Category: Nezaradené

Veľkonočné prianie

Informačné letáky

desatoro bezpečného seniora Leták Podpora ochrany deti pred nasilím

Informačný leták pre seniorov

Harmonogram zberu I. Q. 2020

Vianočné prianie

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční dňa 24.12.2019

Stretnutie s Mikulášom

Milé detičky! Srdečne Vás pozývame na stretnutie s Mikulášom. 

Návrhy rozpočtov 2020-2022, Viacročný rozpočet 2017-2022

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje : Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Návrh rozpočtu výdavkov 2020-2022 funk.členenie Návrh rozpočtu výdavkov 2020-2022 Viacročný rozpočet – príjmová časť 2017-2022 Viacročný rozpočet – výdavková časť 2017-2022 Pripomienky k návrhu môžete podať na Obecnom úrade do 10 dní od zverejnenia.   

Návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany : Návrh dodatku č. 3 k VZN č.5-2012

Večierok seniorov

Obec Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva na „Večierok seniorov“ 🙂