Bytová politika – obecná nájomná bytovka

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt 10.12.2019