Bytová politika – obecná nájomná bytovka

Aktualizovaný zoznam žiadateľov o byt k 10.6.2020