Category: Oznamy

Oznámenie o uzávierky cesty v úseku Vráble časť Horný Ohaj – Tajná a Vráble časť Horný Ohaj a Nevidzany

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznamuje, že dňa 5.8.2021 od 12:30- 17:30 hod bude úplná uzávierka cesty na úseku: Vráble časť Horný Ohaj – Tajná a Vráble časť Horný Ohaj a Nevidzany.  Obchádzková trasa: Malé vozokany cesta III/1627, Tesárske Mlyňany cesta III/1582, Nová Ves nad Žitavou cesta II/511, Vráble cesta I/51, …

Chcem vedieť viac

Oznam ZŠ v Tesárskych Mlyňanoch – plošné poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov detí (tzv. obedy zadarmo)

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany oznamuje rodičom žiakov, že od 1.8. 2021 končí plošné poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ ( obedy zadarmo).   Od nového školského roku 2021/2022 bude mať nárok na dotáciu : dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje …

Chcem vedieť viac

VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje VZN č. 1/2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov   VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov

Jánske ohne – pozvánka

Prerušenie distribúcie elektriny – 22.6.2021

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje občanom, že dňa 22.6.2021 (t. j. utorok) bude prerušená distribúcia elektriny v čase od 7:45 – 15:30 hod. na uliciach:  Kapusničky, Športová a Za humnami.

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“

Obec Tesárske Mlyňnay  zverejňuje Verejnú vyhlášku – územné rozhodnutie  navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku, č. 3/384, 921 80 Piešťany na stavbu:   „Vieska nad Žitavou – Protipovodňová ochrana obce“   109_2021_Vieska_n_Ž_SVP_š_p_Protipovodňová ochrana obce – ÚRVV

SČITANIE OBYVATEĽOV – informácia

Oznamujeme občanom, že prebieha posledný víkend (t. j. 12. a 13. júna 2021) v súvislosti so sčítaním obyvateľov. V prípade , ak ste sa ešte nesčítali a máte záujem o dosčítanie sa, kontaktujte Obecný úrad na t. č. 0908724262, prípadne Call centrum na t. č. 02 22119999 alebo 02 20924919.

Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach prideľovania nájomných bytov

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje  Návrh VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov Návrh VZN č. 1-2021 o podmienkach prenájmu obecných bytov  

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra – chovatelia ošípaných

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitra v súvislosti s chovom ošípaných: Viac info tu: Upozornenie Registrácia farmy Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat Registracia_chovu_1_ks_OS-Priloha_c1 RegFarm2017

Oznam – výkopové práce

Oznamujeme občanom, že od zajtrajšieho dňa (t. j. 8.6.2021) sa začínajú vykonávať výkopové práce pre uloženie optického kábla na uliciach: M. R. Štefánika, Orechová ul., Krížna ul. Práce budú trvať približne jeden týždeň.