Obec

O autorovi

Dátum registrácie: 23. februára 2012

Posledné príspevky

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany — 14. decembra 2017
  2. Privítanie novonarodených detí — 8. decembra 2017
  3. Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov — 8. decembra 2017
  4. Večierok seniorov 2017 — 7. decembra 2017
  5. Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 12.12.2017 — 4. decembra 2017

Prehľad príspevkov autora

dec 14

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany

V zmysle  VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany Vám oznamujeme, že môžete predkladať žiadosti na kalendárny rok 2018. Žiadosť o dotáciu je možné predkladať do 31.1.2018.   VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Tesárske Mlyňany, kde sú uvedené podmienky poskytnutia dotácií s príslušným formulárom nájdete na:

dec 08

Privítanie novonarodených detí

  Obec Tesárske Mlyňany, zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Valkovičom dňa 8.12.2017  privítala 16 novonarodených detí v našej obci.  Deťom aj rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov v živote.   Fotogaléria tu:  http://www.tesarskemlynany.sk/privitanie-novonarodenych-deti-8-12-2017/

dec 08

Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

Západoslovenská distribučná, a.s. zverejňuje výzvu pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov.      

dec 07

Večierok seniorov 2017

Dňa 24.11.2017 sa uskutočnil už štvrtý ročník Večierku seniorov. Sme radi, že aj takýmto spôsobom sa ľudia v našej obci stretávajú. Večer nám spríjemňovala hudobná skupina VV Band a folklórny súbor Drienovanka. Fotogaléria: http://www.tesarskemlynany.sk/vecierok-seniorov-2017/

dec 04

Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 12.12.2017

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje občanom, že dňa 12.12.2017 bude v čase od 8.00 – 12.00 hod. bude bez dodávky elektriny Hlavná ulica časť Mlyňany.

nov 15

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, Nitra oznamuje občanom, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie …

Chcem vedieť viac »

nov 12

Informácia o odstávke elektrickej energie dňa 14.11.2017

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 14.11.2017 v čase od 9.30 – 12.30 hod. bez dodávky elektriky ulice: Š. Moysesa, Pinárska, Lipová ulica a Hlavná ulica 650, 652 a 654, 252, 253, 254, 255,765.

nov 10

Výlet na Vianočné trhy do Košíc

Pozývame Vás na Vianočné trhy do Košíc. Košické rozprávkové Vianoce – takto sa už niekoľko rokov nazýva adventné obdobie v Košiciach. Hlavná ulica, ktorá je zároveň najdlhšou pešou zónou na Slovensku, sa premení na rozprávkovú krajinku plnú drevených stánkov, lahodných nápojov i jedál, vyzdobenú vločkami a stromčekmi. Tešiť sa môžete na Primátorský punč, Anjelskú kapustnicu, …

Chcem vedieť viac »

nov 08

Návrh rozpočtu na roky 2018-2020

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje návrh rozpočtu na roky 2018-2020.

nov 06

Zverejnenie zámeru odpredaja časti obecného pozemku

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer na odpredaj časti pozemku v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer: 

Staršie «