Author's posts

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v mesiaci február 2021 v obci Tesárske Mlyňany.   Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 20. 2. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 589 a to v dňoch …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších …

Chcem vedieť viac

Informácia ohľadom testovania Covid 19 – dňa 6.2. – 7.2.2021

V obci zriaďujeme nasledovné odberné miesta: SOBOTA 6.2.2021 (objednávka/voľný vstup)- odberné miesto Obecný úrad v čase od 8:00 – 11.30 (od 11:30-12:00 ukončenie vyhodnocovania otestovaných), prestávka 12:00 – 13:00, pokračovanie v testovaní: 13:00 – 16:30 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 17:00 – 17:45, 17:45 pokračovanie v testovaní do 20:00 SOBOTA 6.2.2021 (objednávka/voľný vstup) – ihrisko časť …

Chcem vedieť viac

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších …

Chcem vedieť viac

Informácia ohľadne testovania – COVID 19 dňa 30.1 a 31.1. 2021

INFORMÁCIA OHĽADNE TESTOVANIA – COVID 19 PRE OBČANOV OBCE. V obci zriaďujeme nasledovné odberné miesta: SOBOTA 30.1.2021 (objednávka/voľný vstup)- odberné miesto Obecný úrad v čase od 8:00 (od 11:30-12:00 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 12:00 – 12:45, 16:30 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 17:00 – 17:30, pokračovanie v testovaní do 20:00 SOBOTA 30.1.2021 (objednávka/voľný vstup) – ihrisko …

Chcem vedieť viac

Oznam o začatí konania – výrub drevín

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefan Valkovič, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) v súlade s § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška, čiastka 8/2022

 Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Vestník vlády, čiastka 8   ciastka_8_2021 (1)

Informácia ohľadne testovania – COVID 19 pre občanov obce

V obci zriaďujeme nasledovné odberné miesta:   SOBOTA 23.1.2021 (objednávka/voľný vstup)- odberné miesto Obecný úrad v čase od 8:00 (od 11:30-12:00 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 12:00 – 12:45, 16:30 ukončenie vyhodnocovania otestovaných, prestávka 17:00 – 17:30, pokračovanie v testovaní do 20:00   SOBOTA 23.1.2021 (objednávka/voľný vstup) – ihrisko časť Tesáre: v čase od 8:00 (od …

Chcem vedieť viac

Informácia o prevádzke obecného úradu

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch a zberný dvor zostávajú pre verejnosť zatvorené  do 24.1.2021. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte: 0918620103. V prípade matričnej udalosti  (úmrtie) kontaktujte 0908724262.  

Uznesenie vlády SR č. 1/2021

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 1 zo 6. januára 2021 k návrhu na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 1_2021