Obec

O autorovi

Dátum registrácie: 23. februára 2012

Posledné príspevky

  1. Elektronická adresa na doručovanie oznámenia — 13. augusta 2018
  2. Zverejnenie počtu obyvateľov obce Tesárske Mlyňany ku dňu vyhlásenia volieb — 13. augusta 2018
  3. Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie — 13. augusta 2018
  4. Oznámenie o určení počtu poslancov obecného zastupiteľstva a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí — 13. augusta 2018
  5. Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľka v ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch — 23. júla 2018

Prehľad príspevkov autora

aug 13

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie   e-mailová adresa: zlatnanska@tesarskemlynany.sk   Ing. Štefan Valkovič, v.r. starosta obce       

aug 13

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Tesárske Mlyňany ku dňu vyhlásenia volieb

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE  TESÁRSKE MLYŇANY                Obec Tesárske Mlyňany v súlade s § 171 ods. 9 posledná veta a § 176 ods. 8 posledná veta zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí: 1687 Ing. …

Chcem vedieť viac »

aug 13

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie   Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Tesárske Mlyňany, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Bc. Lucia Behúlová.   Kontakt Telefón: 037/6426918; 0908724262 Email: zlatnanska@tesarskemlynany.sk Adresa: Obecný úrad, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany.

aug 13

Oznámenie o určení počtu poslancov obecného zastupiteľstva a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov obecného zastupiteľstva a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí   Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch bude mať na volebné obdobie rokov 2018 – 2022: 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

júl 23

Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľka v ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu o: voľnom pracovnom mieste – vychovávateľka   názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, 951 76 Tesárske Mlyňany   príslušná kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľka   kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa   zoznam požadovaných dokladov: …

Chcem vedieť viac »

júl 10

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia pre voliča

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje informáciu pre voliča v súvislosti s Voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018 od 7:00 – 22:00 hod.

jún 21

Komunitný plán na roky 2018-2022

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje aktualizáciu Komunitného plánu na roky 2018-2022.  

máj 02

Oznam technických služieb

Pracovníci Technických služieb Zlaté Moravce oznamujú, že z dôvodu poruchy auta sa vývoz tuhého komunálneho odpadu uskutoční až zajtra, t.j. dňa 2.5.2018.

apr 25

Návrh záverečného účtu obce

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje návrh záverečného účtu obce Tesárske Mlyňany.  

apr 06

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu učiteľky Materskej školy

Obec Tesárske Mlyňany vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľky materskej školy v Materskej škole v Tesárskych Mlyňanoch, ul. Hlavná 1. Výberové konanie s podmienkami tu:   

Staršie «