Category: Nezaradené

Konsolidovaná výročná správa Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Konsolidovanú výročnú správu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019. Výročná sprava rok_2019_konsolidovana

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja v súlade s § 9a ods. 8 psm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer prevodu – p. Švába

Oznam – ZUŠ Vráble – prijímacie skúšky

Základná umelecká škola Vráble zverejňuje oznam:  Prijímacie_ skúšky

Voľné pracovné miesto – kuchárka, ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o: voľnom pracovnom mieste – kuchárka. Viac info tu:      PRACOVNÁ PONUKA._kuchárka

Veľkonočné prianie

Informačné letáky

desatoro bezpečného seniora Leták Podpora ochrany deti pred nasilím

Informačný leták pre seniorov

Harmonogram zberu I. Q. 2020

Vianočné prianie

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční dňa 24.12.2019