Členovia OZ

Poslanci:

 

František Polák

zástupca starostu, člen komisie sociálno-zdravotnej a komisie vzdelávania, kultúry a športu; člen finančnej komisie; člen stavebnej komisie a komisie ochrany verejného poriadku

 

Ing. Stanislav Babocký

poslanec; člen komisie sociálno-zdravotnej a komisie vzdelávania kultúry a športu 

 

Ing. Jozef Bulla

poslanec, predseda komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; člen stavebnej komisie a komisie ochrany verejného poriadku

 

Miloš Danko

poslanec; predseda stavebnej komisie a komisie ochrany verejného poriadku

 

Vladimír Forgáč

poslanec; člen stavebnej komisie a komisie ochrany verejného poriadku

 

Ing. Ján Končál

poslanec, člen finančnej komisie; člen komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Miloš Lipnický

poslanec; predseda  komisie sociálno-zdravotnej a komisie vzdelávania kultúry a športu; člen stavebnej komisie a komisie ochrany verejného poriadku; člen finančnej komisie

 

Milan Polák

poslanec; predseda finančnej komisie;  člen komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov; člen stavebnej komisie a komisie ochrany verejného poriadku

 

Ing. Jozef Záhorský

poslanec, člen finančnej komisie, člen komisie sociálno-zdravotnej a komisie vzdelávania, kultúry a športu

 

Zuzana Chrenová

hlavná kontrolórka obce, e-mail: kontrolortm@gmail.com