EUROFONDY

Verejný obstarávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Sídlo: Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany

IČO: 00308528

DIČ: 2021038030

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Zlaté Moravce

Číslo účtu: SK70 0200 0000 0000 3032 8162

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Valkovič – starosta obce

e-mail:  zlatnanska@tesarskemlynany.sk

Telefón: +421 917658377

Obec Tesárske Mlyňany je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.
Verejné obstarávanie predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaže návrhov, koncesie na stavebné práce, koncesie na služby.

 

Výzvy:

 

Prístavba MŠ – Stavebné práce  zo dňa 6.7.2017

  Výzva - Prístavba MŠ (1,3 MiB, 653 hits)

  Príloha č. 1 k výzve - projektová dokumentácia (4,8 MiB, 586 hits)

  Príloha č. 2 k výzve - Výkaz/výmer (104,0 KiB, 559 hits)

  Príloha č. 3 k výzve - Vzor zmluvy (286,4 KiB, 573 hits)

 

Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch – vnútorné vybavenie MŠ zo dňa 19.1.2018

  Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch - vnútorné vybavenie MŠ (657,5 KiB, 445 hits)

 

Prístavba MŠ – interaktívny komplet s dataprojektorom  a príslušenstvom zo dňa 5.2.2018

Link na portál EKS:

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/168119