Category: Oznamy

Popularizačno – náučné stretnutie s prof. Hričovským

Oznam o výsledku

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Nákup kalového čerpadla ” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača AQUAMONTS, s.r.o., Komárňanská cesta 11, Nové Zámky, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH –  …

Chcem vedieť viac

Ako poukázať 2% dane ŠK Tesárske Mlyňany

 

ZAČIATOK REKONŠTRUKCIE AUTOBUSOVEJ STANICE NITRA

REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVEJ STANICE NITRA I.  ETAPA OD 31.1.2015  Vážení cestujúci, dovoľujeme si vás upozorniť, že od  soboty  31.  januára  2015  sa začne s komplexnou rekonštrukciou autobusovej stanice  v Nitre. Rekonštrukcia bude prebiehať v siedmich etapách po dobu približne jeden a pol roka. Prosíme vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť oznámeniam na našej web stránke, v …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania – výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 23.1.2015 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Nákup kalového čerpadla Výzva na stiahnutie:

Vianočné prianie ;)

Oznam o zmenách úradných hodín počas sviatkov

Oznamujeme občanom zmenu úradných hodín počas sviatkov, nasledovne:   Deň Obecný úrad otvorený od – do 23. 12. 2014, t.j.  utorok 8.00 – 12.00 hodiny 24. 12. 2014, t.j.  streda Zatvorené 25. 12. 2014, t.j.  štvrtok Zatvorené 26. 12. 2014, t.j.  piatok Zatvorené 29. 12. 2014, t.j.  pondelok 8.00 – 16.00 hodiny 30. 12. 2014, …

Chcem vedieť viac

Oznam o výsledku súťaže

Vec: Oznam o výsledku – vyhodnotenie súťaže pre predmet zákazky „Dodanie konvektomatu ” V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stala ponuka uchádzača GASTROVRÁBEĽ, s.r.o., M. R. Štefánika 1832, Dolný Kubín, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na Mikulášske posedenie

Srdečne Vás pozývame na Mikulášske posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2014, t.j. v sobotu o 16.00 hodine v sále Kultúrneho domu. Deti od 1-10 rokov dostanú od Mikuláša darček.