Bytová politika – obecná nájomná bytovka

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt k 20.4.2021