Faktúry 2011

 

č. faktúrypopis:suma celkom v €: ID zmluvy:ID objednávky:Dátum doručenia:Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
meno:
adresa:
IČO:
1/2011

7271905507
zemný plyn - OcÚ506,-63000236153.1.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
2/2011

7271905508
zemný plyn - Zdravotné stredisko527,-63000236153.1.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
3/2011

7271905509
zemný plyn - Kssl.335,-63000236153.1.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
4/2011

7271905510
zemný plyn - ŠK, HO214,-63000236153.1.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
5/2011

7271905544
zemný plyn - Materská škola577,-63000236153.1.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
6/2011

1120800060
stravné lístky595,1420003535.1.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
7/2011

4403338900
elektrická energia - Obecný úrad617,409050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
8/2011

4403339000
elektrická energia - MŠ790,209050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
9/2011

4403339700
elektrická energia - Zdravotné stredisko572,889050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
10/2011

4403339400
elektrická energia - Dom smútku Tesáre531,969050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
11/2011

elektrická energia - Dom smútku Mlyňany326,049050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
12/2011

4403339300
elektrická energia - VO časť Mlyňany5640,-9050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
13/2011

4609679000
elektrická energia - ČOV9955,449050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
14/2011

4611477400
elektrická energia - OM k ČOV Športová1940,169050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
15/2011

4611477100
elektrická energia - OM k ČOV, Lipová2518,689050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
16/2011

4611477900
elektrická energia - OM k ČOV, Lúčna350,769050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
17/2011

4611477700
elektrická energia - OM k ČOV, Hlavná257,889050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
18/2011

4700026874
elektrická energia - OM k ČOV, Za kostolom119,409050727.1.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
19/2011

4721825694
telefón - MŠ31,3210.1.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
20/2011

1721825673
telefón ISDN - OcÚ44,5110.1.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
21/2011

11110011
prístup do siete Internet - 1,2,3/2011552,3110.1.2011S.A. spol. s r.o., Čachtická 13, Bratislava
IČO:31346219
22/2011

101073
vývoz odpadu - obec a motel Tribeč1231,778/1/201110.1.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
23/2011

332010
Mikroregión Požitavie - Širočina č. 4/201079,6710.1.2011Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové združenie obcí pre CR", Veľké Vozokany,
IČO:36107298
24/2011

100514
odborno - technická pomoc pri prevádzke ČOV - za IV. Q 2010382,2310.1.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
25/2011

100525
ČOV a kanalizácia - prevádzkovacie vodohospodárske dielo474,0110.1.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
26/2011

160051601
voda349,8660018487212.1.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
27/2011

108000495
finančný spravodajca za rok 2010 - doplatok15,1018.1.2011SÚVAHA, spol. s r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava,
IČO:31349765
28/2011

8044864401
mobil 0917658377, 0915276553, 0918620103115,1618.1.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
29/2011

0020110292
aktualizácia programu - účtovníctvo13,4218.1.2011KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce,
IČO: 36739464
30/2011

2011014
program antivírus Materská škola - PC + notebook47,9618.1.2011ENTER Computer spol. s r.o., Dobšinského 7, Zlaté Moravce
IČO: 31439063
31/2011

7220326150
elektrická energia - ŠK, HO189,11510000022919.1.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
32/2011

7220326151
elektrická energia - OM k ČOV, Š. Moysesa99,52510000022919.1.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
33/2011

10470
toner do tlačiarne154,7020.1.2011Computer and Network Systems, s.r.o.
Sládkovičova 24, Levice
IČO: 36522112
34/2011

1000009269
poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov170,2020.1.2011Centrálny depozitár cenných papierov Sr, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, Bratislava,
IČO: 31338976
35/2011

2011003
kontrola a údržba hasiacich prístrojov106,9228.1.2011Zuzana Pivarčiová, MIHAS, Lipová 128, Tesárske Mlyňany,
IČO: 44506139
36/2011

11018
antivírový program 3PC na 1 rok, servis48,9728.1.2011Computer and Network Systems, s.r.o.
Sládkovičova 24, Levice
IČO: 36522112
37/2011

0020110615
KEO - aktualizácia programu13,4228.1.2011KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce,
IČO: 36739464
38/2011

1/2011
dovoz tried. kameniva na posyp - údržba ciest28,864.2.2011Ján Minár, Autodoprava, Lipová 209, Tesárske Mlyňany
IČO: 33398623
39/2011

201101
strava dôchodci567,444.2.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
40/2011

2011009
strava dôchodci - Mlyňanka98,044.2.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
41/2011

260000317
voda246,-6001848724.2.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
42/2011

7123703433
zemný plyn - OcÚ490,-63000236154.2.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
43/2011

7123703434
zemný plyn - Zdravotné stredisko511,-63000236154.2.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
44/2011

7123703435
zemný plyn - KSSl.325,-63000236154.2.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
45/2011

7123703436
zemný plyn - ŠK, HO207,-63000236154.2.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
46/2011

7123703470
zemný plyn - MŠ560,-63000236154.2.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
47/2011

6470002836
matričné tlačivá48,864.2.2011Tlačiareň MV SR Bratislava
Sklabinská 1, Bratislava
IČO:00735671
48/2011

1210001466
ČOV - Kapusničky 7551912,889050724.2.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
49/2011

1210001468
OM k ČOV, Športová - doplatok za energiu za rok 2010616,639050724.2.2011Komunal Energy a.s., Kálov 4, 010 10 Žilina
IČO: 43849733
50/2011

7230311154
elektrická energia ŠK, HO178,2851000002299.2.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
51/2011

7230311155
elektrická energia OM k ČOV, Š. Moysesa91,6951000002299.2.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
52/2011

201110045
KEO - účtovné výkazy60,-9.2.2011AGRIS SLOVAKIA, spo. s r.o.
Rázusova 7, Nitra
IČO:34143416
53/2011

91100007
obce.info.sk88,6710.2.2011DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12, Zlaté Moravce,
IČO: 35960132
54/2011

000032011
úprava terénu pri Žitave168,-10.2.2011Jozef Bronič - STAVBROMAL, Hlavná 261, Tesárske Mlyňany
IČO:37322711
55/2011

0722937200
telefón MŠ32,7110.2.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
56/2011

9722937177
ISDN - telefón OcÚ44,7510.2.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
57/2011

3
oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu387,7610.2.2011Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
58/2011

110030
vývoz odpadu - motel Tríbeč a obec1316,868/1/201110.2.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
59/2011

110031
vývoz odpadu obec411,828/201110.2.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
60/2011

201122313
publikácia "Kompetencie a úlohy územnej samosprávy"163,1917.2.2011Kódexpress, s.r.o.
Panenská 7, Bratislava,
IČO:35718951
61/2011

0392011
vypracovanie projektu "Zabez. a zber upravovaného tuhého komunálneho odpadu"200,-17.2.2011RRA Horné Požitavie, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce
IČO:37857622
62/2011

11001
Základná škola - tabuľa "Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti"180,-22.2.2011Milan Balko, Slepčany 264, IČO:37321994
63/2011

1120800243
stravné lístky791,90200035322.2.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
64/2011

110013
oprava čerpadla SE640 - ČOV a kanalizácia526,8022.2.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
65/2011

110010
oprava poruchy na ČS - demontáž a montáž čerpadiel2932,3222.2.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
66/2011

201105
oprava ambul. čerpadla - Zdratovné stredisko, oprava potrubia KSSl.167,-25.2.2011KOPRDA JOZEF, Hlavná 28, Tesárske Mlyňany, IČO:33403791
67/2011

5112979277
Orange Slovensko - mobil 0917658377,0915276553,091862010391,9325.2.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
68/2011

2111104898
hudba produkovaná v MR - poplatok autorská odmena za licenciu14,2828.2.2011SOZA, Sl. ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava,
IČO:00178454
69/2011

6011720041
oprava poškodeného ventilu - OcÚ vodovodná šachta74,8160018487228.2.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
70/2011

2011/021
strava dôchodci za február 201196,314.3.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
71/2011

201108
strava dôchodci za február 2011553,604.3.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
72/2011

7241994489
zemný plyn OcÚ462,-63000236154.3.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
73/2011

7241994490
zemný plyn - Zdravotné stredisko481,-63000236154.3.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
74/2011

7241994491
zemný plyn - KSSl.306,-63000236154.3.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
75/2011

7241994492
zemný plyn - ŠK, HO195,-63000236154.3.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
76/2011

7241994526
zemný plyn - MŠ527,-63000236154.3.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
77/2011

26000360
voda192,-60018487210.3.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
78/2011

110105
vývoz odpadu - Obec + Motel Tribeč1244,348/1/201110.3.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
79/2011

110021
odb. technická pomoc pri prevádzke ČOV359,0410.3.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
80/2011

02262011
publikácia - Miestna samospráva5,9010.3.2011ZO Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Farská 7, Nitra
IČO:0034006656
81/2011

0723954770
ISDN - telefón OcÚ35,5110.3.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
82/2011

2723954792
telefón MŠ17,0210.3.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
83/2011

232011
DHS - súťaž Ivánka pri Nitre, dňa 26.2.201143,2610.3.2011ALOJZ MARTINOVIČ, osobná preprava, Krížna 511, Tesárske mlyňany, IČO:32741766
84/2011

7240289273
Elektrická energia ŠK, HO189,11510000022915.3.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
85/2011

7240289274
elektrická energia VO-T, PZ, Detská ambulancia1038,72510000022915.3.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
86/2011

7240289275
elektická energia OM k ČOV, Š. Moysesa99,52510000022915.3.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
87/2011

832011
kancelárske potreby,42,0716.3.2011Pavol Riecky, Orgovánová 5, Levice, IČO:37424611
88/2011

4110456
seminár - dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obcí49,-17.3.2011EDOS-PEM s.r.o.
Tematinská 4, Bratislava,
IČO: 36287229
89/2011

5116492415
mobil95,4418.3.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
90/2011

11110271
internet pre obec 4,5,6/2011552,3121.3.2011S.A. spol. s r.o., Čachtická 13, Bratislava
IČO:31346219
91/2011

1120800400
stravné lístky884,50200035324.3.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
92/2011

122011
Mikroregión Požitavie Širočina - záuj. združenie obcí pre CR I. štvrťrok (MDŽ)46,-1.4.2011Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové združenie obcí pre CR", Veľké Vozokany,
IČO:36107298
93/2011

6
opilovanie pod elektrickým vedením375,-1.4.2011Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
94/2011

201111
obedy dôchodci - ZŠ598,581.4.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
95/2011

2011031
obedy dôchodci - Mlyňanka80,841.4.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
96/2011

21103994
materská škola - manažment 2/201135,901.4.2011RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.ro.
Odborné nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava
IČO: 35908718
97/2011

2610185375
právo pre ROPO a obce57,701.4.2011IURA EDITION spol. s r.o., Oravská 17, Bratislava
IČO: 31348262
98/2011

83940070
Poradca 201128,301.4.2011Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina
IČO:36371271
99/2011

110031
ČOV - spúšťacie zariadenie automatcká spojka SE6187,201.4.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
100/2011oprava APG - doprava podľa pracovného listu1785,861.4.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
101/2011

110033
oprava seg. + doprava podľa pracovného listu794,171.4.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
102/2011

3
MŠ - materiál na zastrešenie pieskoviska914,-5.4.2011JOZEF ŠVEC, Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO:37321048
103/2011

7272019323
zemný plyn - OcÚ + područný plynomer Ing. Augustínová253,-63000236155.4.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
104/2011

7272019324
zemný plyn - Zdravotné stredisko264,-63000236155.4.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
105/2011

7272019325
zemný plyn - Kssl.168,-63000236155.4.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
106/2011

7272019326
zemný plyn - ŠK, HO107,-63000236155.4.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
107/2011

7272019356
zemný plyn - MŠ289,-63000236155.4.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
108/2011

182011
Časopis Požitavie - Širočina č. 1/201179,675.4.2011Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové združenie obcí pre CR", Veľké Vozokany,
IČO:36107298
109/2011

2x publikácia - ALMANACH obce.info SK 201145,602011/8596.4.2011DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12, Zlaté Moravce,
IČO: 35960132
110/2011

20110233
lopty DHS 144 farba biela 1ks31,906.4.2011FUNSTAR, s.r.o., Továrnická 14, Topoľčany,
IČO:45416761
111/2011

260008741
voda291,606001848726.4.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
112/2011

2322011
za odber a zneškodnenie odpadu20,166.4.2012Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce
IČO:36016268
113/2011

3724969479
telefón MŠ21,3618.4.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
114/2011

0020111019
aktualizácia programu - účtovníctvo13,4211.4.2011KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce,
IČO: 36739464
115/2011

1120800521
stravné lístky768,01200035311.4.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
116/2011

7240300105
elektrická energia ŠK, HO185,58510000022911.4.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
117/2011

7240300106
elektrická energia - odberné miesto k ČOV, Š. Moysesa96,84510000022911.4.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
118/2011

7240302467
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť Š. Moysesa94,27510000022911.4.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
119/2011

5119777678
mobil 0917658377,0918620103,091527655393,2111.4.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
120/2011

110051
ČOV - prevádzka478,-11.4.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
121/2011

