Author's posts

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch

Obec Tesárske Mlyňany v zastúpení starostom obce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (ky) Materskej školy v Tesárskych Mlyňanoch:    

Divadelné predstavenie ku Dňu Matiek

Pri príležitosti Dňa matiek Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s divadelným súborom INOVEC zorganizovala dňa 11.mája 2014 v Kultúrnom dome divadelné predstavenie s názvom LEKÁRSKE TAJOMSTVO. Divadelná komédia „Lekárske tajomstvo“ je dynamické divadlo plné anglického humoru, ktoré nás zaviedlo do prostredia lekárskej kliniky, kde sa tamojší lekári snažili vysporiadať s následkami svojho konania v minulosti a to použitím klamstiev,výhovoriek a prekrúcania skutočností. …

Chcem vedieť viac

2. ročník odberu krvi

Obec Tesárske Mlyňany v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra a Slovenský červený kríž pozývajú občanov na odber krvi – 2. ročník   Dňa: 13.5.2014 (utorok)   V čase: od 8,00 hod. do 11,00 hod. Kde: MKS Tesárske Mlyňany,   „Daruj krv – zachráň život.“ Prineste si so sebou: Občiansky preukaz, kartičku poistenca, info: Obecný úrad …

Chcem vedieť viac

Stavanie mája 2014

Tradične, ako každý rok, aj v tento rok bolo 30.4. stavanie mája  Najskôr ho deti a dievčatá krásne vyzdobili farebnými stužkami. “Siláci” z obce sa zišli a spoločnými silami postavili máj pred Kultúrnym strediskom služieb. Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň. Pre občanov, ktorí sa zúčastnili tejto akcie bolo pripravené pohostenie.   Fotogaléria tu: …

Chcem vedieť viac

Prianie k Veľkonočným sviatkom

Veľkonočné hľadanie vajíčok

V dnešný deň sme si priblížili začiatok Veľkonočných sviatkov spolu s našimi najmenšími (škôlkarmi) a deťmi 1. a 2. ročníka Základnej školy. Vopred avizovaná akcia rozžiarila úsmev na tvárach detí, ale i pedagógov, o čom svedčia aj fotky. Za vyzbierané vajíčka deti získali sladkú odmenu. Link na fotky: http://www.tesarskemlynany.sk/velkonocne-hladanie-vajicok-2014/    

Veľkonočné zbieranie vajíčok

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom srdečne pozýva deti na VEĽKONOČNÉ HĽADANIE VAJÍČOK dňa 15.4.2014, t.j. UTOROK o 10.00 hodine do Obecného parku pri kostole. Tešíme sa na Vás  

Deratizácia – Upozornenie pre právnické a fyzické osoby

Obec Tesárske Mlyňany vydáva nasledovné upozornenie:  

Liga proti rakovine

Dňa 11.4.2014 organizuje Liga proti rakovine už po 18-krát finančnú zbierku „Deň narcisov“ Minulý rok sa vyzbieralo 889 923,10 eur. V našej obci vyzbierali dobrovoľníci zo ZŠ Štefana Moysesa sumu 230,75 Eur. Všetkým, ktorí prispeli patrí vďaka. Dobrovoľníci zo ZŠ Štefana Moysesa budú chodiť po obci 11.4.2014 v čase od 10.40 do 12.30 v žltých …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o výsledku súťaže

Oznámenie o výsledku súťaže: „Spevnené plochy a priestranstvá v obci Tesárske Mlyňany „A“, „B“, „C““ V súťaži podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa ponuka uchádzača Františka Plaštiaka, Hlavná 444, 95176 Tesárske Mlyňany ako jedinej zúčastnenej firmy považovala a vyhodnotila ako „najnižšia …

Chcem vedieť viac