ116,-630002361512.9.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
357/2013

OF13/0135
jesenné aerofoto na CD65,-16.9.2013CBS Maľované mapy s.r.o.
Kynceľova 54, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 36 754 749
358/2013

420140282
finančný spravodajca - predplatné r. 201470,-16.9.2013SÚVAHA spol. s r.o
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava 2
IČO: 31349765
359/2013

201301011
knižky do knižnice192,7016.9.2013Loke s.r.o., Slavianska č. 17, Zlaté Moravce 953 01. IČO: 46 551 395
360/2013

1320801575
stravné lístky773,57200035316.9.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
361/2013

336002695
voda245,0560018487216.9.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
362/2013

7447442366
elektrika -stomatologická ambulancia17,2518.9.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
363/2013

2013/12
DHZ - hasičké potreby300,-18.9.2013SPORTFIRE s.r.o.,
Poľný Kesov 268, 951 15 Poľný Kesov,
IČO:46548238
364/2013

OF 2013/0060
pc stolík + príslušenstvo150,-18.9.2013UNIBYT - Ladislav Lüley
Hlavná 3 95201 Vráble
IČO: 32743696
365/2013

30130274
kuka nádoby195,6018.9.2013Ferex, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
366/2013

23/2013
preprava zeminy136,-19.9.2013Ján Minár
AUTODOPRAVA
Lipová 208
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 33398623
367/2013

022/4565936
darčeky - deň úcty k starším473,7720.9.2013METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
368/2013

131SK631
stolnotenisový oddiel - stolnotenisové potreby41,6523.9.2013Desaka s.r.o.
Budovatelská 450/9
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika
IČO: 27789781
369/2013

5220801776
orange140,6823.9.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
370/2013

13099
materiál257,8623.9.2013BenátCentrum, spol. s r.o.,
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
371/2013

05/2013
šmýkala - hody250,-23.9.2013SUPERTAXI - WKITETAXI
Ľ.Ondrejova 4/1
Prievidza 97101
IČO: 40181006
372/2013

84044344
predplatné poradca24,9023.9.2013Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
373/2013

7309633400
telefón20,1623.9.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
374/2013

2013033
prenájom sály KD1527,1426.9.2013AGROSPOL 5.TM
Hlavná 124
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
375/2013

102013
VO - kamerový systém200,-26.9.2013Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o.
Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra
IČO: 44186789
376/2013

201349
strava dôchodci1179,444.10.2013Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
377/2013

2013/148
strava dôchodci106,014.10.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
378/2013

130373
ČOV - prevádzka478,-4.10.2013Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
379/2013

2013/042
preprava pódia - Hody47,044.10.2013AUTODOPRAVA
Dušan Hudec
Velčice 14
IČO:32739931
380/2013

7417983603
OM k ČOV Železničná ulica68,7051000002294.10.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
381/2013

2013018
úprava terénu ihrisko Tesáre175,-4.10.2013VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264
Machulince
IČO:36770850
382/2013
20130400
keo69,6011.10.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
383/2013

130736
vývoz odpadu - kontajnery1573,279/201311.10.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
384/2013

130768
vývoz odpadu - kuka nádoby474,049/1/201311.10.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
385/2013

7437120681
elektrika - VO Tesáre, detská ambulancia, Požiarna zbrojnica875,40510000022911.10.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
386/2013

7437120680
elektrika - ŠK, HO208,11510000022911.10.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
387/2013

7437120682
elektrika - ČOV Š. Moysesa87,64510000022911.10.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
388/2013

7447538821
elektrika - Kľubovňa pre spolkovú činnosť4,22510000022911.10.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
389/2013

7447527171
elektrika - stomatologický ambulancia17,2511.10.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
390/2013

2754703558
telefón - OcÚ76,0311.10.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
391/2013

2754703558
telefón - MŠ35,8811.10.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
392/2013

336003141
voda163,7760018487215.10.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
393/2013

1320801762
stravné lístky996,78200035315.10.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
394/2013

16598
maliarske potreby 159,3015.10.2013Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
395/2013

200026002742
elektrika - park130,94510000022915.10.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
396/2013

200026002756
elektrika - Ihrisko Tesáre261,89510000022915.10.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
397/2013

0014084594
orange135,5717.10.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
398/2013

2013/095
preprava340,-17.10.2013Ján Galovič
Zlatno 61
IČO: 30396158
399/2013

13102960
dodanie a montáž Kamerového systému9952,8015/201317.10.2013BONUL, s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
IČO:36528170
400/2013

