Oznámenie o uzávierky cesty v úseku Vráble časť Horný Ohaj – Tajná a Vráble časť Horný Ohaj a Nevidzany

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznamuje, že dňa 5.8.2021 od 12:30- 17:30 hod bude úplná uzávierka cesty na úseku:

Vráble časť Horný Ohaj – Tajná a Vráble časť Horný Ohaj a Nevidzany. 

Obchádzková trasa:

Malé vozokany cesta III/1627, Tesárske Mlyňany cesta III/1582, Nová Ves nad Žitavou cesta II/511,

Vráble cesta I/51, Vráble časť Horný Ohaj cesta III/1627.

Dôvod uzávierky: organizácia športového podujatia „Majstrovská Slovenska v cyklistike – časovka jednotlivcov v kategórii mládež a U23 muži.“