Výzva Západoslovenskej distribučnej pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a orezania stromov a iných porastov