Bytová politika – obecná nájomná bytovka

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt k 11.5.2021