2013/3169
oprava - ČOV1800,-8/201317.10.2013MICROWELL, spol. s r.o.
SNP 2018/42, Šaľa
IČO:31414249
401/2013

7310823716
telefon20,1623.10.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
402/2013

OF13/0171
aerofoto obce64,-23.10.2013CBS Maľované mapy s.r.o.
Kynceľova 54, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 36 754 749
403/2013

2013475
dobropis-24,-23.10.2013Pomocný anjel, n.o.
Hospodársky dvor PPD436, Podbiel
IČO:45734305
404/2013

2013001083
Mlynianska penalta - dotácia VÚC237,-25.10.2013Agile Sport, s.r.o.
B.Bartóka 1057/9, Rimavská Sobota
IČO:44286694
405/2013

60/2013
výmena svetiel - KD Mlyňany1418,2623.10.2013Marián Solčiansky, ELES
Hlavná 663, Tesárske Mlyňany
IČO:40333710
406/2013

20133267
jablková šťava16,6029.10.2013Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
407/2013

7/2013
zastrešenie pódia na ihrisku časť Tesáre480,-29.10.2013František Plaštiak,
Hlavná 444, Tesárske Mlyňany
IČO:40332039
408/2013

2640134574
právo pre ropo a obce - 01/2014-12/201468,4029.10.2013IURA EDITION, spol. s .o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
IČO: 31348262
409/2013

2013117
oprava plynového kotla - Švenk 12 BJ84,2029.10.2013Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
410/2013

7452012831
plyn-vyúčtovanie - zdravotné stredisko-749,50630002071829.10.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
411/2013

7452012832
plyn - vyúčtovanie - KSSl.17,65630002072329.10.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
412/2013

7452012833
plyn - vyúčtovanie - ŠK, HO-139,16630002073029.10.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
413/2013

7452012834
plyn - vyúčtovanie- MŠ267,98630002075029.10.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
414/2013

7452012830
plyn - vyúčtovanie OcÚ-399,70630002071129.10.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
415/2013

2215061501
kancelárske kreslo43,1931.10.2013METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
416/2013

2013128
oprava plynový kotol Lacová - 12 BJ159,604.11.2013Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
417/2013

20130000033
časopis a kallendár Mikroregiónu518,106.11.2013Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
418/2013

7437188720
elektrika - Šk, Ho208,1151000002296.11.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
419/2013

74371188721
elektrika - OM k ČOV Š. Moysesa87,6451000002296.11.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
420/2013

93027
systémová podpora na rok 2014265,606.11.2013Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311
421/2013

2013/164
strava dôchodci124,016.11.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
422/2013

2013354
strava dôchodci1280,646.11.2013Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
423/2013

201354
skriňa archivačná270,707.11.2013NÁBYTOK U BRUCKNERA s.r.o.
Farská 17, Nitra
IČO:46452061
424/2013

7297873274
plyn - OcÚ382,-63000207117.11.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
425/2013

7297873276

plyn - Kssl.283,-63000207237.11.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
426/2013

7297873275
plyn - Zdravotné stredisko441,-63000207187.11.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
427/2013

7297873277
plyn - ŠK, HO182,-63000207307.11.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
428/2013

7297873305
plyn - MŠ559,-63000236157.11.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
429/2013

7437207940
elektrika - klubovňa pre spolkovú činnosť4,2251000002298.11.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
430/2013

7437209605
elektrika - OM k ČOV - Železničná68,7051000002298.11.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
431/2013

130464
servis a technická pomoc - ČOV583,448.11.2013Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
432/2013

Z13632084
spravodajca - rok 2014207,368.11.2013VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
433/2013

6755686412
telefón - OcÚ64,9111.11.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
434/2013

3755686446
telefón - MŠ34,6611.11.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
435/2013

131502
oprava čerpadla - Š. Moysesa996,1318.11.2013AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
436/2013

336003537
voda128,2460018487218.11.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
437/2013

2013/167
strava - voľby 201378,-18.11.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
438/2013

7447587473
elektrika - stomatologická ambulancia17,25650011583818.11.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
439/2013

0020133557
licencia - KEO r. 2014187,1318.11.2013KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
440/2013

2013111113
set hojdačky295,2018.11.2013TRIBO, s.r.o.
Janka Kráľa 45, Zlaté Moravce
IČO:44245921
441/2013

130864
vývoz odpadu - kontajnery1563,159/1/201318.11.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
442/2013

