Zverejnenie zámeru odpredaja – Sýkora

Obec Tesárske Mlyňany zverejňuje zámer odpredaja pozemku pre p. Vincenta Sýkoru.

Viac tu:

zverejnenie zámeru sýkora