Category: Oznamy

Výzva na súťaž

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž: Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie a potrebných úkonov pre podanie projektu: Preventívne opatrenia a ochrana pred povodňami v obci …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 21.2.2017 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na Obecnú zabíjačku

Rozprávkový karneval

Detsky spevokol Zvonceky v spolupraci s Obecným úradom Vás srdečne pozývajú na detský rozprávkový karneval, ktorý sa uskutoční dňa 18.2.2017 v KD Mlyňany od 16.00 h.

Návrh Dodatku VZN a Prílohy č. 1

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh:          

Obecná sánkovačka – lyžovačka

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom pripravuje pre jednotlivcov, rodiny, priateľov výlet s názvom SÁNKOVAČKA – LYŽOVAČKA 2017. Termín: 17.2. 2017 – 19.2.2017.  Lokalita: Ostrý Grúň Túto lokalitu sme vybrali z dôvodu cenovej dostupnosti, cestovnej vzdialenosti a spokojnosti z predchádzajúceho ročníka. Neváhajte preto využiť priaznivé podmienky tohtoročnej zimy a poďte sa spoločne zabaviť …

Chcem vedieť viac

Harmonogram zberu plastov na rok 2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje harmonogram zberu plastov na rok 2017. Dátumy zberu:   26.01.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany 23.02.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany 23.03.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany 27.04.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany 25.05.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany 22.06.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany 27.07.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany 24.08.2017 Štvrtok OÚ Tesárske Mlyňany 28.09.2017 Štvrtok …

Chcem vedieť viac

Územný plán obce Beladice

Ako dotknutá obec oznamujeme občanom, že záverečné stanovisko k strategickému dokumentu – Územný plán obce Beladice si môžete pozrieť na webovom sídle ministerstva, ktoré je zverejnené v súlade s § 14 ods. 4 zákona: http://eia.enviroportal.sk/detail/uzemny-plan-obce-beladice

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2017. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2017.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na: …

Chcem vedieť viac

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2017.   VZN: