Ing. Erika Zlatňanská

telefonický kontakt: 037/6426918  mobil: 0918620103

e-mail: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

 

Náplň práce:

  • evidencia obyvateľstva
  • CO
  • overovanie podpisov a listín
  • poplatky za kanalizáciu a odpad
  • cintorínske poplatky
  • stavebné povolenia