23/11/2021 archive

Prerušenie elektrickej energie dňa 24.11.2021

Západoslovenská distribúcia dopĺňa informáciu v súvislosti s prerušením distribúcie elektrickej energie na deň 24.11.2021.

Oznam – Národná linka na pomoc deťom v ohrození pod názvom VIAC AKO N(I)CK

Národná linka na pomoc deťom v ohrození pod názvom VIAC AKO N(I)CK je jedným zo systémových opatrení, ktoré vyplýva z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím, ktorá je schválená vládou SR. Je realizovaná v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a je prvou štátom garantovanou linkou pomoci …

Chcem vedieť viac