110228
vývoz odpadu obec + motel Tribeč2068,228/1/201111.4.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
122/2011

110229
vývoz odpadu obec543,248/1/201111.4.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
123/2011

11059
oprava plynového kotla 12BJ347,9011.4.2011Ivan Strapko ISTRA, Sľažany 525,
IČO:33396876
124/2011

6011620066
zhotovenie vodovodnej prípojky - Klubovňa pre spolkovú činnosť100,4660018487211.4.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
125/2011

40110014
stavebné práce - Klubovňa pre spolkovú činnosť4076,59ZOD č. 09/12/201020.4.2011PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o., Ul. Tabaková 36, Levice
IČO: 36542598
126/2011

40110015
stavebné práce - Klubovňa pre spolkovú činnosť, Š. Moysesa31863,82ZOD č. 09/12/201020.4.2011PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o., Ul. Tabaková 36, Levice
IČO: 36542598
127/2011

40110016
stavebné práce - Klubovňa pre spolkovú činnosť, Š. Moysesa4858,01ZOD č. 09/12/201020.4.2011PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o., Ul. Tabaková 36, Levice
IČO: 36542598
128/2011

40110018
stavebné práce - Klubovňa pre spolkovú činnosť4972,09ZOD č. 09/12/201020.4.2011PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o., Ul. Tabaková 36, Levice
IČO: 36542598
129/2011

41110002
Klubovňa pre spolkovú činnosť - vnútorné vybavenie, Š. Moysesa2960,36ZOD č. 09/12/201020.4.2011PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o., Ul. Tabaková 36, Levice
IČO: 36542598
130/2011

15/2011
Technický dozor investora stavby "Kľubovňa pre spolkovú činnosť"150,-20.4.2011Ing. Mokráň, stavebno-inžinierska kancelária, Machulinská 306/3, Topoľčianky,
IČO:34397124
131/2011

2011026
prenájom sály Agrospolu od 5.9.2010 do 5.4.20113033,4720.4.2011AGROSPOL 5.TM s.r.o.
Tesárske Mlyňany, IČO:34118381
132/2011

66/2011
príručka matrikár13,-26.4.2011Združenie matrikárok a matrikárov SR, Dr. Alexandra 64, Kežmarok, IČO: 37878298
133/2011

17/2011
kominárske práce - Zdravotné stredisko, OcÚ, MŠ, KSSl., 12 BJ245,4026.4.2011STRAKA - Kominárstvo, Fratišek STraka, Tesárske Mlyňany 399,
IČO:22680624
134/2011

172011
prevoz odpadového materiálu v obci Tesárske Mlyňany72,-26.4.2011Ľuboš Minár, AUTODOPRAVA, Lipová 208, Tesárske Mlyňany, IČO:43556523
135/2011

7103785192
mobil 09047290082,6029.4.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
136/2011

81100755
program obce.info mini od 16.4.2011-16.4.2012 licencia62,403.5.2011DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12, Zlaté Moravce,
IČO: 35960132
137/2011

2724969463
ISN Telefón OcÚ32,233.5.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
138/2011

7173721358
zemný plyn - OcÚ97,-63000236153.5.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
139/2011

7173721359
zemný plyn - zdravotné stredisko101,-63000236153.5.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
140/2011

7173721360
zemný plyn - KSSl.65,-63000236153.5.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
141/2011

7173721361
zemný plyn - ŠK, HO41,-63000236153.5.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
142/2011

7173721395
zemný plyn - MŠ111,-63000236153.5.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
143/2011

2011044
strava dôchodci - Mlyňanka94,603.5.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
144/2011

201116
strava dôchodci - ZŠ607,233.5.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
145/2011

2011033
vypracovanie požiarnej dokumentácie 264,-4.5.2011Zuzana Pivarčiová, MIHAS, Lipová 128, Tesárske Mlyňany,
IČO: 44506139
146/2011

2011034
vypracovanie dokumentácie BOZP156,-4.5.2011Zuzana Pivarčiová, MIHAS, Lipová 128, Tesárske Mlyňany,
IČO: 44506139
147/2011

1112203428
tlačivá osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania" - MŠ8,044.5.2011ŠEVT, a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica,
IČO: 31331131
148/2011

6725982768
za služby poskytnuté T-com 090472900835,525.5.2011Elektronická faktúra "notifikácie@t-com.sk", č. adresátra 1010498701
149/2011

11600179
aktualizácia príručky účtovníctvo147,465.5.2011Praxis-Modia, s.r.o. Železničná 13, Bratislava
IČO:35898011
150/2011

260013170
voda192,-6001848725.5.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
151/2011

40110021
ZOD č. 09/12/2010 stavebné práce Klubovňa pre spolkovú činnosť9598,496.5.2011PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o., Ul. Tabaková 36, Levice
IČO: 36542598
152/2011

24/11/BCT
ČOV Tesárske Mlyňany - Zaškolenie pracovníka obsluhy ČOV42,-9.5.2011BIO COMPACT, spol. s r.o., Na piesku 6, Bratislava
IČO:35706201
153/2011

29110382
Gufero pre kompresor - ČOV materiál na opravu tesnenia46,209.5.2011COMPRESSED GAS, s.r.o., Hollého 766, Chynorany
IČO: 36710415
154/2011

0020111264
mimoriadna aktualizácia modulu "Konsolidovaná závierka"18,609.5.2011KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce,
IČO: 36739464
155/2011

201110193
KEO uzávierka roka a precho na rok 2011 výkazy I.Q. 2011153,149.5.2011AGRIS SLOVAKIA, spo. s r.o.
Rázusova 7, Nitra
IČO:34143416
156/2011

4725982791
MŠ - telefón 20,509.5.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
157/2011

7240310329
elektrická energia ŠK, HO189,29510000022911.5.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
158/2011

7240310330
elektrická energia - OM k ČOV, Š. Moysesa99,52510000022911.5.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
159/2011

7240312670
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť, Š. Moysesa84,82510000022911.5.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
160/2011

110331
vývoz odpadu obec + motel Tribeč1521,488/1/201111.5.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
161/2011

110332
vývoz odpadu obec820,838/201111.5.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
162/2011

3042011
za odber a zneškodnenie odpadu (PET)54,7211.5.2011Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce
IČO:36016268
163/2011

2011110267
preddavok na 12 mesačnú licenciu do Národného informačného portálu SR - Register nehnuteľností120,-11.5.2011Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, Nová Bošaca 78,
IČO:35751291
164/2011

1120800641
stravné lístky950,20200035311.5.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
165/2011

4110793
seminár - náklady, výnosy, rezervy49,-18.5.2011EDOS-PEM s.r.o.
Tematinská 4, Bratislava,
IČO: 36287229
166/2011

