Faktúry 2012

č. faktúry:popis:Suma celkom v €:ID zmluvy:ID objednávky:Dátum doručenia:Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
meno:
adresa:
IČO:
1/2012

022/053 9592
zakúpenie ohňostroja na Silvester59,983.1.2012METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
2/2012

201161
Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa:
Dôchodci strava za mesiac december 2011
934,383.1.2012Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
3/2012

2011/150
Dôchodci strava za mesiac december 201160,23.1. 2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
4/2012

6300023615
Plyn - Materská škola762,-63000236154.1.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
5/2012

6300020711
Plyn - Obecný úrad660,-63000207114.1.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
6/2012

6300020718
Plyn - Zdravotné stredisko779,-63000207184.1.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
7/2012

6300020723
Plyn - KSSl399,-63000207234.1.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
8/2012

6300020730
Plyn - ŠK, HO263,-63000207304.1.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
9/2012

31346219
prístup do siete Internet – 1,2,3/2012552,319.1.2012S. A. spol. s r. o.
Čachtická 13
831 06 Bratislava
10/2012

7140574819
Energie - 12 Bytová jednotka-9,7510000022911.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
11/2012

7734046395
Telefón - Obecný úrad30,811.1.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
12/2012

1734046418
Telefón - Materská škola22,8611.01.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
13/2012

111215
vývoz odpadu - kontajnery1351,429/201211.1.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
14/2012

11216
vývoz odpadu - kukanádoby440,929/1/201211.1.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
15/2012

816035656
faktúra za vodné a stočné ŠK, HO2,4600184872 11.1.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
16/2012

816035657
faktúra za vodné a stočné 12 BJ115,2600184872 11.1.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
17/2012

816035658
faktúra za vodné a stočné - Materská škola7,2 600184872 11.1.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
18/2012

816035659
faktúra za vodné a stočné - Obecný úrad4,8600184872 11.1.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
19/2012

816035660
faktúra za vodné a stočné KSSl.1,2600184872 11.1.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
20/2012

816035661
faktúra za vodné a stočné - zdravotné stredisko69,6600184872 11.1.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
21/2012

7220402412
Elektrika – ŠK, HO-100,56510000022912.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
22/2012

7220402413
Elektrika – KSSl, Hlavná 263891,21510000022912.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
23/2012

7220402414
Elektrika – verejné osvetlenie, požiarna zbrojnica, detská ambulancia-284,59510000022912.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
24/2012

7220402415
Elektrika – odberné miesto k ČOV, Š. Moysesa 34491,97510000022912.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
25/2012

7230375513
Elektrika – Klubovňa pre spolkovú činnosť-194,58 510000022912.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
26/2012

110623
Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV478,-12.1.2012Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
27/2012

905072
Sumár za rok 2012 za 12 odberných miest24813,9690507212.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
28/2012

1220800151
Stravné lístky688,35200035316.1.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
29/2012

VF12012
SW ESET Rozšírenie licencie o 1 rok,
TON HP Q7553XD 2x 7000 str. Duopack
220,8618.1.2012Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
30/2012

7200647033
telefón23,66 19.1.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
31/2012

5149724407
Faktúra za telefón95,9820.1.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
32/2012

12110452
Záloha Finančný spravodajca r. 201149,4320.1.2012SÚVAHA spol. s r.o
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava 2
IČO: 31349765
33/2012

1235200062
inzercia číslo TP2302030 na deň 16.1. 2012 v periodiku Nitrianske noviny48,001/201220.1.2012Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
IČO: 357 902 53
34/2012

2121102238
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel: verejný rozhlas14,2830.1.2012SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
35/2012

2121102239
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel: priestory pre zamestnancov12,0030.1.2012SOZA
Rastislavova 3,
821 08 Bratislava 2
IČO:178 454
36/2012

7445737736
Elektrika - ŠK, HO77,42510000022930.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
37/2012

7445737737
Elektrika - KSSl.128,20510000022930.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
38/2012

7416263314
Elektrika -Klubovňa pre spolkovú činnosť12,48510000022930.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
39/2012

VF12033
FLASH Kingston 32 GB, MED Disketa EDNET56,6930.1.2012Computer and Network Systems, spol. s r.o
Sládkovičova č. 24
934 01 LEVICE
IČO: 36522112
40/2012

1696375797
vedenie účtu167,0930.1.2012Centrálny depozitár cenných papierov Sr, a.s
ul. 29. augusta 1/A,
814 80 Bratislava
IČO: 31 338 976
41/2012

2
Oprava svietidiel a rozhlasového vedenia v obci340,0030.1.2012Tomáš Gálik ROTESAT
Lovce 117, 95192 Lovce
IČO: 45566348
42/2012

20110109
prenájom sály653,3830.1.2012AGROSPOL 5.TM
Hlavná 124
951 76 Tesárske Mlyňany
43/2012

2012006
Náplň SAMSUNG do tlačiarne 2ks59,8130.1.2012PAKE, spol. s r.o
Župná 54,
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34128433
44/2012

2012007
Stolový PC s príslušenstvom629,5030.1.2012PAKE, spol. s r.o
Župná 54,
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34128433
45/2012

7445744593
Elektrika - Požiarna zbrojnica, Detská ambulancia - Zdravotné stredisko962,72510000022930.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
46/2012

7445763950
Elektrika - nájomná bytovka 12BJ87,81510000022930.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
47/2012

7445744594
Elektrika - odberné miesto k ČOV Š. Moysesa 344140,58510000022930.1.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
48/2012

6300020711
Plyn - Obecný úrad 640,00630002071130.1.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
49/2012

6300023615
Plyn - Materská škola738,00630002361530.1.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
50/2012

6300020723
Plyn - KSSl. 387,00630002072330.1.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
51/2012

6300020730
Plyn - ŠK, HO254,00630002073030.1.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
52/2012

6300020718
Plyn - Zdravotné stredisko755,00630002071830.1.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
53/2012

1211004937
Elektrina vyúčtovanie - Obecný úrad399,1390507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
54/2012

1211004938
Elektrina vyúčtovanie - Materská škola68,4090507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
55/2012

1211004939
Elektrina vyúčtovanie - VO Mlyňany 21743,4190507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
56/2012

1211004940
Elektrina vyúčtovanie - Dom smútku Tesáre61,1490507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
57/2012

1211004941
Elektrina vyúčtovanie - Zdravotné stredisko27,0390507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
58/2012

1211004942
Elektrina vyúčtovanie - Dom smútku Mlyňany- 37,0090507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
59/2012

1211004943
Elektrina vyúčtovanie - ČOV2 267,5690507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
60/2012

1211004944
Elektrina vyúčtovanie - Odberné miesto k ČOV 208- 722,3090507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
61/2012

1211004945
Elektrina vyúčtovanie - Odberné miesto k ČOV 1751 579,09 90507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
62/2012

121104946
Elektrina vyúčtovanie - Odberné miesto k ČOV 450170,7790507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
63/2012

1211004947
Elektrina vyúčtovanie - Odberné miesto k ČOV 402252,7790507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
64/2012

1211004948
Elektrina vyúčtovanie - Odberné miesto k ČOV Za kostolom 6653,4690507230.1.2012Komunal Energy, a.s.
Kálov 4, 010 01 Žilina
IČO:44742479
65/2012

