Author's posts

Pozvánka na Festival ochotníckych divadelných súborov Mikroregiónu Požitavie – Širočina

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na „Festival ochotníckych divadelných súborov“, ktorý sa uskutoční v sobotu 29.11.2014 nasledovne: 15:00 Kultúrny dom Červený Hrádok, predstaví sa Dětský divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice (hosť z Čiech) rozprávkou „Slavík“. 16:00 Kultúrny dom Čierne Kľačany, predstaví sa  Divadelný súbor Inovec z Čiernych Kľačian komédiou „Lekárske tajomstvo“ 18:00 Kultúrny dom …

Chcem vedieť viac

Výlet na Vianočné trhy do Budapešti

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Budapešti. Budapeštianske trhy sú zaradené medzi 6 najkrajších vianočných trhov  v Európe. Vianočné trhy v Budapešti sú známe tým, že na rozdiel od viedenských nie sú obmedzené prevažne na vianočné ozdoby, ale zamerané na široký sortiment úžitkových a darčekových predmetov. Termín: 12.12.2014, t.j. v piatok Cena zájazdu pri 44 (počet miest v autobuse) …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 18.11.2014 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe …

Chcem vedieť viac

Výsledky volieb do samosprávy 2014

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku voliev v obci Tesárse Mlyňany  

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Tesárske Mlyňany zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom vydáva výzvu na predkladanie ponúk Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:   Názov zákazky: Nákup konvektomatu Výzva na stiahnutie: 

Deň úcty k starším

Dňa 19.10.2014 sme si pripomenuli okrúhle jubileá niektorých našich občanov a zároveň v tomto mesiaci vzdávame úctu našim seniorom. Stretli sme sa v Kultúrnom dome. Po úvodnom príhovore, kde pán starosta Ing. Štefan Valkovič, poprial všetkým pevné zdravie, veľa síl a radosti zo života v kruhu svojich najbližších, rozdal jubilantom v mene obce darčeky. Potom sa …

Chcem vedieť viac

Pozvánka na deň úcty k starším

Tesárske Mlyňany Vás srdečne pozýva na deň úcty k starším dňa 19.10.2014, t.j. v nedeľu o 15.00 hodine v sále Kultúrneho domu Mlyňany. Program: 15.00 – privítanie jubilantov, seniorov a hostí     – vystúpenie detí z materskej a základnej školy – posedenie pri hudobnom programe (R´obert Kazík)

Pozvánka na Deň dobrovoľných hasičov

Srdečne Vás pozývame na Deň dobrovoľných hasičov dňa 4.10.2014, t.j. v sobotu od 13.00 hodiny na ihrisku pri ZŠ Štefana Moysesa. Program: 13.00 –  sprievod hasičov od Obecného úradu Tesárske Mlyňany 13.15 – Otvorenie podujatia – školské ihrisko ZŠ Štefana Moysesa 13.30 – Súťaž vo varení gulášu 15.00 – Ukážka zásahu hasičov HaZZ Zlaté Moravce …

Chcem vedieť viac

Oznam miestnej volebnej komisie

Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

1.  Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Dátum: 26.9.2014 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Tesárske Mlyňany ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na …

Chcem vedieť viac