5123032184
mobil 0917658377,0915276553,091862010393,0618.5.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
167/2011

110133
technická pomoc pri prevádzkovaní ČOV537,9018.5.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
168/2011

20111369
oprava vyhodnovovacieho prístroja NIVOSIONAR - ČOV109,2011/201118.5.2011MICROWELL, s.r.o., SNP 2018/42, Šaľa,
IČO: 31414249
169/2011

0110474
DHZ - dobierka, medaile so stuhou67,7518.5.2011VIVA TRADE, s.r.o., Szakkayho 1, Košice
IČO:36202347
170/2011

21111231
MŠ - manažment35,9026.5.2011RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.ro.
Odborné nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava
IČO: 35908718
171/2011

7104595185
hlasové služby 090472900810,0826.5.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
172/2011

0017020294
Slovenský zväz záhradkárov, slávnosť Sv. Urbanka: mitická voda, jelení guláš54,4426.5.2011METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, Nitra
IČO:45952671
173/2011

20110725
bravčové a hovädzie mäso - Slovenský zväz záhradkárov, slávnosť Sv. Urbanka115,4926.5.2011Bohumil Matejov,Martinský breh 90, Zlaté Moravce
IČO:14043751
174/2011

6011044
implementácia projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 15.2.20104852,9427.5.2011TRIPLE, s.r.o., Andreja Mráza 2, Bratislava
IČO:36837041
175/2011

6011045
prvá monitorovacia správa v zmysle Zmluvy zo dňa 15.2.20102079,8327.5.2011TRIPLE, s.r.o., Andreja Mráza 2, Bratislava
IČO:36837041
176/2011

6011046
Záverečná monitorovacia správa - zmluva zo dňa 15.2.20102079,8327.5.2011TRIPLE, s.r.o., Andreja Mráza 2, Bratislava
IČO:36837041
177/2011

110054
deň detí - medaily38,-31.5.2011Gold Cup s.r.o., Horná 4, Nitra
IČO:44176031
178/2011

7217123179
zemný plyn - OcÚ41,-63000236153.6.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
179/2011

7217123180
zemný plyn - Zdravotné stredisko43,-63000236153.6.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
180/2011

7217123181
zemný plyn - KSSl. 27,-63000236153.6.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
181/2011

7217123182
zemný plyn - ŠK, HO18,-63000236153.6.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
182/2011

7217123208
zemný plyn - MŠ47,-63000236153.6.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
183/2011

2011060
strava dôchodci110,083.6.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
184/2011strava dôchodci615,883.6.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
185/2011

3922011
za odber odpadu (PET)27,363.6.2011Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce
IČO:36016268
186/2011

2011066
12 BJ prehliadka a skúčka kotla do 50 KW a sporáka388,603.6.2011Štefan Miškolci, ISTRA, Obyce 440, IČO:30761760
187/2011

0727006758
telefón, hlasové služby - OcÚ - 037/6426917,18,1932,246.6.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
188/2011

5727006784
telefón - hlasové služby MŠ24,018.6.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
189/2011

260016864
voda231,606001848728.6.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
190/2011

40110027
stavebné práce - Klubovňa pre spolkovú činnosť, Š. Moysesa 6071,84ZOD č. 09/12/201010.6.2011PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o., Ul. Tabaková 36, Levice
IČO: 36542598
191/2011

2011223
ESET NOD 32 - rozšírenie 4 PC50,3310.6.2011ENTER Computer spol. s.r.o., Dobšinského 7, Zlaté Moravce,
IČO:31439063
192/2011

52011
základná škola - 144ks bielych žalúzií1770,-10.6.2011RAMI - Rastislav Minár, Tesárske Mlyňany 144,
IČO:43455808
193/2011

1105969
Odmeny výkonným umelcom - za verejný prenos v kalendárnom roku 201133,5010.6.2011Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava,
IČO:17310598
194/2011

7240315106
elektrická energia - ŠK, HO, 185,58510000022910.6.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
195/2011

7130631078
elektrická energia - KSSl.905,38510000022913.6.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
196/2011

7240315108
elektrická energia - VO - Tesáre PZ, detská ambulancia1047,90510000022910.6.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
197/2011

7240315109
elektrická energia - Odberné miesto k ČOV, Š. Moysesa97,03510000022910.6.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
198/2011

7240317036
elektrická energia - nájomná bytovka 12BJ, Hlavná 76193,25510000022910.6.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
199/2011
7240318874
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť, Š. Moysesa82,66510000022910.6.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
200/2011

110434
vývoz odpadu obec + motel Tribeč1390,048/1/201110.6.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
201/2011

110435
vývoz odpadu obec584,428/1/201110.6.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
202/2011

7
didaktické pomôcky pre predškolákov914,-10.6.2011JOZEF ŠVEC, Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO:37321048
203/2011

VF 11200
toner a diskety do počítača159,7217.6.2011Computer and Network Systems, s.r.o.
Sládkovičova 24, Levice
IČO: 36522112
204/2011

5126306435
Orange - mobil 0917658377,0915276553,091862010399,7417.6.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
205/2011

18
obrusy 6ks, á 10,- eur, zasadačka60,-22.6.2011Rudolf Janák, Clementisove Sady 907/12, Galanta
IČO:34579095
206/2011

7105691904
mobil 090472900810,0823.6.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
207/2011

1297167
betónová zmes - cintorín Tesáre vstup102,6023.6.2011Vion, a.s., Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
208/2011

1120800773
stravné lístky902,10200035323.6.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
209/2011

11110545
Internet 7,8,9/2011552,3123.6.2011S.A. spol. s r.o., Čachtická 13, Bratislava
IČO:31346219
210/2011

142011
dovoz kameňa - cintorín Tesáre24,-23.6.2011Ján Minár, Autodoprava, Lipová 209, Tesárske Mlyňany
IČO: 33398623
211/2011

0484
prípsevok Rímsko -katolícka cirkev - časopis Plamienok320,-27.6.2011Novoprint Slovensko, s.r.o., Robotnícka 4, Zlaté Moravce
IČO:31416578
212/2011

5590007155
matrika - služby STP APV25,0927.6.2011IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice
IČO:00162957
213/2011

6470010060
matričné tlačivá MVSR41,0827.6.2011Úrad MVSR Bratislava, Pribinova 2, Bratislava
IČO:00151866
214/2011

201110270
KEO - účtovné výkazy69,6027.6.2011AGRIS SLOVAKIA, spo. s r.o.
Rázusova 7, Nitra
IČO:34143416
215/2011

201110271
KEO - konsolidovaná závierka69,6027.6.2011AGRIS SLOVAKIA, spo. s r.o.
Rázusova 7, Nitra
IČO:34143416
216/2011

181/2011
stojan na zástavy - Matrika, obradná sieň154,901.7.2011Pavol Riecky, Orgovánová 5, Levice, IČO:37424611
217/2011