20120226
prevádzka tesarskemlynany.sk65,6002.2.2012Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
66/2012

0020120296
aktualizácia programu KEO13,4202.2.2012KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
67/2012

0020120539
modul mzdy KEO WIN61,4002.2.2012KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
68/2012

7445796913
Elektrika -odberné miesto k ČOV140,58510000022910.2.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
69/2012

201203
strava dôchodci za mesiac Január 2012869,9410.2.2012Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
70/2012

2012/011
Strava dôchodci Mlyňanka za mesiac január 201265,3610.2.2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
71/2012

8260001005
faktúra za vodné a stočné - ŠK, HO1,26600184872 10.2.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
72/2012

8260001006
faktúra za vodné a stočné - 12 BJ89,62600184872 10.2.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
73/2012

8260001007
faktúra za vodné a stočné Materská škola35,34600184872 10.2.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
74/2012

8260001008
faktúra za vodné a stočné - Obecný úrad3,79600184872 10.2.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
75/2012

8260001009
faktúra za vodné a stočné - KSSl.5,05600184872 10.2.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
76/2012

8260001010
faktúra za vodné a stočné - Zdravotné stredisko58,06600184872 10.2.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
77/2012

8260002139
faktúra za vodné a stočné - ČOV96,00600184872 10.2.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
78/2012

20120070
Komlexná evidencia obce 3 ks, doprava79,2010.2.2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
79/2012

20120080
KEO - účto - výkazy IV. Q 2012, doprava79,2010.2.2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
80/2012

1220800288
VAŠA Slovensko, s r.o.: stravné lístky796,65200035310.2.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
81/2012

120035
odvoz odpadu -kukanádoby1 347,299/1/201210.2.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
82/2012

120034
odvoz odpadu- kontajnery512,169/201210.2.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
83/2012

5735057505
telefón Obecný úrad40,0710.2.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
84/2012

5735057529
telefón - Materská škola20,3910.2.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
85/2012

5151789507
telefón 1,0023.2.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
86/2012

0014084594
telefón135,1423.2.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
87/2012

7201840154
telefón13,5823.2.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
88/2012

2012/0217
výrobky do kapustnice na Fašiangy62,1023.2.2012Bohumil Matejov, mäso-údeniny
Martinský breh 90
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 14043751
89/2012

7445827210
elektrika - Klubovňa12,02510000022923.2.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
90/2012

7445818376
elektrika - ŠK, HO151,99510000022923.2.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
91/2012

2012/087
preprava potravinovej pomoci 220,8027.2.2012IDZK, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 37
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 44241054
92/2012

2012022
domové čísla 220,105/201227.2.2012Smaltovňa Mišík, s.r.o.
Bratislavská 25
908 51 Holíč 1
93/2012

2012/032
Strava dôchodci Mlyňanka za február 201272,245.3.2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
94/2012

201209
strava dôchodci za mesiac február1 027,46 5.3.2012Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
95/2012

7416379516
elektrika - klubovňa12,0251000002295.3.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
96/2012

7445876256
elektrika - ŠK, HO151,9951000002295.3.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
97/2012

7445876257
elektrika - odberné miesto k ČOV140,5851000002295.3.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
98/2012

8260012806
faktúra za vodné a stočné - ŠK, HO3,79600184872 5.3.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
99/2012

8260012807
faktúra za vodné a stočné - ČOV13,88600184872 5.3.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
100/2012

8260012808
faktúra za vodné a stočné - 12 BJ119,90600184872 5.3.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
101/2012

8260012809
faktúra za vodné a stočné - Materská škola25,25600184872 5.3.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
102/2012

8260012810
faktúra za vodné a stočné - Obecný úrad6,31600184872 5.3.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
103/2012

8260012811
faktúra za vodné a stočné - KSSl.5,05600184872 5.3.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
104/2012

8260012812
faktúra za vodné a stočné - 71,94600184872 5.3.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
105/2012

2012/0271
servisné práce - ČOV120,002/2012
5.3.2012MICROWELL, spol. s r.o.
SNP 2018/42
927 00 Šala
IČO: 31414249
106/2012

3/12/BCT
oprava odťahovacieho ventilu a reaktoru na ČOV560,7618/20115.3. 2012BioCompacT spol. s r.o.
Na piesku 6
821 05 Bratislava
IČO: 35706201
107/2012

8260014709
faktúra za vodné a stočné - klubovňa pre spolkovú činnosť1,20600184872 6.3.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
108/2012

12/021
oprava plynového kotla295,206.3. 2012Ivan Strapko - ISTRA
Slažany 525
951 71 SĽAŽANY
IČO: 33396876
109/2012

120130
vývoz odpadu - kontajnery1891,859/20126.3. 2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
110/2012

2012000012
členský poplatok na rok 2012338,606.3.2012Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
111/2012

7272410555
plyn - KSSl.365,0063000207238.3.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
112/2012

7272410553
plyn - Obecný úrad603,0063000207118.3.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
113/2012

7272410587
plyn - Materská škola696,0063000207188.3.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
114/2012

7272410554
plyn - zdravotné stredisko712,0063000207188.3.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
115/2012

7272410556
plyn - ŠK, HO240,0063000207308.3.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
116/2012

3736054293

telefón - obecný úrad48,858.3.2012Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
117/2012

5736054318
telefón - materská škola20,398.3.2012Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
118/2012

4120697
vzdelávacie služby - seminár50,007.3.2012EDOS - PEM s.r.o.
Tematínska 4
851 05 Bratislava
IČO: 36287229
119/2012

2900391439-1
modem na internet - materská škola14,90 8.3. 2012Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
120/2012

0368/2012
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1. 201245,509.3.2012Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7
949 01 Nitra
IČO: 0034006656
121/2012

011
prepravné služby - Nitra - Tesárske Mlyňany - Ivanka pri Nitre a spät - Halová súťaž DHZ103,006/201214.3.2012PAVEL GAPO - GAPAL tour
Autobusová a mikrobusová doprava
Myrtina 85, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 30 758033
122/2012

1220800454
stravné lístky879,30200035314.3.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813
123/2012

2012065
Kamera video Panasonic SDR-T70EP-K s príslušenstvom229,9014.3.2012PAKE, spol. s r.o.
Župná 54
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34128433
124/2012

2012023
kontrola hasiacich prístrojov73,0014.3.2012Zuzana Pivarčiová MIHAS
Lipová 128
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 44506139
125/2012

2012/036
stravovacie služby - Voľby do NR SR, konané dňa 10.3.2012150,1014.3.2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO:45543691
126/2012

2012020
prenájom sály počas volieb 10.3.2012195,1214.3.2012AGROSPOL 5 TM, a.s.ro.
Hlavná 142
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 34118381
127/2012

81/2012
kancelársky potreby87,0015.3.2012Pavol Riecky
Orgovánová 5
934 01 LEVICE
IČO: 37424611
128/2012

2620106408
predplatné časopisu PRÁVO PRE ROPO A OBCE (máj 2012-apríl 2013)60,4815.3.2012IURA EDITION, spol. s r.o.
Okr. súd BA, 1. oddiel: s.r.o. vložka č. 4868/
Oravská 17
821 09 Bratislava 2
IČO: 31348262
129/2012

