Category: Materská škola

Zápis detí do MŠ v Tesárskych Mlyňanoch

Riaditeľka Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch, ul. Hlavná č. 1 po dohode so zriaďovateľom Obcou Tesárske Mlyňany oznamuje, že Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 05. -06. mája 2016 ( štvrtok, piatok) v čase 10:00 – 12:00 hod. v budove MŠ. Viac informácií tu: