30/09/2021 archive

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: 501 – 02- Odlučovač ropných látok

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-02- Odlučovač ropných látok   katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2832 Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania parcela registra „E“ č. …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: 501-03- Odlučovač ropných látok

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-03- Odlučovač ropných látok –   katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2832, 2833 Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – parcela …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavebný objekt: 501 – Cestná kanalizácia

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501 Cestná kanalizácia katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2878/3   Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania -parcela registra „E“ č. …

Chcem vedieť viac

Verejná vyhláška – vyvlastňovacie konanie na stavbu: Odlučovač ropných látok km 1,961

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje Verejnú vyhlášku – informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania na obmedzenie vlastníckeho práva zriadením práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu k pozemku pre stavebný objekt č. 501-05- Odlučovač ropných látok – km 1,961   katastrálne územie pozemku: Tesáre nad Žitavou parcelné číslo pozemku registra „E“ č. 2748/15 Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania -parcela …

Chcem vedieť viac