130865
vývoz odpadu - kuka nádoby1018,899/201318.11.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
443/2013

1320801937
stravné lístky813,32200035318.11.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
444/2013

2013282
naplň do tlačiarne107,6018.11.2013PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
445/2013

330632
mzdový seminár66,-18.11.2013Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311
446/2013

3/2013
údržba svietidiel 25,5010/201318.11.2013Vladimír Forgáč STAFO
Hlavná 104, Tesárske Mlyňany
IČO: 41040376
447/2013

5228098824
orange126,0119.11.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
448/2013

20130437
keo výkazy60,-21.11.2013AGRIS SLOVAKIA, spol. s. r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
449/2013

89933218
účtovníctvo vo verejnej správe20,4022.11.2013Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
450/2013

7312018180
telefón 20,1622.11.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
451/2013

201301018
knihy110,3425.11.2013Loke s.r.o.
Slavianska 17, Zlaté Moravce
IČO: 46551395
452/2013

13311059
encyklopédia - Kultúrne dedičstvo30,-5.12.2013Anna Minárová
Hlboká 405, Obyce
IČO:40330265
453/2013

7470017825
prečerpávanie ČOV129,9511.12.2013ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
454/2013

20130057
strava dôchodci1076,4011.12.2013Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
455/2013

2013/184
strava dôchodci72,-11.12.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
456/2013

2013/171
strava voľby48,-11.12.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
457/2013

2013047
prenájom sály počas volieb333,8411.12.2013AGROSPOL 5.TM
Hlavná 124
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
458/2013

0879
časopis Plamienok200,-11.12.2013NOVOPRINT SLOVENSKO s.r.o.
Robotnícka 4, Zlaté Moravce
IČO:31416578
459/2013

6756662019
telefón - MŠ34,8811.12.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
460/2013

8756661984

telefón, internet - OcÚ67,4811.12.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
461/2013

23
oprava verejného osvetlenia a rozhlasu795,2011.12.2013Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
462/2013

1320802096
stravné lístky749,1111.12.2013VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
463/2013

336003645
voda140,9360018487211.12.2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
464/2013

13142469
predprimárne vzdelávanie 2013-201416,4511.12.2013SEducoS, s.r.o.
Slovak Education Service
Ondavská 8, Bratislava
IČO: 31344011
465/2013

20133322
jablková šťava, jablká - MŠ28,8011.12.2013Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
466/2013

0020133874
školenie - keo98,-11.12.2013KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
467/2013

130913
vývoz odpadu - kontajnery1459,979/1/201311.12.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
468/2013

130914
vývoz odpadu - kuka nádoby413,329/201311.12.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
469/2013

7272925659
zemný plyn - OcÚ450,-630002071112.12.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
470/2013

7272925692
zemný plyn - MŠ659,-630002361512.12.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
471/2013

7272925661
zemný plyn - KSSl.334,-630002072312.12.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
472/2013

7272925662
zemný plyn - ŠK, HO214,-630002073012.12.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
473/2013

7272925660
zemný plyn - Zdravotné stredisko520,-630002071812.12.2013Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
474/2013

131626
oprava - ČOV1777,8012.12.2013AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
475/2013

2593325
tlačivá daň z nehnuteľností11,5012.12.2013INPROST spol. s r.o.,
Smrečianska 29, Bratislava,
IČO:31363091
476/2013

2213411
obecné noviny rok 2014104,-12.12.2013INPROST spol. s r.o.,
Smrečianska 29, Bratislava,
IČO:31363091
477/2013

2013121
odborná prehliadka a skúška PZ399,4812.12.2013Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
478/2013

84044344
poradca 201424,9012.12.2013Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
479/2013

2131200221
poplatok SOZA87,1012.12.2013SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
480/2013

99751523
predplatné Verejná správa57,6016.12.2013Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
481/2013

201300975

servisné poplatky66,3916.12.2013Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
Martin
IČO: 36138517
482/2013

40/2013
montáž a demontáž plastových dverí - stomatologická ambulancia737,-16.12.2013RAMI - RASTISLAV MINÁR
Tesárske Mlyňany 144
IČO:43455808
483/2013

fab na vchodové dvere, sklo na mks70,-16.12.2013RAMI - RASTISLAV MINÁR
Tesárske Mlyňany 144
IČO:43455808
484/2013

20133419
jablková šťava, jablká - MŠ33,6018.12.2013Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
485/2013

20133471
jablková šťava, jablká - MŠ14,6018.12.2013Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
486/2013