11081
oprava plynového kotla - 12BJ317,101.7.2011Ivan Strapko ISTRA, Sľažany 525,
IČO:33396876
218/2011

2011071
obedy dôchodci104,924.7.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
219/2011

201127
obedy dôchodci788,884.7.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
220/2011

7130631079
elektrická energia - KSSl.93,0651000002294.7.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
221/2011

7257139731
zemný plyn - OcÚ38,-63000236156.7.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
222/2011

7257139732
zemný plyn - zdravotné stredisko40,-63000236156.7.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
223/2011

7257139733
zemný plyn - Kssl.25,-63000236156.7.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
224/2011

7257139734
zemný plyn - ŠK, HO16,-63000236156.7.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
225/2011

7257139761
zemný plyn - MŠ43,-63000236156.7.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
226/2011

11063
kavisieť - Tesáre cintorín147,976.7.2011BenátCentrum, Bernolákova 1, Zlaté Moravce,
IČO:36518212
227/2011

2728018482
telefón - ISDN - OcÚ32,2913.7.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
228/2011

7728018504
telefón - MŠ26,3713.7.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
229/2011

110554
odvoz odpadu - obec a motel Tribeč1438,598/1/201115.7.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
230/2011

110555
odvoz odpadu - obec422,-8/201115.7.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
231/2011

7240319972
elektrická energia - ŠK, HO138,3160018487215.7.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
232/2011

7240319973
elektrická energia - OM k ČOV, Š. Moysesa178,3960018487215.7.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
233/2011

7240322288
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť38,2260018487215.7.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
234/2011

110213
prevádzkovanie ČOV478,-15.7.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
235/2011

1297208
betónová zmes - cintorín Mlyňany179,0415.7.2011Vion, a.s., Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
236/2011

499/2011
za odber a zneškodnenie odpadu27,3615.7.2011Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce
IČO:36016268
237/2011

1112208441
za vodu222,-60018487215.7.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
238/2011

triedna kniha, evidencia dochádzky - MŠ8,8115.7.2011ŠEVT, a.s., Cementárska 16, Banská Bystrica,
IČO: 31331131
239/2011

5129630425
mobil - 0918620103,0917658377,0915276553105,7922.7.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
240/2011

7106817443
T-mobile 090472900810,0825.7.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
241/2011

20110105
knihy do Obecnej knižnice297,5528.7.2011Kníhkupectvo Malý princ, OD Tekov, Hviezdoslavova 4, Zlaté Moravce
IČO:36531090
242/2011

20110106
knihy do Obecnej knižnice76,6828.7.2011Kníhkupectvo Malý princ, OD Tekov, Hviezdoslavova 4, Zlaté Moravce
IČO:36531090
243/2011

1120800948
stravné lístky446,10200035328.7.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
244/2011

5672011
odvoz odpadu12,965.8.2011Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce
IČO:36016268
245/2011

2011230
navigácia Tom-Tom GO1005T289,-5.8.2011PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
246/2011

2011082
strava dôchodci77,405.8.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
247/2011

201132
strava dôchodci875,385.8.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
248/2011

110266
čov - montáž a oprava čerpadla - Lúčna ulica1277,335.8.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
249/2011

110277
ČOV - prevádzka327,625.8.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
250/2011

110288
ČOV oprava čerpadla -Lipová ulica2441,145.8.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
251/2011

13
oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu521,-5.8.2011Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
252/2011

40110043
stavebné práce - Klubovňa pre spolkovú činnosť15598,80Zod č. 09/12/20105.8.2011PRIEMSTAV LEVICE, s.r.o., Ul. Tabaková 36, Levice
IČO: 36542598
253/2011

20110372
stolnotennisový oddiel - stolnotenisové potreby461,245.8.2011FUNSTAR, s.r.o., Továrnická 14, Topoľčany,
IČO:45416761
254/2011

7183830830
zemný plyn OcÚ38,-63000236158.8.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
255/2011

7183830831
zemný plyn - zdravotné stredisko40,-63000236158.8.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
256/2011

7183830832
zemný plyn - KSSl.25,-63000236158.8.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
257/2011

7183830833
zemný plyn - ŠK, HO16,-63000236158.8.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
258//2011

7183830861
zemný plyn - MŠ43,-63000236158.8.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
259/2011

33/2011
technikcý dozor "Klubovňa pre spolkovú činnosť"150,-8.8.2011Ing. Mokráň, stavebno-inžinierska kancelária, Machulinská 306/3, Topoľčianky,
IČO:34397124
260/2011

7450017902
elektrická energia - ŠK, HO138,3151000002299.8.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
261/2011

7450017903
elektrická energia - Kssl.93,0651000002299.8.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
262/2011

7450017904
elektrická energia - VO Tesáre, PZm detská ambulancia1047,8951000002299.8.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
263/2011

7450017905
elektrická energia - OM k ČOV, Š. Moysesa178,3951000002299.8.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
264/2011

7450045885
elektrická energia - 12BJ, nájomná bytovka93,2651000002299.8.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
265/2011

7450053519
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť38,2251000002299.8.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
266/2011

260033044
voda229,206001848729.8.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
267/2011

4729025623
telefón - OcÚ, ISDN22,279.8.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
268/2011

1729025640
telefón - MŠ20,399.8.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
269/2011

5132965390
orange - mobil124,7218.8.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
270/2011

201110343
KEO - účtovné výkazy II.Q38,4018.8.2011AGRIS SLOVAKIA, spo. s r.o.
Rázusova 7, Nitra
IČO:34143416
271/2011

110105168
registrácia domény Webhosting - základ58,9918.8.2011NIC Hosting, s.r.o., Dlhá 9, Ivánka pri Dunaji, IČO:44488254
272/2011

1-120801036
stravné lístky762,45200035319.8.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
273/2011

110674
odvoz odpadu obec912,148/201119.8.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
274/2011

110675
odvoz odpadu obec + motel Tribeč1584,948/1/201119.8.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
275/2011

7107946960
mobil 090472900810,0822.8.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
276/2011

9
montáž preliezok a hojdačiek - MŠ609,-24.8.2011JOZEF ŠVEC, Hlavná 469, Tesárske Mlyňany
IČO:37321048
277/2011

11080630
školské potreby - MŠ4,0824.8.2011Agrostyro spol. s r.o., Priemyselná 9, Zlaté Moravce
IČO: 34097694
278/2011

7257214343
zemný plyn - OcÚ79,-63000236155.9.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
279/2011

