Adresa

Obecný úrad Tesárske Mlyňany

Hlavná 647/96

951 76 Tesárske Mlyňany

e-mail: zlatnanska@tesarskemlynany.sk

web: www.tesarskemlynany.sk

IČO: 00308528

DIČ: 2021038030

Číslo účtu:  30328162/0200

IBAN: SK70 0200 0000 0000 3032 8162 

Bankové spojenie: VÚB Zlaté Moravce