7203047065
telefón10,0820.3.2012Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
130/2012

5156600154
orange - telefón129,3420.3.2012Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
131/2012

2012/0276
ŠKST Tesárske Mlyňany - stolnotenisové potreby394,1620.3.2012FUNSTAR s.r.o.
Tovarnícka 14
955 01 Topoľčany
IČO: 45416761
132/2012

20120107
nákup kníh do Obecnej knižnice192,7320.3.2012LB - Story, s.r.o. ZM
pr. OZC TEKOV
Zlaté Moravce
951 92 Žikava 156
IČO: 36531090
133/2012

99741784
"Verejná správa" ročník 2012 (č. 1 až 13)21,029.3.2012Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
134/2012

12012019
kancelárske kreslo ZITA140,0029.3.2012Bóna Dušan POHODLIE
Hečkova 2
953 00 Zlaté Moravce
IČO: 14111853
135/2012

0120409
emblém Hasič 6ks43,3029.3.2012VIVA TRADE, s. r. o.
Szakkayho 1
04008 Košice
IČO: 36202347
136/2012

16/2012
prepravné práce2042.4.2012Ľuboš Minár
AUTODOPRAVA
Lipová 208
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 43556523
137/2012

20120198
110 l kontajner - 30 ks676,804/20122.4. 2012Ferex, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
138/2012

11210316
prístup do siete Internet - 4/2012184,102.4. 2012S.A. spol. s r.o.
Čachtická 13
831 06 Bratislava
IČO: 31346219
139/2012

2012/052
strava dôchodci77,403.4. 2012Alena Belenčíková ABM
ŠTúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
140/2012

201212
strava dôchodci1150,973.4.2012Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
141/2012

100109
dodávka a montáž kanalizačného potrubia700,803.4.2012Primamont s.r.o.
Horná Malanta 770/25
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO: 45524637
142/2012

0020121442
doplatok pre KEO WIN35,883.4.2012KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
143/2012

F12006558
príručka - účtovné súvzťažnosti vo vedení účtovníctva rozp. a prísp. org. 148,573.4.2012VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
144/2012

2012000009
členský poplatok75,-5.4.2012Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina", Malé Vozokany
IČO:42119430
145/2012

2012000024
časopis Požitavie - Širočina č. 1/201281,-5.4.2012Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové združenie obcí pre CR", Veľké Vozokany
IČO: 36107298
146/2012

9737048374
telefón - MŠ39,7710.4.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
147/2012

3737048349
telefón - OcÚ48,0810.4.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
148/2012

2000060000533
elektrická energia - OM k ČOV - Železničná ulica79,92510000022910.4.2012ZSE Distribúcia, a.s., , P.O.BOx 292, Bratislava
IČO:36361518
149/2012

7445953435
elektrická energia - ŠK, HO151,99510000022910.4.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
150/2011

7445953436
elektrická energia - VO Tesáre, požiarna zbrojnica, Detská ambulancia962,72510000022910.4.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
151/2012

7445953437
elektrická energia - OM k ČOV - Š. Moysesa140,58510000022910.4.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
152/2012

7445980314
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť12,02510000022910.4.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
153/2012

120100
prevádzka ČOV478,-10.4.2012Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
154/2012

120137
odborno - technická pomoc pri prevádzke ČOV 359,0410.4.2012Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
155/2012

120211
odvoz odpadu - obec + motel Tribeč1505,299/1/201210.4.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
156/2012

120212
odvoz odpadu - obec942,339/201210.4.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
157/2012

7297436185
zemný plyn - OcÚ330,-630002071110.4.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
158/2012

7297436186
zemný plyn - Zdravotné stredisko390,-630002071810.4.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
159/2012

7297436187
zemný plyn - KSSl.200,-630002072310.4.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
160/2012

7297436188
zemný plyn - ŠK, HO131,-630002073010.4.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
161/2012

7297436198
zemný plyn - MŠ381,-630002361510.4.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
162/2012

8260031346
voda - ŠK, HO10,09600184872 10.4.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
163/2012

8260031347
voda - ČOV18,94600184872 10.4.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
164/2012

8260031348
voda - 12 BJ108,54600184872 10.4.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
165/2012

8260031349
voda - MŠ18,94600184872 10.4.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
166/2012

8260031350
voda - OcÚ5,05600184872 10.4.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
167/2012

8260031351
voda - KSSl.2,52600184872 10.4.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
168/2012

8260031352
voda - Zdravotné stredisko69,42600184872 10.4.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
169/2012

FO120051
kamera SONY HDR-CX 190 - Materská škola299,-12.4.2012Eugen Jančo - PROFI ELEKTRO
Kalinčiakova 4, Zlaté Moravce
IČO: 35104074
170/2012

2012/0491
zakúpenie špekačiek na brigádu16,9112.4.2012Bohumil Matejov Mäso - údeniny,
Martinský breh 90, Zlaté Moravce
IČO:14043751
171/2012

7470010118
motorová nafta114,5318.4.2012ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
172/2012

20120199
KEO - uzávierka40,8019.4.2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
173/2012

1220402696
stravné lístky676,95200035319.4.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
174/2012

4
oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu754,5019.4.2012Tomáš Gálik ROTESAT
Lovce 117, 95192 Lovce
IČO: 45566348
175/2012

5160037454
mobil130,3719.4.2012Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
176/2012

7204012561
mobil10,0819.4.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
177/2012

0020121923
KEO - aktualizácia13,4220.4.2012KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
178/2012

12044
stavebný materiál na lavičky25,4920.4.2012BenátCentrum, spol. s r.o.,
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
179/2012

129864
betónová zmes159,-20.4.2012ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
180/2012

102012

sedáky na pieskovisko - MŠ98,5020.4.2012Radoslav Danko,
Stolárske práce,
Hlavná 84, Tesárske Mlyňany
IČO: 40332411
181/2012

2012113
reflexné vesty pre MŠ148,5020.4.2012Peter Fintor - PEMIDA
Litoměřická 692/8, Topoľčianky
IČO: 33403724
182/2012

1211
vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie el. prípojky prečerpávacej stanice70,-23.4.2012Ing. Martin Dušička - DUMAS elektro,
Sídl. Žitava 1401/26, Vráble
IČO: 43237347
183/2012

22680624
kominárske práce245,4010/201224.4.2012Kominárstvo Straka, Lúčna 399, Tesárske Mlyňany
IČO: 22680624
184/2012

2012086
scanner CANONLIDE, fólia laminovacia, CRYPTO kľúč, webová stránka978,-27.4.2012PAKE, spol. s r.o.
Župná 54
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34128433
185/2012

1205611
verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 201233,5030.4.2012SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, Bratislava
IČO: 17310598
186/2012

7445953436
elektrika - VO Tesáre, detská ambulancia, požiarna zbrojnica962,72510000022930.4.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
187/2012

7435919731
elektrika - klubovňa12,0251000002294.5.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
188/2012

2012/010
výroba lavicových dosiek - 30 ks360,-4.5.2012Peter Kocian INEX WOOD,
Vysoká 448, Obyce
IČO: 41723929
189/2012