7257214344
zemný plyn - Zdravotné stredisko82,-63000236155.9.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
280/2011

7257214345
zemný plyn - Kssl. 52,-63000236155.9.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
281/2011

7257214346
zemný plyn - ŠK, HO33,-63000236155.9.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
282/2011

7257214375
zemný plyn - MŠ90,-63000236155.9.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
283/2011

17
oprava miestneho rozhlasu450,-5.9.2011Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
284/2011

21120222
materská škola a jej riadenie 8/201137,645.9.2011RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.ro.
Odborné nakladateľstvo, Štefanovičova 20, Bratislava
IČO: 35908718
285/2011

5110010
pedagogická diagnostika dieťaťa - MŠ11,305.9.2011Vydavateľstvo NOMI, s.r.o., Magnezitárska 11, Košice,
IČO: 36790354
286/2011

9/2011
maliarske práce - zdravotné stredisko (všeobecný lekár) + materiál199,105.9.2011Štefan Ivanička - IVAKOMAl, Tesárske Mlyňany 561
IČO: 33394261
287/2011

201137
obedy dôchodci873,655.9.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
288/2011

942011
obedy dôchodci94,606.9.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
289/2011

110358
ČOV - elektroinštalačné práce, oprava283,3013.9.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
290/2011

110356
ČOV - oprava, Lipová ulica2322,-13.9.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
291/2011

110342
ČOV - oprava čerpadla2364,-13.9.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
292/2011

2011069
preprava dôchodcov Tesárske Mlyňany - Podhájska a späť149,5213.9.2011KOMPASTRANS, Mgr. Stanislav Kompas, Poľná 279,
IČO: 41823621
293/2011

260036091
voda147,6060018487213.9.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
294/2011

5730035333
telefón - ISDN, OcÚ28,7913.9.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
295/2011

9730035353
telefón - MŠ24,0813.9.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
296/2011

110801
vývoz odpadu obec476,478/201113.9.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
297/2011

110800
vývoz odpadu obec + motel Tribeč2368,418/1/201113.9.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
298/2011

110911
vystúpenie hudobnej skupiny VV band dňa 10.9.2011, Mlynianske hody100,-13.9.2011Obec Veľké Vozokany,
IČO:00611212
299/2011

110374
ČOV - servisné práce1863,4814.9.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
300/2011

8/11
obkladačské práce na zdravotnom stredisku224,-22.9.2011ŠTEFAN MARTON, Staničná 18, Slepčany,
IČO:40332691
301/2011

11110837
prístup do siete Internet - 10,11,12/2011552,3122.9.2011S.A. spol. s r.o., Čachtická 13, Bratislava
IČO:31346219
302/2011

11200509
preddavok za ročné predplatné finančného spravodajcu (FS) 201254,2322.9.2011SÚVAHA, spol. s r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava,
IČO:31349765
303/2011

5136275040
mobil - 0917658377,0915276553, 0918620103122,2322.9.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
304/2011

7109090714
t-mobile 090472900810,0822.9.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
305/2011

7475276253
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť, Š. Moysesa38,22510000022922.9.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
306/2011

0020111634
program KEO - aktualizácia programu13,4222.9.2011KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce,
IČO: 36739464
307/2011

7475251939
elektrická energia - odberné miesto ŠK, HO138,31510000022922.9.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
308/2011

7475251940
elektrická energia - odberné miesto k ČOV, Š. Moysesa178,39510000022922.9.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
309/2011

8310186409
mesačník "účtovníctvo ROPO a Obcí"61,9226.9.2011IURA EDITION spol. s r.o., Oravská 17, Bratislava
IČO: 31348262
310/2011

264/11
knihy - základná škola86,8529.9.2011Miroslav Miretínsky, Tlačiareň MICHEL ANGELO, Červeňova 33, 949 12 Nitra,
IČO:34671200
311/2011

1120801181
stravné lístky788,10200035329.9.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
312/2011

21200604
predplatné "časopisu ÚAD" na rok 201287,7029.9.2011SÚVAHA, spol. s r.o.
Prievozská 14/A, Bratislava,
IČO:31349765
313/2011

9000552890
tlač poštového peňažného poukazu32,875.10.2011Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica,
IČO: 36631124
314/2011

719/2011
odber a zneškodnenie PET fliaš12,965.10.2011Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce
IČO:36016268
315/2011

20110116
nákup kníh - obecná knižnica42,045.10.2011Kníhkupectvo Malý princ, OD Tekov, Hviezdoslavova 4, Zlaté Moravce
IČO:36531090
316/2011

20110115
nákup kníh - obecná knižnica204,585.10.2011Kníhkupectvo Malý princ, OD Tekov, Hviezdoslavova 4, Zlaté Moravce
IČO:36531090
317/2011

201142
strava dôchodci980,925.10.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
318/2011

2011/110
strava dôchodci79,125.10.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
319/2011

3731039598
isdn - telefón OcÚ28,867.10.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
320/2011

1731039624
telefón - MŠ21,117.10.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
321/2011

110422
ČOV - prevádzka478,007.10.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
322/2011

110931
vývoz odpadu obec + motel Tribeč1407,518/1/201111.10.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
323/2011

110932
vývoz odpadu - obec229,778/201111.10.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
324/2011

11130
lepiaca hmota dlažba - zdravotné stredisko127,4511.10.2011BenátCentrum, Bernolákova 1, Zlaté Moravce,
IČO:36518212
325/2011

1120801300
stravné lístky845,10200035314.10.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
326/2011

7445461170
elektrická energia - klubovňa38,22510000022914.10.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
327/2011

7445432442
elektrická energia - ŠK, HO138,31510000022914.10.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
328/2011

7445432443
elektrická energia - VO - Tesáre, PZ, detská ambulancia1047,89510000022914.10.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
329/2011

7445432444
elektrická energia - OM k ČOV, Š. Moysesa178,39510000022914.10.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
330/2011

0020111973
KEO - aktualizácia13,4217.10.2011KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce,
IČO: 36739464
331/2011

01154/2011
dáždnik s erbom, hrnček s potlačov - Mesiac úcty k starším359,6317.10.2011Jozef ŠMRHOLA - OLYMP, Maďarovská 103, Santovka
IČO: 32581190
332/2011

816000566
voda ŠK, HO19,2060018487219.10.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
333/2011

816000567
voda - 12 BJ171,6060018487219.10.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
334/2011

816000568
MŠ - voda39,6060018487219.10.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
335/2011

816000569
voda - OcÚ6,-60018487219.10.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
336/2011

816000570
voda - KSSl. 18,-60018487219.10.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949;
337/2011

