Návrh aktualizácie PHSR obce Tesárske Mlyňany na roky 20

Obec Tesárske Mlyňany, zverejňuje Návrh aktualizácie PHSR obce Tesárske Mlyňany na roky 2014-2023.

Návrh_Aktualizácia_PHSR Tesárske Mlyňany 2014-2023