Author's posts

Výlet na vianočné trhy do Viedne!

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Viedne. Vychutnajte si s nami neopakovateľnú vianočnú náladu! Viedenský vianočný trh je najväčším rakúskym adventným trhom. Termín: 13.12.2013 Cena  pri počte prihlásených osôb 50 je suma 10 eur (v cene je doprava a poistenie). Sumu je potrebné uhradiť do 29.11.2013. Prihlásiť sa môžete u Bc. Lucii Behúlovej na t. č. 0908 724 …

Chcem vedieť viac

Arborétum vyhlasuje súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu

Arborétum Mlyňany vyhlasuje 2. ročník súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Začiatok súťaže: 1. 11. 2013 Uzávierka: 6. 12. 2013 Vyhodnotenie: 15. 12. 2013 počas podujatia Vianočné inšpirácie z Arboréta Mlyňany SAV. Pohľadnice je potrebné posielať na adresu Arboréta Mlyňany SAV, č. 178, 951 52 pošta Slepčany

Deň úcty k starším

Slnečné jesenné popoludnie poslednej októbrovej nedele patrilo naším starším občanom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore pán starosta Ing. Štefan Valkovič, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa seniorom predstavili žiaci z MŠ a ZŠ so svojim programom. Všetci, ktorí sa zúčastnili programu sa mohli ponúknuť zákuskami, pagáčmi a vínom. Predstavenia sa …

Chcem vedieť viac

Oznam o prerušení dodávky elektrickej energie

Pracovníci západoslovenskej energetiky oznamujú, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti Mlyňany nasledovne: dňa 30.10. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky dňa 04.11. 2013 v čase od 8. 00 – 15.00 ulica Za humnami, Športová, Kapusničky, Lipová dňa …

Chcem vedieť viac

Zmena cestovného poriadku od 1.10. 2013

Zmena cestovného poriadku platná od 15.9.2013

Oznam pre neplatičov daní a poplatkov

V zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, podľa ktorého sú vykonávané exekučné príkazy je obec povinná konať v tomto smere nápravu – vymáhaním si pohľadávok. Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov, aby si prípadné nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase a tak sa …

Chcem vedieť viac

Varicup 2013

Dňa 3.8. 2013 sa konal už 7. ročník súťaže malotraktorov. Začiatok súťaže bol o 12.00 hodine. Návštevníci akcie si mohli vychutnať pohľad na súperenie domácich ale aj hostí na neľahko zvládnuteľnej trati. Súťažilo sa v troch kategóriách Fabrické malotraktory, domáce 2- kolesové a 4-kolesové. Fotogalériu nájdete tu: http://www.tesarskemlynany.sk/varicup-2013/          

Zoznam dlžníkov Obce Tesárske Mlyňany

Zoznam dlžníkov Obce Tesárske Mlyňany je prístupný na obecnom úrade.    

Odstávka elektrickej energie v mesiaci august

Pracovníci Západoslovenskej energetiky oznamujú občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude odstávka elektriny v našej obci v mesiaci AUGUST nasledovne dňa 05.08. 2013 v čase od 7.30 – 11.30 ulica Hlavná, časť Mlyňany – MŠ, Zdravotné stredisko, č.d. 650, 652, 654, ul. Lipová, Pinárska, Š. Moysesa od č.d. 329 -365. …

Chcem vedieť viac