201203
elektroinštalačný materiál a prevedené práce na el. prípojke475,374.5.2012Polák Milan,
Železničná 620, Tesárske Mlyňany
IČO: 14040611
190/2012

20120201
KEO - výkazy60,-4.5.2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
191/2012

120144
zakúpenie krovinorezu, kosačiek a príslušenstva1589,6011/20124.5.2012JKL-STEEL s.r.o.
Továrenská 2, Zlaté Moravce
IČO: 36519375
192/2012

8260043883
voda - Šk, HO11,36600184872 4.5.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
193/2012

8260043884
voda - 12 BJ109,81600184872 4.5.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
194/2012

8260043885
voda - MŠ16,40600184872 4.5.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
195/2012

8260043886
voda - OcÚ8,83600184872 4.5.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
196/2012

4.5.2012
voda - KSSl.5,05600184872 4.5.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
197/2012

8260043888
voda - Zdravotné stredisko63,11600184872 4.5.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
198/2012

2012/068
strava dôchodci - Mlyňanka22,364.5.2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
199/2012

201218
strava dôchodci - Školská jedáleň1052,524.5.2012Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
200/2012

7262478548
zemný plyn - OcÚ127,-630002071110.5.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
201/2012

7262478549
zemný plyn - Zdravotné stredisko150,-630002071810.5.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
202/2012

7262478550
zemný plyn - KSSl.77,-630002072310.5.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
203/2012

7262478551
zemný plyn - ŠK, HO51,-630002073010.5.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
204/2012

7262478582
zemný plyn - MŠ146,-630002361510.5.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
205/2012

120307

vývoz odpadu - obec593,059/201210.5.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
206/2012

120298
vývoz odpadu - obec + motel Tríbeč1451,549/1/201210.5.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
207/2012

7435897482
elektrika - ŠK, HO151,99510000022910.5.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
208/2012

7435897483
elektrika - OM k ČOV140,58510000022910.5.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
209/2012

5738042847
telefón - MŠ20,3910.5.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
210/2012

12640034
geometrické plány a vytýčogvanie - PO384,-9/201214.5.2012GEODÉZIA Bratislava a.s.
Prevádzka Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
IČO: 31321704
211/2012

1220800757
stravné lístky813,32200035316.5.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
212/2012

9738042812
telefón - ISDN39,7016.5.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
213/2012

152217
úložná skriňa178,802012/216.5.2012AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, P.O.Box 35, Bratislava
IČO:36268518
214/2012

5163525048
orange - telefón122,4618.5.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
215/2012

022/1093192
metro - nákup potravín- záhradkári (Sv. Urban)72,1718.5.2012METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
216/2012

2012/0669
nákup mäsa - záhradkári110,9622.5.2012Bohumil Matejov, mäso-údeniny
Martinský breh 90
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 14043751
217/2012

10120004
rastlinný materiál320,-23.5.2012Weigela, spol. s r.o.,
Lipová 136, Tesárske Mlyňany
IČO: 31428550
218/2012

7205250171
telefón10,0823.5.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
219/2012

2012/202
antivírus ESET NOD 3255,5025.5.2012ENTER Computer spol. s r.o.,
Dobšinského 7, Zlaté Moravce
IČO: 31439063
220/2012

20120109
nákup kníh do knižnice70,8028.5.2012LB-Story, s.r.o. ZM,
Zlaté Moravce,
IČO: 36531090
221/2012

20120108
nákup kníh do knižnice500,8128.5.2012LB-Story, s.r.o. ZM,
Zlaté Moravce,
IČO: 36531090
222/2012

2012/0753
nákup špekačiek, ipeľská klobása - MDD76,741.6.2012Bohumil Matejov, mäso-údeniny
Martinský breh 90
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 14043751
223/2012

2012000037
strava a občerstvenie MDM46,111.6.2012Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
224/2012

2012001
svietidlá - Klubovňa pre spolkovú činnosť210,494.6.2012Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
225/2012

2012022
žiarovky11,034.6.2012Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
226/2012

11/2012
dodávka a montáž žalúzií97,-4.6.2012RAMI - RASTISLAV MINÁR
Tesárske Mlyňany 144,
IČO: 43455808
227/2012

2012058
odborná prehliadka a skúška PZ - 12 BJ388,604.6.2012Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
228/2012

2012059
oprava plynových kotlov - 12 BJ205,704.6.2012Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
229/2012

12VF0578
prečerpávacia stanica s 2 ks čerpadlami, rozvádzačom a plavákmi2778,248/20125.6.2012AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
230/2012

2012/085
strava dôchodci30,965.6.2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
231/2012

201225
strava dôchodci1192,145.6.2012Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
232/2012

8260056503
voda - ŠK, HO18,94600184872 5.6.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
233/2012

82600546504
voda - 12 BJ117,38600184872 5.6.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
234/2012

8260056505
voda - MŠ18,94600184872 5.6.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
235/2012

8260056506
voda - OcÚ6,31600184872 5.6.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
236/2012

8260056507
voda - KSSl.16,40600184872 5.6.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
237/2012

8260056508
voda - Zdravotné stredisko65,63600184872 5.6.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
238/2012

7292480967
plyn - MŠ61,-63000236155.6.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
239/2012

7292480941
plyn - OcÚ + Ing. Augustínová54,-63000207115.6.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
240/2012

7292480942
plyn - Zdravotné stredisko63,-63000207185.6.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
241/2012

7292480943
plyn - KSSl.33,-63000207235.6.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
242/2012

7292480944
plyn - ŠK, HO22,-63000207305.6.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
243/2012

3739035910
telefón - MŠ32,665.6.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
244/2012

6739035876
telefón - OcÚ47,2711.6.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
245/2012

20120239
keo - výkazy I/201260,-11.6.2012KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
246/2012

20120240
KEO - konsolidovaná závierka69,6011.6.2012KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
247/2012

7470011706
ČOV - prečerpávačka, nafta84,6011.6.2012ACHP Levice a.s.
Podhradie 31, Levice
IČO: 00005819
248/2012

7446139681
elektrika - ŠK, HO151,99510000022911.6.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
249/2012

7446139682
elektrika - OM k ČOV140,58510000022911.6.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
250/2012

7446161730
elektrika - Klubovňa12,02510000022911.6.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
251/2012

0040/2012
ubytovanie osôb - družba ČR, MAĎARSKO pri príležitosti 40. výročia ZŠ Š. Moysesa400,-11.6.2012Jozef Bronič, Stavbromal
Hlavná 261, Tesárske Mlyňany
IČO: 37322711
252/2012

FO-147/2012
betová zmes220,8011.6.2012ViOn a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO: 36526185
253/2012

2012350
struny do kosačiek87,-11.6.2012VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
Šugovská dolina č. 10
Medzev
IČO: 31698948
254/2012

120410
vývoz smetí - obec + Motel Tribeč1427,839/1/201211.6.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
255/2012

120411
vývoz smetí - obec434,359/201211.6.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
256/2012

1122204290
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ4,9212.6.2012ŠEVT a.s.,
Cementárenská 16
Banská Bystrica
IČO: 31331131
257/2012

