Členovia OZ

Poslanci:

 

František Polák

zástupca starostu, člen komisie sociálno-zdravotnej a komisie vzdelávania, kultúry a športu, člen finančnej komisie

 

Miloš Danko

poslanec, člen stavebnej komisie a komisie ochrany verejného poriadku

 

Lukáš Ivanička

poslanec, člen komisie sociálno-zdravotnej a komisie vzdelávania, kultúry a športu; člen komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Ing. Ján Končál

poslanec, člen finančnej komisie; predseda komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Ivana Pavlovičová

poslankyňa, predsedkyňa komisie sociálno-zdravotnej a komisie vzdelávania, kultúry a športu

 

Michal Pivarči

poslanec, člen stavebnej komisie a komisie ochrany verejného poriadku

 

Vladimír Plaštiak

poslanec, predseda stavebnej komisie a komisie ochrany verejného poriadku

 

Milan Polák

poslanec; člen komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Ing. Jozef Záhorský

poslanec, predseda finančnej komisie, člen komisie sociálno-zdravotnej a komisie vzdelávania, kultúry a športu

 

Zuzana Chrenová

hlavná kontrolórka obce, e-mail: kontrolortm@gmail.com