Author's posts

Informácie o SODB

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informácie súvisiace  s SODB 2021 na odkaze: SODB 2021

Zverejnenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR – čiastka 38/2020

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí ciastka_38_2020

Harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu a plastov na I. štvrťrok 2021

OZNAM Arriva a.s.

Spoločnosť ARRIVA, a.s. oznamuje zmenu cestovného poriadku platnú  zatiaľ od 1.1.2021 – 8.1.2021 Oznam spoločnosti ARRIVA a.s. – zmena cestovného poriadku od 1.1.2021-zm

Uznesenie vlády SR č. 807 – predĺženie núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. …

Chcem vedieť viac

Oznam

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch a zberný dvor sú zatvorené do 10.1.2021. V prípade matričnej udalosti  (úmrtie) kontaktujte 0908724262.

Uznesenie vlády č. 804 – COVID

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje uznesenie vlády č. 804 zo 16.12.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z …

Chcem vedieť viac

Konsolidovaná výročná správa Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Konsolidovanú výročnú správu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019. Výročná sprava rok_2019_konsolidovana

Územný plán obce Vieska nad Žitavou – správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu

Obec Tesárske Mlyňany, ako dotknutá obec podľa   § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme  Územný plán obce Vieska nad Žitavou – správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vieska-nad-zitavou   Pripomienkovať dokument je …

Chcem vedieť viac

Pozvanie od Mikuláša