1220800914
stravné lístky769,75200035312.6.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
258/2012

poskytnuté služby - "REgenerácia centrálnej zóny v obci Tesárske Mlyňany"2761,5113.6.2012EUROPROJECT & TENDER s.r.o.,
Pri Bielom kríži 14
Bratislava
IČO: 43941907
259/2012

02/2012
opravné práce v obci440,-21.6.2012TIBOR SARKA,
MALIAR - NATIERAČ, Tesárske Mlyňany 555
IČO:41041593
260/2012

5166954418
mobil117,1121.6.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
261/2012

5167470886
mobil 99,-25.6.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
262/2012

7206437719
t-mobile - mobil10,0825.6.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
263/2012

FO-189/2012
betónová zmes - parkovisko pri cintoríne127,2027.6.2012ViOn a.s.,
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
264/2012

20120108
čistenie a vysávanie kanalizácie932,902.7.2012HYDROSERVICE, spol. s r.o.
Bernolákova 57, Zlaté Moravce
IČO: 36554812
265/2012

5590010628
služby STP APV 25,092.7.2012IVES Košice,
Čsl. armády 20, Košice
IČO: 00162957
266/2012

201233
strava dôchodci1124,124.7.2012Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa
Školská 608, Tesárske Mlyňany
IČO:37865099
267/2012

2012/104
strava dôchodci30,964.7.2012Alena Belenčíková ABM,
Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
268/2012

FO--203/2012
betónová zmes127,204.7.2012ViOn a.s.,
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
269/2012

2012067
žiarovky, maliarske potreby279,204.7.2012Ing. František Solčiansky LE.MI.
Elektro a Farby-laky, Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
270/2012

01/07/2012
externý manažment - "Klubovňa pre spolkovú činnosť"1575,-4.7.2012RRA Horné Požitavie,
Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
IČO:37857622
271/2012

2012/179
kalové čerpadlo GARDENA185,802012/34.7.2012RK Services s.r.o.
Kollárova 679/32
03901 Turčianske Teplice
IČO: 46018930
272/2012

12032
dotlač textílií /DHZ Tesárske Mlyňany/32,-4.7.2012Milan Balko,
Hlavná 264, Slepčany
IČO:37321994
273/2012

12092
obrubníky274,856.7.2012BenátCentrum, spol. s r.o.
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
274/2012

120278
prevádzkovanie vodohospodárska diela ČOV 478,-6.7.2012Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
275/2012

120502
vývoz odpadu obec + Motel Tribeč1342,139/20126.7.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
276/2012

120503
vývoz odpadu - kuka nádoby502,039/1/20126.7.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
277/2012

7416746909
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť12,0251000002296.7.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
278/2012

7446227280
elektrická energia - ŠK, HO151,9951000002296.7.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
279/2012

7446227283
elektrická energia - OM k ČOV140,5851000002296.7.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
280/2012

7446227281
eletrická energia - KSSl.1971,4251000002296.7.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
281/2012

7446227282
elektrická energia - verejné osvetlenie, požiarna zbrojnica a detská ambulancia962,7251000002296.7.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
282/2012

7416740311
elektrická energia - nájomná bytovka87,8151000002296.7.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
283/2012

7302499736
zemný plyn - MŠ57,-63000236159.7.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
284/2012

7302499720

zemný plyn - zdravotné stredisko58,-63000207189.7.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
285/2012

7302499721
zemný plyn - KSSl.30,-63000207239.7.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
286/2012

7302499722
zemný plyn - ŠK, HO20,-63000207309.7.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
287/2012

7302499719
zemný plyn - OcÚ49,-63000207119.7.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
288/2012

0740030718
telefón - MŠ42,6712.7.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
289/2012

4740030680
telefón - OcÚ40,0712.7.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
290/2012

037/2012
doprava betónu102,-12.7.2012AUTODOPRAVA
Dušan Hudec
Velčice 14
IČO:32739931
291/2012

VF12305
toner do tlačiarne264,-12.7.2012Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11,
935 61 Hronovce
IČO: 36522112
292/2012

0020122298
aktualizácia programu KEO13,4216.7.2012KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
293/2012

2122205851
nákup kancelárskych potrieb - MŠ8,6916.7.2012ŠEVT a.s.,
Cementárenská 16
Banská Bystrica
IČO: 31331131
294/2012

1250951
hygienické potreby, wc, umývadlá - MŠ546,-16.7.2012L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199
949 010 Nitra
IČO:36555720
295/2012

8260072258
voda - ŠK, HO17,68600184872 16.7.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
296/2012

8260072259
voda - ČOV64,37600184872 16.7.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
297/2012

8260072260
voda - 12 BJ121,16600184872 16.7.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
298/2012

82600722261
voda - MŠ16,40600184872 16.7.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
299/2012

82600722262
voda - OcÚ3,79600184872 16.7.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
300/2012

8260072263
voda - KSSl.18,94600184872 16.7.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
301/2012

82600072264
voda - Zdravotné stredisko99,71600184872 16.7.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
302/2012

2012000050
časopis Požitavie - Širočina č. 2/201281,-18.7.2012Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
303/2012

7207507744
mobil10,0818.7.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
304/2012

1220801146
stravné lístky517,04200035318.7.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
305/2012

0014084594
mobil - Orange20,1519.7.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
306/2012

5
osadenie obrubníkov - Cintorín Tesáre380,-19.7.2012JOZEF ŠVEC,
Hlavná 469, 951 76 Tesárske Mlyňany,
IČO: 37321048
307/2012

2012052
oprava kopírovacieho stroja255,9819.7.2012Miroslav KOTRUS - MIRES,
STará 9, 935 21 Tlmače,
IČO: 32573031
308/2012

113/2012
preprava - DHZ72,-23.7.2012ALOJZ MARTINKOVIČ, OSOBNÁ PREPRAVA, Krížna 511, 951 76 Tesárske Mlyňany
IČO:32741766
309/2012

2012/06
kanalizácia - Železničná ulica2485,-25.7.2012KOPRDA JOZEF,
HLAVNÁ 28, 951 76 TESÁRSKE MLYŇANY
IČO:33403791
310/2012

2012063
PO a BOZP (január - jún)180,-26.7.2012Zuzana Pivarčiová MIHAS
Lipová 128
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 44506139
311/2012

12038
výroba tabule - Klubovňa pre spolkovú činnosť68,-26.7.2012Milan Balko,
Hlavná 264, 951 52 Slepčany
IČO: 37321994
312/2012

S2A2200113
montáž a výroba žalúzií - Ambulancia všeobecného lekára40,25ZOD č. S2A238730.7.2012FENESTRA Sk, spol. s r.o.
Priemyselná 17
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 36521451
313/2012

1251016
MŠ - materiál na opravu244,7931.7.2012L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199
949 010 Nitra
IČO:36555720
314/2012

FA1202003141
nádoba na tekuté mydlo 78,0431.7.2012HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.,
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
IČO: 35840790
315/2012

2012/122
strava dôchodci 26,8631.7.2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
316/2012

201236
strava dôchodci1075,792.8.2012Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
317/2012

1200152
prepravné 96,962.8.2012Štefan Kobes KANVOD
Hviezdoslavova 10, Zlaté Moravce
IČO: 11762667
318/2012