12/10/11
vystúpenie dychovej hudby Vozokanka, dňa 16.10.2011 - október mesiac úcty k starším200,-19.10.2011Obec Veľké Vozokany,
IČO:00611212
338/2011

10110148
za vykonané práce - cesta Podlužie1200,-19.10.2011ZE-PRA, spol. s r.o., Ul. 1 mája 1/B, Zlaté Moravce,
IČO:36736309
339/2011

0014084594
mobil - 0915276553,0917658377,0918620103105,6621.10.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
340/2011

7110527417
t-mobile 090472900810,0821.10.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
341/2011

280/2011
vlajka EÚ, veľká zošívačka dokladov39,3621.10.2011Pavol Riecky, Orgovánová 5, Levice, IČO:37424611
342/2011

11122469
predprimárne vzdeláanie - materská škola16,2021.10.2011SEducoS, Slovak Education Service, s.r.o., Ondovská 8, Bratislava
IČO: 31344011
343/2011

26/2011
časopis Požitavie - Širočina, č. 2/201181,-21.10.2011Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové združenie obcí pre CR", Veľké Vozokany,
IČO:36107298
344/2011

20110421
110 l kontajner, 20 ks451,2021.10.2011Ferex, s.r.o., Vodná 23, Nitra
IČO:17682258
345/2011

2011098
12 BJ - oprava hasiaceho prístroja18,-31.10.2011Zuzana Pivarčiová, MIHAS, Lipová 128, Tesárske Mlyňany,
IČO: 44506139
346/2011

8152011
odber odpadu - PET64,8031.10.2011Waste Recycling, a.s., Továrenská 49, Zlaté Moravce
IČO:36016268
347/2011

7437086734
SPP - zdravotné stredisko1092,31630002361531.10.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
348/2011

7437086735
SPP- KSSl.187,25630002361531.10.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
349/2011

7437086733
SPP - OcÚ + Ing. Augustínová575,13630002361531.10.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
350/2011

7437086737
SPP - MŠ702,94630002361531.10.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
351/2011

7437086736
SPP - ŠK, HO163,80630002361531.10.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
352/2011

72422900201
SPP - OcÚ525,-63000236152.11.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
353/2011

7242290022
SPP - Zdravotné stredisko621,-63000236152.11.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
354/2011

7242290023
SPP - Kssl.318,-63000236152.11.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
355/2011

7242290024
SPP - ŠK, HO209,-63000236152.11.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
356/2011

7242290254
SPP - MŠ607,-63000236152.11.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
357/2011

13372011
prívesný vozík AGADOS HAN 047, 440,-2.11.2011MINI - TRANS, Jozef Baláž, Holešovská 18, Topolčianky
IČO:11928158
358/2011

2011121
strava dôchodci55,042.11.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
359/2011

201148
strava dôchodci - 941,549.11.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
360/2011

201110445
konsolidovaná účtovná závierka za Obec a ZŠ, rok 201080,429.11.2011AGRIS SLOVAKIA, spo. s r.o.
Rázusova 7, Nitra
IČO:34143416
361/2011

201110451
finančné výkazy obce za III. Q 201161,229.11.2011AGRIS SLOVAKIA, spo. s r.o.
Rázusova 7, Nitra
IČO:34143416
362/2011

10110902
prezentácia obce - www.slovakregion.sk27,889.11.2011Peter Jurík - LISA, Čierna Voda 390
IČO: 41590465
363/2011

7732041866
ISDN - telefón OcÚ29,129.11.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
364/2011

2732041892
telefón - MŠ20,399.11.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
365/2011

201100698
knižnično-informačný systém pre malé knižnice poplatok na rok 201166,399.11.2011Slovenská národná knižnica, nám. J. C. Hornského 1, Martin
IČO: 36138517
366/2011

111027
vývoz odpadu Obec + motel Tribeč1393,918/1/20119.11.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
367/2011

111028
vývoz odpadu - obec1064,648/20119.11.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
368/2011

0833
časopis "Plamienok" - príspevok pre Rímsko-katolícku cirkev320,8314.11.2011Novoprint, s.r.o., Robotnícka 4, Zlaté Moravce
IČO:31416578
369/2011

111790
prezentácia k maľovanej mape94,8014.11.2011CBS spol. s. r.o, Kynceľová 54, Banská Bystrica,
IČO:36754749
370/2011

201122
oprava - materiál vodovodná šachta, zdravotné stredisko525,4014.11.2011KOPRDA JOZEF, Hlavná 28, Tesárske Mlyňany, IČO:33403791
371/2011

101677
Vianočná dekorácia1226,4014.11.2011S.O.S - Dekorácie, s.r.o., Bratislavská 8, Trnava
IČO:36552640
372/2011

816017377
voda - ŠK, HO15,6060018487214.11.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
373/2011

816017378
voda 12 BJ96,-60018487214.11.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
374/2011

816017379
voda - OcÚ2,4060018487214.11.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949;
375/2011

816017380
voda - Kssl. 1,2060018487214.11.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
376/2011

816017381
voda - zdravotné stredisko147,6060018487214.11.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
377/2011

5142948265
mobil 93,0116.11.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
378/2011

2213211
obecné noviny93,6016.11.2011INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, Bratislava
IČO: 31363091
379/2011

30/2011

časopis "Požitavie Širočina" č. 3/201181,-16.11.2011Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové združenie obcí pre CR", Veľké Vozokany,
IČO:36107298
380/2011

7445540348
elektrická energia - OM k ČOV, Š. Moysesa178,39510000022916.11.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
381/2011

7445540347
elektrická energia - ŠK, HO138,31510000022916.11.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
382/2011

7445564201
elektrická energia - Klubovňa pre spolkovú činnosť38,22510000022918.11.2011ZSE energetika, a.s.
Čulenova 6, Bratislava,
IČO: 36677281
383/2011

20112215
KEO/Ebs, poplatok za školenie98,-21.11.2011KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce,
IČO: 36739464
384/2011

1120801471
stravné lístky753,90200035323.11.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
385/2011

2011364
kamera + príslušenstvo - verejné priestranstvo319,5123.11.2011PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
386/2011

2111200758
hudobná produkcia - SOZA87,1029.11.2011SOZA, Sl. ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava,
IČO:00178454
387/2011

2111128424
Soza - za hudobnú produkciu12,-29.11.2011SOZA, Sl. ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, Bratislava,
IČO:00178454
388/2011

2011071
prenájom vibračnej dosky - ulica M.R. Štefánika - oprava26,-30.11.2011Michal Baťo, Hlavná 171, Obyce
IČO: 37320718
389/2011

7
príspevok pre ŠK - prepravné športovcov194,-1.12.2011NBT - Doprava, Ing. Radovan BAKAĽÁR, Hlavná 156, Obyce
IČO:31130950
390/2011

