Category: Oznamy

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Pracovníci západoslovenskej energetiky oznamujú, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti Mlyňany nasledovne: dňa 30.10. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky dňa 04.11. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky, Lipová dňa …

Chcem vedieť viac

Zmena cestovného poriadku od 1.10. 2013

Zmena cestovného poriadku platná od 15.9.2013

Oznam pre neplatičov daní a poplatkov

V zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, podľa ktorého sú vykonávané exekučné príkazy je obec povinná konať v tomto smere nápravu – vymáhaním si pohľadávok. Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov, aby si prípadné nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase a tak sa …

Chcem vedieť viac

Zoznam dlžníkov Obce Tesárske Mlyňany

Zoznam dlžníkov Obce Tesárske Mlyňany je prístupný na obecnom úrade.    

Odstávka elektrickej energie v mesiaci august

Pracovníci Západoslovenskej energetiky oznamujú občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude odstávka elektriny v našej obci v mesiaci AUGUST nasledovne dňa 05.08. 2013 v čase od 7.30 – 11.30 ulica Hlavná, časť Mlyňany – MŠ, Zdravotné stredisko, č.d. 650, 652, 654, ul. Lipová, Pinárska, Š. Moysesa od č.d. 329 -365. …

Chcem vedieť viac

Výzva na predkladanie žiadostí k projektu

Názov zakázky: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany   OZNÁMENIE: OTVÁRANIE PONÚK – ČASŤ „KRITÉRIÁ“   Zákazka: Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany Zverejnená: Výzva na predkladanie ponúk 8736 – WYP Vestník č. 110/2013 – 07.06.2013   Otváranie obálok – časti ponuky označenej „Kritériá“ sa uskutoční dňa 04.07. 2013 o 09.00hod. …

Chcem vedieť viac

Oznam

OZNAM Z dôvodu odpredaja priestranstva s objektom pohostinstva do súkromného vlastníctva bola presunutá autobusová čakáreň pri Kultúrny dom v časti Mlyňany. V budúcnosti obec plánuje vytvorenie priestranstva pre komplexné umiestnenie zastávky v novej lokalite. Za pochopenie ďakujeme. Obecný úrad Tesárske Mlyňany

Divadelné predstavenie: KLAMALA – NESKLAMALA

Divadelný súbor Inovec Čierne Kľačany pozýva občanov na divadelné predstavenie od Maurice Hennequina KLAMALA – NESKLAMALA, ktoré sa uskutoční dňa 12.05.2013, t.j. v nedeľu o 15.30 hod. v sále kultúrneho domu v Tesárskych Mlyňanoch. Divadelná komédia v troch dejstvách prináša množstvo komických situácií, keď hlavná predstaviteľka malým klamstvom so zapožičaným dieťaťom, chcela prinútiť manžela, aby …

Chcem vedieť viac

Návrh VZN č.1/2013

Obec Tesárske Mlyňany oznamuje občanom, že na tabuli oznamov pri obecnom úrade je vyvesený návrh na VZN č.1/2013  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany a na krúžok záujmového vzdelávania v ZŠ zriadenej obcou Tesárske Mlyňany.