20120318
KEO - účtovné výkazy50,402.8.2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
319/2012

12200021
etikety k reliéfnej pečiatke 38,8012/20122.8.2012PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o.
Mäsiarská 29
040 01 Košice 1
IČO: 31735347
320/2012

2012/0573
stolno-tenisové potreby253,702.8.2012FUNSTAR s.r.o.
Tovarnícka 14
955 01 Topoľčany
IČO: 45416761
321/2012

193/2012
kancelárske potreby - OcÚ35,582.8.2012Pavol Riecky
Orgovánová 5
934 01 LEVICE
IČO: 37424611
322/2012

2012107
maliarske potreby - verejné priestranstvo20,542.8.2012Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
323/2012

8260084517
voda - ŠK, HO21,46600184872 2.8.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
324/2012

8260084518
voda - 12 BJ114,85600184872 2.8.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
325/2012

8260084519
voda - OcÚ5,05600184872 2.8.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
326/2012

8260084520
voda - KSSl.17,68600184872 2.8.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
327/2012

8260084521
voda - zdravotné stredisko116,12600184872 2.8.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
328/2012

2380093886
pákový zakladač HERLITZ A310,802012/46.8.2012Lyreco CE, SE
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
IČO: 35958120
329/2012

2012211
počítač a tlačiareň - Obecná knižnica820,-13/20126.8.2012PAKE s.r.o.,
Župná 54, Zlaté Moravce
IČO: 34128433
330/2012

1298251
kamenivo - povrchová úprava po kanalizácii48,-6.8.2012ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
331/2012

7232573330
zemný plyn - ŠK, HO20,-63000207306.8.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
332/2012

7232573329
zemný plyn - KSSl.30,-63000236156.8.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
333/2012

7232573328
zemný plyn - Zdravotné stredisko58,-63000207186.8.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
334/2012

7232573327
zemný plyn - OcÚ49,-63000207116.8.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
335/2012

7232573357
zemný plyn - MŠ57,-63000236156.8.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
336/2012

4741026992
telefón - MŠ35,887.8.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
337/2012

120571
odpad - obec + motel Tribeč1408,819/1/20128.8.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
338/2012

120572
odpad - kuka nádoby330,959/20128.8.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
339/2012

9741026959
telefón - OcÚ50,-9.8.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
340/2012

7446311566
elektrická energia - ŠK, HO151,9951000002299.8.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
341/2012

7446311567
elektrická energia - OM k ČOV140,5851000002299.8.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
342/2012

7416864649
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť12,0251000002299.8.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
343/2012

10
oprava verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, opilovanie pod vedením601,-13.8.2012Tomáš Gálik ROTESAT
Lovce 117, 95192 Lovce
IČO: 45566348
344/2012

120329
ČOV - odborno-technická pomoc273,0213.8.2012Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
345/2012

5173929030
Orange - mobil108,7317.8.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
346/2012

20121256
registrácia tesarskemlynany.sk14,1617.8.2012Inet.sk s. r. o.
Radvanská 25
974 05 Banská Bystrica
IČO: 45543372
347/2012

1220801323
stravné lístky726,18200035317.8.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
348/2012

20120114
knižky pre prvákov95,7221.8.2012LB-Story, s.r.o. ZM,
Zlaté Moravce,
IČO: 36531090
349/2012

120027
zájazd dôchodci271,3022.8.2012Časár Jaroslav - AUTODOPRAVA
Dlhá 613, Beladice
IČO: 34393331
350/2012

7208573934
mobil10,0824.8.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
351/2012

20120356
KEO 79,2028.8.2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
352/2012

20120357
KEO - majetok69,6028.8.2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
353/2012

1220410
repas RTP v MŠ, regulátor, montáž, demontáž95,6030.8.2012Ivan Strapko - ISTRA
Slažany 525
951 71 SĽAŽANY
IČO: 33396876
354/2012

elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť-2,4851000002293.9.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
355/2012akumulátor - DHZ78,123.9.2012HRIADEĽ, spol. s r.o.
Mesačná 24, Komárno
IČO: 31444334
356/2012

7446366355
elektrická energia - ŠK, HO204,1951000002294.9.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
357/2012

7446366356
elektrická energia - OM k ČOV140,5851000002294.9.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
358/2012

7416947501
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť16,0951000002294.9.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
359/2012

2012142
maliarske potreby48,344.9.2012Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
360/2012

1298328
betónová zmes - autobusová zástavka496,807.9.2012ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
361/2012

2012/143
strava dôchodci32,227.9.2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
362/2012

201241
strava dôchodci1172,457.9.2012Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
363/2012

6742016758
telefón - MŠ38,117.9.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
364/2012

8260099098
voda - ŠK, HO32,82600184872 7.9.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
365/2012

8260099099
voda - 12 BJ140,10600184872 7.9.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
366/2012

8260099100
voda - MŠ22,72600184872 7.9.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
367/2012

8260099101
voda - OcÚ3,79600184872 7.9.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
368/2012

8260099102
voda - KSSl.22,726001848727.9.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
369/2012

voda - zdravotné stredisko148,936001848727.9.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
370/2012

7164234907
zemný plyn - MŠ118,-63000236157.9.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
371/2012

7164234879

zemný plyn - ŠK, HO41,-63000207307.9.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
372/2012

7164234878
zemný plyn - KSSl.62,-63000207237.9.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
373/2012

7164234877
zemný plyn - zdravotné stredisko121,-63000207187.9.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
374/2012

7164234876
zemný plyn - OcÚ102,-63000207117.9.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
375/2012

2742016721
mobil50,-11.9.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
376/2012

12136
karisieť - autobusová zástavka13,2211.9.2012BenátCentrum, spol. s r.o.,
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
377/2012

120664
vývoz odpadu - kontajnery2227,509/1/201211.9.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
378/2012

120665
vývoz odpadu - kuka nádoby698,989/201211.9.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
379/2012

5177425771
orange - mobilné telefóny111,2619.9.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
380/2012

7209704041
telefón10,0819.9.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
381/2012

1220801495
stravné lístky822,4920003539.9.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
382/2012

2012/121
Materská škola - knižky40,-24.9.2012Ing. Mária KUČEROVÁ
Továrenská 25
984 01 Lučenec
IČO:40242927
383/2012

20120335
vianočné osvetlenie110,4024.9.2012SOBA spol. s r.o.
POLÁRNA 8, prev. Hraničná 2
Košice,
IČO: 00691518
384/2012

stolový počítač + príslušenstvo712,7025.9.2012PAKE, spol. s r.o
Župná 54,
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34128433
385/2012

12069
dodávka a montáž okien - ambulancia všeobecného lekára200,-28.9.2012OKNO SK, s.r.o.
Hviezdoslavova 600
Nová Ves nad Žitavou
IČO: 35974796
386/2012

20120429
keo - majetok69,602.10. 2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
387/2012

20120430
keo - majetok 50,402.10.2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
388/2012

16040
nákup maliarskych potrieb72,814.10.2012Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
389/2012

7446440581
elektrická energia - VO Tesáre, PZ, detská ambulancia962,7251000002294.10.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
390/2012

7446440582
elektrická energia - OM k ČOV č. 344140,5851000002294.10.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
391/2012

7446440580
elektrická energia - ŠK, HO204,1951000002294.10.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
392/2012