2139809
didaktické pomôcky 1192,-18.12.2013NOMIlan, s.r.o.
Magnezitárska 11, Košice
487/2013

5231735591
orange139,6519.12.2013Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
488/2013

2013181
hasičské potreby575,-19.12.2013SPORTFIRE s.r.o.,
Poľný Kesov 268, 951 15 Poľný Kesov,
IČO:46548238
489/2013

4/2013
automatické ovládanie osvetlenia cintorínov, pripojenie a vyskúšanie ponorky na vodu 181,9613/201319.12.2013Vladimír Forgáč STAFO
Hlavná 104, Tesárske Mlyňany
IČO: 41040376
490/2013

5/2013
elektromontážne práce - ČOV31,5012/201319.12.2013Vladimír Forgáč STAFO
Hlavná 104, Tesárske Mlyňany
IČO: 41040376
491/2013

0011019323
stolnotenisové potreby52,4620.12.2013Victorysport, spol. s r.o.
Junácka 6, Bratislava
IČO: 35774282
492/2013

13549
kancelárske potreby343,3423.12.2013Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
493/2013

7313240937
telefón20,1623.12.2013Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
494/2013

2013/14
oprava ponorného čerpadla - cintorín Mlyňany653,6023.12.2013Koprda Jozef
Hlavná 28, Tesárske Mlyňany
IČO: 33403791
495/2013

2304637
stavebnomontážne práce - Šprotová, Kapusničky576,-11/201330.12.2013Enermont, s.r.o.
Hraničná 14, Bratislava
IČO: 35859423
496/2013

16760
maliarske potreby33,1630.12.2013Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
497/2013

2013000042
časopis "Požitavie - širočina" 4/201381,-30.12.2013Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
498/2013

131654
oprava čerpadla1077,6030.12.2013AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
499/2013

310203143
ohňostrojová zostava245,-30.12.2013RWO Team, s.r.o.
Oldřichovce 869, Třinec
IČO: 26867605
500/2013

130541
prevádzkovanie ČOV478,-31.12.2013Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
501/2013

131017
vývoz odpadu - kontajnery1360,249/1/201331.12.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
502/2013

131018
vývoz odpadu - kuka nádoby360,199/201331.12.2013Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
503/2013

2013054
prenájom sály515,7731.12.2013AGROSPOL 5.TM
Hlavná 124
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
504/2013

7010473940
elektrika - Om k ČOV - Železničná-598,87510000022931.12.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
505/2013

7210579068
elektrika - ŠK, HO-188,06510000022931.12.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
506/2013

7210579069
elektrika - Kssl.11,71510000022931.12.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
507/2013

7210579070
elektrika - VO, PZ, 17,78510000022931.12.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
508/2013

7210579071
elektrika - OM k ČOV - Š. Moysesa157,68510000022931.12.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
509/2013

7170643658
elektrika - Klubovňa pre spolkovú činnosť247,18510000022931.12.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
510/2013

20130065
strava dôchodci958,6431.12.2013Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa,
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
511/2013

7220548098
elektrika - predajňa Lip. ulica174,91510000022931.12.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
512/2013

7150688513
elektrika - bytovka68,35510000022931.12.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
513/2013

2013/199
strava dôchodci60,-31.12.2013Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
514/2013

7160658803
elektrika - stomatologická ambulancia139,64515023413231.12.2013ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
515/2013

FV1300364
čistiace práce - kanalizácia 254,4014/201331.12.2013HYDRODYNAMIC, spol. s r.o.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO:34150471
516/2013

1213006373
elektrina - OcÚ-36,3431.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
517/2013

121300637
elektrina - MŠ-26,0231.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
518/2013

1213006375
elektrina - VO časť Mlyňany-1067,0531.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
519/2013

1213006376
elektrina - DS Tesáre nad Žitavou-218,0931.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
520/2013

1213006377
elektrina - zdravotné stredisko-120,2131.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
521/2013

1213006378
elektrina - DS Mlyňany-3,4931.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
522/2013

1213006379
elektrina - ČOV2881,7531.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
523/2013

1213006380
elektrina - odberné miesto k ČOV-603,2731.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
524/2013

1213006381
elektrina - odberné miesto k ČOV -85,4231.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
525/2013

1213006382
elektrina - odberné miesto k ČOV393,5431.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
526/2013

1213006383
elektrina - odberné miesto k ČOV157,8931.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479
527/2013

1213006384
elektrina - odberné miesto k ČOV37,2731.12.2013RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
IČO: 44742479