Category: Oznamy

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 8.10.2018 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Návrh zmeny rozpočtu

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh zmeny rozpočtu

Zverejnenie zámeru prevodu majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec  Tesárske Mlyňany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva:    Obec Tesárske Mlyňany uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 26.9.2018 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

ZUBEREC 2018

Obecný úrad Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva na výlet do Obce Zuberec, ktorý sa uskutoční v dňoch od 11.10.2018 do 14.10.2018. Ubytovanie je rezervované v príjemnom penzióne Jantoľák, pričom tento pobyt bude spestrený fakultatívnym výletom na Oravský zámok a prehliadkou Oravskej dediny (skanzem v Zuberci). Uvedené fakultatívne výlety nie sú povinné, pričom program je možné …

Chcem vedieť viac

Informácie k odovzdávaniu kandidátnych listín do orgánov samosprávy obcí 2018

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje kandidátom, že termín odovzdania kandidátnych listín je  do 11.septembra 2018 do 24,00 hod. – kandidátne listiny sa odovzdávajú osobne nezávislým kandidátom alebo splnomocnencom politickej strany, politického hnutia – ku kandidatúre sa podávajú  dokumenty: 1x rovnopis kandidátnej listiny 1x rovnopis vyhlásenia kandidáta 1x petícia (nezávislý kandidát)   –  informácie k voľbám  podáva a  kandidátne …

Chcem vedieť viac

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Tesárske Mlyňany

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Tesárske Mlyňany V súlade s § 8 odst. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Tesárske Mlyňany oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú dňa 10. novembra 2018 v čase od 7.00 hodiny do …

Chcem vedieť viac

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie   e-mailová adresa: zlatnanska@tesarskemlynany.sk   Ing. Štefan Valkovič, v.r. starosta obce       

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Tesárske Mlyňany ku dňu vyhlásenia volieb

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE  TESÁRSKE MLYŇANY                Obec Tesárske Mlyňany v súlade s § 171 ods. 9 posledná veta a § 176 ods. 8 posledná veta zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí: 1687 Ing. …

Chcem vedieť viac