7417033615
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť16,0951000002294.10.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
393/2012

8320108399
stavebné práce - výkopové a úpravy terénu476,-4.10.2012Marek BEHÚL,
športová 167/34, Tesárske Mlyňany
IČO: 46277790
394/2012

120415
prevádzkovanie ČOV478,-4.10.2012Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
395/2012

8320108399
publikácia ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ (november 2012-oktober 2013)64,664.10.2012IURA EDITION, spol. s r.o.
Okr. súd BA, 1. oddiel: s.r.o. vložka č. 4868/
Oravská 17
821 09 Bratislava 2
IČO: 31348262
396/2012

2012/162
strava dôchodci28,644.10.2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
397/2012

Z12626667
publikácia - spravodajca vo verejnej správe153,524.10.2012VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
398/2012

6743004295
telefón - MŠ46,1010.10.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
399/2012

3743004267
telefón - OcÚ51,3210.10.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
400/2012

120757
vývoz odpadu - kontajnery1445,719/1/201210.10.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
401/2012

120758
vývoz odpadu - kukanádoby546,889/1/201210.10.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
402/2012

201250
strava dôchodci1122,3310.10.2012Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
403/2012

20120244
príručka - matrikára15,-10.10.2012Združenie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky
Kežmarok
404/2012

2012096
oprava plynového kotla 12 BJ 85,-10.10.2012Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
405/2012

2012097
oprava plynového kotla 12BJ184,-10.10.2012Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
406/2012

20123047
jablková šťava, jablká - MŠ25,6015.10.2012Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
407/2012

20120180
divadelné predstavenie407,4015.10.2012Divadlo Nová Scéna
Živnostenská 1, Bratislava
IČO:00164861
408/2012

67/2012
dovoz kameniva84,-16.10.2012Ľuboš Minár
AUTODOPRAVA
Lipová 208
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 43556523
409/2012

FO12029
kuchynská linka364,-19.10.2012GBG SLOVAKIA s.r.o.
Továrenská 3, Zlaté Moravce
IČO:46693661
410/2012

FO12030

pracovná doska143,-19.10.2012GBG SLOVAKIA s.r.o.
Továrenská 3, Zlaté Moravce
IČO:46693661
411/2012

246/12
výučbový program "Buď múdrejší ako oheň"86,8519.10.2012Miroslav Miretínsky,
TLAČIAREŇ MICHEL ANGELO, Červeňova 33, Nitra
IČO:34671200
412/2012

326005255
voda340,7760018487219.10.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
413/2012

20120434
keo- majetok88,8019.10.2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
414/2012

0014084594
orange - mobil112,4519.10.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
415/2012

7210682623
telefón10,0822.10.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
416/2012

2012000063
Požitavie- Širočina 3/201281,-22.10.2012Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
417/2012

12VF1429
čerpadlá2983,2022.10.2012AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
418/2012

2012/09
montáž vodovodnej prípojky147,-22.10.2012KOPRDA JOZEF,
HLAVNÁ 28, 951 76 TESÁRSKE MLYŇANY
IČO:33403791
419/2012

1220407119
stravné lístky1002,89200035325.10.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
420/2012

61812945
"1000 Riešení" predplatné28,6025.10.2012Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
421/2012

06/2012
architektonicko - designerská štúdia - Rekonštrukcia obecného parku240,-25.10.2012Anton Belan,
Jesenského 30
Zlaté Moravce
IČO:17709351
422/2012

7443119854
plyn - OcÚ-375,33630002071126.10.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
423/2012

7443119855
plyn - Zdravotné stredisko-185,84630002071826.10.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
424/2012

7443119856
plyn - KSSl.-73,39630002072326.10.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
425/2012

7443119857
plyn- ŠK, HO83,51630002073026.10.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
426/2012

7443119858
plyn - MŠ-106,30630002361526.10.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
427/2012

8260124478
voda - 12 BJ55,5460018487230.10.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
428/2012

120533
odbornotechnická pomoc ČOV555,595.11.2012Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Podhájska 23, 949 01 Nitra
IČO: 22819983
429/2012

20120435
keo - majetok60,-5.11.2012AGRIS SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
IČO: 34143416
430/2012

10120080
zemné práce2257,2019/20125.11.2012ZE-PRA, spol. s r.o.
1. mája 1/B, P.O.Box 80, Zlaté Moravce
IČO:36736309
431/2012

18
oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu389,805.11.2012Tomáš Gálik ROTESAT
Lovce 117, 95192 Lovce
IČO: 45566348
432/2012

20120539
kuka nádoby828,605.11.2012Ferex, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
433/2012

2012/179

strava dôchodci32,225.11.2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
434/2012

201253
strava dôchodci1206,465.11.2012Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
435/2012

2380100541
zakladače, papier62,885.11.2012Lyreco CE, SE
Na pántoch 18
831 06 Bratislava
IČO: 35958120
436/2012

463225
tlačivá - daň z nehnuteľností28,035.11.2012INPROST spol. s r.o.,
Smrečianska 29, Bratislava,
IČO:31363091
437/2012

12132469
predprimárne vzdelávanie 2012-201316,206.11.2012SEducoS, s.r.o.
Slovak Education Service
Ondavská 8, Bratislava 2
IČO: 31344011
438/2012

9743992335
telefón MŠ37,266.11.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
439/2012

8743992295
telefón OcÚ56,886.11.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
440/2012

7317565059
plyn - MŠ597,-63000236158.11.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
441/2012

7317565039
plyn - OcÚ478,-63000207118.11.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
442/2012

7317565042
plyn - ŠK, HO223,-63000207308.11.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
443/2012

7317565040
plyn - Zdravotné stredisko600,-63000207188.11.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
444/2012

7317565041
plyn - KSSl.311,-63000207238.11.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
445/2012

1220801798
stravné lístky859,1920003538.11.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
446/2012

326005658
voda106,026001848728.11.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
447/2012

20123117
jablková šťava, jablká - MŠ38,-12.11.2012Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
448/2012

16072
maliarske potreby66,6212.11.2012Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
449/2012

2012285
kamerový systém4380,-TS2012/00612.11.2012PAKE, spol. s r.o
Župná 54,
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34128433
450/2012

9759
reklamné predmety100,-12.11.2012Pieroth Romanet s.r.o.
Hattalová 12/A, Bratislava
IČO:46520783
451/2012

9759-1
reklamné predmety107,7012.11.2012Pieroth Romanet s.r.o.
Hattalová 12/A, Bratislava
IČO:46520783
452/2012

7446549447
elektrika - ŠK, HO204,19510000022912.11.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
453/2012

7446549448
elektrika - Om k ČOV140,58510000022912.11.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
454/2012

7446570794
elektrika - Klubovňa16,09510000022912.11.2012ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
455/2012

120891
odpad - kontajnery1442,069/201214.11.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
456/2012

120892
odpad - kukanádoby833,779/1/201214.11.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
457/2012

12VF1523
zakúpenie kalového čerpadla2833,2015.11.2012AQUAMONTS s.r.o.,
Komárňanská cesta 11,
Nové Zámky
IČO: 36543641
458/2012

20121597
oprava elektrického varného kotla - zŠ699,1815.11.2012COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18, Nové Zámky
IČ:00655180
459/2012

