Category: Oznamy

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Výmena okien na objekte vo vlastníctve obce nachádzajúcom sa na ihrisku v časti …

Chcem vedieť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Oprava strechy budovy v areáli ihriska v časti Tesáre. Výzva na stiahnutie: 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dátum: 16.7.2014 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti Márii Halúzovej, bytom Hlavná 448, Tesárske Mlyňany zo dňa 14.6. …

Chcem vedieť viac

Súťaž vo varení guláša a súťaž „Silák obce“

 

Chcem vedieť viac

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch

Obec Tesárske Mlyňany v zastúpení starostom obce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (ky) Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch:    

2. ročník odberu krvi

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra a Slovenský červený kríž pozývajú občanov na odber krvi – 2. ročník   Dňa: 13.5.2014 (utorok)   V čase: od 8,00 hod. do 11,00 hod. Kde: MKS Tesárske Mlyňany,   „Daruj krv – zachráň život.“ Prineste si so sebou: Občiansky preukaz, kartičku poistenca, info: Obecný úrad …

Chcem vedieť viac

Prianie k Veľkonočným sviatkom

Veľkonočné zbieranie vajíčok

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom srdečne pozýva deti na VEĽKONOČNÉ HĽADANIE VAJÍČOK dňa 15.4.2014, t.j. UTOROK o 10.00 hodine do Obecného parku pri kostole. Tešíme sa na Vás  

Deratizácia – Upozornenie pre právnické a fyzické osoby

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nasledovné upozornenie:  

Liga proti rakovine

Dňa 11.4.2014 organizuje Liga proti rakovine už po 18-krát finančnú zbierku „Deň narcisov“ Minulý rok sa vyzbieralo 889 923,10 eur. V našej obci vyzbierali dobrovoľníci zo ZŠ Štefana Moysesa sumu 230,75 Eur. Všetkým, ktorí prispeli patrí vďaka. Dobrovoľníci zo ZŠ Štefana Moysesa budú chodiť po obci 11.4.2014 v čase od 10.40 do 12.30 v žltých …

Chcem vedieť viac