Obec

O autorovi

Dátum registrácie: 23. februára 2012

Posledné príspevky

  1. Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania — 9. októbra 2017
  2. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do VÚC — 2. októbra 2017
  3. Informácia o volebných okrskoch v obci Tesárske Mlyňany — 8. septembra 2017
  4. Oznam – elektronická adresa – voľby do orgánov samosprávnych krajov — 21. augusta 2017
  5. Oznam — 10. augusta 2017

Prehľad príspevkov autora

okt 09

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu rýchlostnej cesty „R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok“ stavba: „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“       …

Chcem vedieť viac »

okt 02

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do VÚC

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre Voľby do VÚC, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017. Zoznamy:  

sep 08

Informácia o volebných okrskoch v obci Tesárske Mlyňany

Oznamujeme občanom, že pre Voľby do samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4.11.2017 boli v našej obci vytvorené dva volebné okrsky: okrsok č. 1 pre časť Tesáre nad Žitavou – volebná miestnosť v Kultúrnom stredisku služieb okrsok č. 2 pre časť Mlyňany – volebná miestnosť v sále Kultúrneho domu

aug 21

Oznam – elektronická adresa – voľby do orgánov samosprávnych krajov

Obec Tesárske Mlyňany  zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a to: zlatnanska@tesarskemlynany.sk  

aug 10

Oznam

Vážení občania, je nám to ľúto, ale v mesiacoch júl a august 2017 bolo podaných niekoľko podnetov (udaní) zo strany občana našej obce súvisiacich so zberom odpadov v našej obci. Do doby doriešenia tejto záležitosti je prísne zakázané vyvážanie odpadov na nádvorie Obecného úradu v Tesárskych Mlyňanoch. Porušovateľ tohto zákazu bude riešený v priestupkovom konaní. Odpad je možné likvidovať v zariadeniach: …

Chcem vedieť viac »

aug 10

Informácia o čerpaní dovolenky

Oznamujeme občanom, že starosta obce Ing. Štefan Valkovič čerpá v dňoch od 11. – 19.8.2017 (vrátane) dovolenku. Zastupuje p. František Polák, telefónne číslo: 0902 408 453.

aug 01

Návrhy VZN

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrhy VZN:

júl 26

Výzva na súťaž

Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje výzvu na súťaž: Názov zákazky: „Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch – vnútorné vybavenie MŠ“ Výzva na stiahnutie:    

júl 26

Oznámenie o výsledku súťaže – „Údržba osvetlenia a rozhlasu – Tesárske Mlyňany“

V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  ponuka uchádzača Tomáš Gálik ROTESAT, Lovce č. 117, ktorá bola v sledovanom hodnotiacom kritériu – najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH – najvýhodnejšia.

júl 07

Oznámenie o výsledku – „Rekonštrukcia budov“

Oznámenie o výsledku súťaže: „Rekonštrukcia budov“   V súťaži podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stala ponuka uchádzača Jozef Švec, Hlavná 469, 951 76 Tesárske Mlyňany, ako jedinej zúčastnenej firmy považovala a vyhodnotila ako „najnižšia ponuka“ S uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo na daný predmet zákazky.  

Staršie «