24/2012
varietný program70,-15.11.2012Varieté KARLSON, Show-INDIANA JONES
IČO:40811026
460/2012

0014084594
orange 115,0121.11.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
461/2012

080/2012
zakúpenie trku - osadenie svetla76,0121.11.2012AUTODOPRAVA
Dušan Hudec
Velčice 14
IČO:32739931
462/2012

1298520
betónová zmes - zástavka na betónke62,4021.11.2012ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
463/2012

83976966
PORADCA 201221,-21.11.2012Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
IČO: 36371271
464/2012

09/2012
práce v obecnom parku 953,0521.11.2012TIBOR SARKA
MALIAR - - - NATIERAČ
Tesárske Mlyňany 555,
IČO 41041593
465/2012

7211754271
telefón 10,0823.11.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
466/2012

11/2012
ozvučenie akcie "HODY Mlyňany 2012"97,5023.11.2012Dušan Čaplák,
1. mája 129/1, Veľký Ďur
IČO:43683614
467/2012

201200706
knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice66,3926.11.2012Slovenská národná knižnica
Nám. J.C. Hronského 1
Martin
IČO:36138517
468/2012

120769-2
duplicitná faktúracia - FA 450/2012
469/2012

120769-3
duplicitná fakturácia FA 469/2012
470/2012

2012023
výkopové práce1113,6030.11.2012VA+VA, s.r.o.
Zlatňanská 264
Machulince
IČO:36770850
471/2012

74/2012

prepravné práce126,-30.11.2012Ľuboš Minár
AUTODOPRAVA
Lipová 208
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 43556523
472/2012

FO--547/2012
betónová zmes189,-30.11.2012ViOn, a.s.
Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
473/2012

201256
strava dôchodci1038,2030.11.2012Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa
Školská 608
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 37865099
474/2012

2012/196
strava dôchodci94,8730.11.2012Alena Belenčíková ABM
Štúrova 396/7
952 01 Vráble
IČO: 45543691
475/2012

920646
Udžiavací poplatok Asseco na rok 2013265,6030.11.2012Asseco Solutions, a.s.
Bárdošova 2, Bratislava
IČO: 00602311
476/2012

0020122863
Udržiavací poplatok KEO na rok 2013223,3030.11.2012KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
477/2012

0020122619
školenie 98,-30.11.2012KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
IČO: 36739464
478/2012

Z12632389
účtovné súvzťažnosti141,4330.11.2012VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
479/2012

10120752
Centrálny informačný portál www.slovakregion.sk27,8830.11.2012Peter Jurík - LISA
Čierna voda 390
IČO: 41590465
480/2012

14015376
finančný spravodajca na rok 201370,-4.12.2012SÚVAHA spol. s r.o
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava 2
IČO: 31349765
481/2012

11/2012
prevedené práce v parku 1633,854.12.2012TIBOR SARKA
MALIAR - - - NATIERAČ
Tesárske Mlyňany 555,
IČO 41041593
482/2012

7237671951
plyn - MŠ704,-63000236155.12.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
483/2012

7237671918
plyn - Zdravotné stredisko706,-63000207185.12.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
484/2012

7237671919
plyn - KSSl.366,-63000207235.12.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
485/2012

7237671917
plyn - OcÚ563,-63000207115.12.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
486/2012

7237671920
plyn - ŠK, HO263,-63000207305.12.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
487/2012

OF/12/2871
kalendáriky na rok 201358,805.12.2012CBS, spol. s r.o.
Kynceľová 54, Banská Bystrica
IČO: 36754749
488/2012

120944
vývoz odpadu - kontajnery1489,119/20126.12.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
489/2012

120945
vývoz odpadu - kukanádoby384,749/1/20126.12.2012Technické služby mesta Zlaté Moravce
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 587168
490/2012

326006057
voda186,806001848726.12.2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949
491/2012

71/2012
oprava katafalku530,406.12.2012ZDENKO ČEREŠNÍK
PARTIZÁNSKA 68, Topoľčianky
IČO: 35100290
492/2012

3744993315
telefón ISDN + internet - OcÚ60,497.12.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
493/2012

3744993346
telefón + internet - MŠ36,987.12.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
494/2012

16130
reflektor, žiarovky 32,767.12.2012Ing. František Solčiansky LE.MI
Ul. 1. mája 50, Zlaté Moravce
IČO: 22680390
495/2012

1220801997
stravné lístky672,67200035311.12.2012VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B,
831 02 Bratislava
IČO: 35683813
496/2012

2012131
prehliadka a skúška PZ398,4813.12.2012Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
497/2012

2012132
oprava plynového kotla p. Švenk, obecná bytovka132,8013.12.2012Štefan Miškolci ISTRA
Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
498/2012

20123261
jablková šťav, jablká MŠ28,2013.12.2012Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
499/2012jablková šťava, jablká MŠ13,-13.12.2012Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce
Szechényiho 10, Tvrdošovce
IČO:00199524
500/2012

0011/007728
materiál na Silvester70,5814.12.2012METRO Cash & Carry SR s.r.o
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
501/2012

0011018662
STO - Vianočný turnaj - ceny50,2814.12.2012Victory sport, spol. s r.o.
Junácka 6, Bratislava
IČO:35774282
502/2012

12185
rekonštrukcia parku pri kostole613,9217.12.2012BenátCentrum, spol. s r.o.,
Bernolákova 1, Zlaté Moravce
IČO: 36518212
503/2012

36/2012
prepravné práce102,-20.12.2012Ján Minár
AUTODOPRAVA
Lipová 208
951 76 Tesárske Mlyňany
IČO: 33398623
504/2012

0014084594
telefón114,7020.12.2012Orange Slovensko, a.s
Prievozská 6/A,
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
505/2012

7212846018
telefón10,0821.12.2012Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
506/2012

090/2012
doprava stavebného materiálu, doprava vianočného stromčeka120,-21.12.2012AUTODOPRAVA
Dušan Hudec
Velčice 14
IČO:32739931
507/2012

0120426
zakúpenie práčky a chladničky - MŠ638,-21.12.2012Žofia Vajdová - FAMILLY
J.C. Hronského 927/14,
Zlaté Moravce
IČO: 33402451
508/2012

5/12
hračky - MŠ125,-21.12.2012V.KORBELYIOVÁ -FLOPP
Jarná 12, Banská Bystrica
IČO: 33896577
509/2012

2012062
prenájom sály1483,1321.12.2012AGROSPOL 5.TM
Hlavná 124
951 76 Tesárske Mlyňany
510/2012

2012000071
časopis mikroregiónu 4/2012, stolový kalendár na rok 2013313,5027.12.2012Mikroreg. Požit. - Širočina
Obecný úrad
951 82 Veľké Vozokany
IČO: 36107298
511/2012

121217
overenie účtovnej závierky za rok 20111000,-28.12.2012Ing. Dagmar Horáková,
Štúrova 14, Nitra
IČO: 6156016867
512/2012

2012019
dodanie kameňa - cestra Podlužie, ulica za kostolom577,-28.12.2012J & J PLUS, s. r.o.
Hviezdoslavova 68, Zlaté Moravce
IČO: 44019637

 

Pridaj komentár