21153299
materiál na cestu - oprava ulice M.R. Štefánika57,241.12.2011EUROBET, s.r.o., Štúrova 1284/106, Vráble
IČO:34121277
391/2011

0805111931
kamenivo - M.R. Štefánika33,961.12.2011CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra,
IČO:34128344
392/2011

1297567
materiál na opravu cesty - chodník pri betónke102,601.12.2011Vion, a.s., Továrenská 64, Zlaté Moravce
IČO:36526185
393/2011

916385
systémový poradca za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012265,601.12.2011Asseco Solutions, a.s., Bardošova 2 , Bratislava
IČO:00602311
394/2011

201154
strava dôchodci986,291.12.2011Školská jedáleň pri ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany,
IČO: 37865099
395/2011

2011/138
strava dôchodci36,121.12.2011Alena BELENČÍKOVÁ ABM, Štúrova 396/7, Vráble
IČO: 45543691
396/2011

0311/2011
diár samosprávy 201213,301.12.2011ZO REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM SAMOSPRÁVY, FArská 7, Nitra
IČO:0034006656
397/2011

44/2011
stolový kalendár na rok 2012211,506.12.2011Mikroregión "Požitavie - Širočina - záujmové združenie obcí pre CR", Veľké Vozokany,
IČO:36107298
398/2011

2011/072
prenájom vibračnej dosky x2 - ulica M.R. Štefánika, oprava40,-6.12.2011Milan BAŤO - požičovňa náradia, Hlavná 171, Obyce
IČO:37320718
399/2011

2011/26
montáž termostatických hlavíc na radiatory - 12ks634,-6.12.2011KOPRDA JOZEF, Hlavná 28, Tesárske Mlyňany, IČO:33403791
400/2011

2011142
odborná prehliadka a skúška plynových zariadení - MŠ, OcÚ, Zdravotné stredisko, Kultúrny dom270,246.12.2011Štefan Miškolci ISTRA, Vysoká 440, Obyce
IČO: 30761760
401/2011

99732491
"verejná správa" ročník 2011 (č.1 až 13): 1 ks54,806.12.2011Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina
IČO:36371271
402/2011

7222337664
zemný plyn - MŠ715,-63000236156.12.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
403/2011

7222337632
zemný plyn - ŠK, HO246,-63000236156.12.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
404/2011

7222337631
zemný plyn - Kssl. 375,-63000236156.12.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
405/2011

7222337629
zemný plyn - Obecný úrad619,-63000236156.12.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
406/2011

7222337630
zemný plyn - Zdravotné stredisko731,-63000236156.12.2011SPP, a.s., Štúrova 1432/12, Nitra
IČO: 35815256
407/2011

2011398
didaktické pomôcky pre MŠ 473,2112.12.2011PAKE sro, Župná 54, Zlaté Moravce
IČO:34128433
408/2011

0020112908
KEO - udržiavací poplatok159,3412.12.2011KEO, s.r.o., Poľná 151/5, Záhorce,
IČO: 36739464
409/2011

3113133
tlačivá - daň z nehnuteľností9,8013.12.2011INPROST spol. s r.o., Smrečianska 29, Bratislava
IČO: 31363091
410/2011

816029061
voda - ŠK, HO4,8060018487216.12.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
411/2011

816029062
voda - 12 BJ110,4060018487216.12.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
412/2011

816029063
voda - MŠ19,2060018487216.12.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
413/2011

816029065
voda - KSSl. 3,6060018487216.12.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
414/2011

816029064
voda - OcÚ3,6060018487216.12.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
415/2011

816029066
voda - zdravotné stredisko69,6060018487216.12.2011Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
IČO: 36550949
416/2011

0733043516
telefón - MŠ20,3916.12.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
417/2011

8733043491
telefón - ISDN OcÚ31,9416.12.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
418/2011

0011017511
príspevok pre STO45,7616.12.2011Victory sport, s.r.o., Junácka 6, Bratislava
IČO: 35774282
419/2011

28
oprava VO, MR, vianočných svietidiel401,-16.12.2011Tomáš Gálik, ROTESAT, Lovce 117
IČO: 45566348
420/2011

110548
prevádzkovanie ČOV359,0416.12.2011Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING
Inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, Nitra,
IČO: 22819983
421/2011

5146333269
mobil108,5116.12.2011Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
IČO: 356972
422/2011

111087
vývoz odpadu obec + motel Tribeč1434,728/1/201116.12.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
423/2011

111088
vývoz odpadu obec480,948/201116.12.2011Technické služby mesta Zl. Moravce, Bernolálkova 59, Zlaté Moravce
IČO: 587168
424/2011

F11028805
spravodajca pre účtovníkov163,3016.12.2011VERLAG DASHOFER, Vydavateľstvo, s.r.o, Železničiarska 13, Bratislava
IČO:35730129
425/2011

7111673865
T- Mobile, mobil 090472900810,0816.12.2011Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava
IČO:35763469
426/2011

83940070
poradca za rok 201128,3016.12.2011Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina
IČO:36371271
427/2011

82011
detské návlečky - MŠ254,7922.12.2011BYTOVÝ TEXTIL - AŤA, Vlasta BRATOVÁ, ul. J. Kráľa 41, Zlaté Moravce
IČO:33398895
428/2011

1120801598
stravné lístky790,95200035322.12.2011VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava,
IČO: 35683813
429/2011

0542011

doprava štrku - ulica M.R. Štefánika, doprava betónu162,-22.12.2011AUTODOPRAVA Dušan Hudec, Velčice 14, IČO:32739931
430/2011

110500
pracovné rukavice13,8027.12.2011JKL - STEEL, s.r.o., Továrenská 2, Zlaté Moravce
IČO: 36519375
431/2011

10110200
cesta - Podlužie5600,-28.12.2011ZE-PRA, spol. s r.o., Ul. 1 mája 1/B, Zlaté Moravce,
IČO:36736309
432/2011

111220
audit za rok 2010900,-28.12.2011Ing. Dagmar horáková, Štúrova 14, Nitra
IČO: 6156016867
433/2011

128/11/BCT
stornovaná - oprava
434/2011

032011
príspevok ŠK na prepravu športovcov151,8030.12.2011AUTODOPRAVA Dušan Hudec, Velčice 14, IČO:32739931
435/2011

4
príspevok ŠK na prepravu športovcov358,4030.12.2011NBT - Doprava, Ing. Radovan BAKAĽÁR, Hlavná 156, Obyce
IČO:31130950
436/2011

6
príspevok ŠK na prepravu športovcov176,8030.12.2011NBT - Doprava, Ing. Radovan BAKAĽÁR, Hlavná 156, Obyce
IČO:31130950